Poradnik
projekt opalanie
Ampril HD (Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum)

Ampril HD (Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum)

Lek Ampril HD jest lekiem złożonym, zawierającym ramipryl i hydrochlorotiazyd. Ramipril działa poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych przez organizm substancji podwyższających ciśnienie krwi, rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie. Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi lub diuretykami. Działanie leku polega na zwiększaniu ilości wydalanej wody (moczu), co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmpril HD
Nazwa międzynarodowaRamiprilum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5mg + 25 mg

PostaćTabletki niepowlekane
Skład - substancja czynna
 • ramipryl
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana
 • sodu stearylofumuran
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Lek Ampril HD działa poprzez:

 • zmniejszenie ilości wytwarzanych przez organizm substancji podwyższających ciśnienie krwi
 • rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie
Zastosowanie

Ampril HD jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Obie substancje czynne działają wspólnie, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego. Substancje te stosowane są w skojarzeniu, jeśli leczenie tylko jedną z nich jest nieskuteczne.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie (nadwrażliwość) na leki podobne do leku Ampril HD
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • jeśli pacjent jest poddawany dializie lub innemu zabiegowi filtracji krwi
 • jeśli występuje nieprawidłowa ilość elektrolitów (wapnia, potasu, sodu) we krwi
 • zaburzenia dotyczące nerek, polegające na zmniejszeniu dopływu krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek, gdy pacjent jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • w przypadku utraty dużej ilości elektrolitów lub płynów
 • jeśli planowane jest leczenie zmniejszające alergię na użądlenia pszczół lub os (leczenie odczulające)
 • jeśli planowane jest podanie środków znieczulających. Mogą być one stosowane w przypadku zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego. Konieczne może być przerwanie stosowania leku Ampril HD na jeden dzień przed planowanym zabiegiem
 • jeśli stwierdzono duże stężenie potasu we krwi
 • jeśli występuje kolagenoza naczyń, np. twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna
 • podczas przyjmowania leku Ampril HD należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV
 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

    Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy, osłabienie lub zmęczenie
 • zawroty głowy
 • suchy, drażniący kaszel lub zapalenie oskrzeli
 • większe niż zazwyczaj stężenie glukozy we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
 • większe niż zazwyczaj stężenie kwasu moczowego lub tłuszczów (lipidów) we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
 • bolesność, zaczerwienienie i obrzęk stawów
Możliwe interakcje z
 • ibuprofenem lub indometacyną
 • kwasem acetylosalicylowym
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami stosowanymi w chorobach serca, również lekami przeciwarytmicznymi
 • cyklosporyną
 • furosemidem
 • spironolaktonem
 • triamterenem
 • amilorydem
 • solami potasu
 • heparyną
 • trimetoprimem
 • kotrimoksazolem
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • kolestyraminą
 • karbamazepiną
 • racekadotrylem
 • syrolimusem, ewerolimusem, temsyrolimusem i innymi lekami należącymi do klasy inhibitorów mTOR
 • wildagliptyną
 • litem
 • chininą
 • penicyliną
 • warfaryną
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Ampril HD w okresie pierwszych 12 tygodniach ciąży oraz nie wolno przyjmować leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowanie leku w okresie ciąży może powodować uszkodzenie płodu.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ampril HD w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ampril HD u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania wpływu leku Ampril HD na pacjenta. Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko ich pojawienia się jest większe podczas rozpoczynania przyjmowania leku oraz po zwiększeniu dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ampril HD?

Ramipryl należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę).

Lek działa poprzez:

 • zmniejszenie ilości wytwarzanych przez organizm substancji podwyższających ciśnienie krwi
 • rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi lub diuretykami. Działanie leku polega na zwiększaniu ilości wydalanej wody (moczu), co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ampril HD?

Lek Ampril HD jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Obie substancje czynne działają wspólnie, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego. Substancje te stosowane są w skojarzeniu, jeśli leczenie tylko jedną z nich jest nieskuteczne.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ampril HD?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze, najlepiej rano
 • tabletki należy połykać, popijając płynem
 • nie należy rozkruszać ani rozgryzać tabletek

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Lekarz dostosuje dawkę leku, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka jest zmniejszona przez lekarza i powoli dostosowywana do potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ampril HD

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ampril HD należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się na oddział pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Nie wolno prowadzić samochodu: pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku, dzięki czemu lekarz będzie wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku Ampril HD

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ampril HD

Brak informacji. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ampril HD?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki podobne do leku Ampril HD (inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonamidów). Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna, nazywana obrzękiem naczynioruchowym. Objawy obejmują świąd, pokrzywkę, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu
 • jeśli pacjent jest poddawany dializie lub innemu zabiegowi filtracji krwi. W zależności od zastosowanego urządzenia lek Ampril HD może nie być właściwy, jeśli stwierdzono ciężką chorobę wątroby
 • jeśli występuje nieprawidłowa ilość elektrolitów (wapnia, potasu, sodu) we krwi
 • jeśli występują zaburzenia dotyczące nerek, polegające na zmniejszeniu dopływu krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ampril HD może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Ampril HD i natychmiast skontaktować się z lekarzem - konieczna może być pilna pomoc medyczna:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła, utrudniający połykanie lub oddychanie, jak również świąd i wysypka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie występującej wcześniej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub oddzielanie się skóry

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • przyspieszonej czynności serca, nierównego lub mocnego bicia serca (kołatanie serca), bólu w klatce piersiowej, uczucia ucisku w klatce piersiowej lub innych ciężkich zaburzeń, w tym zawału serca i udaru
 • duszności, kaszlu, gorączki trwających 2 do 3 dni oraz zmniejszonego łaknienia. Mogą to być objawy choroby płuc, w tym zapalenia płuc
 • łatwiejszego powstawania siniaków, dłuższego niż zazwyczaj czasu krwawienia, jakichkolwiek objawów krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowych plam na skórze lub częstszych zakażeń, bólu gardła i gorączki, zmęczenia, omdlenia, zawrotów głowy lub bladości skóry
 • silnego bólu w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców
 • gorączki, dreszczy, zmęczenia, utraty apetytu, bólu żołądka, nudności, zażółcenia skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby

      Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy, osłabienie lub zmęczenie
 • zawroty głowy - występowanie zawrotów głowy jest bardziej prawdopodobne podczas rozpoczynania przyjmowania leku Ampril HD oraz po zwiększeniu dawki leku
 • suchy, drażniący kaszel lub zapalenie oskrzeli
 • większe niż zazwyczaj stężenie glukozy we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych. U pacjentów z cukrzycą może to powodować nasilenie choroby
 • większe niż zazwyczaj stężenie kwasu moczowego lub tłuszczów (lipidów) we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
 • bolesność, zaczerwienienie i obrzęk stawów

     Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka skórna z lub bez zgrubień na skórze
 • nagłe zaczerwienie (zwłaszcza twarzy i szyi), omdlenie, niedociśnienie tętnicze (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze krwi), szczególnie podczas szybkiego wstawania lub siadania
 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd i nietypowe odczucia na skórze, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • obniżenie nastroju, lęk, większa niż zazwyczaj nerwowość lub rozdrażnienie
 • niedrożność nosa, zapalenie zatok, duszność
 • zapalenie dziąseł, obrzęk ust
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu
 • dzwonienie w uszach
 • niewyraźne widzenie
 • łysienie
 • ból w klatce piersiowej
 • bóle mięśni
 • zaparcie, ból żołądka lub jelit
 • niestrawność lub nudności
 • oddawanie większej niż zazwyczaj ilości moczu w ciągu doby
 • nadmierne pocenie lub pragnienie
 • utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja), zmniejszenie łaknienia
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • obrzęk ramion i nóg
 • gorączka
 • zaburzenia seksualne u mężczyzn
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo zmniejszenie stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych

     Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • wymioty, biegunka lub zgaga
 • zaczerwienienie i obrzęk języka lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych

     Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)
 • zagęszczony mocz (o ciemnym kolorze), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja i drgawki, mogące być objawami niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH) - jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

      Inne zgłaszane działania niepożądane:

 • trudności z koncentracją, niepokój lub splątanie
 • zmiana koloru palców u rąk i stóp w przypadku oziębienia oraz mrowienie lub ból podczas rozgrzewania palców
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zakrzepy
 • zaburzenia słuchu
 • mniejsze niż zazwyczaj łzawienie oczu
 • widzenie na żółto
 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko - nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką - ostrej krótkowzroczności lub ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania)
 • odwodnienie
 • obrzęk, ból i zaczerwienienie policzków (zapalenie ślinianek)
 • obrzęk jelit, nazywany obrzękiem naczynioruchowym jelit, objawiający się np. bólem brzucha, wymiotami i biegunką
 • większa niż zazwyczaj wrażliwość na światło słoneczne
 • silne złuszczanie się skóry, swędząca, guzowata wysypka lub inne reakcje skórne, takie jak czerwona wysypka na twarzy lub na czole
 • wysypka skórna lub siniaki
 • plamy na skórze i ziębnięcie kończyn
 • zaburzenia dotyczące paznokci (np. odklejenie lub oddzielenie się płytki paznokcia od łożyska)
 • sztywność mięśniowo-szkieletowa lub niemożność poruszania szczęką (tężyczka)
 • osłabienie lub kurcze mięśni
 • osłabienie popędu seksualnego u mężczyzn lub kobiet
 • obecność krwi w moczu
 • zwiększenie stężenia cukru w moczu
 • zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia), stwierdzane w badaniach krwi
 • zmiana stężenia elektrolitów, takich jak sód, wapń, magnez i chlorki we krwi, stwierdzana w badaniach krwi
 • spowolnienie lub zaburzenia odruchów
 • zaburzenia węchu
 • trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ampril HD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • w przypadku utraty dużej ilości elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, diety z małą ilością soli, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych lub dializoterapii)
 • jeśli planowane jest leczenie zmniejszające alergię na użądlenia pszczół lub os (leczenie odczulające)
 • jeśli planowane jest podanie środków znieczulających. Mogą być one stosowane w przypadku zabiegu chirurgicznego lub stomatologicznego. Konieczne może być przerwanie stosowania leku Ampril HD na jeden dzień przed planowanym zabiegiem
 • jeśli stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (na podstawie wyników badania krwi)
 • jeśli występuje kolagenoza naczyń, np. twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza dużymi dawkami przez dłuższy czas, może zwiększyć ryzyko niektórych rodzajów nowotworów złośliwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór złośliwy skóry)
 • podczas przyjmowania leku Ampril HD należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV
 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka. Mogą to być objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką, a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia w oku, które mogą wystąpić w ciągu kilku godzin do tygodni od przyjęcia leku Ampril HD. Jeśli nie są leczone, mogą prowadzić do trwałej utraty wzroku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ampril HD a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ampril HD w okresie pierwszych 12 tygodniu ciąży oraz nie wolno przyjmować leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowanie leku w okresie ciąży może powodować uszkodzenie płodu. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Ampril HD należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowanym zajściem w ciążę należy dokonać zmiany leku na inny lek odpowiedni do stosowania w okresie ciąży.

Ampril HD a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ampril HD w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Ampril HD może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

 • ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy
 • efedryna, noradrenalina lub adrenalina
 • leki zmniejszające stężenie potasu we krwi. Są to leki stosowane w przypadku zaparć, leki moczopędne, amfoterycyna B (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych) oraz ACTH (hormon podawany w badaniu czynności nadnerczy)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki stosowane w chorobach serca, również leki przeciwarytmiczne
 • cyklosporyna
 • furosemid
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, heparyna (stosowana w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom), trimetoprim i kotrimoksazol znany również jako trimetoprim/sulfametoksazol (stosowany w przypadku infekcji wywołanych przez bakterie)
 • prednizolon
 • allopurynol
 • prokainamid
 • kolestyramina 
 • karbamazepina
 • racekadotryl
 • syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR
 • wildagliptyna
 • lit
 • chinina
 • penicylina
 • warfaryna

    Ampril HD z jedzeniem:

    Lek Ampril HD można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

    Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ampril HD a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas przyjmowania leku Ampril HD może powodować zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. W razie wątpliwości odnośnie ilości alkoholu, którą można spożyć podczas przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leki stosowane w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi oraz alkohol wzajemnie nasilają swoje działanie.

Ampril HD a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania wpływu leku Ampril HD na pacjenta. Podczas przyjmowania leku mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko ich pojawienia się jest większe podczas rozpoczynania przyjmowania leku oraz po zwiększeniu dawki. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi oraz obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

    Jak przechowywać lek Ampril HD?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ampril HD a ciąża
Ampril HD a karmienie piersią
Interakcje
Ampril HD a alkohol
Ampril HD a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki