Kategorie
Gemini.pl

Artykuły

X - Siła Kobiet
X - Asa
X - Aurovitas FlexiStav Meno
X - Sale do -50%
X - Zadbaj o zdrowie swojej rodziny
X - Zdrowe oczy
X - Baby Sleep
1

Najnowsze metody diagnostyki raka piersi

Słuchaj artykułu

Wraz z rozwojem nauk medycznych, wprowadzane są nie tylko nowe metody leczenia, ale również narzędzia diagnostyczne. Szybka i skuteczna diagnostyka jest konieczna do wykrywania chorób we wczesnych stadiach, wtedy kiedy leczenie jest najskuteczniejsze. Ma to szczególne znaczenie w leczeniu nowotworów, których stadium zaawansowania z reguły decyduje o podatności na terapię. Znaczny stopień zaawansowania choroby często sprawia, że całkowite jej wyleczenie nie jest możliwe. 

Najnowsze metody diagnostyki raka piersi

Rekomendowana diagnostyka 

Spośród narzędzi i metod przeznaczonych do diagnostyki raka piersi, powszechnie rekomenduje się: 

  • USG,  
  • mammografię,  
  • MRI piersi,  
  • biopsję,  
  • badanie palpacyjne (samobadanie piersi).  

Witaminy dla kobiet i antyoksydanty
Ciesz się darmową dostawą przy zakupie wybranych produktów!

Poniższe metody stosowane są rzadziej, często nie są konieczne do prawidłowej diagnostyki bądź nie potwierdzono ich znaczenia diagnostycznego w badaniach naukowych. 

CA15.3, CA 27.29 

Markery nowotworowe, których badanie odbywa się poprzez analizę próbki krwi w laboratorium. Ich znaczenie w diagnostyce raka piersi jest nikłe – badanie obarczone jest zbyt dużą ilością testów fałszywie ujemnych (oznacza to, że nie każdy nowotwór powoduje wzrost stężenia wymienionych markerów we krwi). Markery te używane są częściej do monitorowania skuteczności leczenia, gdyż obniżenie ich stężenia względem wyjściowej wartości może świadczyć o zmniejszaniu się aktywności choroby nowotworowej.  

Szerokie profilowanie molekularne 

Metoda ta polega na sprawdzeniu materiału genetycznego obecnego w komórkach nowotworowych, celem określenia typów mutacji w nich występujących. Jedną z gałęzi leczenia onkologicznego jest tzw. terapia celowana – ukierunkowana na konkretne mutacje występujące w komórkach. Możliwość określenia rodzaju mutacji pomoże lekarzowi dobrać odpowiednią terapię skuteczną wobec określonych mutacji. Obecnie jednak badanie genomu jest wciąż kosztowne a ilość leków możliwych do zastosowania w terapii celowanej niewielka. 

Cyfrowa tomosynteza piersi 

Metoda polega na stworzeniu trójwymiarowego obrazu radiologicznego piersi z użyciem wielu zdjęć rentgenowskich, wykonanych z różnych kątów. Zdjęcia są następnie odpowiednio układane przez program komputera. Cyfrowa tomosynteza piersi jest metodą uznaną przez FDA (Food and Drug Administration), niemniej jest ona nowa i wciąż dostępna w niewielu szpitalach. Jej wyższość nad mammografią zapewnia możliwość stworzenia obrazu trójwymiarowego, w przeciwieństwie do dwuwymiarowego obrazu powstającego z użyciem mammografu. 

Płukanie przewodów mlecznych piersi 

Z użyciem cewnika umieszczonego w ujściu przewodu mlekowego na brodawce sutkowej, wstrzykuje się płyn, który następnie jest zasysany do strzykawki. W kolejnym kroku obecne w nim komórki badane są przez histopatologa. Metoda ta daje dużą ilość testów fałszywie ujemnych. 

Urokinazowy aktywator plazminogenu oraz inhibitor aktywacji plazminogenu 

Urokinaza to białko aktywujące przemianę plazminogenu w aktywną formę – plazminę. Zarówno urokinaza, jak i białko hamujące aktywację plazminogenu są obecne w otoczeniu komórek nowotworowych. Uważa się, że oba te białka uczestniczą we wzroście nowotworu. Ocena ich ilości u kobiet z nowotworem, w którym wykazano obecność receptorów hormonalnych lub HER-2 może pomóc lekarzowi prowadzącemu w podjęciu decyzji o leczeniu uzupełniającym leczenie chirurgiczne. 

Termografia 

Termografia raka piersi to metoda oparta na następującym założeniu: w miejscu wzrostu guza nowotworowego komórki ulegają intensywnym podziałom. Proces ten wymaga większej ilości substratów energetycznych niż wynosi zapotrzebowanie zdrowych tkanek, stąd nowotwór wydziela substancje powodujące wzrost naczyń krwionośnych w jego okolicy. Większy przepływ i intensywniejsza praca powodują podwyższenie temperatury chorej tkanki nowotworowej i umożliwiają jej wykrycie metodą termografii. 

W 2019 roku FDA ogłosiło komunikat głoszący, że termografia nie może być stosowana zamiennie do mammografii, gdyż nie istnieją dowody o jej skuteczności w zastosowaniu jako badanie screeningowe. Podobne oświadczenie wydali polscy profesorowie zajmujący się onkologią kliniczną. 

Prosigna Breast Cancer Prognostic Gene Signature Assay, MammaPrint Test, Oncotype DX Test 

Testy genetyczne, za pomocą których określa się aktywność niektórych genów obecnych w komórkach guza nowotworowego. Dzięki takim badaniom lekarz może uzyskać więcej informacji na temat ryzyka nawrotu choroby oraz wspomóc planowanie leczenia onkologicznego. Przeczytaj również: Profilaktyka raka piersi. Czy możemy zapobiec chorobie?


Źródła
Zwiń
Rozwiń

Źródła:

  1. https://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types 
  2. https://www.termedia.pl/onkologia/Termografia-nie-jest-uznana-metoda-wykrywania-raka-piersi,33305.html 
  3. Duffy MJ, Duggan C. The urokinase plasminogen activator system: a rich source of tumour markers for the individualised management of patients with cancer. Clin Biochem. 2004 Jul;37(7):541-8. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2004.05.013. PMID: 15234235. 
  4. https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=tomosynthesis 
  5. Vecchio S, Albanese A, Vignoli P et-al. A novel approach to digital breast tomosynthesis for simultaneous acquisition of 2D and 3D images. Eur Radiol. 2011;21 (6): 1207-13. doi:10.1007/s00330-010-2041-y – 
Daj nam znać, co myślisz o tym artykule

Wpisz swój komentarz...
Imię

Masz pytanie, szukasz porady?
Jeśli szukasz darmowej porady w zakresie zdrowia oraz przyjmowania leków lub suplementów diety, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie.
Zapytaj farmaceutę