Poradnik
Amizepin (Carbamazepinum)

Amizepin (Carbamazepinum)

Amizepin należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmizepin
Nazwa międzynarodowaCarbamazepinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karbamazepina

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

50 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwdrgawkowe
 • zmniejsza bóle napadowe
 • reguluje zaburzenia nastroju
Zastosowanie
 • padaczka: napady uogólnione toniczno-kloniczne i napady częściowe
 • leczenie bólu w przebiegu niektórych chorób neurologicznych
 • profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych 
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, leki o podobnej strukturze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) lub na substancję pomocniczą
 • leczenie inhibitorami monoaminooksydazy
 • zaburzenia czynności szpiku kostnego
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • porfiria wątrobowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Możliwe jest wystąpienie:

 • zmniejszenia liczby płytek krwi lub białych krwinek
 • reakcji skórnych 
 • odczynów wątrobowych
 • myśli i zachowań samobójczych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)
 • zawroty głowy
 • zaburzenia koordynacji
 • senność, zmęczenie
 • wymioty, nudności
 • pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry
 • zmiany wskaźników wątrobowych 

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • letarg
 • dezorientacja
 • drżenie mięśni lub znaczne nasilenie objawów padaczkowych
 • ból głowy
 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), eozynofilia (zwiększenie liczby jednego z rodzajów białych krwinek)
 • obrzęk, zatrzymanie płynów
 • zwiększenie masy ciała
 • podwójne lub niewyraźne widzenie 
 • suchość w ustach
Możliwe interakcje z

Inhibitorami monoaminooksydazy

Ciąża

W przypadku ciąży lekarz dostosowuje odpowiednią dawkę leku Amizepin. Zaleca się jednoczesne przyjmowanie preparatów z kwasem foliowym, a w czasie ostatnich tygodni ciąży również leków z witaminą K.

Karmienie piersią

Karbamazepina przenika do mleka karmiącej matki. W szczególnych przypadkach, gdy lekarz zgadza się na karmienie piersią, należy obserwować, czy u karmionego dziecka nie pojawiają się działania niepożądane.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia takich objawów jak senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub brak koordynacji mięśniowej, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających szczególnej uwagi.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amizepin?

Substancją czynną leku Amizepin jest karbamazepina, która jest lekiem przeciwpadaczkowym posiadającym również działanie neurotropowe i psychotropowe. Wykazuje działanie stabilizujące nadmiernie pobudzone błony neuronów, hamuje powtarzalne wyładowania neuronalne i zmniejsza rozchodzenie się impulsów pobudzających przez synapsy. Wpływa również na działanie dopaminy i noradrenaliny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amizepin?

Lek Amizepin stosuje się w leczeniu:

 • padaczki (napady uogólnione toniczno-kloniczne i napady częściowe)
 • bólu napadowego w neuralgii nerwu trójdzielnego 
 • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów niereagujących na leczenie litem (profilaktycznie)

Dawkowanie

Jak stosować lek Amizepin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować z niewielką ilością płynu przed, podczas lub między posiłkami. W razie potrzeby tabletkę można podzielić na połowę wzdłuż linii podziału.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

 • w przypadku padaczki leczenie rozpoczyna się 100 mg do 200 mg raz lub dwa razy na dobę. Dawkę stopniowo zwiększa się do 800 mg do 1200 mg na dobę (u niektórych nawet do 2000 mg), podawanych w dawkach podzielonych, aż do uzyskania optymalnego działania.
 • w neuralgii nerwu trójdzielnego początkowa dawka to 200 mg do 400 mg na dobę. Dawkę stopniowo zwiększa się do aż do ustąpienia bólu (zazwyczaj 200 mg 3 do 4 razy na dobę). Maksymalna dawka to 1200 mg na dobę. Następnie dawkę zmniejsza się do osiągnięcia możliwie najmniejszej dawki podtrzymującej.
 • w zaburzeniach nastroju zwykle stosowana dawka to 400 mg do 600 mg na dobę podawana w 2 lub 3 dawkach podzielonych.
 • w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych dawka początkowa wynosi 400 mg na dobę w dawkach podzielonych. Dawkę należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania zadowalającego działania leczniczego lub osiągnięcia dawki dobowej 1600 mg (przyjmowanej w dawkach podzielonych). Zazwyczaj stosuje się 400 mg do 600 mg na dobę - przyjmowane w dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat

 • w padaczce: od 600 mg do 1000 mg na dobę (od 3 do 5 tabletek 200 mg na dobę, w kilku dawkach podzielonych).

Dzieci w wieku 5-10 lat

 • w padaczce: 400 mg do 600 mg na dobę (od 2 do 3 tabletek 200 mg na dobę, w dawkach podzielonych). Dla dzieci w wieku do 6 lat maksymalna zalecana dawka dobowa nie powinna być większa niż 35 mg/kg masy ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku

Należy szczególnie ostrożnie dobierać dawki produktu leczniczego Amizepin u pacjentów w podeszłym wieku. W neuralgii nerwu trójdzielnego zalecana dawka początkowa wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Dawkę początkową 100 mg dwa razy na dobę należy codziennie powoli zwiększać, aż do ustąpienia bólu (zazwyczaj 200 mg 3 do 4 razy na dobę). Następnie dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do osiągnięcia możliwie najmniejszej dawki podtrzymującej. Maksymalna zalecana dawka wynosi 1200 mg na dobę. Po ustąpieniu bólu należy próbować stopniowo odstawić karbamazepinę, do wystąpienia kolejnego ataku.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Brak danych dotyczących działania karbamazepiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amizepin

Zażycie zbyt dużej dawki leku może powodować takie objawy jak trudności z oddychaniem, szybkie lub nieregularne bicie serca, utrata świadomości, omdlenie, drżenia, wymioty. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i bezzwłocznie poinformować o tym lekarza. W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Amizepin.

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, zapomnianą dawkę należy pominąć i przyjąć kolejną dawkę w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amizepin.

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Amizepin bez konsultacji z lekarzem. Dawki przepisane przez lekarza mogą się różnić od tych podanych w ulotce. W takich przypadkach należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amizepin? 

Lek Amizepin jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na karbamazepinę i inne podobne leki
 • porfrii
 • bloku przedsionkowo-komorowego
 • ciężkich chorób krwi w przeszłości (zaburzenia czynności szpiku kostnego, ciężka niedokrwistość)
 • równoczesnego leczenia lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leczenie karbamazepiną może zostać wprowadzone co najmniej 14 dni po odstawieniu leku).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Amizepin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Amizepin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • letarg, dezorientacja
 • drżenie mięśni lub znaczne nasilenie objawów padaczkowych
 • wymioty
 • ból głowy 

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • żółte zabarwienie białek oczu lub skóry (objawy zapalenia wątroby)
 • wysypka plamista, głównie na twarzy, w połączeniu z uczuciem zmęczenia, gorączką, nudnościami, brakiem apetytu (objawy tocznia rumieniowatego układowego)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • owrzodzenia jamy ustnej, pęcherze lub zwiększona skłonność do zakażeń
 • skrócenie oddechu podczas wysiłku fizycznego
 • bladość skóry, zwiększona skłonność do krwawień i siniaków, krwawienie z nosa
 • obrzęki twarzy, oczu, języka, trudności w połykaniu
 • ciemne zabarwienie moczu, krew w moczu
 • nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zawroty głowy
 • zaburzenia koordynacji
 • senność, zmęczenie
 • wymioty, nudności
 • pokrzywka, alergiczne zapalenie skóry
 • zmiany wskaźników wątrobowych (zwykle bezobjawowe)

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie liczby jednego z rodzajów białych krwinek
 • obrzęk, zatrzymanie płynów
 • zwiększenie masy ciała
 • podwójne lub niewyraźne widzenie
 • suchość w ustach
 • zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • nietypowe mimowolne ruchy (np. drżenie lub tiki)
 • oczopląs
 • biegunka lub zaparcia
 • zaczerwienienie i złuszczanie się skóry
 • zwiększona aktywność aminotransferaz 

Rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

 • zwiększenie liczby białych krwinek
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • ogólne reakcje alergiczne (gorączka, wysypka skórna, zapalenie naczyń, powiększenie węzłów chłonnych, świąd)
 • niedobór kwasu foliowego
 • zmniejszenie apetytu
 • omamy, pobudzenie lub wrogość
 • depresja
 • niepokój, dezorientacja
 • mimowolne i nieprawidłowe ruchy mięśni twarzy i języka, zaburzenia ruchów oczu, trudności z mówieniem lub niewyraźna mowa
 • zapalenie nerwów obwodowych, drętwienie i mrowienie w kończynach, niedowład, osłabienie mięśni
 • zaburzenia przewodzenia w sercu, nadciśnienie lub niedociśnienie
 • ból brzucha

Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • nieprawidłowe wydzielanie mleka
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zmętnienie soczewki
 • ból lub zaczerwienienie języka, lub dziąseł
 • zwiększona potliwość
 • wypadanie lub wzrost włosów
 • zapalenie żył
 • trądzik
 • zaburzenia seksualne
 • zwiększenie poziomu tłuszczów we krwi
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi
 • zaburzenia oddychania
 • zapalenie płuc

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Amizepin należy kontrolować liczbę płytek krwi i białych krwinek oraz odczyny wątrobowe, okresowo wykonując badania morfologii krwi. Wskazana jest również kontrola moczu i azotu mocznikowego we krwi.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono:

 • zaburzenia czynności układu krążenia, wątroby i nerek
 • działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego po zastosowaniu innych leków
 • niedoczynność tarczycy
 • podwyższenie ciśnienie śródgałkowe
 • zatrzymanie lub nietrzymanie moczu
 • nadwrażliwość na okskarbazepinę, fenytoinę lub inne leki
 • problemy z nerkami związane z niskim poziomem sodu we krwi lub jednoczesnym przyjmowaniem leków obniżających poziom sodu we krwi, np. niektórych leków moczopędnych
 • psychozy objawiające się dezorientacją i pobudzeniem

oraz u których przerwano leczenie karbamazepiną. 

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • reakcji alergicznej, objawiającej się gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, wysypką lub pęcherzami na skórze
 • zwiększonej częstości występowania drgawek lub wystąpienia mieszanych napadów padaczkowych, łącznie z utratą świadomości
 • objawów wskazujących na zapalenie wątroby, takich jak żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • objawów takich jak gorączka, ból gardła, wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, łatwe pojawianie się siniaków, wybroczyny lub plamica
 • myśli samobójczych

Zgłaszano przypadki ciężkich wysypek skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) w trakcie przyjmowania karbamazepiny. W przypadku wystąpienia objawów należy przerwać przyjmowanie leku Amizepin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy przerywać przyjmowania leku Amizepin bez porozumienia się z lekarzem.

Stwierdzono częste występowanie ciężkich reakcji skórnych u pacjentów pochodzenia azjatyckiego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amizepin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku ciąży lekarz zmniejszy dawki leku do minimalnych, zabezpieczających przed wystąpieniem napadu. Zaleci przy tym kontrolę stężenia leku we krwi oraz zażywanie preparatów zawierających kwas foliowy. Zaleca się również podawanie przez kilka ostatnich tygodni ciąży leków zawierających witaminę K i podanie tej witaminy dziecku zaraz po urodzeniu.

Przyjmowanie leku Amizepin w trakcie ciąży zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych u dziecka, takich jak rozszczep kręgosłupa, wad twarzoczaszki (rozszczep wargi i podniebienia), malformacji sercowo-naczyniowych, wad cewki moczowej oraz zaburzeń wieloukładowych. Zaleca się wykonywanie prenatalnych badań diagnostycznych oraz podawanie leku Amizepin w monoterapii.

Nie należy przerywać stosowania leku Amizepin bez porozumienia się z lekarzem.

Amizepin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karbamazepina przenika do mleka karmiącej matki. W szczególnych przypadkach, gdy lekarz zgadza się na karmienie piersią, należy obserwować, czy u karmionego dziecka nie pojawiają się działania niepożądane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Amizepin z inhibitorami monoaminooksydazy.

Lek Amizepin może oddziaływać z wymienionymi poniżej lekami:

 • dekstropropoksyfen, buprenorfina, metadon, paracetamol, tramadol (leki przeciwbólowe, przeciwzapalne)
 • danazol (stosowany w leczeniu endometriozy)
 • erytromycyna, klarytromycyna, cyprofloksacyna, doksycyklina, ryfabutyna (antybiotyki)
 • fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, trazodon, bupropion, imipramina, amitryptylina, nortryptylina, klomipramina (leki przeciwdepresyjne)
 • wigabatryna, prymidon, progabid, kwas walproinowy, walpromid, fenytoina, fosfenytoina, okskarbazepina, fenobarbital, klonazepam, klobazam, etosuksymid, lamotrygina, okskarbazepina, tiagabina, topiramat, zonisamid (leki przeciwpadaczkowe)
 • itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • loratadyna (stosowana w leczeniu alergii)
 • olanzapina, kwetiapina, klozapina, haloperydol i bromperydol, rysperydon, arypiprazol, paliperydon (leki przeciwpsychotyczne)
 • izoniazyd, ryfampicyna (stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • rytonawir, indynawir, sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażeń HIV)
 • acetazolamid (stosowany m.in. w jaskrze)
 • werapamil, diltiazem, antagoniści kanału wapniowego, digoksyna, symwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna, ceriwastatyna, iwabradyna (leki sercowo-naczyniowe)
 • cymetydyna, omeprazol (stosowane w chorobie wrzodowej)
 • niektóre leki nasenne, uspokajające i przeciwlękowe
 • leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne (w tym leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów i łuszczycy)
 • teofilina i aminofilina (leki rozszerzające leki przeciwastmatyczne)
 • izotretynoina (lek stosowany w leczeniu trądziku)
 • dikumarol, warfaryna, acenokumarol i inne leki przeciwzakrzepowe
 • aprepitant (działa przeciwwymiotnie)
 • albendazol
 • prednizolon, deksametazon i inne kortykosteroidy
 • tadalafil (stosowany w zaburzeniach erekcji)
 • lewotyroksyna.
 • środki antykoncepcyjne.

Leku Amizepin nie należy przyjmować łącznie z sokiem grejpfrutowym i preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amizepin a alkohol

Podczas przyjmowania leku Amizepin nie należy pić alkoholu.

Amizepin a prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność, szczególnie na początku stosowania lub zwiększania dawki leku Amizepin. Lek Amizepin może powodować senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub brak koordynacji mięśniowej; nie należy wtedy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających szczególnej uwagi.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Amizepin?

 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Amizepin a ciąża
Amizepin a karmienie piersią
Interakcje
Amizepin a alkohol
Amizepin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo