Poradnik
Adamon SR (Tramadoli hydrochloridum)

Adamon SR (Tramadoli hydrochloridum)

Adamon SR to lek przeciwbólowy z grupy opioidów działający przez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAdamon SR
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
PostaćKapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tramadolu

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • etyloceluloza 
 • szelak
 • talk
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czarny
 • glikol propylenowy
 • wodorotlenek amonowy stężony
 • tlenek żelaza żółty (dawka 50 mg, 150 mg, 200 mg)
 • indygotyna (dawka 50 mg i 150 mg)
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
 • 30 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
 • 50 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwkaszlowe
Zastosowanie

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostre zatrucie lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami, lekami psychotropowymi lub alkoholem
 • równoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) oraz okres 2 tygodni po ich odstawieniu
 • równoczesne leczenie uzależnienia od opioidów
 • leczenie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu narkotyków
 • niekontrolowana padaczka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek
 • zaburzenia świadomości
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. w wyniku urazu głowy, chorób mózgu)
 • padaczka lub skłonność do drgawek
 • stosowanie innych leków, które mogą powodować drgawki
 • zaburzenia oddychania lub zwiększona ilość wydzieliny w drogach oddechowych
 • jednoczesne stosowanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • wstrząs
 • tendencja do nadużywania leków i uzależnień
 • długotrwałe stosowanie leku
 • stosowanie leku u dzieci z zaburzeniami oddychania
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • nudności
 • zawroty głowy
 • wymioty

Częste:

Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy takimi jak: benzodiazepiny, barbiturany, neuroleptyki, pochodne morfiny, inne leki przeciwbólowe
 • alkoholem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych i takimi, które mogą powodować lub sprzyjać wystąpieniu drgawek
 • karbamazepiną
 • rytonawirem
 • digoksyną
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
 • warfaryną
 • buprenorfiną
 • nalbufiną
 • pentazocyną
 • ondansetronem
Ciąża

Leku nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Jeżeli lek został przyjęty więcej niż raz, należy przerwać karmienie piersią,

Dzieci

Powyżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia senności po spożyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Adamon SR?

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Lek wpływa na przekazywanie impulsów bólowych, wykazuje także aktywność przeciwkaszlową. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Adamon SR?

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Adamon SR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Adamon SR podaje się doustnie, dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Dawka powinna być dostosowana do nasilenia bólu i odpowiedzi pacjenta na leczenie, jednocześnie będąc najmniejszą skuteczną dawką. 

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawka początkowa to zazwyczaj 50 - 100 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 150 - 200 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 400 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz może wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami, ze względu na opóźnione wydalanie leku z organizmu. 

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

Stosowanie leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby jest przeciwwskazane. U pacjentów z lżejszymi zaburzeniami czynności tych narządów lekarz może zadecydować o wydłużeniu czasu między kolejnymi dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami połykania

Kapsułkę można ostrożnie otworzyć i wysypać zawartość (granulki) na łyżeczkę. Następnie należy umieścić łyżeczkę z zawartością w ustach i połknąć granulki, popijając produkt odpowiednią ilością wody. Granulek nie należy żuć ani rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Adamon SR

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to:

 • wymioty
 • zwężenie źrenic
 • uspokojenie
 • drgawki
 • zaburzenia oddychania, a nawet zatrzymanie oddechu
 • obniżenie ciśnienia krwi wraz z ciężkimi zaburzeniami krążenia i śpiączką

Pominięcie zastosowania leku Adamon SR

Należy przyjąć pominiętą dawkę możliwie najszybciej, a kolejną dawkę po 12 godzinach. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Adamon SR

W przypadku przerwania lub zbyt szybkiego zakończenia leczenia, ból może powrócić. Zakończenie leczenia powinno nastąpić po omówieniu tego z lekarzem, stopniowo, w celu uniknięcia objawów odstawiennych takich jak:

 • pobudzenie
 • lęk
 • bezsenność
 • zaburzenia żołądka i jelit

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Adamon SR?

Leku nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • u pacjentów z ciężkim zatruciem lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, opioidami, lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych lub alkoholem
 • u pacjentów równocześnie przyjmujących leki zawierające tzw. inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) oraz 2 tygodnie po ich odstawieniu
 • u pacjentów równocześnie leczonych od uzależnienia od opioidów
 • w leczeniu zespołu abstynencyjnego po odstawieniu narkotyków lek nie zmniejsza objawów odstawienia morfiny
 • u pacjentów, u których występuje niekontrolowana padaczka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Adamon SR może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • wymioty
 • nudności

Częste (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • senność
 • zaparcia
 • suchość w ustach
 • potliwość
 • zmęczenie 

Niezbyt częste (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie pracy serca, zwłaszcza po wysiłku fizycznym
 • ciężkie zaburzenia krążenia
 • nagłe obniżenie ciśnienia krwi przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą (hipotonia ortostatyczna)
 • odruchy wymiotne
 • uczucie ucisku w okolicy żołądka, uczucie pełności
 • reakcje skórne np. świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadkie (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje uczuleniowe np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk i anafilaktyczne
 • zaburzenia apetytu
 • zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu i charakterze: zmiany nastroju, zmiany aktywności oraz zmiany czynności poznawczych i czuciowych 
 • halucynacje
 • splątanie
 • zaburzenia snu i koszmary senne
 • uzależnienie przy długotrwałym stosowaniu
 • objawy z odstawienia: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia mięśni oraz zaburzenia żołądka i jelit
 • drgawki, głównie po zastosowaniu dużych dawek leku lub po równoczesnym podawaniu leków powodujących, lub sprzyjających powstawaniu drgawek np. leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • parestezja (wrażenie mrowienia, drętwienia, gorąca lub zimna) i drżenie
 • nieostre widzenia
 • zwolnienie pracy serca
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • osłabienie ruchowe
 • zaburzenia w oddawaniu moczu
 • zatrzymanie moczu

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • uczucie wirowania
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy

O nieznanej częstości:

 • hipoglikemia

Pozostałe działania niepożądane:

 • zaostrzenie astmy
 • zahamowanie oddychania po zastosowaniu znacznie przekroczonej zalecanej dawki leku oraz po równoczesnym stosowaniu leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia czynności wątroby przejawiające się zwiększeniem aktywności enzymów w wątrobie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe aspekty wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą oraz zachowania ostrożności podczas stosowania leku Adamon SR:

 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek
 • zaburzenia świadomości
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. w wyniku urazu głowy, chorób mózgu)
 • padaczka lub skłonność do drgawek oraz stosowanie innych leków, które mogą powodować drgawki - tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek 
 • zaburzenia oddychania lub zwiększona ilość wydzieliny w drogach oddechowych, jednoczesne stosowanie leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego - Adamon SR może doprowadzić do zahamowania oddechu
 • wstrząs
 • tendencja do nadużywania leków i uzależnień, leczenie powinno odbywać się z przerwami i pod kontrolą lekarza
 • długotrwałe stosowanie leku, może rozwinąć się tolerancja oraz psychiczne i fizyczne uzależnienie
 • stosowanie leku u dzieci z zaburzeniami oddychania nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia objawów toksyczności
 • nietolerancja niektórych cukrów (lek zawiera sacharozę) - pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy nie powinni stosować leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adamon SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Adamon SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie laktacji. Jednorazowe zastosowanie leku nie oznacza konieczności przerwania karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Adamon SR nie stosować z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy, ponieważ mogą wystąpić mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, wzmożenie odruchów i napięcia mięśni, temperatura powyżej 38°C
 • beznodiazepinami i innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy np. pochodnymi morfiny, innymi lekami przeciwbólowymi, barbituranami, pochodnymi fenotiazyny i butyrofenonu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki, a nawet zgonu
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych i takimi, które mogą powodować lub sprzyjać wystąpieniu drgawek (leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne) - jednoczesne przyjmowanie leku Adamon SR zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek
 • karbamazepiną, która osłabia skuteczność i skraca czas działania Adamonu SR
 • rytonawirem - wzrost stężenia i toksycznego działania Adamonu SR
 • digoksyną, rzadko obserwuje się działania niepożądane digoksyny
 • ketokonazolem i erytromycyną, które zwiększają długość działania Adamonu SR
 • warfaryną, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia dużych krwawień i wybroczyn
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną, które mogą osłabiać działanie przeciwbólowe Adamonu SR
 • ondansetronem, może dojść do osłabienia działania leku Adamon SR

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Adamon SR a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas kuracji lekiem Adamon SR.

Adamon SR a prowadzenie pojazdów

Adamon SR może wywołać senność, która nasila się w przypadku połączenia leku z alkoholem, lekami przeciwhistaminowymi lub innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia tego objawu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Adamon SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Adamon SR a ciąża
Adamon SR a karmienie piersią
Interakcje
Adamon SR a alkohol
Adamon SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo