Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Akineton (Biperideni hydrochloridum)

Akineton (Biperideni hydrochloridum)

Akineton to lek wpływający na ośrodkowy układ nerwowy. Substancja czynna - chlorowodorek biperydenu, działa na ośrodkowy układ nerwowy. Lek zmniejsza nasilenie takich objawów jak sztywość mięśni, mimowolne drżenie mięśni, spowolnienie ruchowe czy mimowolne ruchy. Zalecany jest jako dodatkowy lek w leczeniu choroby Parkinsona.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAkineton
Nazwa międzynarodowaBiperideni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 2 mg

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Akineton SR):

 • 4 mg
PostaćTabletki, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek biperydenu

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia ziemniaczana
 • wodorofosforan dwuwodny wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • kopowidon (K 28)
 • talk
 • woda oczyszczona

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Akineton SR):

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • woda oczyszczona
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • makrogol 6000
 • dokuzynian sodu
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • wosk Carnauba
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 50 tabletek

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Akineton SR):

 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • zmniejszenie nasilenia:
  • sztywności mięśni
  • mimowolnych drżeń mięśni
  • spowolnienia ruchowego
  • mimowolnych ruchów
Zastosowanie
 • leczenie sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w przebiegu choroby Parkinsona
 • leczenie zaburzeń motorycznych wywołanych przez neuroleptyki i podobnie działające produkty lecznicze
 • leczenie innych zaburzeń ruchowych np. kurcz powiek, zespół Meige'a, spastyczny kręcz karku
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na składniki preparatu
 • jaskra z wąskim kątem przesączenia
 • zaburzenia przewodu pokarmowego
 • niedrożność jelit
 • przerost okrężnicy (rozszerzenie jelita grubego)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie terapii u osób w podeszłym wieku
 • zaburzenia gruczołu krokowego (prostata)
 • zatrzymanie moczu
 • miastenia
 • tachykardia
 • drgawki
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • pobudzenie, lęk, dezorientacja, urojenia psychiczne, bezsenność
 • wpływ na fazy snu
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz zaburzenia pamięci
 • przyspieszony puls
 • suchość w jamie ustnej
 • senność
 • nudności
 • zaburzenia żołądkowe
 • drgania mięśni
Możliwe interakcje z
 • lekami psychotropowymi, przeciwhistaminowymi (antyalergicznymi) I generacji, lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i lekami rozkurczowymi
 • chinidyną
 • neuroleptykami
 • lewodopą
 • metoklopramidem
 • lekami przeciwbólowymi
Ciąża

Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Karmienie piersią

Podczas leczenia zaleca się przerwanie karmienia piersią.

Dzieci

Doświadczenie w stosowaniu biperydenu u dzieci jest ograniczone i dotyczy głównie krótkotrwałego leczenia dystonii wywołanej przez inne leki.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Akineton może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Akineton?

Lek Akineton zmniejsza nasilenie takich objawów, jak sztywność mięśni, mimowolne drżenia mięśni, spowolnienie ruchowe czy mimowolne ruchy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Akineton?

 • leczenie sztywności mięśniowej, drżenia i spowolnienia ruchowego w przebiegu choroby Parkinsona
 • leczenie zaburzeń motorycznych wywołanych przez neuroleptyki i podobnie działające produkty lecznicze
 • leczenie innych zaburzeń ruchowych np. kurcz powiek, zespół Meige'a, spastyczny kręcz karku

Dawkowanie

Jak stosować lek Akineton?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku powinno być ustalone indywidualnie.

 

Tabletki:

Choroba Parkinsona:

Zalecana dawka początkowa wynosi 2 razy pół tabletki na dobę. Dawka może być zwiększana o 2 mg na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi pół do 2 tabletek, stosowana 3 lub 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 mg na dobę (co odpowiada 8 tabletkom na dobę).

Objawy pozapiramidowe wywołane przez inne leki:

W terapii skojarzonej z neuroleptykami stosuje się pół do 2 tabletek, 1 do 4 razy na dobę (co odpowiada 1 do 16 mg na dobę) w zależności od nasilenia objawów.

Inne zaburzenia ruchowe:

Dostosowanie dawki powinno odbywać się powoli, poprzez stopniowe, w odstępach tygodniowych, zwiększenie dawki początkowej 2 mg aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki dobowej która może być wielokrotnie większa od maksymalnych dawek dobowych stosowanych w innych wskazaniach.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 do 15 lat)

Podaje się 1 do 3 razy na dobę pół do 1 tabletki (co odpowiada 1 do 6 mg na dobę)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Akineton

Jeśli przyjęta została większa dawka leku Akineton niż zalecona należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub farmaceutę, lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania to:

 • rozszerzone, „leniwe” źrenice
 • suchość błon śluzowych
 • zaczerwienienie twarzy
 • przyspieszona czynność serca
 • atonia jelitowo-pęcherzowa
 • zwiększenie temperatury ciała
 • podniecenie, majaczenie, dezorientacja, zaburzenia świadomości i (lub) halucynacje
 • w przypadku ciężkiego zatrucia istnieje ryzyko zapaści krążeniowej i zatrzymania oddychania

Pominięcie zastosowania leku Akineton

Gdy zostanie pominięta dawka leku, nie należy stosować podwójnej dawki następnego dnia. Lek należy zawsze zażywać codziennie o tej samej porze (w tych samych porach) zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku pominięcia leku należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Akineton

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza, który wskaże, jak długo należy zażywać lek. W przypadku nagłego przerwania stosowania leku może dojść do nawrotu wcześniejszych dolegliwości. Dlatego nie należy gwałtownie przerywać leczenia. Dawka powinna być zmniejszana przez lekarza stopniowo.

 

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • leczenie lekiem Akineton SR 4 mg należy rozpocząć od podawania tabletek 2 mg innej postaci leku i następnie stopniowo zwiększać dawkę, indywidualnie dla każdego pacjenta
 • zalecana dawka dobowa leku Akineton SR 4 mg dla dorosłych wynosi od 1 do 3 tabletek (co odpowiada 4 - 12 mg chlorowodorku biperydenu)
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 4 tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • tabletki należy przyjmować w równych odstępach czasu w ciągu dnia, przy czym pierwszą tabletkę należy przyjąć rano

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Akineton SR 4 mg

Jeśli przyjęta została większa dawka leku Akineton niż zalecona należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub farmaceutę, lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania to:

 • rozszerzone, „leniwe” źrenice
 • suchość błon śluzowych
 • zaczerwienienie twarzy
 • przyspieszona czynność serca
 • atonia jelitowo-pęcherzowa
 • zwiększenie temperatury ciała
 • podniecenie, majaczenie, dezorientacja, zaburzenia świadomości i (lub) halucynacje
 • w przypadku ciężkiego zatrucia istnieje ryzyko zapaści krążeniowej i zatrzymania oddychania

Pominięcie zastosowania leku Akineton SR 4 mg

Gdy zostanie pominięta dawka leku nie należy stosować podwójnej dawki następnego dnia. Lek należy zawsze zażywać codziennie o tej samej porze (w tych samych porach) zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku pominięcia leku należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Akineton SR 4 mg

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza, który wskaże, jak długo należy zażywać lek. W przypadku nagłego przerwania stosowania leku może dojść do nawrotu wcześniejszych dolegliwości. Dlatego nie należy gwałtownie przerywać leczenia. Dawka powinna być zmniejszana przez lekarza stopniowo.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Akineton ?

 • przy nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jaskra z wąskim kątem przesączenia
 • mechaniczne zwężenie w obrębie przewodu pokarmowego
 • przerost okrężnicy
 • niedrożność jelit

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Akineton może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • pobudzenie, lęk, dezorientacja, urojenia psychiczne, bezsenność
 • wpływ na fazy snu
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz zaburzenia pamięci
 • przyspieszony puls
 • suchość w jamie ustnej
 • senność
 • nudności
 • zaburzenia żołądkowe
 • drgania mięśni

Bardzo rzadko występujące (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • nadwrażliwość
 • nerwowość, nienaturalnie podniesiony nastrój (euforia)
 • ból głowy
 • ruchy mimowolne
 • zaburzenia koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy
 • zwiększona skłonność do drgawek i napadów padaczkowych
 • zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic ze zwiększona wrażliwością na światło. Może wystąpić jaskra (z zamkniętym kątem przesączenia). W związku z tym należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrz gałki ocznej
 • zaparcia
 • zmniejszenie wydzielania potu, wysypka alergiczna na skórze
 • trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego, szczególnie u pacjentów z powiększoną prostatą (gruczolakiem prostaty). W przypadku całkowitego zatrzymania oddawania moczu należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki leku lub podanie pacjentowi antidotum (karbachol)
 • zwolnienie akcji serca

Częstość nieznana:

 • obrzęk lub zapalenie ślinianek przyusznych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Akineton należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta wystąpią:

 • przerost gruczołu krokowego (prostata) z resztkowym zaleganiem moczu w pęcherzu moczowym
 • zatrzymanie moczu (niemożliwością fizjologicznego opróżnienia pęcherza przez cewkę moczową)
 • przy istniejących zaburzeniach dotyczących opróżniania pęcherza, pacjent powinien przed każdym zastosowaniem leku opróżnić pęcherz moczowy
 • miastenia
 • schorzenia mogące prowadzić do ciężkiej tachykardii (przyspieszenie czynności serca)
 • stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza z organicznymi zaburzeniami mózgowymi (zaburzenia czynności mózgu np. pochodzenia naczyniowego lub zwyrodnieniowe) ze względu na częstą, nadmierną wrażliwość nawet na zwykłe dawki leku oraz zwiększone ryzyko działań niepożądanych
 • zwiększone skłonności do występowania drgawek
 • ciąża

Zaobserwowano pojedyncze przypadki nadużywania leku Akineton i uzależnienia od niego. Być może jest to spowodowane obserwowalną poprawą nastroju i nienaturalnym ożywieniem (euforią) w związku ze stosowaniem leku.

Oprócz przypadków zagrożenia życia należy unikać nagłego odstawienia leku, ze względu na ryzyko nawrotu choroby.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Akineton a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz przepisuje go kobietom w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Akineton a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Akineton może hamować laktację, przenika do mleka matki osiągając takie samo stężenie jak w osoczu. Podczas leczenia zaleca się przerwanie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leku Akineton z:

 • innymi lekami działającymi przeciwcholinergicznie, np. lekami psychotropowymi, przeciwhistaminowymi (antyalergicznymi) I generacji, lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona i lekami rozkurczowymi, mogą powodować nasilenie działań niepożądanych w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • chinidyną (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca): może dojść do nasilenia działań niepożądanych ze strony krążenia wieńcowego
 • neuroleptykami (mimowolne ruchy wywołane neuroleptykami mogą ulec nasileniu pod wpływem leku Akineton)
 • lewodopą (leku stosowanego w chorobie Parkinsona): może nasilić mimowolne ruchy (dyskinezy)
 • skuteczność leczenia metoklopramidem (leku stosowanego w leczeniu nudności i innych zaburzeń żołądkowo-jelitowych) jest osłabiona w wyniku działania leków przeciwcholinergicznych
 • leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać działania niepożądane petydyny (silnego leku przeciwbólowego) na ośrodkowy układ nerwowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Akineton a alkohol

Podczas leczenia lekiem Akineton działanie alkoholu może być nasilone, a skutki jednoczesnego stosowania mogą być nieprzewidywalne, dlatego podczas leczenia lekiem Akineton nie należy spożywać alkoholu.

Akineton a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Akineton. Może wystąpić uczucie zmęczenia, zawroty głowy i bierność, które mogą zmieniać zdolność koncentracji i szybkość reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Akineton?

Tabletki:

 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Akineton SR):

 • przechowywać w temperaturze do 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Akineton a ciąża
Akineton a karmienie piersią
Interakcje
Akineton a alkohol
Akineton a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki