Poradnik
Apidra 100 jednostek/ ml (Insulinum glulisinum)

Apidra 100 jednostek/ ml (Insulinum glulisinum)

Lek Apidra 100 jednostek/ml zawiera insulinę glulizynową, której zadaniem jest obniżanie stężenia cukru we krwi chorych na cukrzycę. Lek ten stosowany jest w leczeniu cukrzycy zarówno u osób dorosłych jak i dzieci powyżej 6 lat.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaApidra 100 jednostek/ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum glulisinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina glulizynowa

Skład - substancje pomocnicze
 • metakrezol
 • chlorek sodu
 • trometamol
 • polisorbat 20
 • stężony kwas solny
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wstrzykiwacz 3 ml
 • 3 wstrzykiwacze 3 ml
 • 4 wstrzykiwacze 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 6 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 8 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 9 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

obniża stężenie cukru we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na insulinę glulizynową, lub jakikolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niskie stężenie cukru we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stan hipoglikemii
 • stan hiperglikemii
 • choroby wątroby lub nerek
 • urazy i choroby
 • stosowanie pioglitazonu z insuliną
 • planowana podróż
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo Częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • hipoglikemia

Częste (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • odczyny i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami stosowanymi  w leczeniu cukrzycy
 • inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramidem
 • fluoksetyną
 • fibratami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • pentoksyfiliną, propoksyfenonem, salicylanami
 • antybiotykami sulfonamidowymi
 • kortykosteroidami
 • danazolem
 • diazoksydem
 • lekami moczopędnymi
 • glukagonem
 • izoniazydem
 • estrogenami i progestagenem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • somatropiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • hormonami tarczycy
 • inhibitorami proteazy
 • atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • klonidyną
 • solami litu
 • pentamidyną
Ciąża

Brak wystarczających danych odnoszących się do stosowania leku Apidra 100 jednostek/ml u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Pacjentki podczas okresu karmienia piersią muszą skontaktować się z lekarzem celem dobrania diety i dawek insuliny.

Dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Apidra 100 jednostek/ml u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywniie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apidra 100 jednostek/ml?

Lek Apidra 100 jednostek/ml zawiera sunstancję czynną insulinę glulizynową, której zadaniem jest obniżanie stężenia cukru we krwi chorych na cukrzycę. Insulina glulizynowa zaczyna działać w ciągu 10-20 minut, a jej czas działania wynosi około 4 godzin.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apidra 100 jednostek/ml?

Lek Apidra 100 jednostek/ml jest stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 lat.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Apidra 100 jednostek/ml należy do insulin krótko działających. Może być stosowana w połączeniu z umiarkowanie i szybko działającą insuliną, a także w schemacie dawkowania z insuliną długo działającą lub z insuliną podstawową oraz z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Dawka leku Apidra 100 jednostek/ml jest dobierana do każdego pacjenta indywidualnie.

Zaburzenia czynności nerek

W przypadku pacjentów z zaburzeniami pracy nerek zapotrzebowanie na insulinę może być mniejsze, mimo że insulina glulizynowa spełnia swoje właściwości farmakokinetyczne.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono dotąd badań dotyczących właściwości farmakokinetycznych insuliny glulizynowej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na zmniejszoną zdolność do przeprowadzenia procesu glukoneogenezy, a także spowolniony metabolizm insuliny, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą mieć zmiejszone zapotrzebowanie na insulinę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Istnieją ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące chorych na cukrzycę w podeszłym wieku. Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Podanie za dużej ilości insuliny może przyczynić się do spadku stężenia cukru we krwi (hipoglikemii).

Pominięcie zastosowania leku

W sytuacji pominięcia dawki leku Apidra 100 jednostek/ml albo nie wstrzyknięcia wystarczającej dawki, stężenie cukru we krwi może ulec zwiększeniu. Ważna jest kontrola stężenia cukru we krwi, natomiast zabronione jest stosowanie dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekrzem, ponieważ może to spowodować ciężką hiperglikemię i kwasicę ketonową (zwiększone stężenie kwasu we krwi).

Sposób podawania leku Apidra 100 jednostek/ml:

 • lek należy podawać pod skórę na krótko (0-15 minut) przed lub po posiłku lub dożylnie (zabieg wykonywany przez lekarza)
 • lek Apidra 100 jednostek/ml podaje się w powłoki brzuszne, udo lub ramię albo w ciągłej infuzji w powłoki brzuszne
 • miejsca wstrzyknięć należy zmieniać w obrębie tego samego obszaru
 • należy uważać, aby nie doszło do wkłucia do naczynia krwionośnego
 • nie masować miejsca iniekcji

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apidra 100 jednostek/ml?

Leku Apidra 100 jednostek/ml nie należy stosować:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na insulinę glulizynową, lub jakikolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie cukru we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apidra 100 jednostek/ml może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy skontaktować się natychmiast z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:

 • uogólniona reakcja alergiczna na insulinę (wysypka i swędzenie całego ciała, ciężki obrzęk skóry, duszność, spadek ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca, pocenie się)

Ogólne działania niepożądane związane z cukrzycą:

 • hiperglikemia (zbyt duże stężenie cukru we krwi)

Występuje z powodu spożycia większego niż dotąd posiłku, zbyt słabego wysiłku fizycznego, spożycia alkoholu, zakażenia lub gorączki, zastosowania zbyt małej dawki insuliny, pominięcia dawki insuliny lub zaprzestania przyjmowania insuliny bez omówienia z lekarzem. Hiperglikemia może powodować bardzo poważne działanie niepożądane -kwasicę ketonową (nagromadzenie kwasu we krwi). Takie przypadki mogą nastąpić również w wyniku awarii pompy lub jej nieodpowiednego stosowania. Należy zawsze posiadać inny sposób podawania podskórnego insuliny.

 •  hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi)

Występuje dość często z powodu spożycia alkoholu, podania zbyt dużej dawki insuliny, intensywnego wysiłku fizycznego czy niedostatecznego posiłku. W wyniku nadmiernego obniżenia stężenia cukru we krwi może nastąpić utrata przytomności. W przypadku ciężkiego przebiegu dochodzi do upośledzenia czynności mózgu oraz stanowić zagrożenie dla życia. Gdy poziom cukru we krwi ulegnie obniżeniu, ważne jest natychmiast zacząć działania podnoszące poziom cukru.

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • odczyny i miejscowe reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie

Rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (nie wolno podawać wstrzyknięć insuliny w to samo miejsce, ponieważ może to doprowadzić tkankę tłuszczową do obkurczenia lub zgrubienia oraz nieprawidłowe działanie insuliny)

Częstość nieznana:

 • zaburzenia oka (zmiany w stężeniau cukru we krwi mogą powodować nieprawidłowości w widzeniu, pacjenci z retinopatią proliferacyjną, u których wystąpi ciężka hipoglikemia mogą utracić wzrok)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Apidra 100 jednostek/ml należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • stan hipoglikemii (może pojawić się jeśli dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do aktualnego zapotrzebowania na insulinę)
 • stan hiperglikemii (źle dobrane dawkowanie, a także przerwanie terapii u pacjentów, którzy potrzebują podawania insuliny może spowodować stan hiperglikemii)
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano choroby wątroby lub nerek (zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone)
 • jeśli u pacjenta wystąpiły urazy i choroby (mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi, albo spadku stężenia cukru w wyniku spożycia małej ilości pokarmu)
 • stosowanie pioglitazonu z insuliną (należy omówić z pacjentem ryzyko wystąpienia niewydolności serca -nietypowa duszność, szybki przyrost masy ciała, obrzęk, w wyniku skojarzenia pioglitazonu z produktem leczniczym Apidra 100 jednostek/ml)
 • jeśli pacjent planuje podróż (należy omówić z pacjentem dostępność insuliny w danym miejscu, odpowiednie przechowywanie i przyjmowanie insuliny w czasie podróży, zmianę strefy czasowej oraz jakie działania należy podjąć w sytuacjach zagrożenia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apidra 100 jednostek/ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak wystarczających danych odnoszących się do stosowania leku Apidra 100 jednostek/ml u kobiet w ciąży, mimo to należy zachować ostrożność przy przepisywaniu tego leku kobietom w ciąży i kontrolować poziom cukru we krwi.

Apidra 100 jednostek/ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ leku Apidra 100 jednostek/ml na dziecko podczas karmienia piersią nie jest znany, jednak należy się skontaktować z lekarzem celem odpwiedniego dobrania dawek insuliny i diety.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przed zastosowaniem nowego leku należy ustalić z lekarzem jaki wpływ może mieć ten lek na poziom cukru we krwi i jakie ewentualnie kroki należy podjąć w razie wystąpienia trudności.

Leki powodujące spadek stężenia cukru we krwi (hipoglikemia):

 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 • inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (wskazane w terapii niektórych chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi)
 • dyzopiramid (stosowany w leczeniu niektórych chorób serca)
 • fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji)
 • fibraty (stosowane do obniżenia podwyższonego poziomu tłuszczów we krwi)
 • inhibitory monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji)
 • pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (wskazane  w łagodzeniu bólu i obniżaniu gorączki)
 • antybiotyki sulfonamidowe

Leki powodujące wzrost stężenia cukru we krwi (hiperglikemia):

 • kortykosteroidy (wskazane w leczeniu stanów zapalnych)
 • danazol (lek wpływający na owulację)
 • diazoksyd (wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi)
 • leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego zatrzymywania płynów)
 • glukagon (hormon trzustki mający zastosowanie w leczeniu ciężkiej hipoglikemii)
 • izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • estrogeny i progestageny (leki antykoncepcyjne)
 • pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • somatropina (hormon wzrostu)
 • leki sympatykomimetyczne (adrenalina lub salbutamol, terbutalina stosowane w leczeniu astmy)
 • hormony tarczycy (wskazane w terapii nieprawidłowej czynności tarczycy)
 • inhibitory proteazy (stosowane w leczeniu zakażeń HIV)
 • atypowe leki przeciwpsychotyczne (olanzapina, klozapina)

Leki powodujące zarówno wzrost, jak i spadek stężenia cukru we krwi:

 • leki beta-adrenolityczne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • klonidyna (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi)
 • sole litu (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)

Lek pentamidyna wskazana w leczeniu niektórych infekcji powodowanych przez pasożyty, może wywołać hipoglikemię, po której niekiedy może wystąpić hiperglikemia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apidra 100 jednostek/ ml a alkohol

Alkohol może nasilać lub zmniejszać hipoglikemizujące działanie insuliny.

Apidra 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów

Zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi, może doprowadzić do zaburzeń koncentracji, co negatywniie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi lub obsługiwania urządzeń. Pacjent musi zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdów, w przypadku gdy za często występuje u niego małe stężenie cukru we krwi lub ma trudności w rozpoznawaniu objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apidra 100 jednostek/ml?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Fiolki zamknięte

 • lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C, nie należy zamrażać, nie należy umieszczać w bezpośrdenim kontakcie z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą
 • należy przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Fiolki otwarte

 • po pierwszym użyciu fiolkę można przechowywać maksymalnie do 4 tygodni w opakowaniu zewnętrznym, w temperaturze poniżej 25°C, z daleka od źródła ciepła lub światła
 • nie wolno stosować leku Apidra 100 jednostek/ml, jeżeli nie jest przezroczysty i bezbarwny

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Apidra 100 jednostek/ ml a ciąża
Apidra 100 jednostek/ ml a karmienie piersią
Interakcje
Apidra 100 jednostek/ ml a alkohol
Apidra 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo