Poradnik
baby-week-3073
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
Aripsan (Aripiprazolum)

Aripsan (Aripiprazolum)

Aripsan to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych. Substancja czynna - arypiprazol wpływa na receptory w układzie nerwowym, wykazując działanie przeciwpsychotyczne. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAripsan
Nazwa międzynarodowaAripiprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Arypiprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • krospowidon typ A
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • indygotyna lak (dawka 5 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 10 mg)
 • tlenek żelaza żółty (dawka 15 mg)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 taletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • leczenie schizofrenii
 • leczenie epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I
 • zapobieganie nowym epizodom maniakalnym
Przeciwwskazania

Uczulenie na arypiprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wysokie stężenie cukru we krwi
 • drgawki
 • nieregularne i niekontrolowane ruchy mięśni, zwłaszcza mięśni twarzy
 • nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • udar lub mikro udar mózgu
 • zakrzepy krwi
 • choroby układu krążenia występujące w rodzinie
 • uzależnienie od hazardu w przeszłości
 • podeszły wiek
 • ogólne osłabienie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane skurcze mięśni, przypadkowe ruchy, drżenie
 • bóle głowy
 • uczucie pustki w głowie
 • niepokój
 • zmęczenie
 • utrudnione zasypianie
 • uczycie lęku
 • senność
 • nieostre widzenie
 • dolegliwości z układu pokarmowego: nudności, wymioty, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi również ziołowymi
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV
Ciąża

Lek Aripsan nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że korzyści leczenia wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Zasadność stosowania leku w okresie ciąży określa lekarz. 

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Aripsan w okresie karmienia piersią, ponieważ arypiprazol przenika do mleka kobiecego. 

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 13 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku, ponieważ może powodować zawroty głowy i senność, które stwarzają zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów. Wskazane jest upewnienie się, że lek nie działa na pacjenta niekorzystnie. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aripsan?

Lek Aripsan wykazuje działanie przeciwpsychotyczne, a wskazaniem do jego stosowania jest schizofrenia, epizody maniakalne w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I oraz zapobieganie pojawienia się nowych epizodów maniakalnych. Działanie leku polega na interakcji z receptorami w układzie nerwowym, w wyniku czego dochodzi do pobudzenia lub zahamowania działania odpowiednich neuroprzekaźników. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aripsan?

Lek Aripsan wskazany jest do stosowania u pacjentów powyżej 15 roku życia, u których w wyniku choroby, występują objawy takie jak:

 • widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy nieistniejących w rzeczywistości
 • podejrzliwość
 • przekonania sprzeczne z rzeczywistością
 • chaotyczna mowa i zachowanie
 • otępienie emocjonalne

Lek Aripsan wskazany jest do stosowania powyżej 13 roku życia, u których choroba charakteryzuje się objawami takimi jak:

 • silne podekscytowanie
 • rozpierająca energia
 • zmniejszenie zapotrzebowanie na sen niż zwykle
 • bardzo szybka mowa
 • drażliwość
 • natłok myśli

U pacjentów dorosłych lek zapobiega także nawrotowi powyższych objawów, reagujących w przeszłości na leczenie tym lekiem.  

Dawkowanie

Jak stosować lek Aripsan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, tabletkę połykać w całości, popijając wodą. Aripsan można przyjmować z posiłkiem lub bez. 

Pacjent podczas stosowania leku Aripsan może odczuwać zmianę samopoczucia, jednak nie należy zmieniać dawki ani przerywać jego stosowania bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem. 

Dorośli

Zalecana dawka leku to 15 mg na dobę. Lekarz może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie 30 mg na dobę. 

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka to 10 mg na dobę. Lekarz może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie 30 mg na dobę. Leczenie u dzieci i młodzieży powinno rozpoczynać się od dawki 2 mg arypiprazolu w postaci płynnej, stopniowo zwiększanej do zalecanej dawki dobowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim do umiarkowanego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów wieku 65 lat i starszych należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W sytuacji przyjęcia większej dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku gdy jest to niemożliwe, należy udać się do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku. 

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej. Nie powinno się stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aripsan?

 • leku nie należy przyjmować w przypadku uczulenia na arypiprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku

Lekarz indywidualnie określa ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aripsan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane skurcze mięśni, przypadkowe ruchy, drżenie
 • bóle głowy
 • uczucie pustki w głowie
 • niepokój
 • zmęczenie
 • utrudnione zasypianie
 • uczycie lęku
 • senność
 • nieostre widzenie
 • dolegliwości z układu pokarmowego: nudności, wymioty, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny

Niezbyt często (1 na 100 pacjentów):

 • czkawka
 • zawroty głowy
 • podwójne widzenie
 • nadwrażliwość oczu na światło
 • przyspieszenie akcji serca
 • depresja
 • zmienione lub zwiększone zainteresowanie sferą seksualną

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aripsan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje:

 • wysokie stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu) lub cukrzyca występująca w rodzinie
 • drgawki
 • mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, zwłaszcza twarzy
 • choroby układu krążenia: nieprawidłowe ciśnienie krwi, zakrzepy krwi, udar lub mikro udar mózgu, a także choroby układu krążenia występujące w rodzinie
 • uzależnienie od hazardu w przeszłości
 • podeszły wiek 
 • osłabienie

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć, które mogą doprowadzić do wyrządzenia sobie krzywdy. Jeśli u pacjenta podczas leczenia wystąpi sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku może powodować senność, zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, które mogą prowadzić do upadków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Aripsan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Aripsan nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że korzyści leczenia wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lekarz decyduje o zasadności przyjmowania leku przez kobietę ciężarną. 

Aripsan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Podczas leczenia lekiem Aripsan nie należy karmić piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Przyjmowanie leku Aripsan z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku, o czym decyduje lekarz prowadzący. 

Bardzo ważne jest poinformowanie lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w terapii zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna)
 • leki przeciwdepresyjne lub leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji i lęku (np. fluoksetyna, paroksetyna, klomipramina, amitryptylina, wenflaksyna, escitalopram, ziele dziurawca)
 • leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (efawirenz, newirapina)
 • leki przeciwdrgawkowe w leczeniu padaczki (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Aripsan a alkohol

W okresie leczenia lekiem Aripsan nie należy spożywać alkoholu. 

Aripsan a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku, ponieważ może powodować zawroty głowy i senność, które stwarzają zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów. Wskazane jest upewnienie się, że lek nie działa na pacjenta niekorzystnie. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aripsan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aripsan a ciąża
Aripsan a karmienie piersią
Interakcje
Aripsan a alkohol
Aripsan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki