Kategorie

Aethylum chloratum Filofarm (Ethylis chloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aethylum chloratum Filofarm?

Produkt leczniczy Aethylum chloratum Filofarm zawiera chlorek etylu. Stosuje się go na skórę w celu wywołania krótkotrwałego miejscowego znieczulenia przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Podstawowe informacje

NazwaAethylum chloratum Filofarm
Nazwa międzynarodowaEthylis chloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

70 g

PostaćAerozol na skórę, zawiesina
Skład - substancja czynna

Chlorek etylu

Skład - substancje pomocnicze

Brak

Dostępne opakowania

70 g

Działanie / właściwości

Miejscowo znieczulające

Zastosowanie

Krótkotrwałe, miejscowe znieczulenie skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na chlorek etylu
 • nie stosować na uszkodzoną skórę
 • nie stosować do znieczulenia wziewnego, ogólnego
 • wiek poniżej 12 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • aerozol przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego
 • produkt łatwopalny, opakowanie narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury może wybuchnąć
 • stosując na skórę twarzy, należy chronić oczy, usta i nos
 • wdychanie par gazu może zaburzyć czynności ośrodkowego układu nerwowego, doprowadzić do zatrzymania akcji serca i oddechu
 • w wypadku zatrucia natychmiast wezwać pogotowie
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry
 • przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry
Możliwe interakcje z

Nie są znane interakcje leku Aethylum chloratum Filofarm z innym lekami.

Ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Aethylum chloratum Filofarm stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aethylum chloratum Filofarm?

Lek Aethylum chloratum Filofarm rozpryskiwany na skórę gwałtownie paruje, pochłania przy tym dużo ciepła, wskutek czego dochodzi do znacznego oziębienia, a nawet miejscowego zamrożenia spryskanego fragmentu skóry. Powoduje znieczulenie zakończeń nerwów czuciowych i zniesienie odczuwania bólu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aethylum chloratum Filofarm?

Lek Aethylum chloratum Filofarm stosuje się do krótkotrwałego miejscowego znieczulenia skóry przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Aethylum chloratum Filofarm?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

 • wyłącznie do stosowania zewnętrznego, podanie na skórę
 • aerozol należy rozpylać z odległości 8 - 23 cm przez 3 - 7 sekund
 • w razie potrzeby aplikację można powtórzyć po 10 - 15 minutach
 • podczas stosowania leku nie należy jeść ani palić papierosów

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy ostrego zatrucia:

 • skażenie oczu może wywołać zmiany w spojówkach i rogówce
 • skażenie skóry może wywołać miejscowe podrażnienie lub odmrożenie
 • wdychanie par chlorku etylu powoduje zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, może doprowadzić do zatrzymania akcji serca i oddechu

Objawy przewlekłego zatrucia: 

 • przewlekłe, kontaktowe zapalenie skóry, wskutek jej odtłuszczenia
 • uszkodzenie wątroby lub nerek

Leczenie objawów zatrucia:

 • przy skażeniu oczu należy przepłukać je przez 15 minut wodą lub roztworem 0,9% chlorku sodu, przy wywiniętych powiekach oraz skonsultować się z okulistą
 • przy skażeniu skóry należy spłukać ją dużą ilością zimnej wody, zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, chronić przed utratą ciepła; może być potrzebna konsultacja dermatologiczna
 • przy zatruciu wziewnym należy zapewnić dostęp świeżego powietrza
 • przy zatrzymaniu akcji serca należy zastosować zewnętrzny masaż serca z jednoczesnym sztucznym oddychaniem i bezzwłocznie wezwać pogotowie
 • przy nawet pozornie lekkich zatruciach należy zapewnić pacjentowi spokój i ciepło

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Aethylum chloratum Filofarm.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Aethylum chloratum Filofarm należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aethylum chloratum Filofarm?

Leku Aethylum chloratum Filofarm nie należy stosować:

 • przy nadwrażliwości na substancję czynną - chlorek etylu
 • na uszkodzoną skórę
 • do anestezji wziewnej
 • do znieczulenia ogólnego
 • u dzieci poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Aethylum chloratum Filofarm może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 leczonych pacjentów):

 • miejscowe podrażnienie lub odmrożenie skóry spowodowane niską temperaturą skroplonego gazu
 • przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry wskutek jej odtłuszczenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie stosowania leku Aethylum chloratum Filofarm należy zachować specjalne środki ostrożności:

 • produkt leczniczy przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego
 • pojemnik aerozolowy narażony na działanie ognia lub wysokiej temperatury może eksplodować
 • podczas stosowania produktu leczniczego nie należy jeść
 • podczas stosowania leku na skórę twarzy należy chronić oczy, usta i nos
 • należy unikać wdychania par gazu, bo może doprowadzić do zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego, zatrzymania akcji serca i oddechu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aethylum chloratum Filofarm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Aethylum chloratum Filofarm powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Aethylum chloratum Filofarm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Aethylum chloratum Filofarm nie należy stosować podczas karmienia piersią bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Interakcje

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Aethylum chloratum Filofarm a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Aethylum chloratum Filofarm.

Aethylum chloratum Filofarm a prowadzenie pojazdów

Lek Aethylum chloratum Filofarm stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje działania ograniczającego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aethylum chloratum Filofarm?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • chronić przed światłem słonecznym
 • nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50oC
 • chronić przed ogniem
 • przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego