Kategorie
Gemini.pl

Artykuły

X - Baby Week 17.06-23.06
X - Aurovitas Prostimen
X - Nowości
X - Niezbędnik wyjazdowy
X - Wszystko dla domu
X - Tato to Twój dzień 2024
X - Aurovitas Flexistav

Psychologia

Sortuj wg

Psychologia – artykuły, porady, choroby i profilaktyka 

Psychologia to nauka, która bada zachowanie i psychikę człowieka. Współcześnie obserwuje się wzmożoną liczbę zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W związku z tym warto wiedzieć, czym zajmuje się psychologia oraz w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne.   Czytaj więcej...

Czym jest psychologia? – definicja 

Psychologia jest dziedziną nauki, w której przedmiotem zainteresowania jest ludzka psychika. Psychologię możemy podzielić na akademicką (skupiającą się na prowadzeniu badań i poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, dokumentacji badań i wiedzy w postaci artykułów naukowych, książek specjalistycznych) i stosowaną (wykorzystuje ona wyniki badań i wiedzę uzyskaną z pracy naukowej psychologów akademickich do pracy z pacjentem). 

Do obszarów zainteresowania psychologii akademickiej zaliczamy m.in.: 

 • procesy poznawcze (myślenie, pamięć, uwaga); 
 • rozwój człowieka od poczęcia aż do śmierci (etapy rozwoju, zmiany zachodzące w ciele i psychice wraz z wiekiem); 
 • procesy psychiczne związane z nabywaniem mowy i posługiwaniem się językiem; 
 • funkcje psychiczne i ich powiązanie z budową i działaniem określonych obszarów mózgu (neuropsychologia); 
 • emocje, motywacje, temperament i osobowość (względnie stałe cechy psychiczne); 
 • ewolucyjne podłoże procesów psychicznych i zachowania (psychologia ewolucyjna); 
 • relacje interpersonalne i procesy psychiczne związane z socjalizacją i nauką życia w społeczeństwie (psychologia społeczna); 
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki przejawiające się w nieadaptacyjnych formach zachowania, myślenia, postrzegania i reagowania, np. zaburzenia osobowości (psychopatologia). 

Psychologia stosowana jest wykorzystywana w miejscach związanych z diagnozowaniem i udzielaniem pomocy psychologicznej (np. szpitale psychiatryczne, oddziały onkologiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), sądach (wydawanie opinii psychologicznych), zakładach karnych, szkołach, ośrodkach adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz wojsku. 

Psychologia – zaburzenia 

Zaburzenia psychiczne to nieprawidłowe wzorce zachowania, spostrzegania, myślenia, odczuwania i budowania relacji. Istnienie tych nieprawidłowych wzorców stanowi dla danej osoby źródło cierpienia i ma negatywny wpływ na jej życie osobiste i zawodowe. Objawy zaburzeń psychicznych różnią się w zależności od typu zaburzenia. Zaburzenia mogą być utrwalone (np. autyzm wczesnodziecięcy), przebiegać wraz z remisją objawów (ich ustąpieniem), charakteryzować się nawrotowością (np. CHAD) lub występować jako pojedynczy epizod w życiu jednostki (np. jeden epizod depresji egzogennej w ciągu życia pacjenta). 

Do zaburzeń psychicznych zaliczamy m.in.: 

 • zaburzenia neurorozwojowe (np. ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu); 
 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne); 
 • zaburzenia nastroju (np. systymia, CHAD, depresja egzogenna i endogenna); 
 • zaburzenia lękowe (np. fobie, uogólnione zaburzenia lękowe); 
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; 
 • zespół stresu pourazowego – PTSD; 
 • zaburzenia jedzenia i odżywiania (np. bulimia, anoreksja); 
 • zaburzenia dysocjacyjne (np. zespół depersonalizacji-derealizacji); 
 • zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych lub zachowaniami uzależniającymi (np. uzależnienie od narkotyków, seksoholizm); 
 • zaburzenia osobowości (np. osobowość z pogranicza, narcystyczne zaburzenia osobowości); 
 • zaburzenia snu (np. bezsenność); 
 • zaburzenia na tle seksualnym (np. pochwica, nadmierny popęd seksualny); 
 • zaburzenia psychoorganiczne, spowodowane uszkodzeniem mózgu (np.choroba Alzheimera, urazy mózgu, udar). 

Psychologia – profilaktyka 

Profilaktyka zdrowia psychicznego polega na zapobieganiu rozwojowi zaburzeń psychicznych. Odbywa się to poprzez wdrożenie odpowiednich działań mających na celu ochronę zdrowia jednostki dzięki zredukowaniu zagrożeń i czynników ryzyka rozwoju zaburzenia, psychoedukację społeczeństwa na tematy związane ze zdrowiem psychicznym oraz poszukiwaniem i rozwijaniem mocnych stron jednostki. Mogą się one okazać pomocne w walce z objawami zaburzenia i ułatwiać adaptację do nowych warunków życia. 

Wiemy, jak ważna w zapobieganiu wielu zaburzeniom jest profilaktyka. Psychologia jako dziedzina nauki jest bardzo pomocna w zapobieganiu wielu zaburzeniom. Do działań przyczyniających się do zachowania zdrowia psychicznego należą: 

 1. Utrzymywanie zdrowej i zbilansowanej diety. 
 2. Regularna aktywność fizyczna, przebywanie na świeżym powietrzu. 
 3. Opracowanie strategii radzenia sobie z problemami i stresem (np. poprzez układanie planu dnia, nieodkładanie zobowiązań i zadań na ostatnią chwilę, naukę technik relaksacji). 
 4. Ustalanie programów promujących zdrowie psychiczne i dobrą atmosferę w szkołach i miejscach pracy. 
 5. Otwarte komunikowanie swoich potrzeb i uczuć, rozmawianie z bliskimi osobami o własnych problemach i trudnościach. 
 6. Zadbanie o to, aby zawsze znaleźć chwilę na relaks, odpoczynek 
 7. Zaangażowanie się w jakąś aktywność, znalezienie nowego hobby, rozwijanie zainteresowań. 

Psychologia – porady 

Na stronie internetowej Poradnika Apteki Gemini można znaleźć szeroki przekrój porad psychologicznych, które mają na celu dostarczenie czytelnikowi wskazówek jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W poradach zawarte są przykładowe sposoby rozwiązania problemów przedstawione przez specjalistów zajmujących się zawodowo zdrowiem psychicznym, posiadających ugruntowaną naukowo wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. 

W rozwiązaniu wielu problemów pomaga właśnie psychologia. Porady psychologiczne dostępne na stronie internetowej Poradnika Apteki Gemini to np.: 

Psychologia – artykuły 

Poradnik Apteki Gemini zawiera w swojej bazie liczne artykuły o tematyce psychologicznej, które zostały napisane z myślą o przekazaniu czytelnikowi rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat działania ludzkiej psychiki, zaburzeń psychicznych i profilaktyki zdrowia psychicznego. 

Czym zajmuje się psychologia? Artykuły z jej obszaru, które znajdują się na stronie internetowej Poradnika Apteki Gemini, to m.in.: 

Masz pytanie, szukasz porady?
Jeśli szukasz darmowej porady w zakresie zdrowia oraz przyjmowania leków lub suplementów diety, chętnie odpowiemy na Twoje pytanie.
Zapytaj farmaceutę