Kategorie
Bezpieczeństwo danych
1. Pojęcia, które warto znać

Administrator- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Przetwarzanie- to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak przeglądanie, zbieranie, przechowywanie, usuwanie itp.

Powierzanie- jest to zlecenie podmiotowi zewnętrznemu operacji przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający- osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora

Anonimizacja- nieodwracalne przekształcenie danych osobowych w taki sposób, aby niemożliwa była identyfikacja danej osoby

2. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Apteki Internetowej Gemini, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Gemini Hütter spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 10, 84-202 Wejherowo
3. Od kogo mogę uzyskać więcej informacji odnośnie ochrony danych osobowych?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych możesz zadać pytanie Naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@aptekagemini.pl
4. Skąd macie moje dane osobowe?
Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Pamiętaj, że jest to całkowicie dobrowolne, a zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili w zakładce „Moje konto” lub wysłać zgłoszenie o usunięcie konta na adres iod@aptekagemini.pl
5. Czym jest zasada minimalizacja danych osobowych?
Dla Twojego bezpieczeństwa nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.
6. Które z moich danych osobowych są przetwarzane, na jakiej podstawie i dlaczego?
Dokonywanie zakupów poprzez zarejestrowane Konto

W celu dokonania zakupów przez zarejestrowane Konto niezbędne jest podanie numeru telefonu (jeżeli wcześniej nie został podany) oraz adresu dostawy.

Konto posiada funkcjonalność, która umożliwia zapisanie swoich danych kontaktowych i adresowych. Zapisanie danych umożliwia dokonywanie zakupów poprzez użycie Konta bez konieczności każdorazowego uzupełniania tych danych.

Na Koncie zapisywane są również dane dotyczące dokonanych zakupów, w tym:

•historia zakupów,

•numer zamówienia,

•szczegóły dotyczące zamówionych produktów,

•faktury VAT.

Za pomocą Konta Użytkownik:

•może weryfikować status realizacji zamówienia,

•może przeglądać historię zamówień,

•może przeglądać faktury VAT,

•może dodawać produkty do listy życzeń,

•może edytować i weryfikować dane swojego Konta,

•zarządzać udzielonymi zgodami,

•nie musi podczas dokonywania zakupów każdorazowo podawać swoich danych adresowych i kontaktowych dzięki funkcjonalności, która umożliwia zapisanie swoich danych adresowych i kontaktowych.

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rejestrowaniu Konta i zebrane podczas korzystania z zarejestrowanego Konta przetwarzane są w celu:

•świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu Konta Użytkownika. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

•wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

•w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

•w celu wysyłania Newslettera (jeżeli zostanie wyrażona zgoda). Podstawą przetwarzania jest wówczas dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

•w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

•w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

•w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

Dokonywanie zamówień bez rejestracji Konta Użytkownika

Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji Konta. Dokonując zakupu w ten sposób korzystający z Portalu zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

•imię i nazwisko,

•dane adresowe,

•adres e-mail,

•numer telefonu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

•wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

•w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

•w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

•w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

•w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

Podanie danych rozliczeniowych

Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (firmy, fundacji lub podmiotu medycznego), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostać uwzględnione na fakturze, na wyraźne żądanie Kupującego. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

Podane przez Kupującego w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Media społecznościowe

Prowadzimy profile i tzw. fanpage na następujących portalach:

•Facebook

•Youtube

•Instagram

Jeżeli korzystający z Portalu odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które korzystający z Portalu także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

•udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,

•prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

•udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profile lub fanpage

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystający z Portalu zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie korzystający z Portalu wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e-mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail w dedykowanym formularzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

1.wybranie odpowiedniej opcji na Twoim Koncie,

2.kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,

3.kontakt z Administratorem.

Usługa „Zapytaj Farmaceutę”

Opis zasad działania i funkcjonalności związanych z usługą Zapytaj Farmaceutę określa Regulamin usług farmaceutycznych.

W ramach usługi Zapytaj Farmaceutę w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, tj.: imię, adres e-mail oraz treść przesłanego zapytania.

W związku z charakterem usługi Twoje zapytanie może zawierać dane osobowe szczególnych kategorii, a przede wszystkim dane dotyczące zdrowia. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne. Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane może to mieć wpływ na prawidłowość udzielonej Tobie odpowiedzi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu związanym z odpowiedzią na Twoje zapytania w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę jest wyraźna Twoja zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) oraz Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit. a) RODO).

Możesz w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę poprzez kontakt z Administratorem Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Logowanie za pomocą Facebook i Google

Administrator umożliwia zalogowanie się do Konta Użytkownika za pomocą konta na portalu Facebook lub Google, co powoduje powiązanie profilu z Kontem Użytkownika na Portalu.

Powiązanie kont spowoduje, iż dane (imię, nazwisko, adres e-mail), które zostały udostępnione przez Użytkownika Facebook lub Google będą przetwarzane przez Administratora do celów prawidłowego prowadzenia i logowania się do powiązanego Konta Użytkownika na Portalu. Za pomocą tej funkcjonalności Administrator nie uzyska dostępu do hasła Facebook lub Google oraz nie będzie mieć możliwości publikowania jakichkolwiek treści na profilu Użytkownika na tych portalach.

Szczegółowe informacje dotycząca logowania za pomocą zewnętrznych portali można uzyskać:

Facebook - usługa Facebook Connect, po adresem http://www.facebook.com/policy.php

Google - informacje o logowaniu się na innych stronach i w aplikacjach przy użyciu konta Google: https://support.google.com/accounts/answer/112802?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl; zasady prywatności oraz ochrony danych osobowych Google znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli korzystałeś/aś wcześniej z tego sposobu logowania, możesz wstrzymać proces przetwarzania tych danych za pomocą:

Facebook - „Ustawień” w portalu Facebook poprzez usunięcie aplikacji Apteka Gemini w zakładce „Aplikacje i strony internetowe”.

Google - zakładki „Bezpieczeństwo” na stronie konta Google poprzez usunięcie aplikacji aptekagemini.pl w zakładce „Logowanie się na innych stronach”.

7. Czym jest zasada minimalizacji danych osobowych?
Dla Twojego bezpieczeństwa nie przetwarzamy więcej danych niż jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.
8. Komu powierzacie moje dane?

W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu oraz świadczenia usług na rzecz korzystających z Portalu dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, tzw. odbiorców danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą osoby korzystającej z Portalu lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

9. Dlaczego rozwiązania chmurowe?
Usługi w zakresie infrastruktury świadczone są na podstawie zgodnych z RODO umów powierzenia przez światowych liderów w zakresie usług chmurowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, którzy nie mają wglądu w te dane. Zapewniamy wielowarstwowe zabezpieczenia oraz aktywne monitorowanie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w celu pełnej ochrony Twoich danych.
10. Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza EOG.
11. Jak zapewniacie bezpieczeństwo danych osobowych?

Gemini Hütter dokłada wszelkich starań, aby dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Wykorzystujemy szereg zabezpieczeń technicznych w tym bezpieczną i szyfrowaną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS.

W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych, cyklicznie prowadzimy analizy ryzyka, ocenę skutków przetwarzania oraz testy bezpieczeństwa aplikacji.

12. Jakie są moje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Masz pełne prawo do:

dostępu do danych

sprostowania wprowadzonych danych

przeniesienia danych

ograniczenia przetwarzania danych

bycia zapomnianym

wyrażenia sprzeciwu

wniesienia skargi do organu ochrony danych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

13. Jak długo przechowywane są moje dane?

Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1)Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięci odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej założenie Konta Użytkownika.

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta przetwarzamy do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji. W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia.

Terminy przedawnienia wynoszą:

•6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),

•3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),

•3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 4421 KC).

Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto ja i bez rejestracji Konta) zakupów przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

2)Dane przetwarzane na podstawie zgody

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięci odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego z Portalu zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3)Dane przetwarzane w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę

Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Zapytaj Farmaceutę mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługą przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

14. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych i analitycznych. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
SKONTAKTUJ SIĘ
  • Apteka Gemini

    gemini.pl

    Dodaj do ekranu głównego