Poradnik
projekt opalanie
Akynzeo (Netupitant + Palonosetron)

Akynzeo (Netupitant + Palonosetron)

Lek Akynzeo zawiera netupitant oraz palonosetron. Są to substancje o działaniu przeciwwymiotnym.

 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAkynzeo
Nazwa międzynarodowaNetupitant + Palonosetron
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

 • 235 mg + 0,25 mg

Kapsułki twarde:

 • 300 mg + 0,5 mg
PostaćKapsułki twarde, Proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorowoderek palonosetronu + Netupitant

Skład - substancje pomocnicze

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

 • mannitol
 • edetynian disodu (E386)
 • wodorotlenek sodu (E524)
 • kwas solny (E507)

Kapsułki twarde:

 • celuloza mikrokrystaliczna (E460)
 • estry sacharozy i kwasu laurylowego
 • powidon K-30
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna uwodniona
 • stearylofumaran sodu
 • stearynian magnezu
 • monokaprylokapronian glicerolu (typ I)
 • glicerol
 • oleinian poliglicerolu
 • woda oczyszczona
 • butylohydroksyanizol (E320)
 • żelatyna
 • sorbitol
 • 1,4 sorbitan
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • politura szelakowa (częściowo estryfikowana)
 • tlenek żelaza czarny (E172)
 • glikol propylenowy (E1520)
Dostępne opakowania

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji:

 • 1 fiolka

Kapsułki twarde:

 • 1 kapsułka
 • 4 kapsułki
Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie

Zapobieganie nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby
 • niedrożność jelit lub występowanie w przeszłości zaparć
 • przebyta choroba serca, taka jak wydłużenie odstępu QT (lub występowanie tej choroby w bliskiej rodzinie pacjenta)
 • inna choroba serca
 • zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • zaparcia
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, takimi jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, takimi jak wenlafaksyna, duloksetyna
Ciąża

Nie należy stosować leku Akynzeo w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Akynzeo.

Dzieci

Nie należy stosować leku Akynzeo u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Po przyjęciu leku Akynzeo pacjent może odczuwać zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać narzędzi i maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Akynzeo?

Substancje czynne leku Akynzeo wiążą się z pewnymi receptorami w układzie nerwowym, dzięki czemu zapobiegają pobudzaniu ośrodka wymiotnego, a w konsekwencji nudnościom i wymiotom.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Akynzeo?

Lek Akynzeo stosuje się u dorosłych pacjentów podczas chemioterapii, w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom.

Dawkowanie

Jak stosować lek Akynzeo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułki twarde

Zalecana dawka to jedna kapsułka, którą podaje się około godziny przed rozpoczęciem każdego cyklu chemioterapii.

Kapsułkę należy połknąć w całości. Może być przyjmowana z pokarmem lub bez.

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Zalecana dawka to roztwór uzyskany po rekonstytucji proszku zawartego w jednej fiolce i rozcieńczeniu podany w infuzji rozpoczynanej około 30 minut przed rozpoczęciem każdego cyklu chemioterapii.

Po zakończeniu infuzji należy przemyć linię infuzyjną tym samym roztworem nośnikowym, aby zapewnić całkowite podanie produktu leczniczego.

Produkt leczniczy należ podawać w nieprzerwanej infuzji dożylnej trwającej 30 minut.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów powyżej 75 lat, ze względu na długi okres półtrwania substancji czynnych oraz ograniczone doświadczenie w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Dane dotyczące stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyjął większą ilość leku niż powinien, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Objawy przedawkowania to:

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • zaparcie
 • lęk
 • kołatanie serca
 • euforyczny nastrój
 • ból nóg

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjentowi wydaje się, że zapomniał przyjąć dawkę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent nie chce otrzymywać leku Akynzeo, należy to omówić z lekarzem. Jeśli pacjent zdecyduje, aby nie otrzymywać leku Akynzeo (lub innego podobnego leku), chemioterapia może wywołać nudności i wymioty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Akynzeo?

Leku Akynzeo nie należy stosować:

 • jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • jeśli pacjentka jest w ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Akynzeo może powodować skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Akynzeo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna (pokrzywka, wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie jamy ustnej, twarzy, ust, języka lub gardła, spadek ciśnienia krwi)

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • zaparcia
 • zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • neutropenia (spadek liczby neutrofili)
 • leukocytoza (wzrost liczby białych krwinek)
 • zmniejszenie łaknienia
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • uczucie wirowania
 • blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
 • częstoskurcz
 • zaburzenia przewodzenia w sercu
 • kardiomiopatia (problemy z mięśniem sercowym)
 • nadciśnienie tętnicze
 • czkawka
 • ból brzucha
 • biegunka
 • dyspepsja
 • wzdęcia, wiatry
 • nudności
 • łysienie
 • pokrzywka
 • osłabienie
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych
 • zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • ból pleców, ból stawów
 • uczucie gorąca
 • zaczerwienienie twarzy i innych okolic skóry
 • swędząca wysypka skórna
 • problemy ze snem
 • uczucie senności
 • dzwonienie w uszach
 • wymioty
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • ból w klatce piersiowej (niepochodzący od serca)
 • drętwienie
 • zamazane widzenie
 • nagłe załamanie nerwowe
 • zmiany nastroju
 • zakażenie i zapalenie pęcherza moczowego
 • hemoroidy
 • zapalenie spojówek
 • spadek stężenia potasu we krwi
 • zmiany lub zaburzenia rytmu serca
 • niedomykalność zastawki mitralnej
 • obłożony język
 • trudności w przełykaniu
 • suchość w jamie ustnej 
 • odbijanie
 • nietypowy smak w jamie ustnej po przyjęciu produktu leczniczego
 • spadek przepływu krwi przez mięsień sercowy
 • wzrost aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi
 • wzrost stężenia troponiny
 • wzrost stężenia bilirubiny we krwi
 • wzrost stężenia mioglobiny we krwi
 • wzrost stężenia mocznika we krwi
 • wzrost liczby limfocytów we krwi
 • spadek liczby białych krwinek
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Akynzeo należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • choroba wątroby
 • niedrożność jelit lub występowanie w przeszłości zaparć
 • przebyta choroba serca, taka jak wydłużenie odstępu QT (lub występowanie tej choroby w bliskiej rodzinie pacjenta)
 • inna choroba serca
 • niewyrównane zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Akynzeo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się z lekarzem lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Akynzeo w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Akynzeo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek Akynzeo przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią, dlatego w czasie leczenia i miesiąc od przyjęcia ostatniej dawki nie należy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Akynzeo nie powinien być jednocześnie przyjmowany z lekami stosowanymi w terapii depresji i lęków, takimi jak:

 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram
 • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, takie jak wenlafaksyna, duloksetyna

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki mogące powodować nieprawidłowe bicie serca, takie jak: amiodaron, nikardypina, chinidyna, moksyfloksacyna, haloperydol, chlorpromazyna, kwetiapina, tiorydazyna i domperidon
 • leki o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowane głównie przez CYP3A4, takie jak cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, alfentanyl, fentanyl, diergotamina, ergotamina, chinidyna
 • leki stosowane w chemioterapii, takie jak docetaksel i etopozyd
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • midazolam (lek stosowany w terapii lęku)
 • deksametazon (lek, który można stosować w terapii nudności i wymiotów)
 • ketokonazol (stosowany w leczeniu zespołu Cushinga)
 • ryfamipcyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Akynzeo a alkohol

Brak danych.

Akynzeo a prowadzenie pojazdów

Po przyjęciu leku Akynzeo pacjent może odczuwać zawroty głowy i zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać narzędzi i maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Akynzeo?

Kapsułki twarde

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących rpzechowywaniua leku

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • zamkniętą fiolkę należy przechowywać opakowaniu zewnętrznym (w celu ochrony przed światłem), w temperaturze 2-8oC
 • czas od przygotowania roztworu do rozpoczęcia infuzji nie powinien przekroczyć 24 godzin
 • końcowy rozcieńczony roztwór należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Akynzeo a ciąża
Akynzeo a karmienie piersią
Interakcje
Akynzeo a alkohol
Akynzeo a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki