Poradnik
baby week
zestawy vichy
tato to twój dzień
Amsulgen (Amisulpridum)

Amsulgen (Amisulpridum)

Lek Amsulgen zawiera substancję czynną amisulpryd. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i ma zastosowanie w leczeniu schizofrenii. Pomaga kontrolować objawy tej choroby na początku terapii, jak i w leczeniu długotrwałym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmsulgen
Nazwa międzynarodowaAmisulpridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 200 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Amisulpryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

dawka 100 mg i 400 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek

dawka 200 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek
 • 150 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • początkowe leczenie schizofrenii
 • długotrwałe leczenie schizofrenii 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • rak piersi lub nowotwory, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • terapia lewodopą lub przyjmowanie leków, które w połączeniu z amisulprydem mogą zaburzać rytm serca
 • wiek poniżej 15 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroby serca
 • u pacjenta lub w jego rodzinie występował długi odstęp QT
 • udar mózgu lub lekarz poinformował pacjenta o ryzyku wystąpienia u niego udaru
 • zakrzepy krwi
 • rak piersi
 • spowolnione bicie serca 
 • pacjent stosuje inne leki, które mogą mieć wpływ na czynność serca
 • niski poziom potasu we krwi
 • pacjent jest w podeszłym wieku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • drżenie, sztywność lub skurcz mięśni
 • spowolnienie ruchowe
 • produkowanie większej niż zwykle śliny
 • niepokój

Często:

 • niekontrolowane ruchy głównie głowy, szyi, żuchwy lub gałek ocznych
 • trudności w zasypianiu (bezsenność), uczucie lęku lub pobudzenia
 • senność
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • przybieranie na wadze
 • niskie ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy zwiększenie stężenia prolaktyny (białka), we krwi, co będzie widoczne w wynikach badań i może spowodować: ból lub powiększenie piersi, nietypową produkcję mleka (może występować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania, takie jak brak miesiączek, zaburzenia seksualne, takie jak problemy z osiągnięciem orgazmu lub trudności w uzyskaniu, lub utrzymaniu erekcji, nietypowy wzrost przysadki mózgowej 
Możliwe interakcje z
 • bromokryptyną lub ropinirolem
 • lewodopą
 • chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem, amiodaronem, sotalolem
 • cyzaprydem
 • beprydylem
 • sultoprydem lub tiorydazyną
 • metadonem
 • halofantryną
 • pentamidyną 
 • erytromycyną podawaną dożylnie lub sparfloksacyną
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (takimi jak klotrimazol)
 • winkaminą podawaną dożylnie
 • nebiwololem lub bisopralolem
 • diltiazemem, werapamilem, klonidyną, guanfacyną, digoksyną lub lekami digoksynopodobnymi
 • lekami powodującymi utratę potasu, w tym lekami moczopędnymi, niektórymi środkami przeczyszczającymi, amfoterycyną B (dożylnie), glikokortykosteroidami i tetrakozaktydem
 • pimozydem lub haloperydolem
 • imipraminą lub litem
 • astemizolem i terfenadyną
 • meflochiną
 • innymi lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w problemach ze zdrowiem psychicznym
 • morfiną lub petydyną
 • barbituranami i benzodiazepinami
 • tramadolem i indometacyną
 • środkami znieczulającymi
 • prometazyną
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią.

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo amisulprydu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Jeśli jest to absolutnie konieczne, leczenie młodzieży w wieku od 15 do 18 lat musi być inicjowane i przeprowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu schizofrenii w tej grupie wiekowej. Dzieciom i młodzieży poniżej 15 lat nie wolno stosować tego leku.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Amsulgen może powodować zmniejszenie czujności, zawroty głowy lub senność. Jeśli wystąpią wymienione objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek urządzeń lub maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Amsulgen?

Substancja czynna leku - amisulpryd należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, które pomagają kontrolować objawy choroby psychicznej zwanej schizofrenią. Do objawów schizofrenii należą:

 • urojenia (dziwne lub nietypowe myśli)
 • omamy (pacjent widzi lub słyszy rzeczy, których w rzeczywistości nie ma)
 • podejrzliwość lub zachowania agresywne bez wyraźnego powodu (są to tak zwane objawy pozytywne)
 • wycofanie, przygaszenie (są to tak zwane objawy negatywne)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Amsulgen?

Lek Amsulgen może być stosowany na początku choroby, jak i do długotrwałego leczenia schizofrenii.

Dawkowanie

Jak stosować lek Amsulgen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

 • jeśli u pacjenta występują objawy pozytywne, zalecana dawka wynosi od 400 mg do 800 mg amisulprydu na dobę
 • lekarz dostosuje dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od typu i nasilenia objawów oraz od czynności nerek
 • maksymalna dawka wynosi 1200 mg na dobę. Jeśli u pacjenta występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, lekarz dostosuje dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta, tak aby uzyskać odpowiednią kontrolę objawów pozytywnych
 • w leczeniu podtrzymującym lekarz zastosuje najmniejszą skuteczną dawkę. Jeśli u pacjenta występują głównie objawy negatywne, zalecana dawka wynosi od 50 mg do 300 mg amisulprydu na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od typu i nasilenia objawów oraz od czynności nerek

Jak stosować lek:

 • tabletki połykać w całości, popijając szklanką wody
 • dawki leku poniżej 300 mg na dobę można przyjmować jeden raz na dobę, najlepiej zawsze o tej samej porze
 • w przypadku dawki leku większej niż 300 mg na dobę należy przyjmować połowę dawki rano, a drugą połowę wieczorem
 • tabletki 100 mg, 200 mg i 400 mg mogą być dzielone na równe dawki

Pacjenci powyżej 65 lat

Lek Amsulgen może powodować senność lub spadek ciśnienia krwi. Nie jest zalecane stosowanie leku u pacjentów powyżej 65 lat, ze względu na niewielkie doświadczenie w stosowaniu leku w tej grupie wiekowej. 

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz zwykle zaleci stosowanie mniejszej dawki leku.

Dawka może być zmniejszona do połowy lub jednej trzeciej zazwyczaj stosowanej dawki, w zależności od wydolności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Amsulgen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Amsulgen, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki, ulotkę i (lub) opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić objawy, takie jak niepokój lub drżenie, sztywność mięśni, niskie ciśnienie krwi, senność, które mogą prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Amsulgen

Należy przyjąć lek tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Amsulgen

Stosowanie leku Amsulgen należy kontynuować, dopóki lekarz nie zaleci zakończenia stosowania leku. Jeśli pacjent przerwie leczenie może wystąpić pogorszenie choroby lub jej nawrót.

Leku Amsulgen nie należy odstawiać nagle, jeśli nie zaleci tak lekarz. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienia, takie jak:

 • nudności
 • wymioty
 • pocenie się
 • trudności z zasypianiem
 • skrajny niepokój
 • sztywność mięśni lub nieprawidłowe ruchy

Może nastąpić również nawrót choroby. Aby uniknąć wystąpienia tych działań, ważne jest stopniowe zmniejszanie dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Amsulgen?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja alergiczna może się objawiać: wysypką, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, twarzy, gardła i języka
 • jeśli u pacjenta występuje rak piersi lub nowotwory, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny
 • jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy
 • jeśli pacjent przyjmuje lewodopę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona) lub leki, które stosowane razem z amisulprydem mogą zaburzać rytm serca
 • u pacjentów w wieku poniżej 15 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Amsulgen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

 • ciężka reakcja alergiczna: wysypka, trudności w przełykaniu i oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, języka i gardła
 • drgawki

Nieznana częstość występowania:

 • wysoka temperatura ciała, potliwość, sztywność mięśni, przyspieszona czynność serca, szybki oddech, dezorientacja, zawroty głowy lub pobudzenie
 • nieprawidłowa czynność serca, bardzo szybkie bicie serca lub ból w klatce piersiowej (co może prowadzić do choroby serca lub zawału mięśnia sercowego)
 • zakrzepy krwi w żyłach (zwłaszcza w nogach), które mogą się przemieszczać do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
 • częstsze niż zwykle infekcje, które mogą być spowodowane zmniejszeniem liczby lub brakiem białych krwinek
 • łagodny guz przysadki mózgowej
 • złe samopoczucie, dezorientacja lub osłabienie, nudności, utrata apetytu, rozdrażnienie (to możliwe objawy zespołu nieprawidłowego uwalniania wazoprezyny)

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcz mięśni
 • spowolnienie ruchowe
 • produkcja większej niż zwykle ilości śliny
 • niepokój

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy głowy, szyi, żuchwy lub gałek ocznych

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • niekontrolowane ruchy głównie twarzy lub języka

Inne działanie niepożądane leku:

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • trudności w zasypianiu (bezsenność) lub uczucie lęku lub pobudzenia
 • senność
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • przybieranie na wadze
 • niskie ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy
 • zwiększenie stężenia prolaktyny (białka), we krwi, co będzie widoczne w wynikach badań i może spowodować: ból lub powiększenie piersi, nietypową produkcję mleka (może występować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania, takie jak brak miesiączek, zaburzenia seksualne, takie jak problemy z osiągnięciem orgazmu lub trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji, nietypowy wzrost przysadki mózgowej

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • spowolnienie rytmu serca
 • wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, widoczne w badaniu krwi

Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

 • objawy odstawienia po przerwaniu leczenia dużymi dawkami amisulprydu: nudności lub wymioty, trudności z zasypianiem, skrajny niepokój, sztywność lub nieprawidłowe ruchy mięśni, możliwy nawrót choroby

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • objawy odstawienia u noworodków, których matka stosowała lek
 • zwiększone stężenie niektórych tłuszczów (triglicerydów) i cholesterolu we krwi
 • niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia), co może być widoczne w badaniach krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Amsulgen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli występują/występuje: 

 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroby serca
 • u pacjenta lub w jego rodzinie występował długi odstęp QT (miara oceny pracy serca, może być określona przez lekarza na podstawie elektrokardiogramu)
 • udar mózgu lub lekarz poinformował pacjenta o ryzyku wystąpienia u niego udaru
 • zakrzepy krwi, gdyż stosowaniu tego typu leków towarzyszy powstawanie zakrzepów krwi
 • rak piersi
 • spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • pacjent stosuje inne leki, które mogą mieć wpływ na czynność serca
 • niski poziom potasu we krwi
 • pacjent jest w podeszłym wieku: u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowanie leku u pacjenta.

Amsulgen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodka, którego matka stosowała lek Amsulgen podczas ostatniego trymestru (ostatnie trzy miesiące) ciąży, mogą wystąpić następujące objawy:

 • drżenie, sztywność mięśni i/lub osłabienie
 • senność
 • pobudzenie
 • trudności w oddychaniu
 • trudności związane z karmieniem

Amsulgen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować razem z lekiem Amsulgen następujących leków i należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • bromokryptyna lub ropinirol (leki stosowane w chorobie Parkinsona)
 • lewodopa (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (takie jak chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, amiodaron, sotalol)
 • cyzapryd (stosowany w leczeniu problemów żołądkowych)
 • beprydyl (stosowany w leczeniu dusznicy/bólu w klatce piersiowej i przy zmianach rytmu serca)
 • sultopryd lub tiorydazyny (stosowane w leczeniu schizofrenii)
 • metadon (stosowany w leczeniu w bólu i uzależnienia od narkotyków)
 • halofantryna (stosowana do zapobiegania malarii)
 • pentamidyna (stosowana w leczeniu zakażeń u pacjentów zakażonych wirusem HIV)
 • erytromycyna podawana dożylnie lub sparfloksacyna (antybiotyki)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak klotrymazol
 • winkamina podawana dożylnie (stosowana w różnych zaburzeniach pracy mózgu)

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub innych problemów z sercem, które mogą spowolnić czynność serca. Są to np. beta-blokery (takie jak nebiwolol lub bisopralol), diltiazem, werapamil, klonidyna, guanfacyna, digoksyna lub leki digoksynopodobne
 • leki powodujące utratę potasu, w tym leki moczopędne, niektóre środki przeczyszczające, amfoterycyna B (dożylnie), glikokortykosteroidy (stosowane w leczeniu astmy lub reumatoidalnego zapalenia stawów) i tetrakozaktyd (który może być stosowany w badaniach klinicznych)
 • leki stosowane w leczeniu schizofrenii, takie jak pimozyd lub haloperydol
 • imipramina lub lit (stosowane w leczeniu depresji)
 • niektóre leki przeciwhistaminowe, takie jak astemizol i terfenadyna (stosowane u alergików)
 • meflochina stosowana w leczeniu malarii
 • inne leki przeciwpsychotyczne stosowane w problemach ze zdrowiem psychicznym
 • leki stosowane w silnym bólu zwane opiatami, takie jak morfina lub petydyna
 • leki ułatwiające zasypianie, takie jak barbiturany i benzodiazepiny
 • leki przeciwbólowe, takie jak tramadol i indometacyna
 • środki znieczulające
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane u alergików) jak prometazyna

Amsulgen z jedzeniem 

Lek można stosować w trakcie posiłków lub między posiłkami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Amsulgen a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Amsulgen, ponieważ może nasilać się działanie alkoholu.

Amsulgen a prowadzenie pojazdów

Lek Amsulgen może powodować zmniejszenie czujności, zawroty głowy lub senność.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek urządzeń lub maszyn.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Amsulgen? 

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Amsulgen a ciąża
Amsulgen a karmienie piersią
Interakcje
Amsulgen a alkohol
Amsulgen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki