Poradnik
Argosulfan (Sulfathiazolum argentum)

Argosulfan (Sulfathiazolum argentum)

Argosulfan jest kremem do stosowania miejscowego, wykazującym silne działanie przeciwbakteryjne. Stosowany jest w leczeniu zakażeń w przypadku oparzeń skóry, odleżyn, przewlekłych owrzodzeń podudzi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaArgosulfan
Nazwa międzynarodowaSulfathiazolum argentum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ g

PostaćKrem
Skład - substancja czynna

Sulfatiazol srebrowy

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol cetostearylowy
 • wazelina biała 
 • glicerol
 • parafina ciekła
 • wodorofosforan disodu dwunastowodny
 • laurylosiarczan sodu
 • diwodorofoforan potasu
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 40 g
 • 100 g
 • 400 g
Działanie / właściwości

Silne działanie przeciwbakteryjne 

Zastosowanie
 • oparzenia skóry wszystkich stopni
 • odleżyny
 • przewlekłe owrzodzenia podudzi
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • kobiety karmiące piersią, wcześniaki, noworodki i niemowlęta do ukończenia drugiego miesiąca życia
 • pacjenci z wrodzoną chorobą - niedoborem dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent z rozległymi ranami oparzeniowymi jest we wstrząsie lub jeśli pacjent ma rany oparzeniowe i kontakt z nim jest utrudniony
 • zaburzenia czynności nerek i wątroby
 • należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi
 • uczulenia na inne leki, zwłaszcza na sulfonamidy
 • podczas stosowania leku Argosulfan mogą wystąpić uczulenia na inne leki, tj. pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy), benzotiadiazyny (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i obrzęków), kwas p-aminosalicylowy (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • należy unikać długotrwałego stosowania leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • podrażnienie
 • swędzenie
 • rumień
Możliwe interakcje z
 • z innymi lekami stosowanymi miejscowo
Ciąża

Nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa Argosulfan?

Argosulfan zawiera sulfatiazol srebrowy, dzięki czemu działa silnie przeciwbakteryjnie w stosunku do licznych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Argosulfan zabezpiecza ranę oparzeniową przed zakażeniem, tworząc warstwę ochronną, zapewnia właściwą wilgotność, a także przyspiesza gojenie się rany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się Argosulfan?

Argosulfan stosuje się miejscowo w leczeniu zakażeń w przypadku:

 • oparzeń skóry wszystkich stopni (także popromiennych)
 • odleżyn (rany spowodowane ciągłym naciskiem na części skóry, np. od ciągłego leżenia w tej samej pozycji)
 • przewlekłych owrzodzeń podudzi (płytkie rany powstające często na skutek niewłaściwego przepływu krwi w żyłach)

Dawkowanie

Jak stosować Argosulfan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Argosulfan jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek można stosować bez opatrunku lub w opatrunkach (zarówno zamkniętych jak i niezamkniętych).

Zalecana dawka:

Stosowanie w przypadku oparzeń:

Oczyszczoną ranę oparzeniową należy pokryć, w warunkach aseptycznych, warstwą kremu Argosulfan o grubości 2 - 3 mm. Rana powinna być pokryta kremem przez cały czas leczenia. Jeżeli z jakieś przyczyny część rany zostanie odsłonięta, miejsca odsłonięte należy pokryć świeżą warstwą kremu. Opatrunek na ranę nie jest konieczny, lecz można go założyć w uzasadnionych przypadkach. Argosulfan należy stosować do czasu wygojenia rany lub wykonania przeszczepu skóry.
 
Stosowanie w leczeniu odleżyn oraz przewlekłych owrzodzeń podudzi:
 
Na zmienione chorobowo miejsce należy nakładać cienką warstwę kremu 2 - 3 razy na dobę. W trakcie stosowania może pojawić się wysięk. Przed ponownym nałożeniem kremu Argosulfan należy wówczas przemyć ranę, np. wodnym roztworem kwasu bornego 3% lub wodnym roztworem chloroheksydyny 0,1%. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
Stosowanie u dzieci i młodzieży:
 
Nie należy stosować leku Argosulfan u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia. U starszych dzieci zmiana dawkowania nie jest konieczna.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Argosulfan:
 
W razie zastosowania większej dawki niż zalecana lub przypadkowego połknięcia kremu należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.
 
Pominięcie zastosowania leku Argosulfan:
 
W przypadku pominięcia dawki leku Argosulfan należy zastosować ją jak najszybciej i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 
Przerwanie stosowania leku Argosulfan
 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Argosulfan?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sulfatiazol, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u kobiet karmiących piersią, ze względu na możliwość przenikania substancji czynnej leku do mleka kobiecego
 • u wcześniaków, noworodków i niemowląt do ukończenia drugiego miesiąca życia, ze względu na możliwość wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu (choroba spowodowana odkładaniem się w jądrach mózgu i rdzeniu kręgowym nadmiaru niezwiązanej bilirubiny – substancji powstałej w wyniku procesu rozpadu krwinek czerwonych)
 • u pacjentów z wrodzoną chorobą, w której organizmowi brakuje enzymu pomagającego normalnie funkcjonować czerwonym krwinkom (niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej), ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej (spowodowanej szybkim rozpadem krwinek czerwonych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Argosulfan może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku Argosulfan mogą wystąpić objawy podrażniania i nadwrażliwości (pieczenie, swędzenie czy rumień).

Podczas długotrwałego leczenia istnieje ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych sulfonamidów:

 • uszkodzenia nerek i wątroby
 • zmiany liczby krwinek lub uszkodzenia krwinek (agranulocytozy, skazy krwotocznej, niedokrwistości aplastycznej i hemolitycznej, małopłytkowości, leukopenii)
 • reakcji skórnych i nadwrażliwości, np. zespołu Stevensa-Johnsona (przejawiający się jako obrzęk błon śluzowych), łuszczenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

 • jeśli pacjent z rozległymi ranami oparzeniowymi jest we wstrząsie lub jeśli pacjent ma rany oparzeniowe i kontakt z nim jest utrudniony
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ze względu na możliwość kumulacji leku w organizmie i związane z nią ryzyko działań niepożądanych
 • należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu należy je przemyć dużą ilością wody
 • należy poinformować lekarza o uczuleniach na inne leki, zwłaszcza na sulfonamidy
 • podczas stosowania leku Argosulfan mogą wystąpić uczulenia na inne leki, tj. pochodne sulfonylomocznika (leki stosowane w leczeniu cukrzycy), benzotiadiazyny (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i obrzęków), kwas p-aminosalicylowy (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

W przypadku zaleconej przez lekarza długotrwałej terapii lub stosowania leku Argosulfan na duże powierzchnie skóry lekarz będzie kontrolował:

 • stężenie sulfonamidu w surowicy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
 • czynność wątroby, nerek oraz układu krwiotwórczego, a zwłaszcza liczbę krwinek białych, ze względu na możliwość wystąpienia agranulocytozy (znacznego zmniejszenia lub braku białych krwinek – granulocytów we krwi) lub niedokrwistości

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Argosulfan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Argosulfan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy jednocześnie stosować leku Argosulfan z innymi lekami stosowanymi miejscowo.

Przyjmowanie leków lub innych preparatów zawierających kwas foliowy czy też pochodne kwasu p-aminobenzoesowego może osłabiać działanie przeciwbakteryjne leku Argosulfan.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Argosulfan a alkohol

Brak danych.

Argosulfan a prowadzenie pojazdów

Argosulfan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Argosulfan?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • okres ważności po pierwszym otwarciu 6 miesięcy

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Argosulfan a ciąża
Argosulfan a karmienie piersią
Interakcje
Argosulfan a alkohol
Argosulfan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo