Poradnik
Accupro (Quinaprilum)

Accupro (Quinaprilum)

Accupro to lek zwierający chlorodowek chinaprylu. Ta substancja lecznicza należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Lek znalazł zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zastoinowej niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAccupro
Nazwa międzynarodowaQuinaprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek chinaprylu

Skład - substancje pomocnicze
 • węglan magnezu
 • żelatyna
 • krospowidon
 • laktoza
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki Accupro 5 mg, 10 mg i 20 mg:

 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • wosk Candelilla

Otoczka tabletki Accupro 40 mg:

 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • wosk Candelilla
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • zastoinowa niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pojawienie się w przeszłości obrzęku jakiejkolwiek części ciała podczas leczenia innymi lekami z tej samej grupy
 • wystąpienie u pacjenta lub członka jego rodziny obrzęku naczynioruchowego
 • potwierdzone zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • jednoczesne leczenie lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub z niewydolnością nerek
 • przyjmowanie sakubitrylu i walsartanu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcje nadwrażliwości
 • obrzęk naczynioruchowy
 • obrzęk naczynioruchowy jelit
 • objawowe niedociśnienie
 • ból brzucha
 • zabiegi odczulania i aferezy lipoprotein o małej gęstości
 • zabiegi hemodializy
 • odwodnienie lub niedobór sodu
 • zastoinowa niewydolność serca, z ryzykiem obniżenia ciśnienia tętniczego
 • choroba tkanki łącznej dotycząca naczyń krwionośnych
 • zaburzenia czynności nerek
 • jedno- lub obustronne zwężenie tętnicy nerkowej
 • stosowanie leków moczopędnych u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas
 • hiperkaliemia
 • hiponatremia i zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny
 • cukrzyca
 • planowany zabieg chirurgiczny, podanie znieczulenia
 • stosowanie sartanów lub aliskirenu
 • neutropenia i agranulocytoza
 • reakcje nadwrażliwości typu anafilaksji
 • kaszel
 • ciąża
 • nietolerancja laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu w surowicy
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • bóle głowy 
 • parestezja
 • niedociśnienie
 • kaszel
 • duszność
 • katar
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból pleców i mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • zmęczenie
 • astenia
 • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi
 • zapalenie gardła
Możliwe interakcje z
 • tetracyklinami
 • lekami moczopędnymi
 • suplementami potasu, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeciwbakteryjnymi
 • lekami znieczulającymi
 • litem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • inhibitorami mTOR
 • inhibitorami DPP - IV
 • inhibitorami obojętnej endopeptydazy (NEP)
 • preparatami złota
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • aliskirenem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie leku podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Accupro?

Lek Accupro hamuje skurcz naczyń krwionośnych, przez co znalazł zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zastoinowej niewydolności serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Accupro?

Lek Accupro stosuje się w:

 • leczeniu nadciśnienia tętniczego - stosowany jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami takimi jak tiazydowe leki moczopędne, lub lekami beta - adrenolitycznymi
 • leczenie zastoinowej niewydolności serca - stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi lub glikozydami naparstnicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Accupro?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutąLekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku Accupro, w zależności od schorzenia i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenia.

Nadciśnienie tętnicze

Monoterapia:

 • zalecana dawka początkowa leku to 10 mg lub 20 mg na dobę
 • w zależności od skuteczności leczenia dawka może być zwiększana przez podwajanie do 20 mg lub 40 mg na dobę, stosowana raz na dobę lub w dwóch podzielonych dawkach
 • lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki co kilka tygodni
 • maksymalna dawka leku to 80 mg leku na dobę

Stosowanie leku jednocześnie z lekami moczopędnymi:

 • zwykle dawka początkową leku wynosi 5 mg
 • lekarz może zalecić zwiększenie dawki przez podwajanie, w celu osiągnięcia skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego krwi

Zastoinowa niewydolność serca

Lek jest stosowany w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy:

 • zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg raz lub dwa razy na dobę
 • po podaniu leku zwykle zaleca się kontrolę czynności układu krążenia (szczególnie ciśnienia krwi)
 • jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, lekarz może zalecić zwiększanie dawki leku do czasu wystąpienia oczekiwanego działania leku

Sposób i droga podania:

 • przyjmować doustnie
 • zawsze o tej samych porach każdego dnia
 • niezależnie od posiłków

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zalecana dawka początkowa u pacjentów z klirensem kreatyniny:

 • poniżej 30 ml/ min wynosi 2,5 mg
 • poniżej 60 ml/ min i powyżej 30 ml/ min wynosi 5 mg

Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, lek może być podawany od dnia następnego w schemacie dwóch dawek na dobę. Jeśli nie występują objawy zmniejszenia ciśnienia tętniczego lub znacznego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych. W obecnej chwili brak jest wystarczających danych pozwalających na określenie wskazań dotyczących stosowania leku u pacjentów hemodializowanych z powodu ciężkiej niewydolności nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub postępującą chorobą tego narządu należy ostrożnie stosować lek, szczególnie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma doniesień, że wiek ma wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku. Lekarz najczęściej zaleca takie same dawki jak u młodszych pacjentów. Początkowa dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę i może być zwiększana aż do osiągnięcia skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia objawów świadczących o znacznym obniżeniu ciśnienia (zawroty głowy, omdlenia) należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który wdroży odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku

Pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Accupro?

Leku Accupro nie należy stosować:

 • jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeśli u pacjenta pojawił się w przeszłości obrzęku jakiejkolwiek części ciała (tak zwany obrzęk naczynioruchowy) podczas leczenia innymi lekami z tej samej grupy (inhibitorów konwertazy angiotensyny)
 • jeśli u pacjenta lub członka jego rodziny wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk dziedziczny lub z nieznanej przyczyny)
 • jeśli u pacjenta występuje potwierdzone zwężenie aorty lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca
 • w drugim i trzecim trymestrze ciąży
 • gdy pacjent z cukrzycą lub z niewydolnością nerek jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • u pacjentów przyjmujących sakubitryl i walsartan (leki stosowane w niewydolności serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Accupro może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Accupro i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • świst krtaniowy
 • uczucie duszności
 • obrzęk twarzy, języka lub głośni

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu w surowicy
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezja
 • niedociśnienie
 • kaszel, duszność, katar
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • ból w klatce piersiowej
 • zmęczenie
 • astenia
 • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi
 • zapalenie gardła

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • nerwowość
 • depresja
 • dezorientacja
 • senność
 • przemijający atak niedokrwienny
 • osłabienie zdolności widzenia w jednym oku
 • szumy uszne
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • kołatanie serca
 • dławica piersiowa
 • przyspieszony rytm serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • suchość w gardle
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • wzdęcia
 • świąd
 • wysypka
 • zwiększona potliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zaburzenia czynności nerek
 • białkomocz
 • impotencja
 • gorączka
 • obrzęk uogólniony
 • obrzęk obwodowy
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie górnych dróg oddechowych
 • zapalenie dróg moczowych
 • zapalenie zatok

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia równowagi
 • omdlenia
 • eozynofilowe zapalenie płuc
 • zaburzenia smaku
 • zaparcie
 • zapalenie języka
 • pokrzywka
 • rumień wielopostaciowy
 • pęcherzyca

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • niedrożność jelit
 • obrzęk naczynioruchowy jelit
 • wykwit łuszczycopodobny

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie liczby neutrofili we krwi
 • zmniejszenie liczby granulocytów
 • niedokrwistość hemolityczna
 • małopłytkowość
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • reakcje anafilaktyczne
 • krwotok śródmózgowy
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka, zapalenie wątroby
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • złuszczające zapalenie skóry
 • łysienie
 • martwica naskórka
 • nadwrażliwość na światło
 • zmiany skórne
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny
 • zmniejszenie wartości hematokrytu i liczby białych krwinek
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny
 • pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej u pacjentów z wrodzonym niedoborem G - 6 - PDH

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Accupro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy skonsultować się z lekarzem:

 • w razie wystąpienia takich objawów, jak świst krtaniowy, uczucie duszności, obrzęk twarzy, języka lub głośni - należy natychmiast odstawić lek i bezzwłocznie zgłosić do lekarza
 • w przypadku wystąpienia bólu brzucha (z nudnościami lub wymiotami, lub bez takich objawów), który może być związany z obrzękiem naczynioruchowym jelit (objawy ustępują po odstawieniu leku)
 • przed zabiegami odczulania i aferezy lipoprotein o małej gęstości - zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych
 • przed zabiegiem hemodializy - zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych
 • jeśli wystąpi odwodnienie lub niedobór sodu (na skutek np. biegunki, wymiotów, nadciśnienia tętniczego zależnego od reniny) - występuje zwiększone ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • w przypadku zastoinowej niewydolnością serca, z ryzykiem obniżenia ciśnienia tętniczego - lekarz będzie ściśle kontrolować dawkowanie
 • jeśli występuje choroba tkanki łącznej dotycząca naczyń krwionośnych i (lub) zaburzenia czynności nerek - istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy lub neutropenii (nadmiernego zmniejszenia liczby krwinek białych)
 • jeśli występują zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) - lekarz zastosuje mniejszą dawkę leku
 • jeśli pacjent ma jedno- lub obustronne zwężenie tętnicy nerkowej - u tych pacjentów lekarz zaleci odpowiednio częstą kontrolę czynności nerek
 • jeśli pacjent ma zaburzeniami czynności wątroby
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas
 • jeśli pacjent ma cukrzycę
 • jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny i (lub) podanie znieczulenia
 • jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje inhibitor mTOR (np. temsyrolimus) lub inhibitor DPP - IV (np. wildagliptyna), lub inhibitor obojętnej endopeptydazy – NEP - istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • jeśli pacjentka planuje ciążę lub ją podejrzewa

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Accupro a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Accupro podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie leku podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży jest przeciwwskazane.

Accupro a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas stosowania leku nie zaleca się karmienia piersią niemowląt (pierwsze kilka tygodni po porodzie), a w szczególności wcześniaków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Zwłaszcza należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • tetracykliny
 • leki moczopędne
 • suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas
 • leki mogące zwiększać stężenie potasu (np. heparyna)
 • leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren, amiloryd)
 • leki przeciwbakteryjne (sulfametoksazol i trimetoprim)
 • leki znieczulające
 • lit (stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • inhibitory mTOR, np. temsyrolimus (leki stosowane po przeszczepieniu narządu oraz w leczeniu nowotworów)
 • inhibitory DPP - IV, np. wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu II)
 • inhibitory obojętnej endopeptydazy (NEP), np. racekadotryl
 • preparaty złota (np. aurotiojabłczan sodu)
 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze
 • antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • aliskiren

Accupro z jedzeniem i piciem

Wchłanianie leku może być umiarkowanie zmniejszone, jeśli jest on przyjmowany podczas posiłku obfitującego w tłuszcze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta i może zalecić zmianę dawki lub zastosować inne środki ostrożności.

Accupro a alkohol

Picie alkoholu podczas stosowania leku jest niezalecanie, ponieważ może on nasilić niedociśnienie ortostatyczne.

Accupro a prowadzenie pojazdów

Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Accupro?

Lek przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Accupro a ciąża
Accupro a karmienie piersią
Interakcje
Accupro a alkohol
Accupro a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo