Kategorie

Apo-Tamis (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Apo-Tamis?

Co to jest Apo-Tamis?

Lek Apo-Tamis stosuje się w leczeniu objawów czynnościowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak trudności z oddawaniem moczu.

Podstawowe informacje

NazwaApo-Tamis
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Tamsulosini hydrochloridum

Skład - substancje pomocnicze
 • alginian sodu
 • kwas metakrylowy i kopolimer akrylanu etylu
 • glicerol dibehenian
 • maltodekstryna
 • laurylosiarczan sodu
 • makrogol 6000
 • polisorbat 80 
 • wodorotlenek sodu
 • symetykon emulsja wodna 30% (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy)
 • koloidalna krzemionka bezwodna

Otoczka kapsułki:

 • dwutlenek tytanu (E171)
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek powlekanych
 • 90 kapsułek powlekanych
 • 100 kapsułek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszenie napięcia mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej

Zastosowanie
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego
 • trudności w oddawaniu moczu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość (uczulenie) na tamsulosynę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • ciężka niewydolność wątroby
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas zmiany pozycji (siadania lub wstawania)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku Apo-Tamis mogą wystąpić omdlenia, zawroty głowy
 • występowanie u pacjenta ciężka niewydolność nerek
 • jeśli u pacjenta ma być przeprowadzona operacja zaćmy
 • nie stosować leku Apo-Tamis jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów z fenotypem o słabym metabolizmie CYP2D6
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10, częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
 • nieprawidłowy wytrysk (wytrysk wsteczny) lub zaburzenia wytrysku, mała ilość lub brak nasienia w czasie wytrysku (niezdolność do wytrysku)
Możliwe interakcje z
 • diklofenakiem
 • warfaryną
 • silnymi inhibitorami CYP3A4
Ciąża

Apo-Tamis nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Apo-Tamis nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie jest on skuteczny w tej populacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn, gdyż lek może powodować zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apo-Tamis?

Lek Apo-Tamis blokuje receptory adrenergiczne typu alfa1, zmniejsza napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej. W związku z tym ułatwia przepływ moczu przez cewkę moczową i oddawanie moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apo-Tamis?

Lek Apo-Tamis stosuje się  w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego, którego objawem jest trudność w oddawaniu moczu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Apo-Tamis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę.

Apo-Tamis należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku, popijając szklanką wody. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej (nie należy tego robić w pozycji leżącej). Kapsułki nie należy rozgryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Kapsułkę można jednak otworzyć i połknąć jej zawartość bez żucia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leki Apo-Tamis

Po przyjęciu większej dawki niż zalecana może wystąpić niepożądane obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie rytmu serca, uczucie omdlenia. W razie przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Tamis

Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek po śniadaniu, może to zrobić w późniejszym czasie tego samego dnia. Należy pominąć dawkę, jeśli nie została ona przyjęta do końca dnia. 

Przerwanie przyjmowania leku Apo-Tamis

Po zbyt wczesnym przerwaniu leczeniu lekiem Apo-Tamis objawy choroby mogą powrócić. Dlatego Lek Apo-Tamis musi być przyjmowany tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Przed przerwaniem leczenia należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apo-Tamis?

 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na tasulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi podczas zmiany pozycji (siadania lub wstawania), które może powodować omdlenia 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Apo-Tamis może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10, częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy 
 • niewyraźne widzenie, zaburzenie widzenia 
 • nieprawidłowy wytrysk (wytrysk wsteczny) lub zaburzenia wytrysku, mała ilość lub brak nasienia w czasie wytrysku (niezdolność do wytrysku)

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • ból głowy
 • kołatanie serca (palpitacje)
 • zawroty głowy szczególnie podczas siadania lub wstawania z pozycji leżącej
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • reakcje z przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka, nudności, wymioty)
 • reakcje alergiczne (wysypka, świąd, pokrzywka)
 • osłabienie

Rzadko (częściej niż u 1 na 10000, rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • omdlenia 
 • nagły miejscowy obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka)
 • trudności w oddychaniu
 • świąd i wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy często w wyniku reakcji alergicznej

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000):

 • priapizm (uporczywy i bolesny wzwód prącia, który wymaga natychmiastowego leczenia)
 • wysypka objawiająca się stanem zapalnym oraz tworzeniem się pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • jeśli pacjent ma być poddany operacji oka z powodu zaćmy (zmętnienie soczewki oka) i stosował lub stosuje lek Apo-Tamis, podczas zabiegu może wystąpić słabe rozszerzanie źrenicy oka i zwiotczenie tęczówki (zabarwiona okrągła część oka)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nieprawidłowy, zaburzony rytm serca (migotania przedsionków, arytmia, tachycardia)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • krwawienie z nosa
 • swędząca wysypka skórna, często z pęcherzami wyglądającymi jak małe tarcze (plamki ciemne w środku otoczone jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi, rumień wielopostaciowy)
 • choroba łuszczenia się skóry objawiająca się intensywnym złuszczaniem i zaczerwienieniem skóry (złuszczające zapalenie skóry)
 • suchość w jamie ustnej

Jeśli występują jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Apo-Tamis należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • niezbędne są okresowe badania lekarskie w celu monitorowania przebiegu choroby
 • podczas stosowania leku Apo-Tamis, tak jak i innych leków tego typu, rzadko mogą wystąpić omdlenia 
 • w razie występowania zawrotów głowy lub osłabienia pacjent powinien usiąść, lub położyć się do czasu ustąpienia objawów
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, należy powiedzieć o tym lekarzowi
 • jeśli pacjent ma być operowany z powodu zmętnienia soczewki oka (zaćma), powinien podjąć właściwe środki ostrożności, biorąc pod uwagę stosowane leki i techniki operacyjne, powinien zapytać lekarza, czy należy odłożyć, czy czasowo przerwać stosowanie leku.
 • nie należy stosować tamsulosyny jednocześnie z lekami nazywanymi silnymi inhibitorami CYP3A4 u pacjentów z fenotypem o słabym metabolizmie CYP2D6
 • należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem jakichkolwiek innych leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Apo-Tamis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Apo-Tamis nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Apo-Tamis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Apo-Tamis nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jednoczesne podawanie z furosemidem zmniejsza stężenie tamsulosyny w osoczu.

W badaniach in-vitro nie obserwowano interakcji na poziomie metabolizmu wątrobowego mikrosomalnych frakcji wątroby z amitryptyliną, salbutamolem, glibenklamidem ani finasterydem. Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać szybkość eliminacji tamsulosyny.

Jednoczesne podawanie innych antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Apo-Tamis a alkohol

Brak informacji.

Apo-Tamis a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn, zanim pacjent nie upewni się, jak wpływa na niego lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apo-Tamis?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego