Poradnik
Adablok (Solifenacini succinas)

Adablok (Solifenacini succinas)

Adablok należy do grupy leków cholinolitycznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Działanie to pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAdablok
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki 5 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza

Otoczka tabletki 10 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Zmniejszenie aktywności nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Zastosowanie

Leczenie objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, do których należą:

 • parcie naglące (czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu)
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu
Przeciwwskazania
 • problem z oddaniem moczu (zatrzymanie moczu)
 • ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit
 • miastenia
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zabiegi hemodializy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek lub chorobami wątroby o umiarkowanym nasileniu jednocześnie stosowane są leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Adablok z organizmu (na przykład ketokonazol)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu
 • zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • zaburzenia układu nerwowego
 • rzadko występująca dziedziczna nietolerancją galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często:

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami cholinolitycznymi
 • lekami z grupy agonistów receptorów cholinergicznych
 • metoklopramidem i cyzaprydem
 • ketokonazolem
 • rytonawirem, nelfinawirem
 • itrakonazolem
 • werapamilem, diltiazemem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • bisfosfonianami
Ciąża

Nie należy stosować bursztynianu solifenacyny w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Adablok podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka ludzkiego.

Dzieci

Leku Adablok nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Adablok może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia. Jeśli występują takie działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adablok?

Lek Adablok zawiera solifenacynę, która jest kompetycyjnym, wybiórczym antagonistą receptora cholinergicznego. Dzięki temu zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co znalazło zastosowanie w leczeniu nietrzymania moczu czy częstomoczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adablok?

Lek Adablok jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego (czyli epizodów niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu), które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Adablok?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem. Lek można przyjmować podczas jedzenia lub pomiędzy posiłkami, zależnie od upodobań pacjenta. Tabletki nie należy rozkruszać.

Zwykle stosuje się dawkę 5 mg na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynność wątroby oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli przez pomyłkę zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek leku Adablok lub jeśli lek ten przypadkowo połknie dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawami przedawkowania mogą być:

 • ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • omamy (halucynacje)
 • nadmierne pobudzenie
 • napady drgawek (konwulsje)
 • trudności w oddychaniu
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • gromadzenie się moczu w pęcherzu (zatrzymanie moczu)
 • rozszerzone źrenice

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pominięto dawkę leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o przewidzianej dla niej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania stosowania leku Adablok objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub się zaostrzyć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adablok?

Leku Adablok nie należy stosować:

 • jeśli pacjent nie może oddać moczu lub nie może opróżnić pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu)
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit (toksyczne wzdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • u pacjenta chorującego na chorobę mięśni nazywaną miastenią, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie płynu w gałce ocznej przebiegające ze stopniową utratą wzroku)
 • u pacjenta z uczuleniem (alergią) na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta wykonywane są zabiegi hemodializy
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek lub chorobami wątroby o umiarkowanym nasileniu jednocześnie stosowane są leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Adablok z organizmu (na przykład ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Adablok może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Adablok i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • atak alergii lub ciężka reakcja skórna (na przykład powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka)
 • obrzęk naczynioruchowy (postać alergii skórnej, która powoduje obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego
 • senność
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • zespół suchego oka
 • suchość w jamie nosowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga)
 • suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie
 • obrzęk kończyn dolnych

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaleganie dużej ilości twardego stolca w okrężnicy, zatkanie (niedrożność) okrężnicy
 • trudność z oddaniem moczu pomimo wypełnionego pęcherza (zatrzymanie moczu)
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • wymioty
 • świąd, wysypka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

 • omamy (halucynacje)
 • splątanie
 • pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszony apetyt
 • zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Adablok należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu) - w takim przypadku ryzyko gromadzenia się moczu w pęcherzu (zatrzymania moczu) jest dużo większe
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • jeśli istnieje ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (perystaltyki)
 • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • jeśli u pacjenta występuje rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego)
 • pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego leku - Adablok zawiera laktozę

Maksymalne działanie leku Adablok występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adablok a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować bursztynianu solifenacyny w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Adablok a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Adablok podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność gdy przyjmowane są:

 • inne leki cholinolityczne, ponieważ stosowanie takiego leku razem z lekiem Adablok może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków
 • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Adablok
 • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego, takie jak metoklopramid i cyzapryd, ponieważ Adablok może osłabiać ich działanie
 • leki takie jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, ponieważ spowalniają one metabolizm leku Adablok
 • leki takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, ponieważ mogą one przyspieszać metabolizm leku Adablok
 • leki takie jak bisfosfoniany, ponieważ mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adablok a alkohol

Brak informacji.

Adablok a prowadzenie pojazdów

Lek Adablok może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia. Jeśli występują takie działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adablok?

 • należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Adablok a ciąża
Adablok a karmienie piersią
Interakcje
Adablok a alkohol
Adablok a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo