Poradnik
Aropilo SR (Ropinirolum)

Aropilo SR (Ropinirolum)

Aropilo SR to lek doustny stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera ropinirol, który wpływa na odpowiednie struktury w układzie nerwowym i pozwala złagodzić objawy towarzyszące chorobie.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAropilo SR
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • maltodekstryna
 • laktoza jednowodna
 • olej rycynowy uwodorniony
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Mieszanina barwiąca:

 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty
 • laktoza jednowodna
 • tlenek żelaza czarny (dawka 4 mg i 8 mg)
Dostępne opakowania
 • 21 tabetek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 56 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Dopaminergiczne

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinirol lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • poważna choroba nerek
 • choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub przypuszczenie ciąży
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 18 roku życia
 • ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • u pacjenta występują szczególne skłonności do nietypowych zachowań
 • nietolerancja cukrów (np. laktozy)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • omamy (widzenie rzeczy, które nie istnieją)
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • ból brzucha
 • obrzęk nóg
 • wymioty
 • nagłe zasypianie niepoprzedzone uczuciem senności
 • zaparcia 
 • obrzęk stóp lub rąk
Możliwe interakcje z
 • lekiem przeciwdepresyjnym - fluwoksaminą
 • lekami wskazanymi w leczeniu innych zaburzeń psychicznych np. sulpirydem
 • hormonalną terapią zastępczą (HTZ)
 • lekiem wskazanym w leczeniu nudności i zgagi - metoklopramidem
 • antybiotykami - cyprofloksacyną, enoksacyną
 • jakimikolwiek innymi lekami wskazanymi w leczeniu choroby Parkinsona
 • lekami stosowanymi w celu zmniejszenia krzepliwości krwi z grupy antagonistów witaminy K - warfaryną, acenokumarolem
Ciąża

Lek nie jest zalecany w okresie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leków przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek nie jest zalecany do stosowania przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą pojawić się zawroty głowy, omamy, senność, a nawet nagłe niekontrolowane napady snu, które stanowią ogromne zagrożenie. Dopóki objawy nie ustąpią, nie należy prowadzić pojazdów. Jeśli terapii pacjenta towarzyszą omamy powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aropilo SR?

Aropilo SR należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Jego działanie polega na wiązaniu się z receptorami w obrębie mózgu powodując efekt odpowiadający działaniu naturalnie występującej w organizmie substancji - dopaminy. Jej niedobór obserwowany jest u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona, dlatego działanie leku powoduje zmniejszenie nasilenia objawów choroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aropilo SR?

Lek stosuje się w:

 • leczeniu początkowym choroby Parkinsona w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy
 • leczeniu choroby Parkinsona w skojarzeniu z lewodopą w okresie, kiedy działanie lewodopy nie jest już tak skuteczne lub staje się zmienne oraz pojawiają się przypadkowe wahania efektu terapeutycznego

Dawkowanie

Jak stosować lek Aropilo SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Aropilo SR to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu co oznacza, że substancja czynna leku po przyjęciu uwalnia się stopniowo przez okres 24 godzin. Aropilo SR należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie należy łamać, żuć ani rozkruszać tabletek. Jeżeli do tego dojdzie, istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, z uwagi na zbyt szybkie uwolnienie się leku w organizmie. Natomiast, gdy lek opuści organizm zbyt szybko, np. podczas biegunki pacjenta, tabletki mogą się niecałkowicie rozpuścić i nie działać właściwie. Pacjent może zauważyć tabletki w stolcu. W takiej sytuacji należy się skontaktować z lekarzem tak szybko jak jest to możliwe.

Leczenie choroby Parkinsona - monoterapia

Zazwyczaj początkowo stosuje się 2 mg leku raz na dobę przez pierwszy tydzień. Lekarz może zwiększyć dawkę leku do 4 mg raz na dobę, zaczynając od drugiego tygodnia leczenia (w przypadku pacjentów w bardzo podeszłym wieku, dawka leku może być zwiększana wolniej). Następnie lekarz może dostosować dawkę, aż do momentu osiągnięcia optymalnej dla pacjenta. Niektórzy pacjenci przyjmują do 24 mg ropinirolu na dobę. Jeżeli na początku leczenia u pacjenta wystąpią trudne do zniesienia działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza - ten może zalecić stosowanie mniejszej dawki ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu), którą pacjent będzie przyjmować trzy razy na dobę. Może upłynąć kilka tygodni, zanim wystąpi korzystne działanie leku Aropilo SR.

Leczenie choroby Parkinsona w skojrzeniu z lewodopą

U pacjentów z chorobą Parkinsona, stosujących lewodopę, w trakcie rozpoczynania terapii lekiem Aropilo SR mogą wystąpić dyskinezy (niezależenie od woli ruchy), o których należy poinformować lekarza, który dostosuje dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Zmiana terapii lekiem Aropilo na Aropilo SR

U pacjentów przyjmujących ropinirol w postaci tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu (Aropilo), w przypadku zmiany terapii lekiem na tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Aropilo SR), lekarz ustali dawkę leku na podstawie stosowanej wcześniej terapii. W dniu poprzedzającym zmianę leczenia należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu). Następnego dnia rano należy przyjąć lek o przedłużonym uwalnianiu (Aropilo SR) i nie stosować więcej ropinirolu w postaci tabletek powlekanych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat zwiększanie dawek powinno być stopniowe, zależnie od reakcji na leczenie.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek nie ma potrzeby szczególnego dostosowywania dawek leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aropilo SR

Należy zawsze ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. W przypadku zażycia większej dawki niż wskazana lub gdy inna osoba zażyła lek, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę. Należy pokazać im opakowanie leku.

Osoba, która zażyła zbyt dużą dawkę może odczuwać: mdłości lub wymioty, zawroty głowy (lub wrażenie wirowania), senność i zmęczenie (psychiczne lub fizyczne), omdlenia i omamy.

Pominięcie zastosowania leku Aropilo SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W sytuacji pominięcia dawki danego leku przez jeden lub więcej dni należy skonsultować się z lekarzem odnośnie ponownego rozpoczęcia stosowania leku.

Jeśli pacjent przypomni sobie o zażyciu tabletki Aropilo SR powinien kolejną dawkę tego leku przyjąć o tej samej porze co zwykle.

Przerwanie stosowania leku Aropilo SR

Nie należy przerywać przyjmowania leku, o ile nie zalecił tego lekarz. W razie przerwania leczenia dawkę należy zawsze zmniejszać stopniowo. Należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Nagłe przerwanie stosowania ropinirolu może spowodować wystąpienie u pacjenta tzw. złośliwego zespołu neuroleptycznego, który może być poważnym zagrożeniem dla życia. Do jego objawów należą:

 • akinezja (utrata ruchliwości mięśni)
 • sztywność mięśni
 • gorączka
 • niestabilne ciśnienie krwi
 • tachykardia (przyspieszone bicie serca)
 • splątanie
 • obniżony poziom świadomości (np. śpiączka)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aropilo SR?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ropinirol lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • poważnej choroby nerek
 • choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aropilo SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Najczęściej występujące działania niepożądane ropirinolu występują, gdy pacjenci rozpoczynają leczenie po raz pierwszy i/ lub gdy zwiększana jest dawka leku. Działania niepożądane są przeważnie łagodne oraz mogą się zmniejszyć po krótkim okresie przyjmowania leku. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności
 • nudności

Często (dotyczą maksymalnie 1 na 10 pacjentów):

 • omamy (widzenie rzeczy, które nie istnieją)
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • zgaga
 • ból brzucha
 • obrzęk nóg
 • wymioty
 • nagłe zasypianie niepoprzedzone uczuciem senności
 • zaparcia
 • obrzęk stóp lub rąk 

Niezbyt często (dotyczą maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą (ma to związek z obniżeniem ciśnienia krwi)
 • bardzo silne uczucie senności w ciągu dnia (niepohamowana senność)
 • zaburzenia psychiczne, takie jak delirium (poważne uczucie splątania, majaczenie), urojenia (niedorzeczne myśli) lub paranoja (nieuzasadniona podejrzliwość)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje alergiczne - czerwone, swędzące obrzęki na skórze, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, wysypka i swędzenie 
 • zmiany czynności wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • agresja
 • depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, pocenie się lub ból (określane jako zespół odstawienia agonisty dopaminy lub DAWS), które mogą pojawić się po zaprzestaniu przyjmowania lub zmniejszeniu dawki leku

Mogą również wystąpić działanie niepożądane polegające na niezdolności odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonywania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób. Dotyczy to:

 • silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji
 • zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o istotnym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym
 • kompulsywnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania
 • napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)

Dodatkowo przyjmowanie ropinirolu z lewodopą (L-dopą) może powodować wystąpienie dyskinez, czyli niezależnych od woli pacjenta ruchów. W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza, który może dostosować dawki przyjmowanych przez pacjenta leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aropilo SR należy powiadomić lekarza, jeśli:

 • pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży
 • pacjentka karmi piersią
 • pacjent ma mniej niż 18 lat
 • u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne
 • u pacjenta występuje nietolerancja cukrów (np. laktozy)

Należy skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta po zaprzestaniu przyjmowania lub zmniejszeniu dawki ropinirolu wystąpią objawy (zwane zespołem odstawienia agonisty dopaminy (DAWS)) takie, jak:

 • depresja
 • apatia
 • niepokój
 • zmęczenie
 • pocenie się
 • ból

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż kilka tygodni, lekarz może zdecydować o modyfikacji dawki leku. Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent lub jego rodzina/ opiekun zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować:

 • uzależnienie od hazardu
 • nadmierne objadanie się
 • wydawanie pieniędzy
 • nadmierny popęd seksualny
 • nasilone myśli
 • nasilone odczucia seksualne

Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub odstawieniu leku. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy pacjenta. Lekarz może zdecydować, że lek nie jest odpowiedni dla pacjenta lub może zalecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w trakcie leczenia.

Należy również poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Aropilo SR. Być może konieczne będzie indywidualne dostosowanie dawki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aropilo SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ropinirol nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Aropilo SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Aropilo SR lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Aropilo SR może mieć również wpływ na działanie innych leków. Leki, których dotyczą powyższe informacje to:

 • fluwoksamina
 • leki wskazane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych np. sulpiryd, ponieważ jednoczesne stosowanie leków może powodować osłabienie działania ropinirolu
 • hormonalna terapia zastępcza (HTZ)
 • lek wskazany w leczeniu nudności i zgagi - metoklopramid, ponieważ jednoczesne stosowanie leków może powodować osłabienie działania ropinirolu
 • antybiotyki - cyprofloksacyna, enoksacyna
 • jakiekolwiek inne leki wskazane w leczeniu choroby Parkinsona
 • leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K (warfaryna, acenokumarol) - przed wprowadzeniem terapii lekiem Aropilo SR należy przeprowadzić dodatkowe badania krwi

Palenie tytoniu również ma wpływ na lek Aropilo SR, dlatego jeśli podczas leczenia pacjent przerwał lub rozpoczął palenie tytoniu, może być wymagane dostosowanie dawki leku. 

Lek może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aropilo SR a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Aropilo SR a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Aropilo SR mogą pojawić się zawroty głowy, omamy, senność, a nawet nagłe niekontrolowane napady snu, które stanowią ogromne zagrożenie. Dopóki objawy nie ustąpią, nie należy prowadzić pojazdów. Jeśli terapii pacjenta towarzyszą omamy powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aropilo SR?

Lek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aropilo SR a ciąża
Aropilo SR a karmienie piersią
Interakcje
Aropilo SR a alkohol
Aropilo SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo