Poradnik
Alvesco (Ciclesonidum)

Alvesco (Ciclesonidum)

Alvesco jest przezroczystym i bezbarwnym aerozolem przeznaczonym do wdychania przez usta do płuc. Jest to lek zapobiegawczy (kortykosteroid), który należy stosować codziennie i którego działanie występuje dopiero po zainhalowaniu go do płuc.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAlvesco
Nazwa międzynarodowaCiclesonidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 80 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 160 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćAerozol inhalacyjny, roztwór
Skład - substancja czynna

Cyklezonid

Skład - substancje pomocnicze
 • norfluran (HFA-134a)
 • etanol bezwodny 
Dostępne opakowania
 • 30 dawek
 • 60 dawek
 • 120 dawek
Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie

Przewlekła astma oskrzelowa

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklezonid lub substancję pomocniczą 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • czynna lub nieaktywna gruźlica płuc
 • zakażenia grzybicze, wirusowe lub bakteryjne
 • stan astmatyczny
 • brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • produkt nie jest przeznaczony do łagodzenia napadów astmy, w których konieczne jest użycie krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

 • chrypka
 • pieczenie, zapalenie, podrażnienie jamy ustnej lub gardła
 • pleśniawki w jamie ustnej (zakażenie grzybicze jamy ustnej)
 • ból głowy
 • nieprzyjemny smak
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • nudności
 • wymioty
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem
 • itrakonazolem
 • rytonawirem
 • nelfinawirem
Ciąża

Cyklezonid może być stosowany podczas ciąży jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści dla matki uzasadniają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie cyklezonidu u kobiet karmiących piersią można rozważyć jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają możliwe ryzyko dla dziecka. 

Dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 12 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Alvesco?

Lek Alvesco zawiera cyklezonid o działaniu przeciwzapalnym, który należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami wziewnymi. Pomaga on w łatwiejszym oddychaniu dzięki zmniejszaniu nasilenia objawów astmy i zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia napadu astmy. Działanie leku narasta z czasem, dlatego należy zażywać go codziennie, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Alvesco?

Lek Alvesco stosuje się w leczeniu przewlekłej astmy oskrzelowej u osób dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszych).

Dawkowanie

Jak stosować lek Alvesco?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • Alvesco najlepiej stosować wieczorem, jednak wykazano, że skuteczne jest także przyjmowanie produktu leczniczego rano
 • jeśli inhalator jest nowy lub nie był używany przez tydzień, lub dłużej, należy trzy dawki leku uwolnić „w powietrze”
 • wstrząsanie inhalatorem nie jest konieczne, ponieważ zawiera on roztwór aerozolowy
 • ustnik inhalatora należy raz w tygodniu czyścić suchą chusteczką lub tkaniną
 • inhalatora nie wolno myć ani wkładać do wody
 • prawidłowe wykonanie inhalacji:
  • w trakcie inhalacji pacjent powinien siedzieć lub stać, trzymając inhalator pionowo, z kciukiem na podstawie poniżej ustnika
  • wykonać wydech, tak długi jak jest możliwe. Nie wolno wydychać powietrza do inhalatora
  • należy zdjąć osłonę z ustnika inhalatora, umieścić ustnik w ustach, zamknąć wargi wokół ustnika i wykonać powoli głęboki wdech
  • w czasie wykonywania wdechu przez usta należy nacisnąć górną część inhalatora
  • następnie należy wyjąć inhalator z ust i wstrzymać oddech na około 10 sekund lub tak długo, jak jest to możliwe
  • następnie należy wykonać powolny wydech, uważając, aby nie wydychać powietrza do inhalatora oraz po wykonaniu inhalacji umieścić osłonę na ustniku
 • jeśli po użyciu inhalatora z lekiem Alvesco u pacjenta wystąpi świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej: 
  • nie należy stosować kolejnych dawek
  • należy zastosować lek wziewny do przerywania napadów duszności w celu ułatwienia oddychania
  • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

 • zalecana dawka leku Alvesco to 160 mikrogramów raz na dobę i jest to dawka, która zapewnia kontrolę objawów astmy u większości pacjentów
 • u niektórych pacjentów dawka zmniejszona do 80 mikrogramów raz na dobę może stanowić właściwą dawkę utrzymującą odpowiednią kontrolę astmy
 • u pacjentów z silnym zaostrzeniem objawów astmy może być konieczne zwiększenie przez pewien okres dawki leku Alvesco do 640 mikrogramów na dobę przyjmowanej w dawkach po 320 mikrogramów dwa razy na dobę, jednakże nie są dostępne dane potwierdzające dodatkowe działanie terapeutyczne po 3 miesiącach stosowania większych dawek 

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych dotyczących leczenia cyklezonidem dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alvesco

Ważne jest, aby przyjmowana dawka leku była zgodna z zaleceniem lekarza. Nie należy zwiększać lub zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Alvesco nie ma konieczności stosowania specjalnego leczenia, ale należy poinformować o tym lekarza. W przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia czynności nadnerczy i konieczne może być kontrolowanie czynności nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Alvesco

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek Alvesco, powinien przyjąć kolejną dawkę w wyznaczonym terminie. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Alvesco

Nie należy przerywać stosowania wziewnego leku Alvesco, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. W przypadku przerwania stosowania tego leku należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Alvesco?

Leku nie należy stosować jeśli występuje nadwrażliwość na cyklezonid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Alvesco może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Alvesco i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ciężkie reakcje uczuleniowe, takie jak obrzęk ust, języka i gardła (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów)
 • reakcje uczuleniowe: wysypka skórna, zaczerwienienie, swędzenie lub wykwity skórne w postaci bąbli pokrzywkowych, pokrzywka (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)
 • kaszel lub świszczący oddech nasilające się po inhalacji (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów)

 • chrypka
 • pieczenie, zapalenie, podrażnienie jamy ustnej lub gardła
 • pleśniawki w jamie ustnej (zakażenie grzybicze jamy ustnej)
 • ból głowy
 • nieprzyjemny smak
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • nudności
 • wymioty

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów) 

 • uczucie bicia serca (kołatanie serca)
 • dyskomfort lub ból brzucha
 • wysokie ciśnienie krwi

Częstość nieznana 

 • nadmierna aktywność psychoruchowa
 • zaburzenia snu
 • lęk
 • depresja
 • agresja
 • zmiany w zachowaniu (szczególnie u dzieci)

Lek Alvesco może wpływać niekorzystnie na prawidłowe wytwarzanie kortykosteroidów w organizmie pacjenta. Dotyczy to zwykle pacjentów przyjmujących duże dawki przez długi okres.
Występujące działania niepożądane mogą obejmować:

 • spowolnienie procesu wzrostu u młodzieży
 • ścieńczenie kości
 • możliwe zmętnienie soczewki oka (zaćma), powodujące zamazane widzenie
 • utratę widzenia spowodowaną nieprawidłowo wysokim ciśnieniem w oku (jaskra)
 • księżycowaty kształt twarzy, zwiększenie masy górnej połowy ciała i ścieńczenie ramion i nóg (zespół cushingoidalny lub zespół Cushinga)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • produkt leczniczy Alvesco nie jest wskazany w leczeniu stanu astmatycznego lub innego nagłego nasilenia objawów astmy
 • lek nie nadaje się do zażywania w trakcie ostrego napadu duszności - w celu szybkiego złagodzenia takiego napadu należy stosować tylko wziewny lek przerywający napad duszności 
 • podczas leczenia wziewnymi kortykosteroidami mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe, szczególnie gdy leki te są stosowane w dużych dawkach przez dłuższy okres - wystąpienie tych działań jest dużo mniej prawdopodobne niż w przypadku podawania kortykosteroidów doustnie
 • zalecane jest regularne kontrolowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, długotrwale leczonych wziewnymi kortykosteroidami 
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby można spodziewać się zwiększonej ekspozycji na lek, dlatego też takich pacjentów należy obserwować, czy nie występują u nich działania ogólnoustrojowe
 • korzyści ze stosowania wziewnego cyklezonidu zmniejszają potrzebę leczenia steroidami doustnie - jednak u pacjentów po zmianie leczenia doustnymi steroidami na wziewny cyklezonid przez dłuższy czas utrzymuje się ryzyko zahamowania czynności nadnerczy
 • zastąpienie leczenia steroidem stosowanym ogólnie leczeniem steroidem wziewnym niekiedy powoduje ujawnienie się chorób alergicznych, takich jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa czy wyprysk, które były dotychczas kontrolowane za pomocą leku o działaniu ogólnoustrojowym
 • przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stosowano lub aktualnie stosuje się leczenie z powodu:
  • gruźlicy płuc, 
  • zakażeń grzybiczych, wirusowych lub bakteryjnych 
 • należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli podczas stosowania leku Alvesco u pacjenta:
  • oddychanie stanie się utrudnione i nasilą się objawy, takie jak kaszel, duszność, świsty, uczucie ucisku w klatce piersiowej, wzmożone zjawiska osłuchowe (rzężenia grubobańkowe) lub inne objawy zwężenia dróg oddechowych
  • objawy astmy spowodują wybudzenie ze snu 
  • nie nastąpi poprawa po zastosowaniu leku przerywającego napad duszności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alvesco a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • ponieważ nie ma wystarczających informacji na temat działania leku Alvesco u kobiet w ciąży, lekarz omówi z pacjentką zagrożenia i korzyści ze stosowania leku Alvesco
 • cyklezonid (substancja czynna leku Alvesco) może być stosowany w ciąży tylko wówczas, jeśli potencjalne korzyści dla matki uzasadniają możliwe zagrożenie dla rozwijającego się dziecka - jeśli lekarz zdecyduje, że pacjentka może kontynuować stosowanie leku Alvesco, zastosowana zostanie najmniejsza możliwa dawka cyklezonidu, umożliwiająca utrzymanie kontroli astmy
 • u dzieci, których matki otrzymywały kortykosteroidy w trakcie ciąży powinna być starannie monitorowana czynność nadnerczy

Alvesco a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wiadomo, czy podawany wziewnie cyklezonid przenika do mleka kobiecego. Stosowanie cyklezonidu u kobiet karmiących piersią można rozważyć jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają możliwe ryzyko dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przed zażyciem leku Alvesco należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest aktualnie leczony z powodu jakiegokolwiek zakażenia grzybiczego lub wirusowego lekiem zawierającym:

 • ketokonazol
 • itrakonazol
 • rytonawir
 • nelfinawir

Leki te mogą nasilać działanie leku Alvesco, dlatego nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia działań niepożądanych.

Alvesco z jedzeniem i piciem

Nie stwierdzono interakcji pomiędzy stosowaniem leku Alvesco oraz jedzeniem i piciem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Alvesco a alkohol

Brak danych

Alvesco a prowadzenie pojazdów

Wziewny cyklezonid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Alvesco?

 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C 
 • pojemnika nie należy przekłuwać, uszkadzać lub palić, nawet gdy wydaje się pusty 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Alvesco a ciąża
Alvesco a karmienie piersią
Interakcje
Alvesco a alkohol
Alvesco a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo