Poradnik
Alacare (Acidum 5-aminolevelinicum)

Alacare (Acidum 5-aminolevelinicum)

Plaster leczniczy Alacare stosowany jest do leczenia łagodnych zmian skórnych na twarzy lub skórze głowy, nazywanych rogowaceniem słonecznym. Są to małe chropowate zmiany pojawiające się na skórze. Przyczyną ich powstawania jest długotrwałe wystawianie skóry na działanie promieni słonecznych. Zmiany te nazywane są również rogowaceniem starczym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAlacare
Nazwa międzynarodowaAcidum 5-aminolevelinicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

8 mg

PostaćPlaster leczniczy
Skład - substancja czynna

kwas 5-aminolewulinowy

Skład - substancje pomocnicze

Warstwa przylegająca

 • kopolimer akrylan-octan winylu (Duro-Tak 387-2353/87-2353)

Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca

 • polietylen/Poliester/Aluminum (3M ScotchPark 1109)

Warstwa ochronna  (usuwana)

 • polietylenu tereftalan, silikonowany
Dostępne opakowania
 • 1 saszetka - 4 plastry
 • 2 saszetki - 8 plastrów
Działanie / właściwości

Plaster leczniczy Alacare stosowany jest do leczenia łagodnych zmian skórnych na skórze głowy lub na twarzy nazywanych rogowaceniem słonecznym.

Leczenie za pomocą plastra jest dwuetapowe i nazywane jest "terapią fotodynamiczną".

Zastosowanie
 • jednokrotne leczenie łagodnych zmian typu rogowacenia słonecznego na twarzy lub nieowłosionej skórze głowy o maksymalnej średnicy 1,8 cm
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • porfiria
 • wcześniejsze leczenie kwasem 5-aminolewulinowym,które zakończyło się niepowodzeniem
 • inne choroby spowodowane światłem lub których stan może się pogorszyć pod jego wpływem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciemnobrązowy lub czarny kolor skóry
 • bardzo widoczne zmiany skórne
 • leczenie promieniami UV
 • ciąża
 • nie należy wystawiać skóry leczonej na działanie światła słonecznego przez 48 h po zabiegu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często >1/10:

 • rumień
 • łuszczenie skóry
 • podrażnienie
 • ból
 • świąd
 • strup

Często >1/100:

 • krwawienie
 • złuszczanie się skóry
 • wydzielina
 • dyskomfort
 • nadżerka
 • przebarwienia/brak pigmentacji
 • obrzęk
 • reakcja skórna
 • krosty
 • opuchnięcie
 • pęcherzyk na skórze
Możliwe interakcje z
 • dziurawcem zwyczajnym i jego preparatami
 • gryzeofulwiną
 • tiazydami
 • niektórymi lekami stosowanym w leczeniu cukrzycy (glibenklamid, glimepiryd)
 • lekami stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, nudności lub wymiotów
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych
Ciąża

Nie należy stosować plastra Alacare w ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Karmienie piersią należy przerwać na 48 h po zastosowaniu leku Alacare.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania plastra Alacare u dzieci. Przez wzgląd na brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alacare?

Alacare stosowany jest do leczenia łagodnych zmian skórnych na skórze głowy i twarzy zwanych rogowaceniem słonecznym. Leczenie za pomocą plastrów jest dwuetapowe i jest nazywane "terapią fotodynamiczną". Obejmuje nałożenie plastra Alacare na plamy na skórze i pozostawienie na 4 godziny. Następnie stosuje się naświetlanie czerwonym światłem przez kilka minut. Naświetlanie czerwonym światłem zapoczątkowuje reakcję chemiczną w zmienionych chorobowo komórkach skórnych, prowadząc do ich zniszczenia. Reakcja nazywana jest "reakcją fototoksyczną".

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alacare?

Jednokrotne leczenie łagodnych zmian typu rogowacenia słonecznego na twarzy lub skórze głowy (miejsce nieowłosione) o maksymalnej średnicy 1,8 cm.

Dawkowanie

Jak stosować lek Alacare?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Należy pamiętać, aby w dniu zabiegu przed zgłoszeniem się do lekarza nie nakładać żadnego kremu na skórę głowy lub twarz.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

W przypadku rogowacenia słonecznego w czasie jednej sesji terapii fotodynamicznej można zastosować u pacjentów do sześciu plastrów Alacare w sześciu różnych miejscach dotkniętych zmianami chorobowymi. Jeśli plaster Alacare nie przylega prawidłowo do miejsca zmiany chorobowej, można go przymocować zwykłym plastrem do opatrunków. Po czterech godzinach należy zdjąć plaster (plastry) Alacare i poddać zmiany chorobowe działaniu światła czerwonego.  Należy stosować wyłącznie lampy oznaczone znakiem "CE", wyposażone w niezbędne filtry i (lub) lustra odbijające światło w celu zminimalizowania ekspozycji na wysoką temperaturę, światło niebieskie i promieniowanie UV. Należy upewnić się, że zastosowana jest odpowiednia dawka światła. Podczas naświetlania pacjent i operator powinien mieć nałożone okulary ochronne dostosowane do widma światła emitowanego przez lampę. Podczas naświetlania nie ma potrzeby ochrony zdrowej skóry otaczającej miejsce zmiany chorobowej. Efekty leczenia należy ocenić po trzech miesiącach. Jeśli po okresie trzech miesięcy od przeprowadzenia jednokrotnej terapii zmiany na skórze nie ustąpią, należy zastosować inny sposób leczenia.

Dzieci i młodzież

Brak danych klinicznych o leczeniu pacjentów wieku poniżej 18 roku życia.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania, jednak reakcje w miejscu zastosowania plastra mogą być silniejsze, jeśli plastry Alacare stosowane są znacznie dłużej niż przez 4 godziny lub zastosowano dużo większą niż zalecana dawkę światła.

Przerwanie stosowania plastra Alacare

Skuteczność leczenia może zmniejszyć się, jeśli:

 • przedwcześnie usunięto plaster ze skóry
 • naświetlanie przerwano zbyt wcześnie

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alacare?

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • brak efektów leczniczych przy wcześniejszym stosowaniu PDT z użyciem preparatów zawierających kwas 5-aminolewulinowy
 • porfiria
 • znane fotodermatozy o różnej patologii i częstości występowania, np. zaburzenia metaboliczne, takie jak aminoacyduria; zaburzenia idiopatyczne lub immunologiczne, takie jak polimorficzna reakcja na światło; zaburzenia genetyczne, takie jak skóra pergaminowata barwnikowa (Xeroderma pigmentosum); oraz w chorobach przyspieszonych lub nasilonych pod wpływem ekspozycji skóry na światło słoneczne, takie jak toczeń rumieniowaty lub pęcherzyca rumieniowata

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alacare może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niemal u wszystkich pacjentów (99%) wystąpiły działania niepożądane w miejscu leczenia. Są one zwykle łagodne lub umiarkowane. W celu ich złagodzenia, podczas naświetlania można stosować chłodzenie leczonego miejsca.

Bardzo często >1/10:

 • zaczerwienienie
 • łuszczenie się skóry
 • ból
 • strup
 • świąd
 • podrażnienie

Często >1/100:

 • krwawienie
 • złuszczanie się
 • wydzielina
 • dyskomfort
 • nadżerka
 • przebarwienia/brak pigmentacji
 • obrzęk
 • odczyn
 • opuchnięcie
 • pęcherzyki
 • krosty
 • bóle głowy

Niezbyt często > 1/1000, ale < niż 1/100

 • oparzenie
 • zapalenie
 • zabarwienie
 • wrzód
 • zakażenie
 • powierzchowne uszkodzenia skóry
 • lęk
 • zwiększenie aktywności enzymu aminotransferazy alaninowej
 • zabarwienie skóry
 • wysypka krostowa
 • krwawienie z nosa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Przed rozpoczęciem stosowania plastra Alacare należy omówić to z lekarzem

 • jeśli pacjent ma ciemnobrązowy lub czarny kolor skóry albo zmiany są bardzo widoczne, ponieważ brak jest danych klinicznych dotyczących leczenia plastrem Alacare w takich przypadkach
 • jeśli pacjentka może być w ciąży
 • jeśli pacjent jest leczony promieniami UV, leczenie to należy przerwać przed zastosowanie plastra Alacare

Alacare a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu 5-aminolewulinowego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebiegu porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Plastrów Alacare nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Alacare a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy kwas 5-aminolewulinowy jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie badano wydzielania kwasu 5-aminolewulinowgo do mleka u zwierząt. Karmienie należy przerwać na 48 h po zastosowaniu plastra Alacare.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Należy poinformować lekarza o lekach, które mogą wzmacniać reakcje alergiczne lub inne reakcje niepożądane mogące pojawić się pod wpływem terapii z użyciem światła:

 • dziurawiec zwyczajny i jego preparaty: leki używane w leczeniu depresji
 • gryzeofulwina: leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • leki zwiększające wydzielanie wody przez nerki, których nazwy substancji czynnych najczęściej kończą się na "tiazyd" lub "tizyd"
 • niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak glibenklamid, glimepiryd
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, nudności, wymiotów, z nazwami substancji czynnych najczęściej kończących się na "azyna"
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, których nazwy substancji zaczynają się "sulfa" lub kończą "okasacyna ", lub "cyklina"

Alacare a alkohol

Brak danych.

Alacare a prowadzenie pojazdów

Lek Alacare nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alacare?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • nie stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na kartoniku i saszetce
 • lek nadaje się do użytku w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia. Po otwarciu należy przechowywać w saszetce w celu ochrony przed światłem
 • po wyjęciu zużyte plastry należy złożyć na pół, stroną z klejem do środka, a następnie usunąć z bezpieczny sposób

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alacare a ciąża
Alacare a karmienie piersią
Interakcje
Alacare a alkohol
Alacare a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo