Kategorie

Ampicillin TZF (Ampicillinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ampicillin TZF?

Lek Ampicillin TZF jest antybiotykiem zawierającym substancję czynną ampicylinę. To półsyntetyczna penicylina, która działa bakteriobójczo na wiele szczepów bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Lek Ampicillin TZF jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na ampicylinę.

Podstawowe informacje

NazwaAmpicillin TZF
Nazwa międzynarodowaAmpicillinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,2 g
 • 0,5 g
 • 1 g
PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Ampicylina sodowa

Skład - substancje pomocnicze

Brak

Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 
 • 10 fiolek
 • 20 fiolek
Działanie / właściwości

Lek przeciwbakteryjny (antybiotyk)

Zastosowanie

Zakażenia dzieci i dorosłych:

 • zakażenia układu moczowego (ostre i przewlekłe)
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia przewodu pokarmowego
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • zapalenie wsierdzia
Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na ampicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny)
 • przy podejrzeniu mononukleozy zakaźnej lub białaczki limfatycznej – zwiększone ryzyko wysypki
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie przy:

 • reakcji nadwrażliwości na jakikolwiek antybiotyk w wywiadzie
 • niewydolności nerek
 • przy niektórych chorobach przewodu pokarmowego (np. zapalenie okrężnicy)
 • przy miastenii (zwiększona męczliwość i osłabienie mięśni)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często:

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi
 • niedokrwistość hemolityczna
 • wysypka skórna, pokrzywka, świąd
Możliwe interakcje z
Ciąża

O stosowaniu leku decyduje lekarz, indywidualnie oceniając przewagę korzyści nad ryzykiem.

Karmienie piersią

O stosowaniu leku decyduje lekarz, indywidualnie oceniając przewagę korzyści nad ryzykiem.

Dzieci

Lek stosowany u noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Możliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Ampicylina to półsyntetyczna penicylina o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Przynależy do grupy antybiotyków beta-laktamowych. Wszystkie leki tej grupy mają charakterystyczny pierścień beta-laktamowy w strukturze cząsteczki. Działanie bakteriobójcze antybiotyku polega na blokowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Miejscem uchwytu są białka wiążące penicyliny (PBP), biorące czynny udział w powstawaniu struktury przestrzennej ściany komórkowej bakterii. Ampicylina jest wrażliwa na działanie beta-laktamaz.

W warunkach in vitro wykazuje bakteriobójcze działanie na poniższe:

Bakterie Gram(+)

 • α- i β-hemolizujące paciorkowce
 • Streptococcus pneumoniae
 • gronkowce (szczepy niewytwarzające penicylinazy)
 • Bacillus anthracis
 • Clostridium spp.
 • Corynobacterium xerose
 • większość enterokoków

Bakterie Gram(-)

 • Haemophilus influenzae
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Neisseria meningitidis
 • Proteus mirabilis
 • Salmonella spp. (w tym Salmonella typhi)
 • Shigella spp.
 • Escherichia coli

Ampicylina jest inaktywowana przez penicylinazy i jest nieskuteczna w zakażeniach wywoływanych przez drobnoustroje wytwarzające penicylinazy, jak np. większość szczepów gronkowców, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Klebsiella, Enterobacter oraz niektóre szczepy Escherichia coli.

Zastosowanie / wskazania

Zakażenia u dzieci i dorosłych:

 • ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia przewodu pokarmowego
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • zapalenie wsierdzia

Dawkowanie

W zależności m.in. od rodzaju patogenu, rodzaju i ciężkości zakażenia, a także wieku, masy ciała chorego i jego obciążeń zdrowotnych:

 • Dorośli i dzieci o masie ciała od 20 kg:

Zwykle stosowana dawka w większości zakażeń to od 250 do 500 mg co 6 godzin.

Wyjątek stanowi bakteryjne zapalenie opon mózgowych i zapalenie wsierdzia: 1 g 8 razy na dobę do 2 g 6 razy na dobę domięśniowo lub dożylnie (co 3 lub 4 godziny).

Maksymalna dawka dobowa dla osoby dorosłej 14 g.

 

 • Dzieci o masie ciała do 20 kg:

Zwykle 12,5 mg/kg m.c. dożylnie/domięśniowo co 6 godzin.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych: schemat dawkowania w zależności od masy ciała pacjenta.

Przeciwwskazania

 • uczulenie (nadwrażliwość) na ampicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny, cefalosporyny)
 • mononukleoza zakaźna lub białaczka limfatyczna – zwiększone ryzyko wysypki

Działania niepożądane / skutki uboczne

Niezbyt często:

 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych oraz płytek krwi
 • niedokrwistość hemolityczna
 • wysypki skórne, pokrzywka, świąd

Rzadko:

 • nagłe utrudnienie oddychania, mówienia i połykania
 • obrzęk warg, języka, twarzy, szyi
 • silne zawroty głowy
 • zapaść
 • ciężkie lub swędzące wysypki skórne, z pęcherzami
 • ciężka i/ lub krwawa biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby, objawiające się zażółceniem skóry lub białkówek oczu, a także wydalaniem ciemnego moczu i odbarwionego kału

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Możliwe reakcje nadwrażliwości.

Jeśli u pacjenta w trakcie lub po zakończeniu leczenia wystąpi biegunka, może być to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Należy przerwać stosowanie leku, a w cięższych przypadkach zastosować odpowiednie leczenie. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych leków działających zapierająco.
 
W trakcie długiego podawania ampicyliny, szczególnie u pacjentów przewlekle chorych i pacjentów z zaburzeniami nerek, może nastąpić rozwój niewrażliwych szczepów bakterii lub grzybów.

Jeśli podczas leczenia ampicyliną wystąpią kolejne zakażenia bakteryjne lub grzybicze, antybiotyk należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Ampicillin TZF a ciąża

Należy unikać stosowania leku Ampicillin TZF w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za bezwzględnie konieczne.

Ampicillin TZF a karmienie piersią

Ampicillin TZF można stosować w okresie karmienia piersią. Oprócz ryzyka uczulenia u niemowląt, związanego z niewielkimi ilościami leku przenikającymi do mleka, nie stwierdzono innych działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

Interakcje

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • probenecyd
 • inne antybiotyki działające bakteriostatycznie
 • allopurynol - zwiększa możliwość wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych
 • doustne środki antykoncepcyjne - ampicylina osłabia ich działanie

U pacjentów leczonych ampicyliną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie, dlatego zaleca się używanie testów enzymatycznych przy wykonywaniu takiego oznaczenia.

Ampicillin TZF a alkohol

Brak danych.

Ampicillin TZF a prowadzenie pojazdów

Ze względu na ewentualne działania niepożądane (np. alergie, zawroty głowy, drgawki), możliwy jest wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego