Poradnik
Alprazolam Aurovitas (Alprazolamum)

Alprazolam Aurovitas (Alprazolamum)

Alprazolam Aurovitas zawiera alprazolam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek działa przeciwlękowo, posiada również działanie przeciwdepresyjne łagodzące i uspokajające oraz zwiotczające mięśnie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAlprazolam Aurovitas
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • sodu dokuzynian z sodu benzoesanem (E 211)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • żółcień pomarańczowa (E 110) - lak (tylko dla 0,5 mg)
 • indygotyna (E132) - lak (tylko dla 1 mg)
 • erytrozyna (E 127) - lak (tylko dla 1 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 1000 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie

Leczenie objawowe lęku.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na alprazolam, inne leki zawierające benzodiazepiny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • miastenia charakteryzującą się bardzo słabymi i szybko męczącymi się mięśniami
 • trudności w oddychaniu
 • bezdech senny
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadużywanie leków i alkoholu
 • objawy odstawienia przy nagłym przerwaniu
 • depresja lub skłonności samobójcze
 • stosowanie innych leków przeciwlękowych i nasennych
 • zaburzenia osobowości
 • koszmary nocne, urojenia lub omamy
 • niepokój ruchowy, pobudzenie ruchowe lub drażliwość
 • agresja, urojenia, gniew
 • jaskra
 • zaburzenia oddychania
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • podeszły wiek lub osłabienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • wyciszenie
 • senność

Często:

 • zmniejszenie apetytu
 • splątanie, depresja, niepokój ruchowy
 • ataksja (zaburzenia koordynacji), zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, zamroczenie
 • nieostre widzenie
 • często skurcz (szybkie bicie serca), kołatanie serca
 • niedrożność nosa
 • zaparcie, biegunka, nudności, suchość w ustach, zwiększone wydzielanie śliny, trudności z przełykaniem
 • wysypka alergiczna
 • zmęczenie
 • drażliwość
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • innymi lekami nasennymi
 • innymi lekami przeciwlękowymi
 • innymi lekami uspokajającymi
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • środkami znieczulającymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • alkoholem
 • lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego
 • nefazodonem, fluwoksaminą i cymetydyną
 • flukosetyną, propoksyfenem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi
 • opioidami
 • rytonawirem
 • digoksyną
 • teofiliną
Ciąża

Leku Alprazolam Aurovitas nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią nie stosować leku Alprazolam Aurovitas.

Dzieci

Leku Alprazolam Aurovitas nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprazolam Aurovitas.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alprazolam Aurovitas?

Lek Alprazolam Aurovitas należy do leków z grupy benzodiazepin. Wykazuje działanie przeciwlękowe. Stosowany jest głównie w leczeniu stanów lękowych różnego pochodzenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alprazolam Aurovitas?

Lek Alprazolam Aurovitas stosuje się w:

 • leczeniu objawowym lęku
 • zaburzeniach lękowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Alprazolam Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Ryzyko uzależnienia jest największe podczas stosowania dużych dawek i długiego okresu leczenia pacjentów nadużywających alkoholu, narkotyków lub jeśli leczenie przebiega w połączeniu z innymi benzodiazepinami.

Zalecana dawka:

Dorośli

Zazwyczaj dawka początkowa to 0,25 mg lub 0,5 mg trzy razy dziennie. Może to być stopniowo zwiększane w sumie do 3 mg dziennie w dawkach podzielonych w ciągu dnia. W przypadku, gdy dawka musi zostać zwiększona, to zwykle jako pierwszą zwiększa się dawkę nocną, przed dawką dzienną, aby upewnić się, że pacjenci są bardziej świadomi w ciągu dnia. 

Dzieci i młodzież

Leku Alprazolam Aurovitas nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Niewydolność nerek, niewydolność wątroby, pacjenci w podeszłym wieku

Wskazane są mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące niż zazwyczaj.

U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić nadmierne uspokojenie i osłabienie mięśni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku. Jeśli pacjent jest przytomny, należy szybko podać węgiel aktywny. Objawy przedawkowania to:

 • silne zmęczenie
 • niewydolność mięśniowa
 • obniżony poziom świadomości
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • utrata przytomności
 • zahamowanie oddechu

Udając się do szpital,a należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć pominiętą dawkę możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nagłe przerwanie leczenia powoduje objawy odstawienia:

 • ból głowy
 • ból mięśni
 • silny lęk i napięcie
 • zaburzenia snu
 • niepokój ruchowy
 • splątanie
 • drażliwość

a w ciężkich przypadkach także:

 • depersonalizację (uczucie oderwania od własnej osoby i tożsamości)
 • uczucie oderwania od rzeczywistości
 • zwiększoną ostrość słuchu
 • utratę czucia
 • uczucie mrowienia w kończynach
 • nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk
 • omamy
 • napady drgawek

Powyższe objawy mogą się pojawić dopiero kilka dni po zakończeniu leczenia. Aby zapobiec ich wystąpieniu, dawka powinna być zmniejszana stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy samodzielnie i nagle przerywać leczenia alprazolamem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alprazolam Aurovitas?

Nie należy stosować leku Alprazolam Aurovitas jeśli pacjent:

 • jest uczulony na alprazolam, inne leki zawierające benzodiazepiny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma chorobę zwaną „miastenią”, charakteryzującą się bardzo słabymi i szybko męczącymi się mięśniami
 • ma poważne problemy z układem oddechowym lub trudności w oddychaniu (np. przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmę płuc)
 • ma bezdech senny (jest to stan, w którym oddech staje się nieregularny, nawet zatrzymuje się na krótki okres czasu, podczas snu)
 • ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alprazolam Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest zmęczenie, które może być powiązane z ataksją (brakiem koordynacji ruchów), zaburzoną koordynacją mięśni i splątaniem. Zmęczenie może występować szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Największe nasilenie objawów zmęczenia występuje na początku leczenia. Będą one ulegały złagodzeniu lub ustąpią po zmniejszeniu dawki, lub w trakcie dalszego leczenia.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • wyciszenie
 • senność

Często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • zmniejszenie apetytu
 • splątanie, depresja, niepokój ruchowy
 • ataksja (zaburzenia koordynacji), zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, zamroczenie
 • nieostre widzenie
 • często skurcz (szybkie bicie serca), kołatanie serca
 • niedrożność nosa
 • zaparcie, biegunka, nudności, suchość w ustach, zwiększone wydzielanie śliny, trudności z przełykaniem
 • wysypka alergiczna
 • zmęczenie
 • drażliwość

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • hiperprolaktynemia (nieprawidłowa, zbyt duża zawartość hormonu prolaktyny we krwi)
 • utrata apetytu
 • omamy, wybuchy gniewu, agresja lub wrogie zachowania, lęk, niepokój ruchowy, zmiany popędu płciowego (libido), bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość, podekscytowanie
 • amnezja (utrata pamięci), zaburzenia napięcia mięśni, drżenie
 • podwójne widzenie
 • wymioty
 • żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby
 • reakcje skórne, świąd
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności płciowych
 • zmiany masy ciała
 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • reakcje skórne
 • pobudzenie apetytu
 • uczucie drętwienia, zmniejszona czujność

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zapalenie wątroby
 • obrzęki obwodowe

Alprazolam może powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Nagłe przerwanie podawania leku Alprazolam Aurovitas może powodować objawy odstawienne, takie jak lęk, bezsenność i drgawki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • rozwoju tolerancji po kilkutygodniowej kuracji
 • obawy o rozwój fizycznego i psychicznego uzależnienia, którego ryzyko wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia
 • nadużywania przez pacjenta leków, alkoholu lub narkotyków, w takiej sytuacji także wzrasta ryzyko rozwoju uzależnienia
 • pojawiających się zaburzeń pamięci, trwających zwykle kilka godzin po przyjęciu leku
 • wystąpienia nieprzewidywanych reakcji takich jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, napady agresji, koszmary senne, nagła bezsenność, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie, nagła dezorientacja (majaczenie) lub inne zaburzenia zachowania
 • przewlekłej choroby płuc
 • jednoczesnego stosowania przez pacjenta leków uspokajających i picia alkoholu
 • ciężkiej depresji - ryzyko samobójstwa
 • niewydolności nerek lub wątroby
 • rozpoznania choroby psychicznej
 • jaskry z wąskim kątem przesączania
 • planowanego zabiegu chirurgicznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alprazolam Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Alprazolam Aurovitas nie należy stosować w przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub planowania ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Alprazolam Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie karmienia piersią nie stosować leku Alprazolam Aurovitas. Występuje ryzyko szkodliwego wpływu na dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre jednocześnie stosowane leki mogą wpływać na skuteczność leczenia. W takim przypadku lekarz może zmodyfikować schemat kuracji.

Leki, które nasilają uspokajające działanie alprazolamu:

 • tabletki nasenne
 • środki uspokajające
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki znieczulające
 • silne leki przeciwbólowe działające na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco

Leki, które nasilają działanie alprazolamu poprzez opóźnianie jego rozkładu w wątrobie:

 • nefazodon
 • fluwoksamina
 • fluoksetyna
 • sertralina
 • cymetydyna 
 • leki stosowane w zakażeniu HIV
 • dekstropropoksyfen
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • diltiazem 
 • niektóre antybiotyki (np. erytromycyna i troleandomycyna) oraz niektóre leki przeciwgrzybiczne (np. itrakonazol, ketokonazol)

Leki, które osłabiają działanie alprazolamu, ponieważ zwiększają jego metabolizm w wątrobie:

 • karbamazepina i fenytoina
 • dziurawiec zwyczajny
 • ryfampicyna

Alprazolam może nasilać działanie:

 • digoksyny
 • leków zwiotczających mięśnie
 • imipraminy i dezypraminy
 • klozapiny - wzrasta ryzyko zatrzymania oddechu i (lub) zatrzymania akcji serca

Jednoczesne stosowanie leku Alprox z opioidami zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu pacjenta. Dlatego ich jednoczesne przyjmowanie powinno być rozważane jedynie w ostateczności, przy zastosowaniu najmniejszych skutecznych dawek przez możliwie najkrótszy czas.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alprazolam Aurovitas a alkohol

Jednoczesne stosowanie z alkoholem wzmaga działanie uspokajające alprazolamu. Podczas leczenia alprazolamem nie należy pić alkoholu.

Alprazolam Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku Alprazolam Aurovitas. Alprazolam może wywoływać odprężenie, zwiotczać mięśnie i uspokajać, a w konsekwencji zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania prac wymagających czujności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alprazolam Aurovitas?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w przypadku butelki HPDE zawierającej 1000 sztuk tabletek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki HDPE

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alprazolam Aurovitas a ciąża
Alprazolam Aurovitas a karmienie piersią
Interakcje
Alprazolam Aurovitas a alkohol
Alprazolam Aurovitas a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo