Poradnik
Amikacin B. Braun (Amicacinum)

Amikacin B. Braun (Amicacinum)

Lek Amikacin B. Braun należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych działających bakteriobójczo. Stosowany jest do leczenia ciężkich zakażeń wywoływanych bakteriami wrażliwymi na substancję czynną - amikacynę.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmikacin B. Braun
Nazwa międzynarodowaAmicacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg/ ml
 • 5 mg/ ml
 • 10 mg/ ml
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Amikacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • wodorotlenek sodu 
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

100 ml

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze.

Zastosowanie
 • zakażenia płuc i dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej
 • powikłane i nawracające zakażenia nerek, dróg moczowych i pęcherza moczowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • zakażenia po operacjach jamy brzusznej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amikacynę, inne podobne substancje (inne antybiotyki aminoglikozydowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku jeśli pacjent:

 • ma zaburzenia czynności nerek
 • ma zaburzenia słuchu
 • ma zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • choruje na chorobę Parkinsona
 • był wcześniej leczony innym antybiotykiem podobnym do amikacyny

Większe ryzyko szkodliwego wpływu leku na słuch lub nerwy dotyczy pacjentów:

 • z osłabioną czynnością nerek
 • w zaawansowanym wieku (>60 lat)
 • odwodnionych
 • otrzymujących duże dawki tego leku
 • leczonych dłużej niż 5-7 dni, nawet u pacjentów już wyleczonych

Pierwsze objawy szkodliwego działania na słuch lub nerwy:

 • problemy ze słyszeniem wysokich dźwięków
 • zawroty głowy
 • uczucie drętwienia i kłucia skóry, skurcze mięśni, drgawki

Po podaniu leku może dojść do zatrzymania oddechu i zahamowania czynności nerwów i związanych z nimi mięśni. W takiej sytuacji lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Amikacyna (i wszystkie inne podobne substancje) może działać toksycznie na nerw słuchowy i nerki oraz blokować przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Działania takie obserwowane są najczęściej u pacjentów:

 • z zaburzeniami czynności nerek
 • leczonymi innymi lekami, które także mają szkodliwe działanie na nerw słuchowy i nerki
 • otrzymujących nadmierne dawki lub leczonych długotrwale

Objawy niepożądane, które mogą być ciężkie i powodować konieczność natychmiastowego leczenia:

Bardzo rzadko:

 • zahamowanie oddechu

Częstość nieznana:

 • reakcje alergiczne (aż do wstrząsu)
 • głuchota (nieodwracalna)
 • ostra niewydolność nerek, uszkodzenie nerek
 • porażenie

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często:

 • dodatkowe zakażenie lub kolonizacja opornymi drobnoustrojami
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi
 • nudności, wymioty
 • uszkodzenie niektórych części nerek
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • innymi antybiotykami podobnymi do amikacyny
 • innymi substancjami stosowanymi do leczenia zakażeń 
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • substancjami hamującymi niepożądane reakcje immunologiczne
 • szybko działającymi lekami moczopędnymi
 • metoksyfluranem stosowanym do znieczulenia
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, otrzyma ten lek tylko wtedy, gdy będzie to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lekarz rozważy czy przerwać karmienie piersią, czy leczenie amikacyną.

Dzieci

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u wcześniaków lub noworodków urodzonych o czasie, z uwagi na niedojrzałą czynność nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent otrzymuje lek w warunkach ambulatoryjnych, doradza się, aby zachował ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amikacin B. Braun?

Lek Amikacin B. Braun działa bakteriobójczo wobec bakterii wrażliwych na amikacynę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amikacin B. Braun?

Stosowanie leku:

 • zakażenia płuc i dolnych dróg oddechowych, występujące podczas leczenia szpitalnego (w tym ciężkie zapalenie płuc)
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej
 • powikłane i nawracające zakażenia nerek, dróg moczowych i pęcherza moczowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich w tym ciężkie oparzenia
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia (błony wyściełającej wewnętrzne powierzchnie jam serca)
 • zakażenia po operacjach jamy brzusznej

Amikacin B. Braun można również stosować w leczeniu pacjentów, u których występuje stan zapalny narządów wewnętrznych związany z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej lub u których podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych powyżej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Amikacin B. Braun?

Stosowanie:

 • lek Amikacin B. Braun podaje się w kroplówce bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna)
 • zawartość jednej butelki podawana jest w ciągu 30-60 minut
 • zazwyczaj stosuje się leczenie przez 7-10 dni, a dłużej tylko w ciężkich i powikłanych zakażeniach
 • efekty leczenia widoczne są zazwyczaj po 24 do 48 godzin (w przeciwnym razie może być konieczna zmiana leku)
 • odpowiednią dla danego pacjenta dawkę dobiera lekarz

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek:

 • u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat (masa ciała powyżej 33 kg) - stosowana zazwyczaj dawka wynosi 15 mg amikacyny na kg masy ciała na 24 godziny, podawana w dawce pojedynczej lub podzielona na dwie równe dawki - 7,5 mg na kg masy ciała co 12 godzin
 • maksymalnie można podawać do 1,5 grama na dobę przez krótki czas, jeśli bezwzględnie konieczne jest podawanie tak dużych dawek i jeśli możliwe jest staranne i stałe kontrolowanie pacjenta podczas leczenia
 • u niemowląt, małych dzieci i dzieki - pojedyncza dawka dobowa amikacyny wynosi od 15 do 20 mg na kg masy ciała lub dawka wynosząca 7,5 mg na kg masy ciała podawana co 12 godzin
 • u noworodków dawka początkowa wynosi 10 mg amikacyny na kg masy ciała, a po upływie 12 godzin należy podać 7,5 mg amikacyny na kg masy ciała; leczenie należy kontynuować, podając 7,5 mg amikacyny na kg masy ciała co 12 godzin
 • u wcześniaków - 7,5 mg amikacyny na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • powyższe dane nie dotyczą pacjentów z osłabioną odpornością, niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodobrzuszem, zapaleniem wsierdzia, rozległymi oparzeniami (obejmującymi ponad 20% skóry), pacjentów w podeszłym wieku oraz kobiet w ciąży
 • w trakcie leczenia stężenie amikacyny we krwi będzie starannie kontrolowane, a dawka dokładnie dostosowywana

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:

 • stężenie amikacyny we krwi oraz czynność nerek będą co pewien czas dokładnie kontrolowane, w celu odpowiedniego dostosowania dawki
 • lekarz wie, jak wyliczyć dawkę, którą należy podać pacjentowi

Dawkowanie u pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej:

 • w przypadku tej grupy pacjentów może być koniecznie zmodyfikowanie dawki amikacyny
 • lekarz upewni się, czy w tym przypadku została określona prawidłowa dawka dla pacjenta

Pacjenci z dużą nadwagą:

 • dawkę wylicza się na podstawie idealnej masy ciała z dodaniem 40% nadmiaru masy
 • później dawkę można dostosować w zależności od stężenia amikacyny we krwi
 • lekarz nie poda dawki większej niż 1,5 g amikacyny na dobę

Pacjenci z wodobrzuszem:

 • należy podawać wyższe dawki w celu uzyskania odpowiednich poziomów leku we krwi

Podanie większej niż zalecana dawki leku Amikacin B. Braun:

 • przedawkowanie może spowodować uszkodzenie nerek i nerwów słuchowych lub porażenie mięśni
 • w takim przypadku infuzja amikacyny będzie wstrzymana, mogą też być zastosowane zabiegi usuwające lek z krwi (dializa, hemoflitracja)
 • u noworodków można rozważyć transfuzję wymienną, jednak przed wdrożeniem takiego postępowania należy zasięgnąć porady specjalisty
 • jeśli wystąpi blokada nerwowo-mięśniowa z zatrzymaniem oddechu, lekarz zastosuje wszelkie niezbędne metody leczenia
 • w celu usunięcia porażenia mięśni można zastosować sole wapnia (np. w postaci glukonianu lub laktobionianu w 10-20% roztworze)
 • w razie bezdechu konieczne może być mechaniczne wspomaganie oddychania

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amikacin B. Braun?

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amikacynę, inne podobne substancje (inne antybiotyki aminoglikozydowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amikacin B. Braun może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Amikacyna (i wszystkie inne podobne substancje) może działać toksycznie na nerw słuchowy i nerki oraz blokować przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Działania takie obserwowane są najczęściej u pacjentów:

 • z zaburzeniami czynności nerek
 • leczonych innymi lekami, które mają także szkodliwe działanie na nerw słuchowy i nerki 
 • otrzymujących nadmierne dawki lub leczonych długotrwale

Objawy niepożądane, które mogą być ciężkie i powodować konieczność natychmiastowego leczenia:

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zahamowanie oddechu (porażenie mięśni oddechowych)

Częstość nieznana:

 • reakcje alergiczne (aż do wstrząsu)
 • głuchota (nieodwracalna)
 • ostra niewydolność nerek, uszkodzenie nerek
 • porażenie

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • dodatkowe zakażenie lub kolonizacja opornymi drobnoustrojami
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi
 • nudności, wymioty
 • uszkodzenie niektórych części nerek
 • wysypka

Rzadko (maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

 • niedokrwistość, zwiększona liczba niektórych rodzajów białych krwinek (eozynofili)
 • świąd, pokrzywka
 • małe stężenie magnezu we krwi
 • ból głowy, drętwienie, drżenia, zaburzenia równowagi
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • ból stawów, niekontrolowane ruchy mięśni
 • zmniejszenie wydalania moczu, występowanie w moczu albumin, białych i (lub) czerwonych krwinek
 • zwiększenie stężenia kreatyniny i (lub) innych związków azotowych we krwi (oliguria, azotemia)
 • gorączka polekowa
 • ślepota lub inne zaburzenia widzenia (ten lek nie jest przewidziany do stosowania do oka, zgłaszano występowanie ślepoty i zawału siatkówki po wstrzyknięciu tego leku do oka)
 • szumy uszne, nieznaczna głuchota

Częstość nieznana:

 • występowanie w moczu komórek
 • zatrzymanie oddechu, skurcz oskrzeli

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amikacin B. Braun należy umówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku jeśli pacjent:

 • ma zaburzenia czynności nerek
 • ma zaburzenia słuchu
 • ma zaburzenia nerwowo-mięśniowe, np. chorobę zwaną miastenią (szczególny rodzaj osłabienia mięśni)
 • choruje na chorobę Parkinsona
 • był wcześniej leczony innym antybiotykiem podobnym do amikacyny

W każdej z tych sytuacji lekarz zachowa szczególna ostrożność

Większe ryzyko szkodliwego wpływu leku na słuch lub nerwy dotyczy pacjentów:

 • z osłabioną czynnością nerek
 • w zaawansowanym wieku (>60 lat)
 • odwodnionych
 • otrzymujących duże dawki tego leku
 • leczonych dłużej niż 5-7 dni, nawet u pacjentów już wyleczonych

Pierwsze objawy szkodliwego działania na słuch lub nerwy:

 • problemy ze słyszeniem wysokich dźwięków
 • zawroty głowy
 • uczucie drętwienia i kłucia skóry, skurcze mięśni, drgawki

Po podaniu leku może dojść do zatrzymania oddechu (porażenia mięśni oddechowych) i zahamowania czynności nerwów i związanych z nimi mięśni (blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego). W takiej sytuacji lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • lekarz będzie zwracać szczególną uwagę na czynność nerek
 • lekarz może przeprowadzić kilka testów, aby upewnić się, że nie doszło do szkodliwego wpływu na nerki, ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku ryzyko zaburzenia czynności nerek jest większe

Dzieci:

 • konieczne jest zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u wcześniaków lub noworodków urodzonych o czasie, z uwagi na niedojrzałą czynność nerek

Podczas leczenia tym lekiem, lekarz dokładnie obserwuje pacjenta, zwracając szczególną uwagę na słuch i czynność nerek. U pacjenta będą kontrolowane:

 • czynność nerek - szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub objawami niewydolności nerek, które wystąpiły w trakcie leczenia
 • słuch
 • stężenie amikacyny we krwi (w razie konieczności)

Jeśli u pacjenta wystąpią lub nasilą się objawy niewydolności nerek, lekarz zmniejszy dobowe dawki i (lub) wydłuży przerwy pomiędzy poszczególnymi dawkami. Jeśli wystąpi ciężka niewydolność nerek, podawanie amikacyny zostanie wstrzymane. Leczenie amikacyną należy również przerwać gdy pojawią się szumy uszne lub niedosłuch.

Jeśli podczas operacji pacjent ma przepłukiwane rany roztworami zawierającymi amikacynę lub podobny antybiotyk, będzie to wzięte pod uwagę podczas obliczania dawki amikacyny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amikacin B. Braun a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, otrzyma ten lek tylko wtedy, gdy będzie to bezwzględnie konieczne.

Amikacin B. Braun a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Chociaż mało prawdopodobne jest, aby amikacyna wchłaniała się z jelita dziecka karmionego piersią, lekarz starannie rozważy czy należy przerwać karmienie piersią, czy leczenie amikacyną.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szkodliwy wpływ amikacyny na nerki i nerw słuchowy może nasilić się pod wpływem:

 • innych antybiotyków podobnych do amikacyny (np. kanamycyna, paromycyna)
 • innych substancji stosowanych do leczenia zakażeń jak bacytracyna, amfoterycyna B, cefalosporyny, wankomycyna, polimyksyny (polimyksyna B, kolistyna), wiomycyna
 • leków przeciwnowotworowych: karboplatyna (w dużych dawkach), cisplatyna, oksaliplatyna (szczególnie jeśli wcześniej u pacjenta występowały zaburzenia czynności nerek)
 • substancji hamujących niepożądane reakcje immunologiczne: cyklosporyna, takrolimus
 • szybko działających leków moczopędnych: furosemid lub kwas etakrynowy (co może prowadzić do uszkodzenia słuchu, ponieważ niedobór wody w organizmie prowadzi do zwiększenia stężenia amikacyny)
 • metoksyflurany stosowanego do znieczulenia: anestezjolog powinien wiedzieć, że pacjent otrzymywał lub otrzymuje amikacynę, lub podobny antybiotyk przed zastosowaniem znieczulenia metoksyfluranem (gaz znieczulający) i w miarę możliwości unikać tego gazu, z uwagi na zwiększone ryzyko ciężkiego uszkodzenia nerek lub nerwów

Jeśli konieczne jest stosowanie amikacyny razem z wyżej wymienionymi substancjami, będą przeprowadzane częste i dokładne kontrole słuchu i czynności nerek. Jeśli amikacyna jest stosowana razem z szybko działającymi lekami moczopędnymi, będzie kontrolowany bilans płynów.

Jednoczesne leczenie amikacyną i lekami zwiotczającymi mięśnie lub innymi substancjami działającymi na mięśnie i nerwy:

 • lekarz będzie obserwować pacjenta szczególnie uważnie jeśli pacjent otrzymuje amikacynę razem z lekami zwiotczającymi mięśnie (takimi jak: sukcynylocholina, dekametonium, atrakurium, rokuronium, wekuronium), dużą objętością krwi ze środkiem zapobiegającym krzepnięciu (cytrynianem) lub środkami znieczulającymi: może dojść do zatrzymania oddechu (porażenia mięśni oddechowych)
 • jeśli pacjent jest leczony amikacyną, należy poinformować o tym anestezjologa przed operacją, ze względu na ryzyko znacznego nasilenia blokady nerwowo-mięśniowej
 • jeśli aminoglikozydy spowodują blokadę nerwowo-mięśniową, możliwe jest jej odwrócenie za pomocą soli wapnia

Indometacyna:

 • u noworodków otrzymujących jednocześnie amikacynę i indometacynę (lek przeciwzapalny i przeciwbólowy), stężenie amikacyny we krwi będzie dokładnie kontrolowane
 • indometacyna może spowodować zwiększenie stężenia amikacyny we krwi

Bisfosfoniany:

 • stosowanie jednocześnie z bisfosfonianami (stosowanymi w leczeniu osteoporozy i podobnych chorób) wiąże się z dużym ryzykiem zmniejszenia stężenia wapnia we krwi (hipokalcemii)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amikacin B. Braun a alkohol

Brak danych.

Amikacin B. Braun a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent otrzymuje lek w warunkach ambulatoryjnych, doradza się, aby zachował ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amikacin B. Braun?

Przechowywanie:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania tego produktu leczniczego
 • roztwór do infuzji należy zużyć niezwłocznie
 • wyłącznie do jednorazowego użycia
 • wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Amikacin B. Braun a ciąża
Amikacin B. Braun a karmienie piersią
Interakcje
Amikacin B. Braun a alkohol
Amikacin B. Braun a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo