Poradnik
projekt opalanie
Agomelatine +pharma (Agomelatinum)

Agomelatine +pharma (Agomelatinum)

Lek Agomelatine +pharma zawiera substancję czynną agomelatynę, zmniejszającą nasilenie i stopniowe ustępowanie objawów związanych z depresją.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAgomelatine +pharma
Nazwa międzynarodowaAgomelatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Agomelatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna, bezwodna krzemionka koloidalna)
 • mannitol
 • powidon 30
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • krospowidon
 • stearylofumaran sodu
 • stearynian magnezu 
 • kwas stearynowy
 • hypromeloza
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie

Leczenie depresji u dorosłych pacjentów

Przeciwwskazania
 • uczulenie na agomelatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie fluwoksaminy lub cyprofloksacyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie leków o znanym wpływie na czynność wątroby
 • otyłość lub nadwaga
 • cukrzyca
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • choroba afektywna dwubiegunowa i nasilone objawy manii
 • otępienie
 • wiek powyżej 75 lat
 • myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność, trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha
 • ból pleców
 • zmęczenie
 • lęk, nietypowe sny
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • wymioty
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • fluwoksaminą
 • cyprofloksacyną
 • propranololem
 • enoksacyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Agomelatine +pharma u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania leku Agomelatine +pharma.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Agomelatine +pharma w leczeniu depresji u pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Agomelatine +pharma?

Agomelatyna, substancja czynna leku Agomelatine +pharma, zwiększa uwalnianie noradrenaliny i dopaminy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Agomelatine +pharma?

Lek stosowany jest w leczeniu depresji u osób dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Agomelatine +pharma?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka (25 mg) wieczorem przed snem. W razie konieczności lekarz może zalecić wyższą dawkę, czyli dwie tabletki (50 mg) zażywane jednocześnie przed snem.

Sposób stosowania:

 • lek przeznaczony jest do stosowania doustnego
 • tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków
 • depresję należy leczyć wystarczająco długo, przynajmniej przez 6 miesięcy, aby upewnić się, że objawy ustąpiły
 • nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza nawet w przypadku poprawy samopoczucia

Lek Agomelatine +pharma zaczyna działać na objawy depresji w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia. Lekarz może zalecić kontynuowanie stosowania leku Agomelatine +pharma, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, aby zapobiec nawrotowi depresji.

Zmiana leczenia z leku przeciwdepresyjnego z grupy SSRI/ SNRI na lek Agomelatine +pharma:

 • lekarz doradzi pacjentowi jak należy przerwać stosowanie poprzedniego leku, gdy rozpocznie się przyjmowanie leku Agomelatine +pharma
 • przez kilka tygodni u pacjenta mogą występować objawy odstawienia (związane z zaprzestaniem stosowania poprzedniego leku, nawet jeśli jego dawkę zmniejsza się stopniowo): zawroty głowy, uczucie zdrętwienia, zaburzenia snu, pobudzenie lub lęk, bóle głowy, nudności, wymioty i drżenie (objawy te mają zwykle łagodny lub umiarkowany charakter i ustępują samoistnie)

Kontrolowanie czynności wątroby:

 • w celu kontrolowania czynności wątroby, lekarz zaleci wykonanie u pacjenta badań laboratoryjnych przed rozpoczęciem leczenia, następnie powtórzy te badania zwykle po 3 tygodniach, 6 tygodniach, 12 tygodniach i 24 tygodniach
 • jeśli lekarz zwiększy dawkę leku do 50 mg, należy przeprowadzić badania laboratoryjne na początku stosowania tej dawki, a następnie okresowo podczas leczenia, zwykle po 3 tygodniach, 6 tygodniach, 12 tygodniach i 24 tygodniach
 • jeśli lekarz uzna to za konieczne, zaleci też późniejsze badania
 • nie wolno stosować leku Agomelatine +pharma u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 75 lat i więcej)

Nie należy stosować leku Agomelatine +pharma u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Jeśli u pacjenta występują schorzenia nerek, lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku Agomelatine +pharma.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Agomelatine +pharma

 • jeśli przyjęto większą dawkę leku niż zalecona przez lekarza lub jeśli na przykład dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • po zażyciu większej dawki leku mogą wystąpić: ból w górnej części żołądka, senność, zmęczenie, pobudzenie, lęk, napięcie, zawroty głowy, zasinienie lub złe samopoczucie

Pominięcie przyjęcia leku Agomelatine +pharma

 • nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze

Przerwanie przyjmowania leku Agomelatine +pharma

 • przed przerwaniem przyjmowania tego leku pacjent powinien omówić to z lekarzem
 • jeśli pacjent uważa, że działanie leku Agomelatine +pharma jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Agomelatine +pharma?

Leku Agomelatine +pharma nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na agomelatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • u pacjentów przyjmujących fluwoksaminę (inny lek stosowany w leczeniu depresji)
 • u pacjentów przyjmujących antybiotyk - cyprofloksacynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Agomelatine +pharma może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność, trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • nudności, biegunka, zaparcie, ból brzucha
 • ból pleców
 • zmęczenie
 • lęk, nietypowe sny
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • wymioty
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • migrena
 • uczucie kłucia i mrowienia w palcach rąk i nóg (parestezje)
 • zamazane widzenie
 • zespół niespokojnych nóg (niekontrolowany przymus poruszania nogami)
 • dzwonienie w uszach
 • nadmierne pocenie
 • wyprysk, swędzenie, pokrzywka
 • pobudzenie, drażliwość, niepokój, agresywne zachowanie
 • koszmary senne
 • mania lub hipomania
 • myśli samobójcze lub zachowania samobójcze
 • splątanie (dezorientacja)
 • zmniejszenie masy ciała

Rzadkie (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 pacjentów):

 • poważne wykwity skórne (wysypka o charakterze rumienia)
 • obrzęk twarzy (opuchlizna) i obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności z oddychaniem lub połykaniem)
 • zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka), niewydolność wątroby (zgłoszono kilka przypadków zakończonych przeszczepieniem wątroby lub zgonem)
 • omamy
 • niezdolność do pozostawania w bezruchu (z powodu fizycznego i psychicznego niepokoju)
 • niezdolność do całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Agomelatine +pharma należy poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjent stosuje produkty lecznicze związane z ryzykiem uszkodzenia wątroby
 • pacjent jest otyły lub ma nadwagę
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • u pacjenta występuje zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • u pacjenta występuje choroba afektywna dwubiegunowa, wystąpiły lub rozwijają się u niego objawy manii (nadmierne pobudzenie i rozemocjonowanie)
 • u pacjenta występuje otępienie

Przed rozpoczęciem stosowania leku Agomelatine +pharma należy wykonać badania kontrolne w celu wykluczenia schorzeń wątroby pacjenta. Podczas stosowania leku Agomelatine +pharma może zwiększyć się aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Badania kontrolne należy przeprowadzać także w czasie trwania leczenia.

Jeśli pacjent u pacjenta wystąpią:

 • nietypowo ciemny mocz
 • jasno zabarwiony kał
 • zażółcenie skóry lub oczu
 • ból w prawej górnej części brzucha
 • nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi objawami wymienionymi powyżej)

należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (może być konieczne odstawienie leku Agomelatine +pharma).

Myśli o samobójstwie i nasilenie depresji

 • pacjenci chorzy na depresję mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie
 • myśli te mogą się nasilić na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ wszystkie te leki zaczynają działać dopiero po pewnym czasie, zwykle po dwóch tygodniach, a czasem później

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Agomelatine +pharma a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania agomelatyny (substancji czynnej leku Agomelatine +pharma) u kobiet w ciąży. Należy unikać jej stosowania u kobiet w okresie ciąży.

Agomelatine +pharma a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem stosowania leku Agomelatine +pharma.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • fluwoksaminę (lek stosowany w leczeniu depresji) i cyprofloksacynę (antybiotyk) - jednoczesne przyjmowanie tych leków z lekiem Agomelatine +pharma
  jest przeciwwskazane
 • propranolol (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia)
 • enoksacynę (antybiotyk)

Jeśli pacjent pali więcej niż 15 papierosów dziennie, należy poinformować o tym lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Agomelatine +pharma a alkohol

W czasie stosowania leku Agomelatine +pharma nie zaleca się spożywania alkoholu.

Agomelatine +pharma a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Agomelatine +pharma?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Agomelatine +pharma a ciąża
Agomelatine +pharma a karmienie piersią
Interakcje
Agomelatine +pharma a alkohol
Agomelatine +pharma a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki