Kategorie

Arimidex (Anastrozol)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Arimidex?

Arimidex to lek zawierający substancję czynną anastrozol. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest u kobiet po menopauzie, chorych na raka piersi.

Podstawowe informacje

NazwaArimidex
Nazwa międzynarodowaAnastrozol
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Anastrozol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 300
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe

Zastosowanie
 • zaawansowany rak piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego
 • leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego
 • leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na anastrazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża i karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjentka nadal miesiączkująca
 • przyjmowanie tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny
 • zaburzenia wpływające na wytrzymałość kości (osteoporoza)
 • choroby nerek lub wątroby
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób)

 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • nudności
 • wysypka
 • bóle lub sztywność stawów
 • zapalenie stawów
 • osłabienie
 • odwapnienie kości (osteoporoza)

Częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób)

 • utrata apetytu
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • senność
 • zespół cieśni nadgarstka (może wystąpić mrowienie, ból, mniejsza ciepłota lub osłabienie w części ręki)
 • utrata lub brak smaku
 • mrowienie, łaskotanie lub drętwienie skóry
 • biegunka
 • wymioty
 • przerzedzenie włosów
 • reakcje alergiczne
 • zmiany w obrazie wyników krwi dotyczących wątroby
 • ból kości
 • ból mięśni
 • suchość pochwy
 • krwawienia z pochwy
Możliwe interakcje z
 • tamoksyfenem
 • lekami zawierającymi estrogen, takimi jak hormonalna terapia zastępcza
Ciąża

Nie należy stosować leku Arimidex podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Arimidex w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Arimidex nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Prawdopodobieństwo wpływu na zdolność psychomotoryczną jest małe. Może jednak wystąpić osłabienie i senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Arimidex ?

Anastrozol jest inhibitorem enzymu aromatazy, który bierze udział w syntezie estrogenów. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Arimidex ?

Arimidex może być stosowany zarówno w leczeniu zaawansowanego stadium raka piersi jak i wczesnej fazie nowotworu u kobiet, które przeszły menopauzę, a u których wykryto w zmianie receptor estrogenowy. Arimidex jest także zalecany kobietom we wczesnej fazie nowotworu, ale już jako lek uzupełniający, który zastępuje tamoksyfen. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Arimidex ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Arimidex to 1 tabletka raz na dobę.

Aby leczenie było skuteczne, tabletki należy zażywać regularnie, każdego dnia o tej samej porze. Tabletkę połkniętą w całości popija się wodą, można to zrobić przed, w trakcie lub po posiłku.

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi zaleca się leczenie przez 5 lat. 

Pacjentki z niewydolnością nerek lub wątroby

Dawka leku nie wymaga modyfikacji.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Arimidex u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Arimidex

Wskazany jest pilny kontakt z lekarzem. 

Pominięcie zastosowania leku Arimidex

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej. Dlatego w sytuacji pominięcia dawki leku kolejną należy przyjąć następnego dnia o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Arimidex

Przerwanie leczenia powinno nastąpić po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Arimidex ?

Stosowanie leku Arimidex jest przeciwwskazane:

 • u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią
 • u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub którąkolwiek substancję pomocniczą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Arimidex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Arimidex i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • bardzo ciężkie reakcje skórne z występowaniem owrzodzeń lub pęcherzy na skórze, znane jako zespół Stevensa - Johnsona
 • reakcje alergiczne z obrzękiem gardła i krtani, które mogą powodować trudności w połykaniu i oddychaniu

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • uderzenia gorąca
 • nudności
 • wysypka
 • bóle lub sztywność stawów
 • zapalenie stawów
 • osłabienie
 • odwapnienie kości (osteoporoza)

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • zwiększenie stężenia cholesterolu 
 • senność
 • zespół cieśni nadgarstka (mrowienie, ból, mniejsza ciepłota, osłabienie w części ręki)
 • łaskotanie, mrowienie lub drętwienie w obrębie skóry
 • utrata lub brak smaku
 • biegunka
 • wymioty
 • ból kości
 • zmiany wyników badań krwi dotyczących funkcjonowania wątroby 
 • przerzedzenie włosów
 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość) występujące na twarzy, ustach, języku
 • suchość pochwy
 • ból mięśni
 • krwawienia z pochwy obserwowane zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, w razie utrzymywania się objawu wskazana konsultacja z lekarzem

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmiany wyników badań krwi dotyczących funkcjonowania wątroby: gamma-  glutamylotransferazy (gamma - GT) i stężenia bilirubiny w surowicy
 • zapalenie wątroby
 • pokrzywka
 • trzaskający palec
 • zwiększona zawartość wapnia we krwi, jeśli pojawią się nudności, wymioty i wzmożone pragnienia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub pielęgniarką, ponieważ może być konieczne wykonanie badań krwi

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • stany zapalne skóry, w których mogą pojawiać się czerwone plamy lub pęcherze
 • wysypki skórne spowodowane nadwrażliwością 
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych powodujące czerwone lub purpurowe zabarwienie skóry. Bardzo rzadko mogą się pojawić bóle stawów, brzucha i nerek, znane jako plamica Henocha-Schönleina

Działanie na kości

Lek Arimidex obniża stężenie estrogenów we krwi, co przekłada się na zmniejszenie zawartości składników mineralnych w kościach. W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia wytrzymałości kości i wzrostu ryzyka złamań. Lekarz podejmie odpowiednie działania profilaktyczne i lecznicze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem kuracji należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką poniższe aspekty:

 • przyjmowanie tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny
 • zaburzenia wpływające na wytrzymałość kości (osteoporoza)
 • choroby nerek lub wątroby
 • nietolerancja niektórych cukrów, lek zawiera laktozę
 • jeżeli pacjentka nadal miesiączkuje

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Arimidex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Arimidex podczas ciąży. Jeśli w trakcie kuracji pacjentka zajdzie w ciążę, powinna przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Arimidex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Należy unikać jednoczesnego stosowania tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny z produktem Arimidex, ponieważ zmniejsza to jego działanie farmakologiczne. 

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu analogów LHRH takich jak: gonadorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina, tryptorelina.

Lekarz indywidualnie oceni ryzyko stosowania leku u pacjentki.

Arimidex a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Arimidex a prowadzenie pojazdów

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest mało prawdopodobny. Jeżeli u pacjentki wystąpi osłabienie lub senność należy zachować ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Arimidex ?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego