Poradnik
dzień dziecka
Allergovit B (Alergoidy pyłków roślin)

Allergovit B (Alergoidy pyłków roślin)

Allergovit to preparat stosowany w immunoterapii swoistej (tzw. „odczulający”). Skład produktu jest dobierany indywidualnie w zależności od spektrum uczulenia pacjenta. Nazwy poszczególnych alergoidów i ich udział procentowy są podane na opakowaniu.

Standaryzacja alergoidów jest prowadzona w TU (jednostkach terapeutycznych):

Stężenie B zawiera 10000 TU/ml

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAllergovit B
Nazwa międzynarodowaAlergoidy pyłków roślin
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

stężenie B zawiera 10000 TU/ ml 

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Alergoidy pyłków roślin

Skład - substancje pomocnicze
 • glinu wodorotlenek
 • sodu chlorek
 • fenol
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

ALLEROVIT B (tzw. „podtrzymujący”)

Działanie / właściwości

Łagodzenie objawów alergii, gdy niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie alergenów ze środowiska pacjenta.

Zastosowanie

Immunoterapia swoista w celu złagodzenia objawów alergii IgE- zależnej i zmniejszenia konieczności stosowania leków działających objawowo. Leczenie przyczynowe schorzeń alergicznych takich jak: alergiczny katar (nieżyt nosa), alergiczne zapalenie spojówek, alergiczna astma oskrzelowa.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • infekcje zapalne przebiegające z gorączką, również nowotworowe
 • leczenie beta-blokerami
 • ciężka niewydolność sercowo-naczyniowa
 • stwardnienie rozsiane
 • choroby autoimmunologiczne
 • aktywna gruźlica płuc
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w chwili podania szczepionki pacjent nie może mieć ostrych objawów alergicznych, szczególnie ze strony układu oddechowego
 • leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • ciąża
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • obrzęk, rumień, ból, świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • obrzęk i świąd oczu
 • kaszel
 • duszność
 • kichanie
 • podrażnienie gardła
 • świszczący oddech
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • stabilizatorami komórek tucznych
 • kortykosteroidami
 • beta-blokerami
 • inhibitorami ACE
Ciąża

Nie zaleca się odczulania w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko dla dziecka w stosunku do korzyści dla matki.

Dzieci

Dane o skuteczności immunoterapii dzieci w wieku powyżej 5 lat są niewystarczające. Bezpieczeństwo stosowania podobne jak u dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Niekiedy występuje przemijająca senność, o czym muszą pamiętać kierowcy, oraz osoby obsługujące maszyny.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Allergovit B?

Immunoterapia swoista jest jedynym sposobem leczenia przyczynowego alergii IgE-zależnych. Po wstrzyknięciu podskórnym zmodyfikowany alergen (alergoid) jest przyswajany przede wszystkim przez komórki skóry prezentujące antygen i prezentowany limfocytom systemu odpornościowego. Dokładne działanie immunoterapii nie zostało jeszcze dokładnie zbadane. Alergeny w preparacie ALLERGOVIT zostały zmodyfikowane w celu zmniejszenia ich reaktywności z przeciwciałami klasy IgE. Aktywacja komórek tucznych i bazofili oraz uwalnianie mediatorów zapalnych odpowiedzialnych za wyzwalanie reakcji alergicznych są mniejsze. Za to reaktywność z limfocytami T i immunogenność alergoidów zostały zachowane. Indukcja swoistych alergenowo przeciwciał klasy IgG została udokumentowana u zwierząt laboratoryjnych.

W trakcie immunoterapii swoistej wstrzykuje się podskórnie wzrastające dawki alergenu wywołującego reakcję alergiczną u pacjenta. Po osiągnięciu indywidualnej dawki maksymalnej, jest ona następnie podawana jako dawka podtrzymująca. Leczenie to ma na celu złagodzenie objawów klinicznych zależnych od danego alergenu/alergenów i zmniejszenie zużycia leków objawowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Allergovit B?

Leczenie przyczynowe schorzeń alergicznych (IgE - zależnych), przede wszystkim: kataru (nieżytu nosa) alergicznego, alergicznego zapalenia spojówek, alergicznej astmy oskrzelowa itd., wywoływane przez alergeny niemożliwe do wyeliminowania ze środowiska pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek Allergovit B?

Dawkowanie musi być indywidualnie dobrane; dawkowanie zalecane z ulotki leku jest jedynie orientacyjne. Dawkowanie musi być dostosowane do indywidualnego przebiegu terapii.

Stopień wrażliwości pacjenta jest określany w oparciu o wywiad i wynik reakcji testowej. Należy regularnie zwiększać stężenie podawanego wstrzyknięcia. Dawkę można zwiększyć tylko w przypadku dobrej tolerancji ostatnio podanej dawki. W przeciwnym razie należy utrzymać lub zmniejszyć ostatnio stosowaną dawkę.

Przykładowy schemat postępowania:

 • nasilona reakcja miejscowa: powtórzyć ostatnią dobrze tolerowaną dawkę
 • łagodna reakcja uogólniona: cofnąć się w schemacie dawkowania o 2-3 dawki
 • ciężka reakcja uogólniona: ponownie rozpocząć terapię od najmniejszej dawki stężenia A

Dalszy przebieg leczenia należy bezwzględnie dostosować do nasilenia alergicznych reakcji niepożądanych!

Leczenie początkowe:

W przypadku alergenów występujących sezonowo leczenie rozpoczyna się do 7 tygodni przed spodziewanym okresem pylenia. Należy je zakończyć ok. tydzień przed rozpoczęciem pylenia. Należy wziąć pod uwagę, że pylenie wcześnie kwitnących drzew (leszczyna, olcha) może wystąpić już w styczniu. Leczenie początkowe należy zawsze rozpoczynać od najmniejszej dawki niższego stężenia (stężenie A). Zwiększane dawki produktu powinny być wstrzykiwane w siedmiodniowych odstępach, które w żadnym wypadku nie mogą być skracane, ale mogą zostać ewentualnie wydłużone do dwóch tygodni. W przypadku wczesnego rozpoczęcia terapii przedsezonowej, po 14 dniach od osiągnięcia indywidualnej dawki maksymalnej można wykonać kolejną iniekcję. Jednocześnie można stopniowo wydłużać przerwę pomiędzy iniekcjami do 5 tygodni, by zakończyć je na tydzień przed spodziewanym początkiem pylenia. Jeżeli leczenie początkowe przerwano na dłużej niż 2 tygodnie, ze względów bezpieczeństwa należy leczenie kontynuować najwyżej połową ostatnio podanej dawki. Jeżeli przerwa trwała dłużej niż 4 tygodnie należy zacząć leczenie od najmniejszej dawki stężenia A. Zwiększanie dawki musi być dokonywane z dużą rozwagą, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia dawek pośrednich, aż do osiągnięcia indywidualnego maksymalnego 2 poziomu tolerancji. Odpowiada on indywidualnej dawce maksymalnej, której nie można przekraczać, gdyż mogłoby to prowadzić do wystąpienia alergicznych reakcji niepożądanych. Dawka maksymalna to 0,6 ml stężenia B, ale indywidualna dawka maksymalna może być mniejsza.

Leczenie podtrzymujące:

Leczenie podtrzymujące jest prowadzone najczęściej w kolejnym roku przed sezonem pylenia za pomocą nowego opakowania produktu w stężeniach A i B. W przypadku kontynuacji leczenia także w okresie kwitnienia można wstrzyknąć od 5 do 20% osiągniętej dawki maksymalnej w dwutygodniowym odstępie. Następnie przerwy pomiędzy iniekcjami można stopniowo wydłużać do 5 tygodni. Po zakończeniu kwitnienia należy podwajać tę obniżoną dawkę w dwutygodniowych odstępach, aż do ponownego osiągnięcia indywidualnej dawki maksymalnej; następnie można stopniowo wydłużać przerwę pomiędzy iniekcjami do pięciu tygodni. Jeżeli leczenie podtrzymujące zostanie przerwane na 5-6 tygodni od ostatniej iniekcji, ze względów bezpieczeństwa należy kontynuować terapię stosując co najwyżej połowę ostatnio podanej dawki. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż sześć tygodni konieczne jest ponowne rozpoczęcie terapii za pomocą stężeń A i B (patrz Leczenie początkowe).

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku poniżej 5 lat nie są zazwyczaj odpowiednimi kandydatami do immunoterapii ze względu na prawdopodobieństwo problemów ze współpracą i akceptacją leczenia. U dzieci w wieku powyżej 5 lat dane kliniczne w kontekście skuteczności są ograniczone i niewystarczające do jej potwierdzenia, natomiast dane o bezpieczeństwie nie wskazują na wyższe ryzyko niż u dorosłych.

Bezpieczeństwo stosowania

Po każdej iniekcji pacjent musi być obserwowany przez minimum 30 minut. W przypadku prowadzenia w jednym dniu równoległej terapii odczulającej w postaci wstrzyknięć podskórnych, należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp pomiędzy iniekcjami. Drugą iniekcję można wykonać dopiero po potwierdzeniu, że pierwsza iniekcja nie wywołała reakcji niepożądanej. Zalecane jest 2-3 dni odstępu pomiędzy iniekcjami, żeby uniknąć skutku kumulacji. Przerwa pomiędzy wstrzyknięciami tego samego wyciągu nie powinna trwać krócej niż siedem dni. Zaleca się podanie każdego wyciągu alergenowego w oddzielne ramię.

Wynik leczenia zależy m.in. od osiągnięcia indywidualnej dawki maksymalnej, która nie może być przekroczona.

Czas trwania leczenia wynosi na ogół 3 lata.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Allergovit B?

 • nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niedostatecznie kontrolowana bądź lekko ciężka do ciężkiej astma
 • nieodwracalne zmiany narządu, w którym zachodzi reakcja alergiczna (np. rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli)
 • schorzenia zapalne i/lub związane z gorączką, schorzenia ciężkie ostre lub przewlekłe (w tym nowotwory)
 • istotna klinicznie niewydolność serca/krążenia
 • leczenie betablokerami
 • choroby automimmunologiczne, np.stwardnienie rozsiane
 • czynna gruźlica płuc
 • ciężkie zaburzenia psychiczne

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Allergovit B może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

 • obrzęk, rumień, ból, świąd w miejscu wstrzyknięcia
 • obrzęk i świąd oczu
 • kaszel
 • duszność
 • kichanie
 • podrażnienie gardła
 • świszczący oddech

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem iniekcji pacjent nie może mieć ostrych infekcji, a także - w szczególności - dolegliwości astmatycznych.

Szczególna ostrożność jest zalecana:

 • podczas leczenia ACEI
 • gdy pacjent niedostatecznie stosuje się do zaleceń lekarskich 
 • w ciąży (w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznych)

W związku z tym, że do leczenia alergicznych reakcji niepożądanych zalecana jest adrenalina, konieczne jest również uwzględnienie przeciwwskazań do jej stosowania.

W dniu iniekcji należy unikać wysiłku fizycznego oraz alkoholu, sauny, gorącego prysznica itp.

W przypadku potrzeby podania szczepionek przeciwwirusowych lub przeciwbakteryjnych należy zachować tygodniowy odstęp pomiędzy ostatnim wstrzyknięciem produktu ALLERGOVIT, a terminem szczepienia.

Podczas stosowania należy chronić leczone miejsce przed ekspozycją słoneczną.

Allergovit B a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie ma wystarczających badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Allergovit u kobiet w ciąży i karmiących matek, dlatego nie zaleca się prowadzenia terapii odczulającej podczas ciąży.

Allergovit B a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

O zastosowaniu w czasie karmienia piersią decyduje lekarz, indywidualnie oceniając ryzyko dla dziecka nad korzyściami dla matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Równoczesne leczenie objawowymi lekami przeciwalergicznymi (np. przeciwhistaminowymi, steroidami lub stabilizatorami komórek tucznych) może wpływać na stopień tolerancji alergenu przez pacjenta, a w przypadku odstawienia takiego leku może zaistnieć konieczność zmniejszenia wcześniej osiągniętej dawki Allergovitu, aby uniknąć alergicznych reakcji niepożądanych.

Jednoczesne podanie leku obniżającego ciśnienie (beta-blokera, inhibitora ACE) może wzmocnić wazodylatacyjne działanie histaminy, która może zostać uwolniona podczas reakcji anafilaktycznej.

W trakcie odczulania należy – jeżeli to możliwe - unikać alergenów wywołujących dolegliwości.

Allergovit B a alkohol

Brak danych.

Allergovit B a prowadzenie pojazdów

Niekiedy występuje uczucie zmęczenia, na co muszą zwrócić uwagę kierowcy, osoby obsługujące maszyny i pracujący bez stałego punktu podparcia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Allergovit B?

 • przechowywać w lodówce (2- 8 stopni C)
 • nie zamrażać
 • ważność po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Allergovit B a ciąża
Allergovit B a karmienie piersią
Interakcje
Allergovit B a alkohol
Allergovit B a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki