Poradnik
Bezpieczeństwo Twoich danych

Bezpieczeństwo Twoich danych

Konto Gemini
Gemini.pl
Apteka Internetowa

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Apteka Internetowa – apteka „Gemini” prowadzona przez AGIP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, napisany przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do wstępnego naprawy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000658267, NIP: 5842756209; REGON: 366331130, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, gdzie działa Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku upoważniony do nadawania nr 1017/2017 prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych za pośrednictwem strony https://aptekaagip.pl oraz https://apteka2.gemini.pl.

Anonimizacja – nieodwracalne przekształcenie danych osobowych w taki sposób, aby niemożliwa była identyfikacja danej osoby.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Drogeria - drogeria „Gemini” znajdująca się w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 18, prowadzona przez Administratora i prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów drogeryjnych.

Konto Gemini - usługa świadczona drogą elektroniczną, ułatwiająca, umożliwiająca dostęp i korzystanie ze wszystkich usług oferowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konta Gemini, świadczona przez Gemini Privacy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000909086, posiadająca NIP: 5252868812; REGON: 3893632730. Witryna oraz regulamin Konta Gemini dostępne są pod adresem https://konto.gemini.pl/moje-konto.

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Portal - portal internetowy prowadzony pod adresem https://gemini.pl, za pośrednictwem, którego świadczona jest usługa elektroniczna m.in. związana ze sprzedażą wysyłkową towarów, a do której logowanie możliwe jest przez Konto Gemini.

Powierzanie – jest to zlecenie podmiotowi zewnętrznemu operacji przetwarzania danych.

Przetwarzanie – to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak przeglądanie, zbieranie, przechowywanie, usuwanie itp.

Administratorem Twoich danych osobowych w Aptece Internetowej jest AGIP sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk.

Kontakt: iod@aptekagemini.pl

Administratorem Twoich danych osobowych na Koncie Gemini jest Gemini Privacy sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk.

Kontakt: iod-konto@gemini.pl

Administratorem Twoich danych osobowych w Drogerii jest Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk.

Kontakt: iod@gemini.pl

Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki