Poradnik
Alfabax (Alfuzosini hydrochloridum)

Alfabax (Alfuzosini hydrochloridum)

Alfabax jest lekiem z grupy alfa-1-adrenolityków wykorzystywany w leczeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAlfabax
Nazwa międzynarodowaAlfuzosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek alfuzosyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • powidon
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 
Działanie / właściwości

Rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej, ułatwiając przez to odpływ moczu z pęchrza moczowego.

Zastosowanie

Leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • występowanie spadków ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała na siedzącą lub leżącą
 • przyjmowanie innych leków z grupy alfa-1-adrenolityków
 • stwierdzone u pacjenta zaburzenia wątroby
 • u pacjentów poniżej 16 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmiany w tętnicach wieńcowych
 • dławica piersiowa 
 • ostra niewydolność serca
 • starszy wiek wraz z występowaniem zwiększonej wrażliwości na alfa-1-adrenolityki lub pacjent jest leczony z powodu wysokiego ciśnienia
 • w przypadku gdy po przyjęciu tabletki w ciągu kilku godzin nastąpi spadek ciśnienia przy zmianie pozycji ciała na siedzącą lub stojącą
 • zaplanowana operacja zaćmy
 • długotrwała erekcja bez podniecenia seksualnego.
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • produkt zawiera laktozę 
 • pacjenci z wrodzonym wydłużeniem QTc, z nabytym wydłużeniem QTc
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • nudności
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • osłabienie i zmęczenie
 • uczucie rozbicia
 • osłabienie całego organizmu
Możliwe interakcje z
 • innymi alfa-1-adrenolitykami
 • w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, ponieważ mogą doprowadzić do niedociśnienia
 • w skojarzeniu ze środkami znieczulenia ogólnego, ponieważ mogą doprowadzić do niedociśnienia
Ciąża

Nie dotyczy. Lek jest przepisywany mężczyznom.

Karmienie piersią

Nie dotyczy. Lek jest przepisywany mężczyznom.

Dzieci

Alfabax nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Mogą wystąpić dolegliwości takie jak zawroty głowy i ogólne osłabienie. Należy wziąć to pod uwagę podczas kierowania pojazdami i obsługiwaniu maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alfabax?

Lek Alfabax należy do grupy leków stosowanych w chorobach gruczołu krokowego zaliczanych do alfa-1 adrenolityków. Powoduje rozluźnienie mięśni gładkich w gruczole krokowym i cewce moczowej ułatwiając odpływ moczu z pęcherza. Alfuzosynę stosuje się w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alfabax?

Lek Alfabax stosuje się w celu leczenia łagodnych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Alfabax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku po wieczornym posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości i popić dużą ilością płynu. Tabletek Alfabax ze względu na przedłużone uwalnianie nie należy miażdżyć, żuć ani dzielić.

Pominięcie dawki leku Alfabax

W przypadku gdy pacjent zapomni przyjąć lek nie ma konieczności przyjmowania pominiętej dawki. Można przyjąć przepisaną dawkę kolejnego dnia. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pomiętej tabletki.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana dawka leku Alfadiol

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki tego leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Alfabax

Nie należy przerywać ani zaprzestawać stosowania leku bez porozumiewania się z lekarzem. Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy zaprzestawać przyjmowania leku w przypadku gdy pacjent poczuje się lepiej, ponieważ objawy mogą powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alfabax?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • leczenie skojarzone z innymi alfa-1-adrenolitykmi
 • niewydolność wątroby
 • u pacjentów poniżej 16 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alfabax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Alfabax i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • nagłe wystąpienie obrzęku powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, wysypka, pokrzywka, swędzenie. Objawy te określane są obrzękiem naczynioruchowym
 • uczucie ucisku, ciężkości, dyskomfortu lub miażdżącego bólu odczuwanego w okolicy zamostkowej, który może promieniować do ramion, karku i żuchwy. Mogą to być objawy dławicy piersiowej. Zazwyczaj występuję jedynie w przypadku występowania dławicy piersiowej w przeszłości

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • nudności
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • osłabienie i zmęczenie
 • uczucie rozbicia
 • osłabienie całego organizmu

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • przyśpieszone bicie serca (tachykardia), kołatanie
 • nagła utrata przyjemności
 • omdlenie
 • ból w klatce piersiowej
 • ospałość
 • wysypka
 • swędzenie 
 • uderzenia gorąca
 • zatrzymanie wody w organizmie (może powodować obrzęk rąk lub nóg)
 • katar lub zatkany nos, kichanie lub ból twarzy (zapalenie błony śluzowej nosa)
 • biegunka
 • uczucie wirowania lub kręcenia się pomimo pozostawienia bez ruchu (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia przy szybkim wstawaniu lub siadaniu (niedociśnienie ortostatyczne)

Bardzo rzadkie (rzadziej niż 1 na 10 000 osób)

 • uszkodzenie wątroby spowodowane działaniem leku lub substancji chemicznej (hepatotoksyczność)
 • swędząca, grudkowata wysypka zwana również pokrzywką

Nieznana

 • niedobór białych krwinek (neutropenia), która może objawiać się częstymi infekcjami, takimi jak: wysoka gorączka, silne dreszcze, ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej
 • podwyższone ryzyko krwawienia
 • wymioty
 • utrata łaknienia, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białek oczu, jasno zabarwiony stolec, ciemno zabarwiony mocz (może to być spowodowane zaburzeniami wątroby)
 • nieregularne i często szybkie bicie serca (migotanie przedsionków)
 • utrzymująca się i bolesna erekcja
 • jeżeli pacjent ma usuwaną zaćmę oraz przyjmuje bądź przyjmował lek Alfabax, podczas operacji może wystąpić zespół wiotkiej tęczówki oraz nieprawidłowe rozszerzenie źrenicy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alfabax należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.

 • przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać pacjenta w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować objawy podobne do łagodnego przerostu gruczołu krokowego
 • przed rozpoczęciem leczenia i regularnie w trakcie terapii należy wykonywać badanie per rectum, a w razie potrzeby oznaczyć stężenie swoistego antygenu sterczycowego (PSA)
 • jeśli u pacjenta występują zmiany w tętnicach wieńcowych
 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów otrzymujących leki przeciwnadciśnieniowe lub azotany
 • u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy kontynuować leczenie niewydolności serca, a leczenie należy przerwać w przypadku nawrotu dławicy piersiowej
 • jeżeli pacjent ma zaplanowaną operację zaćmy powinien poinformować przed zabiegiem lekarza o stosowaniu leku Alfabax
 • jeżeli u pacjenta występuję długotrwała erekcja bez podniecenia seksualnego, może prowadzić do impotencji.
 • produkt zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy
 • alfuzosyny nie należy podawać pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • należy zachować szczególną ostrożność  u pacjentów z ostrą niewydolnością serca
 • przed podaniem oraz w trakcie stosowania należy ocenić stan zdrowia pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, oraz z nabytym wydłużeniem odstępu QTc

Należy poradzić się lekarza, jeśli którykolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli taka sytuacja wydarzyła się w przeszłości.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Alfabax a ciąża

Nie dotyczy. Lek jest przepisywany mężczyznom.

Alfabax a karmienie piersią

Nie dotyczy. Lek jest przepisywany mężczyznom.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • leku Alfabax nie należy stosować z innymi alfa-1-adrenolitykami
 • w przypadku stosowania w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi i z azotanami należy wziąć pod uwagę modyfikację dawki ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia
 • podanie środków znieczulenia ogólnego może spowodować poważne niedociśnienie, zaleca się zaprzestanie stosowania alfuzosyny 24 godziny przed planowanym zbiegiem
 • w przypadku stosowania jednocześnie z lekami hamującymi aktywność eznymu wątrobowego CYP 3A4, takimi jak ketokonazol, itrakonazol i rytonawir, konieczna może być modyfikacja dawki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alfabax a alkohol

Picie alkoholu może nasilać działanie niepożądane leku. Podczas stosowania leku Alfabax mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie osłabienia. Jeżeli objawy te wystąpią, nie należy pić alkoholu.

Alfabax a prowadzenie pojazdów

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu leku na zdolność  prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Mogą wystąpić dolegliwości takie jak zawroty głowy i ogólne osłabienie. Należy wziąć to pod uwagę podczas kierowania pojazdami i obsługiwaniu maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alfabax?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alfabax a ciąża
Alfabax a karmienie piersią
Interakcje
Alfabax a alkohol
Alfabax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki