Poradnik
Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL (HAL Allergy Prick Test)

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL (HAL Allergy Prick Test)

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL zawierają alergeny takie jak pyłki traw, pyłki drzew, pyłki chwastów, roztocza, grzyby pleśniowe, naskórek zwierząt i alergeny pokarmowe. Test przeznaczony jest do diagnostyki substancji wywołujących reakcje alergiczne

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAlergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL
Nazwa międzynarodowaHAL Allergy Prick Test
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Nie dotyczy

PostaćRoztwór do skórnych prób punktowych
Skład - substancja czynna

Wyciągi alergenowe zgodne z załącznikiem nr 1, o stężeniach wyrażanych w Jednostkach Alergenowych/ ml albo stężeniu ekstrakcyjnym wyrażonym w mikrogramach/ ml lub %.

Skład - substancje pomocnicze

Wyciągi alergenowe:

 • kwas aminokapronowy
 • sodu diwodorofosforan dwuwodny
 • disodu fosforan dwuwodny
 • albumina ludzka
 • fenol
 • glicerol
 • woda do wstrzykiwań

Kontrola dodatnia:

 • sodu chlorek
 • sodu wodorowęglan
 • glicerol
 • fenol
 • woda do wstrzykiwań

Kontrola ujemna:

 • disodu fosforan dwuwodny
 • sodu diwodorofosforan dwuwodny
 • kwas aminokapronowy
 • albumina ludzka
 • glicerol
 • fenol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

1 filoka po 3 ml

Działanie / właściwości

Diagnostyka substancji wywołujących zakażenia alergiczne

Zastosowanie

Test stosowany jest w celu ustalenia, na jakie substancje wywołujące reakcje alergiczne pacjent jest uczulony

Przeciwwskazania
 • poważne schorzenia upośledzające stan ogólny
 • uszkodzenie skóry po stronie poddawanej testowi
 • występowanie ciężkich, ostrych objawów alergii
 • przyjmowanie leków immunosupresyjnych
 • przyjmowanie leków blokujących receptor beta- adrenergiczny
 • dzieci poniżej 5 lat
 • uczulenie na którykolwiek ze składników pomocniczych leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przeprowadzeniem testu nie należy pocierać, drapać miejsc testowanych

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • wstrząs anafilaktyczny
 • alergiczny nieżyt spojówek, błon śluzowych nosa, pokrzywka, obrzęk wokół miejsc ukłucia
 • zaostrzenie objawów alergicznych specyficznych dla danego pacjenta
 • egzema atopowa

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 osób):

 • obrzęk Quinckego
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • leki przeciwhistaminowe
 • inhibitory degranulacji komórek tucznych
 • kortykosteroidy
Ciąża

Należy unikać wykonywania punktowych testów skórnych w okresie ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Można przeprowadzić punktowe testy skórne w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Testu nie należy wykonywać u dzieci poniżej 5 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie stwierdzono wpływu stosowania testu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działają Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL?

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL nanoszone na skórę wywołują u pacjentów alergicznych zaczerwienienie lub opuchliznę. W celu prawidłowej oceny występowania uczulenia przeprowadza się pozytywną oraz negatywną kontrolę do HAL Allergy Prick Test. Kontrola pozytywna powinna wywołać reakcję skórną, kontrola negatywna zazwyczaj nie wywołuje reakcji alergicznej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL?

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL stosuje się wyłącznie do diagnostyki. Alergeny do testów skórnych punktowych stosowane są w celu potwierdzenia alergii IgE- zależnej na konkretny, testowany alergen oraz w celu potwierdzenia atopii u pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek HAL Allergy Prick Test?

HAL Allergy Prick Test przeprowadza się na wewnętrznej powierzchni przedramienia lub na plecach. Istnieje możliwość równoczesnego testowania kilku alergenów.

Jeśli obszar skóry wybrany do testów został przed wykonaniem testu przemyty wodą lub alkoholem,  należy odczekać 2 minuty przed rozpoczęciem testu. Działanie to umożliwia normalizację krążenia krwi w skórze. Kroplę każdego alergenu testowego należy nakładać na suchą skórę oddzielnie w odległości około 4 cm.

Test wykonujemy sterylnym lancetem lub igłą poprzez nałożenie kropli roztworu alergenu. Testowanie należy wykonać ruchem okrężnym, naciskając przy tym skórę na głębokość około 1 mm. Skóra w miejscu wykonywania testu nie może krwawić. Przy każdej zmianie alergenu lub zmianie pacjenta należy wymienić igłę, lub lancet na nowe.

Przy przeprowadzaniu testu należy wykonać dwie próby kontrolne: ujemną (z roztworem niezawierającym alergenu) oraz dodatnią (z użyciem roztworu histaminy). Po wykonaniu nakłuć nadmiar badanych roztworów należy usunąć przez wytarcie.

Wynik testu odczytywany jest po około 15-20 minutach

Reakcja pozytywna polega na pojawieniu się bąbla otoczonego czerwoną obwódką o średnicy co najmniej 3 mm z towarzyszącym uczuciem świądu. Średnica bąbla i rumienia jest podstawą oceny nasilenia reakcji skórnej. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku HAL Allergy Prick Test ?

Leku HAL Allergy Prick Test nie powinno się stosować w przypadku:

 • schorzeń wpływających na ogólny stan pacjenta
 • ciężkich, ostrych objawów alergii
 • leczenia lekami immunosupresyjnymi
 • leczenia lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • schorzeń dermatologicznych: ostra, długotrwała egzema lub inne zmiany skórne w miejscu wykonywania testu, wtórne zapalenie skóry, uogólniona pokrzywka
 • wiek poniżej 5 lat
 • nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • wstrząs anafilaktyczny, objawami poprzedzającymi wstrząs jest najczęściej uczucie palenia lub świądu na, lub pod językiem i w gardle. W szczególności uczucie palenia występuje na dłoniach lub podeszwach stóp
 • alergiczny nieżyt spojówek, błon śluzowych nosa, pokrzywka, obrzęk wokół miejsc ukłucia (średnica powyżej 12 cm)
 • zaostrzenie objawów alergicznych specyficznych dla danego pacjenta (pieczenie oczu, katar, kaszel)
 • egzema atopowa

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 osób):

 • obrzęk Quinckego
 • uczucie zmęczenia

Częstość występowania nieustalona:

 • skurcz oskrzeli mogący wystąpić natychmiast lub po kilku godzinach od zastosowania testów punktowych
 • obrzęk krtani

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem HAL Allergy Prick Test należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania testów punktowych u osób przyjmujących leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Szczególną ostrożność należy zachować przy pacjentach cierpiących na niewydolność sercowo-naczyniową.

Przed wykonaniem testu punktowego:

 • diagnozowanie powinien przeprowadzić doświadczony lekarz alergolog
 • należy mieć na uwadze, iż intensywna ekspozycja na alergeny zewnętrzne (np. pyłki w okresie pylenia), może mieć wpływ na reakcje na testowanych alergenach

Po wykonaniu testu punktowego:

 • pacjent powinien pozostać pod opieką lekarską przez co najmniej 30 minut
 • należy poinformować pacjenta o konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem w momencie wystąpienia działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Należy unikać wykonywania punktowych testów skórnych w okresie ciąży. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u kobiet ciężarnych.

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL mogą być stosowane w czasie karmienia piersią

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę (w zależności od ulotki) jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Jednoczesne podawanie leków immunosupresyjnych może spowodować uzyskanie wyników fałszywie ujemnych

Należy odstawić podawanie kortykosteroidów na 48 godzin przed wykonaniem testów punktowych. Wysokie dawki kortykosteroidów mogą wpływać niekorzystanie na reakcje skórne, mogą spowodować zahamowanie wystąpienia reakcji typu późnego. Pacjent może przyjmować kortykosteroidy wziewne oraz niskodawkowe.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania inhibitorów konwertazy agiotensyny (ACEI) i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne w okresie przeprowadzania testów punktowych

Należy przerwać stosowanie leków przeciwhistaminowych przed przeprowadzaniem testów punktowych. Leki te hamują reakcje alergiczne. Należy zwrócić uwagę na rodzaj przyjmowenego leku, niektóre z nich mogą zmieniać rekacje skórne nawet do 8 tygodni od przyjecia ostatniej dawki leku przeciwhistaminowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a alkohol

Brak informacji.

Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono odpowiednich badań mających na celu ocenę wpływu testów na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Oceniając właściwości farmakologiczne Alergenów diagnostycznych do testów punktowych HAL, nie należy oczekiwać ich wpływu na sprawność psychofizyczną

Przechowywanie

Jak przechowywać lek HAL Allergy Prick Test?

 • alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL należy przechowywać w lodówce 2oC-8oC
 • nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a ciąża
Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a karmienie piersią
Interakcje
Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a alkohol
Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo