Poradnik
Asanix (Rasagilinum)

Asanix (Rasagilinum)

Asanix zawiera substancję czynną rasagilinę i stosowany jest u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona. Należy do grupy silnych, nieodwracalnych, wybiórczych inhibitorów MAO-B.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAsanix
Nazwa międzynarodowaRasagilinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Rasagiliny mezylan

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol (E421)
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna 
 • kwas stearynowy
 • talk
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
Działanie / właściwości

Hamuje objawy choroby Parkinsona.

Zastosowanie

Choroba Parkinsona

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesne leczenie innymi inhibitorami monoaminooksydazy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich niepokojących zmianach na skórze
 • mogą pojawić się zaburzenia kontroli impulsów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • ból w klatce piersiowej
 • złe samopoczucie
 • grypa
 • zmniejszenie łaknienia
 • ból szyi
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nagłe parcie na mocz
 • przekrwienie oczu
 • wysypka
 • podrażnienie skóry
 • katar, nieżyt nosa
 • depresja
 • zawroty głowy
 • nietypowe sny
 • zmniejszenie masy ciała
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • zespół cieśni nadgarstka
 • zaburzenia równowagi
Możliwe interakcje z
 • fluoksetyną lub fluwoksaminą
 • dekstrometorfanem lub sympatykomimetykami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • petydyną
 • cyprofloksacyną
 • tyraminą
Ciąża

Należy unikać przyjmowania leku Asanix, ponieważ nie jest znane działanie leku Asanix na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy rasagilina przenika do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podając rasagilinę kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Asanix u dzieci i młodzieży. Stosowanie produktu leczniczego Asanix u dzieci i młodzieży w leczeniu choroby Parkinsona nie jest właściwe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ choroba Parkinsona i stosowanie leku Asanix mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asanix?

W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które produkują dopaminę w mózgu. Dopamina pełni w mózgu rolę neuroprzekaźnika mającego wpływ na kontrolę ruchu. Lek Asanix powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Asanix?

Lek Asanix stosuje się w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

Dawkowanie

Jak stosować lek Asanix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka rasagiliny to 1 mg raz na dobę przyjmowana z lewodopą lub bez lewodopy.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Asanix u dzieci i młodzieży. Stosowanie produktu leczniczego Asanix u dzieci i młodzieży w leczeniu choroby Parkinsona nie jest właściwe.

Zaburzenia czynności wątroby

Lek Asanix jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania leku Asanix u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie leku Asanix u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. Jeżeli zaburzenia czynności wątroby rozwiną się z łagodnych do umiarkowanych należy przerwać podawanie leku Asanix.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asanix

Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyjął więcej tabletek leku Asanix niż zalecono, powinien natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Asanix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Asanix

Nie należy przerywać stosowania leku Asanix bez wcześniejszego pozwolenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asanix?

Nie należy stosować leku Asanix w przypadku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rasagilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asanix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Asanix i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • jeśli wystąpią u niego nietypowe zachowania, takie jak natręctwa, obsesyjne myśli, uzależnienie od hazardu, niepohamowane robienie zakupów lub wydawanie pieniędzy, impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli o seksie
 • jeśli widzi lub słyszy rzeczy, których nie ma (omamy)
 • jeśli jednocześnie wystąpią któreś z następujących objawów: omamy, gorączka, niepokój ruchowy, drżenie i pocenie się
 • jeśli zauważy podejrzane zmiany skórne, ponieważ u pacjentów z chorobą Parkinsona występuje zwiększone ryzyko raka skóry (nie tylko czerniaka)

Inne działania niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)
 •  ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha
 • upadek
 • alergia
 • gorączka
 • grypa
 • złe samopoczucie (osłabienie)
 • ból szyi
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • obniżenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nudności i wymioty
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
 • bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe
 • zapalenie stawów
 • drętwienie i osłabienie mięśni ręki
 • zmniejszenie masy ciała
 • nietypowe sny
 • utrudniona koordynacja grup mięśni
 • depresja
 • zawroty głowy
 • przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
 • wysypka

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • udar mózgu
 • zawał mięśnia sercowego
 • wysypka w postaci pęcherzyków

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • nadmierna senność
 • nagłe zasypianie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Asanix należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli pacjent zauważy niepokojące zmiany na skórze

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą u chorego nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu czy pragnienia wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania zwane są zaburzeniami kontroli impulsów. U pacjentów przyjmujących Asanix i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano takie zachowania jak:

 • natręctwa
 • obsesyjne myśli
 • patologiczne uzależnienie od hazardu
 • niepohamowane wydawanie pieniędzy
 • impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne

Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub odstawieniu leku. 

Jednoczesne stosowanie leku Asanix z innymi produktami leczniczymi

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Asanix i fluoksetyny lub fluwoksaminy. Musi upłynąć co najmniej pięć tygodni między odstawieniem fluoksetyny a rozpoczęciem leczenia lekiem Asanix. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między odstawieniem a rozpoczęciem leczenia fluoksetyną lub fluwoksaminą. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Asanix i dekstrometorfanu lub sympatykomimetyków.

Nadmierna senność w ciągu dnia i epizody nagłego zasypiania

Asanix przypadku stosowania z innymi dopaminergicznymi produktami leczniczymi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w trakcie leczenia lekiem Asanix.

Zaburzenia czynności wątroby

Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie leku Asanix u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby. Należy unikać stosowania leku Asanix u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Jeżeli zaburzenia czynności wątroby rozwiną się z łagodnych do umiarkowanych należy przerwać podawanie leku Asanix.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asanix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Asanix u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania na reprodukcję. Dla bezpieczeństwa zaleca się unikanie stosowania leku Asanix w okresie ciąży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asanix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Dane niekliniczne wskazują, że lek Asanix hamuje wydzielanie prolaktyny i może wobec tego hamować laktację. Nie wiadomo, czy lek Asanix przenika do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podając lek Asanix kobietom karmiącym piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Inhibitory MAO

Leku Asanix nie można podawać z innymi inhibitorami monoaminooksydazy ze względu na zagrożenie niewybiórczym hamowaniem aktywności MAO, które może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego.

Petydyna

Zgłaszano ciężkie reakcje niepożądane podczas jednoczesnego stosowania petydyny i inhibitorów  monoaminooksydazy. Jednoczesne podawanie leku Asanix i petydyny jest przeciwwskazane.

Sympatykomimetyki

Zgłaszano interakcje inhibitorów monoaminooksydazy z jednocześnie stosowanymi produktami leczniczymi o działaniu sympatykomimetycznym. Nie zaleca się jednoczesnego podawania rasagiliny i sympatykomimetyków, takich jak wchodzące w skład produktów leczniczych zmniejszających przekrwienie błony śluzowej podawanych do nosa i doustnie albo produktów przeciw przeziębieniu zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę.

Dekstrometorfan

Zgłaszano interakcje podczas jednoczesnego stosowania dekstrometorfanu i nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy, zatem nie zaleca się jednoczesnego podawania leku Asanix i dekstrometorfanu.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny/ selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny/ trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Asanix i fluoksetyny lub fluwoksaminy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asanix a alkohol

Lek Asanix może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Działania te bywają bardziej nasilone w przypadku spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Asanix.

Asanix a prowadzenie pojazdów

Lek Asanix może powodować zawroty głowy lub senność. Może również wywoływać epizody nagłego zasypiania. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizody nagłego zasypiania przed stosowaniem lub w trakcie przyjmowania leku Asanix, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asanix?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Asanix a ciąża
Asanix a karmienie piersią
Interakcje
Asanix a alkohol
Asanix a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo