Kategorie

Adadox (Doxazosinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Adadox?

Co to jest Adadox?

Lek Adadox jest lekiem zawierającym doxazonynę, substancję wybiórczo hamującą receptory alfa1-adrenergiczne, których zablokowanie powoduje rozszerzenie naczyń kwionośnych, wskutek czego obniża ciśnienie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaAdadox
Nazwa międzynarodowaDoxazosinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Doksazosyny mezylan

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna 
 • laktoza bezwodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • magnezu stearynian 
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek 
 • 140 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżają ciśnienie krwi
 • zmniejsza objawy łagodnego przerostu gruczołu krokowego
Zastosowanie
 • pierwotne nadciśnienie tętnicze
 • leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

 

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwości na substancję czynną lub inne pochodne chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego współistniejąc z zastojem moczu w górnych drogach moczowych przewlekłym zakażeniem układu moczowego lub kamicą pęcherza moczowego
 • laktacja
 • niedociśnienie tętnicze
 • pacjenci z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem
 • dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wskazana kontrola ciśnienia tętniczego w początkowym okresie leczenia,
 • należy wykluczyć raka gruczołu krokowego przed rozpoczęciem leczenia
 • zachować ostrożność u pacjentów z obrzękiem płuc wskutek zwężenia aorty lub zastawki dwudzielnej, niewydolnością serca z dużą pojemnością minutową, prawokomorową niewydolnością serca spowodowaną zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorową niewydolnością serca z niskim ciśnieniem napełniania)
 • operacja zaćmy 
 • możliwe wystąpienie przedłużonej bolesnej erekcji
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występujące:

 • zawroty głowy 
 • omdlenia
 • senność
 • ból głowy
 • niskie ciśnienie krwi
 • kołatanie serca
 • obrzęk stóp, kostek lub palców
 • zapalenie oskrzeli
 • kaszel
 • infekcje dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc)
 • zatkany nos
 • kichanie
 • duszność
 • katar spowodowany infekcją wyściółki nosa (nieżyt nosa)
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • suchość w ustach
 • złe samopoczucie
 • zakażenie układu moczowego
 • nietrzymanie moczu
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • świąd
 • ból pleców
 • ból mięśni
 • objawy grypopodobne
 • ból palców (obrzęk obwodowy)
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (sildenafil, tadalafil, wardenafil)
 • silnymi inhibitorami CYP 3A4 (klarytromycyna, indynawir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, telitromycyna, worykonazol) 
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi blokującymi receptory alfa, działającymi zmniejszającą na ciśnienie tętnicze 
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży, ponieważ bezpieczeństwo stosowania nie zostało ustalone.

Karmienie piersią

Nie stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku, ponieważ bezpieczeństwo stosowania nie zostało ustalone.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adadox?

Adadox należy do leków rozszerzających naczynia krwionośne, obniżając przez to ciśnienie krwi. Obniża także napięcie tkanki mięśniowej gruczołu krokowego i dróg moczowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adadox?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

 • pierwotne nadciśnienie tętnicze. Adadoxu nie stosuje się w leczeniu pierwszego rzutu. Stosowanie powinno być ograniczone do leczenia drugiego lub trzeciego rzutu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Można stosować w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na inne leki lub występują u nich przeciwwskazania do stosowania innych preparatów
 • leczenie objawowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego 

Dawkowanie

Jak stosować lek Adadox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek przyjmowany doustnie.

Lek może być przyjmowany rano lub wieczorem.

Nadciśnienie tętnicze

Lek przyjmuje się raz na dobę: dawka początkowa wynosi 1 mg (w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i/lub omdlenia. Następnie dawkę można zwiększyć do 2 mg po kolejnym jednym do dwóch tygodni leczenia, a później do 4 mg w razie potrzeby. U większości pacjentów reagujących na podawanie leku odpowiedź występuje przy dawce 4 mg lub mniejszej. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 8 mg lub maksymalnej dawki zalecanej 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Zalecana dawka wynosi 1 mg raz na dobę w celu zmniejszenia do minimum ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i/lub omdlenia. W zależności od parametrów urodynamicznych i objawów występujących u pacjenta dawkowanie można zwiększyć do 2 mg, a później do 4 mg i do maksymalnej zalecanej dawki 8 mg. Zalecany odstęp przed kolejną zmianą dawki wynosi 1–2 tygodnie. Typowa zalecana dawka dobowa to 2–4 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie jak u dorosłych. W związku z możliwością występowania nadwrażliwości u niektórych pacjentów konieczna może być szczególna ostrożność na początku leczenia. Adadox nie ulega dializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dane dotyczące wpływu leku są ograniczone. lek należy podawać z ostrożnością pacjentom z udokumentowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przyjęcie zbyt dużej ilości tabletek na raz przez pacjenta może objawiać się złym samopoczuciem. Przyjęcie kilku tabletek może być niebezpieczne. Należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub udać się do najbliższego oddziału szpitalnego. 

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, należy tę dawkę pominąć i zażyć następną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adadox?

Leku Adadox  jest przeciwwskazany w:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie
 • u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego współistniejącym z zastojem moczu w górnych drogach moczowych, przewlekłym zakażeniem układu moczowego lub kamicą pęcherza moczowego
 • w okresie laktacji
 • u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym (tylko wskazanie do łagodnego przerostu gruczołu krokowego)
 • w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek, lub bez niej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Adadox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Adadox i udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • zawał serca 
 • osłabienie rąk, nóg lub problemy z mówieniem, które mogą być objawami udaru
 • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może być wynikiem reakcji alergicznej na ten lek

Należy zaprzestać stosowania leku Adadox i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • duszność, trudności w oddychaniu (często: mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
 • zwiększona lub zmniejszona częstość akcji serca (często: mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
 • uczucie nieregularnego rytmu serca (kołatanie) (często: mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
 • ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna) (rzadko: może dotknąć do 1 na 100 osób)
 • nieregularne bicie serca (bardzo rzadko: może dotyczyć do 1 na 10 000 osób)
 • żółknięcie skóry lub oczu (żółtaczka) (bardzo rzadko: może dotknąć do 1 na 10 000 osób)
 • niska liczba białych krwinek lub płytek krwi, co może skutkować zasinieniem lub łatwym krwawieniem (bardzo rzadko: może dotknąć do 1 na 10 000 osób)
 • trwały bolesny wzwód penisa. Należy zwrócić się pilnie po poradę lekarską (bardzo rzadko: może zaatakować do 1 na 10 000 osób)

 

Inne działania niepożądane, które mogą pojawić się podczas leczenia

Często: (występują 1 do 10 pacjentów na 100):

 • zawroty głowy, uczucie wirowania lub rotacji otoczenia (zawroty głowy), ból głowy
 • niskie ciśnienie krwi
 • Obrzęk stóp, kostek lub palców
 • zapalenie oskrzeli, kaszel, infekcje dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc)
 • zatkany nos, kichanie i/lub katar spowodowany infekcją wyściółki nosa (nieżyt nosa)
 • ból brzucha, złe samopoczucie
 • zakażenie układu moczowego, nietrzymanie moczu (utrata kontroli nad oddawaniem moczu), zapalenie pęcherza moczowego
 • swędzenie
 • ból pleców, ból mięśni
 • objawy grypopodobne
 • palców (obrzęk obwodowy)

Niezbyt często: (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • zaparcia, biegunka, zapalenie żołądka i jelit, które mogą powodować biegunkę i wymioty
 • ból lub dyskomfort przy oddawaniu moczu, zwiększona częstotliwość oddawania moczu, obecność krwi w moczu
 • zapalenie stawów, ból stawów, uogólniony ból
 • obrzęk twarzy
 • bezsenność, pobudzenie, niepokój, depresja lub nerwowość
 • zmniejszone odczucia dotyku
 • zwiększenie apetytu lub utrata apetytu, przyrost wagi
 • krwawienie z nosa
 • wysypka skórna
 • dzwonienie lub szumy w uszach, drżenie
 • niezdolność do osiągnięcia erekcji
 • zwiększenie ilości enzymów wątrobowych, co może wpływać na niektóre badania medyczne
 • udar

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów:

 • zmniejszona częstotliwość oddawania moczu
 • skurcze mięśni, osłabienie mięśni

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • osłabienie, zawroty głowy spowodowane wstawaniem z pozycji siedzącej lub leżącej
 • zapalenie wątroby lub zaburzenia wytwarzania żółci
 • pokrzywka, wypadanie włosów, czerwone lub fioletowe plamy na skórze, wybroczyny
 • mrowienie lub drętwienie rąk i stóp
 • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie
 • świszczący oddech
 • nieostre widzenie
 • uderzenia gorąca
 • zaburzenia oddawania moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, zwiększona objętość oddawanego moczu
 • dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Adadox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.'

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Adadox należy zlecić, wykluczyć raka prostaty, który może powodować takie same objawy jak łagodny przerost prostaty (powiększenie gruczołu krokowego).

Początek leczenia:

Na początku leczenia może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne z objawami zawrotów głowy i osłabienia oraz rzadko utratą przytomności (omdleniem). W związku z tym wskazana jest kontrola ciśnienia tętniczego w początkowym okresie leczenia.

Stosowanie u pacjentów z ostrymi zaburzeniami serca:

Wskazane jest zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi poważnymi zaburzeniami serca:

 • obrzęk płuc wskutek zwężenia aorty lub zastawki dwudzielnej
 • niewydolność serca z dużą pojemnością minutową
 • prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym
 • lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: 

Stosowanie Adadoxu u tych pacjentów nie jest zalecane. 

Stosowanie z inhibitorami PDE-5:

W przypadku podawania Adadoxu z syldenafilem, tadalafilem i wardenafilem należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają naczynia krwionośne i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia.

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy:

Lek Adadox może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy.

Priapizm

Podczas stosowania leku Adadox mogą zdarzyć się przypadki przedłużonej erekcji i priapizmu (utrzymujące się bolesne erekcje).

Dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek nie powinien być stosowany tych u pacjentów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adadox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Adadox należy w okresie ciąży stosować jedynie wówczas, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Adadox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Adadox należy w okresie laktacji stosować jedynie wówczas, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceuteę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Podawane leki jednocześnie z Adadoxem mogą u niektórych pacjentów powodować objawowe niedociśnienie:

 • sildenafil 
 • tadalafil 
 • wardenafil

Leki podawane jednocześnie z Adadoxem, przy których należy zachować szczególną ostrożność:

 • klarytromycyna 
 • indynawir 
 • itrakonazol 
 • ketokonazol 
 • nefazodon 
 • nelfinawir
 • rytonawir
 • sakwinawir
 • telitromycyna 
 • worykonazol 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Adadox a alkohol

Brak danych.

Adadox a prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ lek może powodować osłabienie lub zawroty głowy. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywyać lek Adadox?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego