Poradnik
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
super-promocja-elancyl-3075
baby-week-3073
Afenix (Solifenacini succinas)

Afenix (Solifenacini succinas)

Lek Afenix zawiera substancję czynną - bursztynian solifenacyny z grupy leków cholinolitycznych. Stosowany jest w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAfenix
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • stearylofumaran sodu
 • hypromeloza (6 mPas)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 3350
 • triacetyna
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172) - tylko tabletki powlekane 10 mg
 • czarny tlenek żelaza (E 172) - tylko tabletki powlekane 10 mg
Dostępne opakowania
 • 3 tabletki powlekane
 • 5 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 200 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszenie aktywności nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bursztynian solifenacyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zatrzymanie moczu
 • ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit
 • miastenia
 • jaskra
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • zabiegi hemodializy
 • jednoczesne stosowanie leków, które mogą opóźniać wydalanie leku Afenix (np. ketokonazol) u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu
 • zaparcia
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego
 • ciężka choroba nerek
 • choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • przepuklina rozworu przełykowego
 • neuropatia autonomicznego układu nerwowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcia, nudności, niestrawność
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami cholinolitycznymi
 • lekami z grupy agonistów receptorów cholinergicznych
 • metoklopramidem i cyzaprydem
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • werapamilem, diltiazemem
 • rytonawirem, nelfinawirem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • bisfosfonianami
Ciąża

Nie należy stosować leku Afenix u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Afenix u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Afenix u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Afenix może powodować niewyraźne widzenie, czasem senność i uczucie zmęczenia. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Afenix?

Lek Afenix zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Afenix?

Lek Afenix stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, takich jak:

 • naglące parcia (epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu)
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu (związane z tym, że pacjent nie zdążył skorzystać z toalety)

Dawkowanie

Jak stosować lek Afenix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem (nie rozgniatać)
 • lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków

Dawkowanie

 • zwykle stosowana dawka to 5 mg raz na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg raz na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Afenix

 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
 • objawami przedawkowania mogą być: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, widzenie nieistniejących rzeczy (omamy), nadmierne pobudzenie, napady drgawek, trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca (tachykardia), gromadzenie się moczu w pęcherzu (zatrzymanie moczu) oraz rozszerzone źrenice

Pominięcie zastosowania leku Afenix

 • w razie pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki
 • nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę

Przerwanie stosowania leku Afenix

 • w przypadku przerwania stosowania tego leku objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub pogorszyć się
 • jeśli pacjent zamierza przerwać leczenie, powinien poradzić się lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Afenix?

Leku Afenix nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na bursztynian solifenacyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z zatrzymaniem moczu (kiedy pacjent nie może oddać moczu lub nie może opróżnić pęcherza moczowego)
 • z ciężkimi zaburzeniami żołądka lub jelit (toksycznym rozdęciem okrężnicy, powikłaniem związanym z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • z miastenią (chorobą, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni)
 • z jaskrą (zwiększonym ciśnieniem w gałce ocznej przebiegającym ze stopniową utratą wzroku)
 • poddawanych hemodializie
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, jednocześnie stosujących leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Afenix z organizmu (np. ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Afenix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Afenix i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk naczynioruchowy (alergia skórna powodująca obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudnościami w oddychaniu, świszczącym oddechem)
 • ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie się naskórka)

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcia, nudności, niestrawność z objawami: uczucia pełności w jamie brzusznej, bólem brzucha, odbijaniem się, nudnościami i zgagą (dyspepsja), uczuciem dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego
 • senność
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • zespół suchego oka
 • suchość w jamie nosowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga)
 • suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie
 • gromadzenie płynu w kończynach dolnych (obrzęki)

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaleganie dużych ilości twardego stolca w okrężnicy (zaklinowanie stolca)
 • trudność z oddaniem moczu pomimo wypełnionego pęcherza (zatrzymanie moczu)
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • wymioty
 • świąd, wysypka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • omamy (halucynacje), splątanie
 • wysypka uczuleniowa

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszony apetyt, zwiększone stężenie potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej, jaskra
 • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca (torsade de pointes), migotanie przedsionków, kołatanie serca, przyspieszone bicie serca
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afenix należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości:

 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu). W takim przypadku ryzyko gromadzenia się moczu w pęcherzu (zatrzymania moczu) jest dużo większe
 • zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (ruchów żołądka i jelit) - informacje na ten temat przekaże lekarz
 • ciężka choroba nerek
 • choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • przepuklina rozworu przełykowego (objawiająca się rwącym bólem żołądka lub zgagą)
 • zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego)

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afenix, lekarz oceni, czy u pacjenta nie występują inne przyczyny częstego oddawania moczu (np. niewydolność serca - niewystarczająca siła mięśnia sercowego do pompowania krwi lub choroba nerek).

W razie wystąpienia zakażenia dróg moczowych lekarz przepisze antybiotyk (lek przeciwbakteryjny, działający na dane bakterie).

Dzieci i młodzież

 • nie należy stosować leku Afenix u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia

Lek Afenix zawiera laktozę

 • jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Afenix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Afenix u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to bezwzględnie konieczne.

Afenix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Solifenacyna (substancja czynna leku Afenix) przenika do mleka matki. Z tego powodu nie należy stosować leku Afenix u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afenix szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • inne leki cholinolityczne (stosowanie takiego leku razem z lekiem Afenix może spowodować nasilenie działania terapeutycznego i działań niepożądanych obu leków)
 • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych (mogą osłabiać działanie leku Afenix)
 • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego np. metoklopramid i cyzapryd (lek Afenix może osłabiać ich działanie)
 • leki: ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem (spowalniają metabolizm leku Afenix)
 • leki: ryfampicynę, fenytoinę, karbamazepinę (leki te mogą przyspieszać metabolizm leku Afenix)
 • bisfosfoniany (leki te mogą zaostrzać zapalenie przełyku)

Lek Afenix z jedzeniem i piciem

 • lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Afenix a alkohol

Brak danych.

Afenix a prowadzenie pojazdów

Lek Afenix może powodować niewyraźne widzenie, czasem senność i uczucie zmęczenia. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Afenix?

Lek Afenix należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Afenix a ciąża
Afenix a karmienie piersią
Interakcje
Afenix a alkohol
Afenix a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki