Kategorie

Alpragen (Alprazolamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Alpragen?

Alpragen to lek w postaci tabletek o działaniu przeciwlękowym. Substancja czynna - alprazolam - należy do grupy benzodiazepin, zwiększa aktywność receptorów GABA.

Podstawowe informacje

NazwaAlpragen
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • benzoesan sodu
 • krzemionka koloidalna
 • sól sodowa bursztynianiu dioktylu
 • powidon
 • sól sodowa glikolanu skrobi
 • stearynian magnezu
 • indygotyna (E 132)- w dawce 0,5 mg i 1 mg
 • erytrozyna (E 127)- w dawce 0,5 mg
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwlękowe.

Zastosowanie

Lek Alprazolam stosuje się w ciężkich zaburzeniach lękowych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia oddychania
 • choroba płuc
 • osłabienie mięśni
 • bezdech senny
 • ciężka niewydolność wątroby
 • jaskra
 • stosowanie środków odurzających oraz alkoholu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek
 • długotrwałe problemy z płucami
 • depresja oraz zaburzenia lękowe
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • nadużywanie alkoholu oraz stosowanie środków odurzających
 • zaburzenia osobowości
 • podeszły wiek
 • niepamięć na skutek stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • drgawek
 • napadów padaczkowych
 • amnezji
 • niepokoju ruchowego
 • pobudzenia, drażliwości
 • agresji, uczucia gniewu
 • urojeń, omamów
 • koszmarów sennych
 • psychozy i nietypowych zachowań
 • trudności z oddychaniem
 • gorączki i dreszczy
 • zapalenia wątroby
 • ostrej reakcji alergicznej
 • skąpomoczu

Bardzo często występują:

 • senność
 • zawroty i ból głowy
 • suchość w jamie ustnej i trudności w mówieniu
 • zaparcia
 • uczucie zmęczenia i osłabienia
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała
 • depresja
 • trudności z pamięcią

Często występują:

 • pogorszenie widzenia
 • wzrost lub spadek apetytu
 • nerwowość, lęk i strach, uczucie splątania
 • problemy z koncentracją
 • dezorientacja
 • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej
 • uczucie mrowienia, drżenia oraz skurcze mięśni
 • tachykardia, przyśpieszony oddech
 • uczucie gorąca
 • ból gardła, kaszel, niedrożność nosa
 • zmiana libido
 • problemy ze snem
 • nadmierne wydzielanie śliny
 • wymioty, nudności, biegunka
 • świąd skóry z wysypką
 • bóle kostno-stawowe
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęk limfatyczny
 • osłabienie
 • szum w uszach
 • zwiększone ryzyko wypadków drogowych
Możliwe interakcje z
 • haloperidolem
 • chlorpromazyną
 • fenobarbitalem
 • zolpidemem
 • lorazepamem
 • diazepamem
 • propoksyfenem
 • kodeiną
 • dekstrometorfanem
 • bupiwakainą
 • halotanem
 • fluoksetyną i sertraliną
 • klozapiną
 • fenytoiną i karbamazepiną
 • cetyryzyną i cyklizyną
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • cymetydyną
 • nefazodonem
 • fluwoksaminą
 • imipraminą, dezypraminą
 • doustymi lekami antykoncepcyjnymi
 • diltiazemem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, ryfampicyną, troleandemycyną
 • rytonawirem
 • digoksyną
 • opioidami
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka kobiecego.

Dzieci

Lek nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Alpragen.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alpragen?

Lek wykazuje działanie przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alpragen?

Lek Alpragen stosuje się w leczeniu:

 • ciężkich zaburzeń lękowych
 • zespole lęku uogólnionego

Dawkowanie

Jak stosować lek Alpragen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Alpragen:

 • w przypadku zwiększenia dawki zaleca się w pierwszej kolejności zwiększenia dawki wieczornej, a dopiero później dziennej
 • u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym oraz u pacjentów stosujących uprzednio leki psychotropowe, wskazane jest zastosowanie niższej dawki leku
 • nie należy nagle odstawiać leku, leczenie należy zakończyć poprzez stopniową redukcję dawki
 • całkowity czas leczenia nie powinien przekroczyć od 8 do 12 tygodni
 • lek należy przyjmować doustnie

Dorośli powyżej 18 lat

Zwykle stosowana dawka leku wynosi 0,25 mg do 0,5 mg 3 razy na dobę. W razie potrzeby dawka leku może być zwiększona przez lekarza do maksymalnej dawki 4 mg na dobę. Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Specjalne stosowanie (pacjenci w podeszłym wieku, niewydolność wątroby i nerek)

Zwykle stosowana dawka leku wynosi 0,25 mg od 2 do 3 razy na dobę. W razie potrzeby dawka leku może być zwiększona przez lekarza do maksymalnej dawki 1,5 mg na dobę u pacjentów podeszłym wieku z dobrą kondycją fizyczną, zaś u pacjentów osłabionych maksymalna dobowa dawka leku nie może być większa niż 0,75 mg na dobę.

Zaleca się ostrożne wprowadzanie dawek początkowych oraz maksymalnych. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi od 0,75 mg do 1,5 mg na dobę, w zależności od stopnia niewydolności narządów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawka leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • senność
 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia oddychania
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • utrata przytomności
 • śmierć

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować podwójnej dawki w celu jej uzupełnienia.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia ani samodzielnie zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem. Lekarz poinformuje pacjenta jak bezpiecznie odstawić lek, stopniowo zmniejszają dawkę. Nagłe odstawienie leku Alpragen może spowodować działania niepożądane takie jak:

 • niepokój, lęk
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • drgawki
 • splątanie
 • problemy z zasypianiem
 • drażliwość
 • brak świadomości
 • omamy
 • mrowienie i drętwienie kończyn
 • wymioty
 • skurcze brzucha i mięśni
 • zwiększona wrażliwość na światło

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów lub zmiany nastroju należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alpragen?

Nie należy stosować leku Alpragen w przypadku:

 • uczulenia na alprazolam lub którykolwiek ze składników preparatu
 • wystąpienia u pacjenta miastenii
 • zaburzeń oddychania oraz chorób płuc
 • jaskry
 • bezdechu sennego
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • stosowania środków odurzających oraz alkoholu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alpragen może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Alpragen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Niezbyt często (1 na 100 pacjentów):

 • padaczka
 • drgawki
 • amnezja
 • omamy, psychozy, urojenia
 • agresja, gniew, drażliwość
 • koszmary senne
 • nadmierne pobudzenie ruchowe

Częstość nieznana:

 • ciężka reakcja alergiczna
 • trudności z oddychaniem
 • gorączka, dreszcze, owrzodzenie jamy ustnej z towarzyszącym jej bólem gardła
 • zapalenie wątroby
 • wymioty, nudności
 • skąpomocz, ciemnie zabarwienie moczu

Inne działania niepożądane

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność
 • bóle, zawroty głowy
 • problemy z mową
 • suchość w jamie ustnej
 • zaparcia
 • wzrost lub spadek masy ciała
 • zmęczenie
 • depresja
 • problemy z pamięcią

Często (1 na 10 pacjentów):

 • pogorszenie widzenia
 • zmniejszenie lub zwiększenie apetytu
 • lęk, strach, nerwowość, dezorientacja
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, skurcze, mrowienia
 • tachykardia
 • brak siły, osłabienie
 • ból gardła, kaszel, niedrożność nosa
 • przyśpieszony oddech, uczucie gorąca
 • zaburzenia libido
 • zaburzenia snu
 • wzmożone wydzielanie śliny
 • ból brzucha, nudności, wymioty
 • wzmożona potliwość
 • ból i skurcze mięśni, ból stawów
 • wysypka na skórze z towarzyszącym świądem
 • obrzęk limfatyczny
 • szum w uszach
 • ból w klatce piersiowej
 • wzmożone ryzyko spowodowania kolizji drogowych

Niezbyt często (1 na 100 pacjentów):

 • skłonność do powstawania siniaków
 • osłabienie siły mięśniowej, ograniczenie ruchów
 • spowolnienie psychoruchowe
 • problemy z widzeniem
 • impulsywność, gadatliwość
 • euforia
 • problemy z osiągnięciem orgazmu, zaburzenia erekcji
 • wahania nastroju
 • lęk napadowy
 • zaburzenia afektywne
 • zaburzenia smaku
 • bóle kostno-stawowe
 • utrata przytomności
 • nietrzymanie moczu lub częstomocz
 • zaburzenia miesiączkowania u kobiet
 • wzmożone pragnienie
 • objawy grypopodobne
 • koszmary senne
 • wzrost stężenia bilirubiny we krwi
 • upadki, urazy kończyn
 • przedawkowanie

Częstość nieznana:

 • hiperprolaktynemia
 • nadpobudliwość
 • wrogie zachowanie
 • problemy z myśleniem, uczeniem się i zapamiętywaniem
 • obrzęki
 • tachykardia
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwiększona czułość na światło
 • zmniejszone wydzielanie śliny
 • zaburzenia naczynioruchowe
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka
 • wzrost czujności
 • nadwrażliwość na światło
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego
 • uczucie gorąca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • zaburzeń czynności wątroby i nerek u pacjenta
 • wystąpienia u pacjenta problemów z płucami
 • jeśli pacjent choruje na depresję oraz zaburzenia lękowe
 • stosowania innych leków o działaniu przeciwlękowym oraz nasennym
 • przyjmowania przez pacjenta środków odurzających i nadużywania alkoholu
 • występujących u pacjenta zaburzeń osobowości
 • jeśli pacjent jest w wieku podeszłym

Niepamięć następcza

Na skutek przyjmowania leku Alpragen u pacjenta może wystąpić niepamięć następcza. Aby temu zapobiec, podczas stosowania leku zaleca się pacjentowi nieprzerywany sen przez 7 - 8 godzin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alpragen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Nie należy stosować leku Alpragen w czasie ciąży bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem dotyczącej możliwego ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Alpragen podczas ciąży lub podczas porodu może doprowadzić do uzależnienia od alprazolamu u noworodka jak również objawów z odstawienia. Po urodzeniu dziecka może pojawić się problem z karmieniem, trudności z oddychaniem, pobudzenie, niska temperatura ciała.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Alpragen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Lek Alpragen może przenikać do mleka matki, dlatego nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty są już przyjmowane lub które pacjent planuje zażywać.

Jednoczesne przyjmowanie leku Alpragen z:

 • haloperidolem, chlorpromazyną, fenobarbitalem, zolpidemem, diazepamem, lorazepamem, propoksyfenem, kodeiną, dekstrometorfanem, metadonem, halotanem, bupiwakainą, lekami przeciwdepresyjnymi - nasila działanie leku Alprazolam
 • klozapiną - zwiększa możliwość wzrostu stężenia leku Alpragen we krwi
 • fluoksetyną, sertraliną - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • fenytoiną, karbamazepiną - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • cetyryzyną, cyklizyną - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • cymetydyną, nefazodonem, fluwoksaminą - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • imipraminą, dezypraminą - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • diltiazemem - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, troleandomycyną, ryfampicyną - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • rytonawirem - wymaga korekty dawki przez lekarza
 • digoksyną - może nasilać działania niepożądane leku Digoxin
 • sokiem grejpfrutowym - może zwiększyć ilość leku Alpragen we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alpragen a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Alpragen, ponieważ alkohol nasila jego działanie.

Alpragen a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów, ponieważ lek powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alpragen?

 • lek Alpragen należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić od światła i wilgoci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego