Kategorie

Alfadiol (Alfacalcidolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Alfadiol?

Alfadiol zawiera substancję czynną alfakacydol. Lek wykorzystywany jest w leczeniu niedoborów witaminy D u dzieci i dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaAlfadiol
Nazwa międzynarodowaAlfacalcidolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mcg
 • 0,25 mcg
PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Alfakalcydol

Skład - substancje pomocnicze
 • butylohydroksytoluen (E321)
 • octan tokoferylu
 • czerwień koszenilowa (E 214)
 • etylu parahydroksybenzoesan (E 214)
 • olej arachidowy oczyszczony
 • glicerol
 • żelatyna
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

100 kapsułek 

Działanie / właściwości

Ułatwia wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego oraz wbudowywanie go w tkankę kostną.

Zastosowanie
 • osteoporoza
 • niskie stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)
 • krzywica oraz rozmiękanie kości (osteomalacja)
 • osteodystrofia nerkowa
 • niedoczynność przytarczyc
 • zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 • zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami
Przeciwwskazania
 • uczulenie na alfakalcydol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na orzeszki ziemne lub soję 
 • wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • wysokie stężenie fosforu we krwi (hiperfosfatemia)
 • wysokie stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia)
 • hiperkalciurię samoistną (wydalanie wapnia z moczem)
 • rozmiękanie kości po zatruciu glinem (osteomalacja)
 • przedawkowanie i zatrucie witaminą D
 • kamica nerkowa wapniowa (odkładanie się wapnia w układzie moczowym)
 • ciężkie zaburzenia wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku może dojść do nadmiernego stężenia wapnia lub fosforanów w surowicy krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
 • należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z niewydolnością nerek oraz kamicą nerkową
 • stosowanie leku w leczeniu osteodystrofii nerkowej wymaga systematycznej kontroli stężenia parathormonu (PTH) we krwi
 • pacjenci z niewydolnością nerek, trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc lub regularnie hemodializowani są szczególnie podatni na wystąpienie nadmiernego stężenia wapnia
 • u pacjentów stosujących dietę o niskiej zawartości wapnia, reakcja na lek może być obniżona lub w ogóle nie wystąpić
 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi
 • u pacjentów w wieku podeszłym może wystąpić konieczność stosowania mniejszych dawek leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • reakcje nadwrażliwości (nadwrażliwość u pacjentów z astmą, podrażnienia skóry, kontaktowe zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, podrażnienie oczu)
 • zwiększone stężenie wapnia w krwi (hiperkalcemia)
 • zwiększone stężenie fosforu we krwi- szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek
 • wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciuria)
 • zaburzenia czynności nerek
 • ból głowy, zawroty głowy, splątanie
 • biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, podrażenie śluzówki żołądka, metaliczny posmak
 • zaburzenia rytmu serca
 • bóle mięśni
 • bóle kości
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z
 • glikozydami nasercowymi
 • moczopędnymi lekami tiazydowymi
 • lekami zawierającymi wapń, przyjmowane regularnie w dawce dobowej powyżej 1,5 g
 • lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku
 • lekami zawierającymi estrogeny
 • lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku zawierające magnez
 • lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku zawierające  glin
 • pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany, pyramidon
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • glikokortykosteroidami
 • kolestyraminą, kolestypolem, olej parafinowym
 • lekami i suplementami diety zawierającymi jony metali
Ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Alfadiol można stosować w ciąży jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych na temat niekorzystnego wpływu leku na kierowanie pojazdami.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alfadiol?

Lek ten zawiera substancję czynną alfakalcydol, który jest syntetyczną pochodną witaminy D.  Ułatwia ona wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i wbudowuje go w tkankę kostną.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alfadiol?

Lek Alfadiol stosuje się w przypadku:

 • osteoporozy postmenopauzalnej i osteoporozy starczej z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej czynnych metabolitów
 • niskiego stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)
 • krzywicy oraz rozmiękania kości (osteomalacja), opornych na witaminę D
 • osteodystrofia nerkowa
 • zaburzeń gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 • zespołu nerczycowego u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami

Dawkowanie

Jak stosować lek Alfadiol?

Lej Alfadiol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie i długość leczenia ustala lekarz w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta.

Dorośli  o masie ciała powyżej 40 kg

Osoby dorosłe o masie ciała powyżej 40 kg, u których stwierdzono osteoporozę postmenopauzalną lub osteoporozę starczą, hipokalcemie, krzywicę, osteomalację oporną na witaminę D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz osteodystrofią od 0,5 mikrograma do 1 mikrograma 1 raz dziennie

Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg

Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg, u których stwierdzono zespoły nerczycowe po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami, hipokalcemie, krzywicę, osteomalację oporną na witaminę D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz osteodystrofią 0,25 mikrograma 1 raz na dobę

Dzieci o masie ciała od 20 kg do 40 kg

Dzieci o masie ciała od 20 kg do 40 kg, u których stwierdzono zespoły nerczycowe po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami, hipokalcemie, krzywicę, osteomalację oporną na witaminę D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz osteodystrofią 0,25 mikrograma do 0,5 mikrograma 1 raz na dobę

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Afladiol

W przypadku przyjęcia większej dawki leku alfadiol niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania są:

 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • brak łaknienia, osłabienie
 • nudności, wymioty, biegunka
 • wielomocz
 • nadmierna potliwość
 • pragnienie
 • bóle i zawroty głowy

Pominięcie przyjęcia dawki leku Alfadiol:

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko jak to jest możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Podczas stosowania leku Afladiol należy unikać spożywania dużych ilości produktów mlecznych, ponieważ mogą doprowadzić do podwyższenia stężenia wapnia we krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alfadiol?

Leku Alfadiol nie należy przyjmować, jeżeli pacjent ma:

 • uczulenie na alfakalcydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na orzeszki ziemne lub soję
 • wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • wysokie stężenie fosforu we krwi (hiperfosfatemia)
 • wysokie stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia)
 • hiperkalciurię samoistną (wydalanie wapnia z moczem)
 • rozmiękanie kości po zatruciu glinem (osteomalacja)
 • przedawkowanie i zatrucie witaminą D
 • kamica nerkowa wapniowa (odkładanie się wapnia w układzie moczowym)
 • ciężkie zaburzenia wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Afladiol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane występują z częstością nieznaną i należą do nich:

 • reakcje nadwrażliwości (nadwrażliwość u pacjentów z astmą, podrażnienia skóry, kontaktowe zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, podrażnienie oczu)
 • zwiększenie stężenie wapnia w krwi (hiperkalcemia)
 • zwiększenie stężenia fosforu we krwi- szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek
 • wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciuria)
 • zaburzenia czynności nerek
 • ból głowy, zawroty głowy, splątanie
 • biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, podrażnienie śluzówki żołądka, metaliczny posmak
 • zaburzenia rytmu serca
 • bóle mięśni
 • bóle kości
 • zmęczenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Alfadiol może dojść do nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia lub fosforanów w surowicy krwi zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek. Lekarz powinien zalecić kontrolę stężenia wpania - początkowo 1-2 razy w tygodniu, a po ustaleniu dawki leku - 1 raz w miesiącu.

Podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z niewydolnością nerek oraz kamicą nerkową
 • z niewydolnością nerek, trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc oraz regularnie homodializowanych, którzy są szczególnie podatni na wystąpienie nadmiernego stężenia wapnia 
 • stosujących dietę o niskiej zawartości wapnia reakcja na Alfadiol może być obniżona lub w ogóle nie wystąpić
 • leczonych glikozydami nasercowymi, ponieważ może prowadzić do zaburzeń rytmu serca
 • w wieku podeszłym 
 • z wysokim stężeniem wapnia w osoczu w przebiegu osteodystrofii nerkowej, ponieważ może wystąpić autonomiczna nadczynność przytarczyc

Alfadiol a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Alfadiol.

Alfadiol można stosować w ciąży, jedynie gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu.

Alfadiol a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Alfadiol.

Leku Alfadiol nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie można wykluczyć niekorzystnego działania leku na karmione niemowlę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Z lekiem Alfadiol nie należy jednocześnie przyjmować:

 • glikozydów nasercowych ze względu na wzrost stężenia wapnia i nasilenie działania toksycznego glikozydów
 • moczopędnych leków tiazydowych, ponieważ mogą zwiększać ryzyko hiperkalcemii
 • leków zawierających wapń przyjmowanych regularnie w dawce dobowej powyżej 1,5 g, mogą powodować hiperklacemię
 • leków zobojętniających kwas solny w żołądku, ze względu na możliwość wystąpienia hiperkalcemii
 • leków zawierających estrogeny, ponieważ mogą nasilać działanie Alfadiolu
 • leków zobojętniających kwas solny w żołądku, zawierające magnez ze względu na możliwość wystąpienia hipermagnezemii
 • leków zobojętniających kwas solny w żołądku, zawierające glin ze względu na możliwość wystąpienia hipermagnezemii
 • pochodnych hydantoiny, barbituranów, pyramidonem, ponieważ mogą osłabić działanie Alfadiolu
 • przeciwdrgawkowych, ponieważ mogą osłabiać działanie leku
 • glikokortykosteroidów, ponieważ osłabiają działanie leku
 • kolestyraminy, kolestypolu, oleju parafinowego, ponieważ hamują wchłanianie leku Alfadiol
 • leków i suplementów diety zawierających jony metali
 • pokarmów zawierających dużo wapnia, głównie pokarmów mlecznych, ponieważ mogą powodować zwiększone stężenie wapnia we krwi

Alfadiol a alkohol

Brak danych.

Alfadiol a prowadzenie pojazdów

Brak danych, wskazujących by Alfadiol wpływał niekorzystnie na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Alfadiol należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego