Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Afobam (Alprazolamum)

Afobam (Alprazolamum)

Afobam zawiera alprazolam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Afobam działa przeciwlękowo, posiada również działanie przeciwdepresyjne łagodzące, uspokajające oraz zwiotczające mięśnie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAfobam
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • tlenek żelaza żółty (dawka 0,5 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 1 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie
 • leczenie zaburzenia lękowego uogólnionego
 • leczenie zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • leczenie zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • leczenie zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • osłabienie mięśni
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu nocnego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadużywanie leków i alkoholu
 • objawy odstawienia przy nagłym przerwaniu
 • depresja lub skłonności samobójcze
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • koszmary nocne, urojenia lub omamy
 • niepokój ruchowy, pobudzenie ruchowe lub drażliwość
 • agresja, urojenia, gniew
 • jaskra
 • zaburzenia oddychania
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • podeszły wiek lub osłabienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste:

 • zmniejszony apetyt
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszony popęd płciowy
 • zwiększony popęd płciowy
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • problemy z równowagą
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • zaburzenia koncentracji
 • zwiększona senność
 • letarg
 • drżenie
 • niewyraźne widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie masy ciała
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • innymi lekami nasennymi
 • innymi lekami przeciwlękowymi
 • innymi lekami uspokajającymi
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • środkami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • nefazodonem, fluwoksaminą i cymetydyną
 • flukosetyną, propoksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi
 • opioidami
 • rytonawirem
 • digoksyną
 • teofiliną
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Dzieci

Lek nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Afobam.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Afobam?

Afobam zawiera alprazolam - pochodną benzodiazepiny. Afobam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ponadto wywołuje uspokojenie i zwiotcza mięśnie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Afobam?

Lek Afobam stosuje się w leczeniu:

 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Dawkowanie

Jak stosować lek Afobam?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Afobam:

 • zalecana dawka jest ustalana przez lekarza na podstawie nasilenia objawów i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie
 • u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym oraz u pacjentów stosujących uprzednio leki psychotropowe, wskazane jest zastosowanie niższej dawki leku
 • nie należy nagle odstawiać leku, leczenie należy zakończyć poprzez stopniową redukcję dawki
 • całkowity czas leczenia nie powinien przekroczyć od 8 do 12 tygodni
 • lek należy przyjmować doustnie

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Dawka początkowa to 0,25 mg lub 0,5 mg podawane trzy razy na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki dobowej 4 mg podawanej w dawkach podzielonych.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg lub 1 mg na dobę, przed snem. W zależności od potrzeb pacjenta lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki. Dawka może być zwiększona o 1 mg w odstępie 3-4 dni. Lekarz może zdecydować o podaniu dodatkowej dawki w taki sposób, aby całkowita liczba dawek nie przekroczyła 3 lub 4 dawek na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę. W zależności od pacjenta lekarz może zadecydować o stopniowym zwiększeniu dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • ataksja (nieskoordynowane ruchy)
 • senność
 • zaburzenia mowy
 • śpiączka
 • zahamowanie czynności oddechowej

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy nagle odstawiać leku, leczenie należy zakończyć poprzez stopniową redukcję dawki. Leczenie ma charakter wyłącznie objawowy, po jego przerwaniu objawy mogą powrócić. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki. Zalecane zmniejszanie dawki dobowej leku Afobam nie powinno przekraczać 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Afobam?

Nie należy stosować leku Afobam w przypadku:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • osłabienia mięśni
 • ciężkiej niewydolności oddechowej
 • zespołu bezdechu nocnego
 • ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek
 • u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Afobam jak każdy lek może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (1 na 10 pacjentów):

 • zmniejszony apetyt
 • splątanie
 • dezorientacja
 • zmniejszony popęd płciowy
 • zwiększony popęd płciowy
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • problemy z równowagą
 • zaburzenia koordynacji ruchów
 • zaburzenia koncentracji
 • zwiększona senność
 • letarg
 • drżenie
 • niewyraźne widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie masy ciała
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (1 na 100 pacjentów):

 • mania
 • omamy
 • gniew
 • pobudzenie
 • uzależnienie
 • zanik pamięci
 • osłabienie mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • nieregularne miesiączki
 • zespół odstawienia leku

Częstość nieznana:

 • hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny we krwi)
 • hipomania
 • agresywne zachowania
 • wrogie zachowania
 • zaburzone myślenie
 • zwiększona aktywność psychoruchowa
 • nadużywanie leku
 • zaburzenia równowagi układu nerwowego autonomicznego (który kieruje funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów)
 • dystonia (zaburzenia napięcia mięśniowego)
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęki obwodowe (obrzęk kostek, stóp lub palców)
 • podwyższone ciśnienie śródgałkowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Afobam w przypadku:

 • zaburzeń czynności wątroby i nerek u pacjenta
 • wystąpienia u pacjenta problemów z płucami
 • jeśli pacjent choruje na depresję oraz zaburzenia lękowe
 • stosowania innych leków o działaniu przeciwlękowym oraz nasennym
 • przyjmowania przez pacjenta środków odurzających i nadużywania alkoholu
 • występujących u pacjenta zaburzeń osobowości
 • jeśli pacjent jest w wieku podeszłym

Niepamięć następcza

Na skutek przyjmowania leku Afobam u pacjenta może wystąpić niepamięć następcza. Aby temu zapobiec, podczas stosowania leku zaleca się pacjentowi nieprzerywany sen przez 7 - 8 godzin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Afobam a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lek stosowany w czasie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Jeżeli jednak lekarz uzna leczenie za bezwzględnie konieczne i Afobam będzie stosowany do dnia porodu, należy obserwować noworodka pod kątem wystąpienia objawów odstawienia leku.

Afobam a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Lek Afobam może przenikać do mleka matki, dlatego nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • innych leków przeciwpsychotycznych, nasennych, przeciwlękowych, uspakajających, przeciwdepresyjnych
 • narkotycznych leków przeciwbólowych
 • leków przeciwdrgawkowych
 • środków znieczulających
 • leków przeciwhistaminowych
 • alkoholu
 • leków przeciwgrzybiczych do stosowania wewnętrznego
 • nefazodonu, fluwoksaminy i cymetydyny
 • flukosetyny, propoksyfenu
 • doustnych środków antykoncepcyjnych
 • sertraliny, diltiazemu i antybiotyków makrolidowych
 • opioidów
 • rytonawiru
 • digoksyny
 • teofiliny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Afobam a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Afobam, ponieważ nasila on działanie uspokajające alprazolamu.

Afobam a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Afobam. Alprazolam może wywoływać odprężenie, zwiotczać mięśnie i uspokajać, a w konsekwencji zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania prac wymagających czujności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Afobam?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (dawka 0,25 mg i 0,5 mg) oraz poniżej 30°C (dawka 1 mg)

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Afobam a ciąża
Afobam a karmienie piersią
Interakcje
Afobam a alkohol
Afobam a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki