Poradnik
ApoDream (Sonlax) (Zopiclonum)

ApoDream (Sonlax) (Zopiclonum)

ApoDream (Sonlax) należy do grupy leków nasennych. Lek zawiera zopiklon - substancje podobną do bezodiazepin.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaApoDream (Sonlax)
Nazwa międzynarodowaZopiclonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Zopiklon

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • skrobia ziemniaczana
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka

 • Opadry 33G28707 White
 • hypromelaza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 3000
 • triacetyna
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Lek Apodream wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjenta ma uczulenie na zopiklon luk którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent ma miastenię
 • jeśli pacjent ma niewydolność oddechową
 • jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek ten może uzależniać
 • po przerwaniu stosowania mogą wystąpić czasowo nasilone objawy
 • leczenie powinno trwać jak najkrócej, nie dłużej niż 4 tygodnie
 • działanie leku ApoDream może ulegać zmniejszeniu po kilku tygodniach stosowania
 • zopiklon może powodować niepamięć następczą
 • podczas stosowania leku mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napad wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania
 • u pacjentów, którzy przyjmowali zopiklon i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia chodzenie we śnie i związane z tym zaburzenia zachowania
 • przed rozpoczęciem leczenia zopiklonem należy ustalić przyczynę bezsenności
 • nie powinno stosować się zopiklonu w leczeniu depresji i lęków związanych z depresją
 • lek ten zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • osłabienie wrażliwości
 • splątanie
 • zmiana popędu płciowego
 • depresja
 • niepokój
 • pobudzenie
 • drażliwość
 • agresja
 • urojenia
 • napady wściekłości
 • koszmary senne
 • omamy
 • psychoza
 • zaburzenie zachowania
 • uzależnienie
 • niepamięć
 • senność następnego dnia
 • zmniejszenie czujności
 • zawroty głowy
 • ataksja
 • podwójne widzenie
 • ból głowy
 • nudności
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • gorzki smak lub metaliczny posmak
 • reakcje skórne
 • osłabienie mięśni
 • zmęczenie

Bardzo rzadko:

 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcja anafilaktyczna
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
 • klarytromycyną
 • itrakonazolem
 • rytonwirem
 • nefazodonem
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną
 • fenobarbitalem
 • fenytoiną
 • zielem dziurawca
 • innymi lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi
 • lekami przeciwbólowymi-opioidowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami do znieczulenia ogólnego
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • innymi lekami nasennymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • anksjolitykami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
Ciąża

Nie należy stosować leku ApoDream u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Kobieta w okresie karmienia piersią nie powinna stosować leku ApoDream.

Dzieci

Leku ApoDream nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ApoDream ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Mogą wystąpić zaburzenia koncentracji oraz uspokojenie polekowe, co powoduje zmniejszoną zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek ApoDream?

Lek ApoDream ma działanie nasenne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosujemy lek ApoDream?

ApoDream wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u osoby dorosłej. Stosowany jest w przypadku silnych zaburzeń, niezdolności do normalnego funkcjonowania lub stanu powodującego silne wyczerpanie pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek ApoDream?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie ApoDream powinno trwać jak najkrócej, a czas leczenia określa lekarz.

Bezsenność przejściowa: od 2 do 5 dni

Bezsenność krótkotrwała: od 2 do 3 tygodni

Tabletki można dzielić.

Zalecana dawka u pacjentów dorosłych:

 • 1 tabletka bezpośrednio przed snem

U pacjentów w podeszłym wieku:

 • należy rozpocząć leczenie od 0,5 tabletki bezpośrednio przed snem

Niewydolność wątroby:

 • należy rozpocząć leczenie od 0,5 tabletki bezpośrednio przed snem

Przewlekła niewydolność oddechowa:

 • należy rozpocząć leczenie od 0,5 tabletki bezpośrednio przed snem

Niewydolność nerek:

 • należy rozpocząć leczenie od 0,5 tabletki bezpośrednio przed snem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

 • w przypadku zażycia większej dawki leku zawsze należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub farmaceutą
 • objawy przedawkowania: zawroty głowy, letarg, ataksja, senność lub śpiączka

Pominięcie zastosowania leku:

Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze, następnego dnia.

Przerwanie stosowania leku:

 • stosowanie zopiklonu może uzależniać, dlatego po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić: ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, splątanie i drażliwość

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku ApoDream?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na zopiklon luk którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent ma miastenię
 • jeśli pacjent ma niewydolność oddechową
 • jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ApoDream może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

 • osłabienie wrażliwości
 • splątanie
 • zmiana popędu płciowego
 • depresja
 • niepokój
 • pobudzenie
 • drażliwość
 • agresja
 • urojenia
 • napady wściekłości
 • koszmary senne
 • omamy
 • psychoza
 • zaburzenie zachowania
 • uzależnienie
 • niepamięć
 • senność następnego dnia
 • zmniejszenie czujności
 • zawroty głowy
 • ataksja
 • podwójne widzenie
 • ból głowy
 • nudności
 • wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • gorzki smak lub metaliczny posmak
 • reakcje skórne
 • osłabienie mięśni
 • zmęczenie

Bardzo rzadko:

 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcja anafilaktyczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • stosowanie zopiklonu może powodować fizyczne i psychiczne uzależnienie; ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się, jeśli stosowana dawka leku jest duża, a czas leczenia długi
 • po przerwaniu stosowania zopiklonu mogą czasowo nasilić się objawy, które były przyczyną leczenia
 • leczenie powinno trwać jak najkrócej, nie dłużej niż 4 tygodnie włącznie z okresem zmniejszania dawki
 • po kilku tygodniach działanie nasenne zopiklonu może ulec zmniejszeniu
 • zopiklon może powodować niepamięć następczą, szczególnie kilka godzin po przyjęciu, należy zapewnić pacjentowi nieprzerywany sen przez 7-8 godzin po zażyciu leku
 • podczas stosowania zopiklonu mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieodpowiednie zachowanie
 • u pacjentów, którzy przyjmują zopiklon i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i związane z tym zaburzenia zachowania; pacjentowi zgłaszającemu takie zachowania zaleca się przerwanie stosowania zopiklonu
 • przed rozpoczęciem leczenia zopiklonem należy ustalić przyczynę bezsenności
 • u pacjentów nadużywających alkoholu lub innych leków lek ten należy stosować z bardzo dużą ostrożnością

Lekarz indywidualnie określi ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoDream (Sonlax) a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować leku ApoDream u kobiet w ciąży.

ApoDream (Sonlax) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

Kobiety karmiące nie powinny stosować lek ApoDream.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są, lub były ostatnio przyjmowane.

 • zopiklon może nasilać działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy leków takich, jak leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciw bólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki do znieczulenia ogólnego i leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym
 • zopiklon może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie
 • leki takie jak: ketokonazol, klarytromycyna, itrakonazol, rytonawir, nafazodon, hamujące metabolizm zopiklonu w organizmie, mogą nasilać jego działanie nasenne
 • erytromycyna przyśpiesza wchłanianie zopiklonu i może nasilać jego działanie nasenne
 • jednoczesne stosowanie zopiklonu i ryfampicyny, karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny czy ziela dziurawca może zmniejszać stężenie zopiklonu we krwi

ApoDream z jedzeniem i piciem

Lek można stosować niezależnie od posiłków. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

ApoDream (Sonlax) a alkohol

Podczas przyjmowania leku ApoDream nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol nasila działanie uspokajające zopiklonu.

ApoDream (Sonlax) a prowadzenie pojazdów

Lek ApoDream ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Mogą wystąpić zaburzenia koncentracji oraz uspokojenie polekowe, co powoduje zmniejszoną zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek ApoDream?

 • przechowywać w temp. poniżej 25oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w ceku ochrony przed świtałem i wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
ApoDream (Sonlax) a ciąża
ApoDream (Sonlax) a karmienie piersią
Interakcje
ApoDream (Sonlax) a alkohol
ApoDream (Sonlax) a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo