Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Asmanex Twisthaler (Mometasoni furoas)

Asmanex Twisthaler (Mometasoni furoas)

Asmanex Twisthaler zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Asmanex Twisthaler stosowany regularnie zapobiega objawom astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAsmanex Twisthaler
Nazwa międzynarodowaMometasoni furoas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 400 mcg/ dawkę
 • 200 mcg/ dawkę
PostaćProszek do inhalacji
Skład - substancja czynna

Furoinian mometazonu

Skład - substancje pomocnicze

Laktoza bezwodna (zawiera białka mleka)

Dostępne opakowania
 • 30 dawek
 • 60 dawek
Działanie / właściwości
 • pomaga kontrolować objawy astmy
 • zapobiega nagłym napadom astmy 
 • rozszerza oskrzela
Zastosowanie

Leczenie podtrzymujące przewlekłej astmy oskrzelowej u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • gruźlica
 • oczna postać opryszczki
 • pleśniawki
 • nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia
 • napad astmy, który nie ustępuje pomimo zastosowania wziewnego leku rozszerzającego oskrzela 
 • podczas stosowania leku Asmanex Twisthaler należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną
 • mogą wystąpić zaburzenia wytwarzania steroidów w organizmie
 • w sytuacji pojawienia się świszczącego oddechu i trudności w oddychaniu krótko po zażyciu leku Asmanex Twisthaler należy wezwać pogotowie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zakażenia drożdżakami (pleśniawki) jamy ustnej lub gardła

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • chrypka
 • ból gardła
 • ból głowy 
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem
 • itrakonazolem
 • rytonawirem
 • nelfinawirem
 • kobicystatem
Ciąża

Nie należy stosować leku Asmanex Twisthaler u kobiet w ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania leku do mleka matki. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

Dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych, leku Asmanex Twisthaler nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Asmanex Twisthaler nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asmanex Twisthaler?

Lek Asmanex Twisthaler wykazuje działanie przeciwzapalne i jest stosowany w celu zapobiegania napadom astmy. Zmniejsza obrzęk i podrażnienie ścian oskrzeli w wyniku czego ułatwia oddychanie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Asmanex Twisthaler?

Lek Asmanex Twisthaler jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu podtrzymującym przewlekłej astmy oskrzelowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Asmanex Twisthaler?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku Asmanex Twisthaler

 • Asmanex Twisthaler należy podawać wyłącznie doustnie w postaci inhalacji
 • po każdej dawce należy wypłukać jamę ustną wodą i wypluć ją nie połykając
 • dawkowanie zależy od stopnia ciężkości astmy

Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą astmą oskrzelową

 • zalecana dawka początkowa w tej grupie pacjentów wynosi 400 mikrogramów raz na dobę
 • wyniki badań sugerują, że lepszą kontrolę astmy uzyskuje się, gdy jednorazowa dawka dobowa jest podawana wieczorem
 • u niektórych pacjentów można uzyskać lepsze wyniki, gdy dobowa dawka 400 mikrogramów jest podawana w dwóch dawkach podzielonych (200 mikrogramów dwa razy na dobę)
 • u niektórych pacjentów dawka zmniejszona do 200 mikrogramów, podawana raz na dobę wieczorem, może stanowić skuteczną dawkę podtrzymującą

Pacjenci z ciężką astmą oskrzelową

 • zalecana dawka początkowa wynosi 400 mikrogramów dwa razy na dobę, co stanowi maksymalną zalecaną dawkę
 • po uzyskaniu poprawy należy ustalić najmniejszą dawkę produktu leczniczego Asmanex Twisthaler pozwalającą na skuteczną kontrolę objawów astmy
 • u pacjentów z ciężką astmą, leczonych wcześniej doustnymi kortykosteroidami, leczenie produktem leczniczym Asmanex Twisthaler należy rozpoczynać równolegle ze zwykle stosowaną dawką podtrzymującą kortykosteroidu o działaniu ogólnym
 • podczas odstawiania doustnych kortykosteroidów pacjenci muszą być dokładnie kontrolowani, czy nie występują u nich objawy niestabilnej astmy
 • aby uzyskać korzyści terapeutyczne, produkt leczniczy musi być przyjmowany regularnie, nawet wtedy gdy nie występują objawy astmy

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Asmanex Twisthaler u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ze względu na brak danych klinicznych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Sposób użycia inhalatora

 • przed zdjęciem nasadki należy upewnić się, że licznik i wskaźnik na nasadce są w jednej linii
 • w celu otwarcia inhalatora należy zdjąć nasadkę trzymając urządzenie pionowo, chwycić za podstawkę i przekręcić nasadkę w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara
 • licznik zarejestruje zmniejszenie liczby pozostałych dawek o jedną
 • należy inhalator umieścić w ustach, zamknąć wargi okół ustnika i wykonać szybki i głęboki wdech
 • następnie inhalator należy wyjąć z ust i wstrzymać oddech przez 10 sekund lub tak długo, jak to jest możliwe
 • w celu zamknięcia inhalatora należy trzymając urządzenie pionowo nałożyć nasadkę natychmiast po każdej inhalacji, ładując następną dawkę przez przekręcenie nasadki zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jednoczesne delikatne naciśnięcie, aż do usłyszenia dźwięku kliknięcia
 • zaleca się, aby po inhalacji wypłukać jamę ustną wodą i wypluć ją nie połykając

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asmanex Twisthaler

Bardzo ważne jest, aby pacjent stosował lek zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy zwiększać ani zmniejszać dawki leku bez konsultacji z lekarzem. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana.

Pominięcie zastosowania leku Asmanex Twisthaler

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asmanex Twisthaler

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Asmanex Twisthaler, nawet jeśli wystąpi poprawa stanu zdrowia. Należy najpierw skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Może nastąpić nawrót objawów, jeśli pacjent przerwał leczenie bez uzgodnienia z lekarzem. W przypadku gdy pacjent stwierdza brak poprawy lub nasilenie objawów astmy po rozpoczęciu stosowania leku Asmanex Twisthaler powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asmanex Twisthaler?

Nie należy stosować Asmanex Twisthaler w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asmanex Twisthaler może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Asmanex Twisthaler i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej, w tym obrzęk oczu, twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności z przełykaniem lub oddychaniem
 • swędząca wysypka
 • zawroty głowy
 • omdlenia

Jeśli u pacjenta zaraz po inhalacji wystąpi nasilenie objawów, takich jak: kaszel, świszczący oddech, trudności z oddychaniem lub duszność, należy zastosować wziewny lek doraźny rozszerzający oskrzela i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy ponownie stosować leku Asmanex Twisthaler do czasu konsultacji z lekarzem.

Może wystąpić reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na wziewne steroidy. Jej objawami są:

 • wysypka, świąd
 • zaczerwienienie i obrzęk oczu, twarzy, warg i gardła

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy ponownie stosować leku Asmanex Twisthaler do czasu rozmowy z lekarzem.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zakażenia drożdżakami (pleśniawki) jamy ustnej lub gardła

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • chrypka
 • ból gardła
 • ból głowy 

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób stosujących lek):

 • suchość w jamie ustnej i gardle
 • niestrawność
 • zwiększenie masy ciała
 • przyspieszone lub mocne bicie serca (kołatanie serca)

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek):

 • podwyższenie ciśnienia w oku (w tym jaskra)
 • zaćma

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania steroidów to:

 • spowolnienie lub zmiany szybkości wzrostu u młodzieży
 • zmniejszenie gęstości mineralnej kości
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • uczucie zaniepokojenia, lęk, nerwowość, nadmierne pobudzenie lub rozdrażnienie
 • osłabienie, zmęczenie, zawroty głowy oraz omdlenia podczas dłuższego stania lub przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Asmanex Twisthaler należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica
 • u pacjenta występuje oczna postać opryszczki (wirusowe zakażenie) lub jakikolwiek inny rodzaj zakażenia
 • u pacjenta występują pleśniawki (białe wykwity w jamie ustnej i w gardle)
 • u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia

Ważne informacje, o których należy pamiętać w czasie stosowania Asmanex Twisthaler:

 • należy natychmiast wezwać pogotowie lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli krótko po zażyciu leku Asmanex Twisthaler wystąpią nagle świszczący oddech i trudności w oddychaniu
 • jeśli wystąpi napad astmy, który nie ustępuje pomimo zastosowania wziewnego leku rozszerzającego oskrzela (inhalatora ułatwiającego oddychanie) lub jeśli spadnie wartość szczytowego przepływu wydechowego, należy natychmiast wezwać pogotowie lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala
 • podczas stosowania leku Asmanex Twisthaler należy unikać kontaktu z osobami chorymi na odrę lub ospę wietrzną. W razie kontaktu z osobą chorą na którąś z tych chorób należy poinformować o tym lekarza
 • stosowanie leków, takich jak lek Asmanex Twisthaler może zaburzać prawidłowe wytwarzanie steroidów w organizmie. W wyniku tego działania u młodzieży leczonej przez długi okres może wystąpić spowolnienie wzrostu
 • wszystkie steroidy, szczególnie stosowane przez długi okres, mogą zaburzać czynność kory nadnerczy
 • podczas ciężkiego napadu astmy, innych chorób lub stresu konieczne może być przyjęcie steroidu w postaci tabletek bądź syropu. Lekarz prowadzący może zalecić, aby pacjent miał zawsze przy sobie pewną ilość steroidów w postaci tabletek lub syropu oraz kartę informacyjną zawierającą instrukcje dawkowania i wskazówki, kiedy zastosować steroid w postaci doustnej
 • gdy pacjent stosuje Asmanex Twisthaler i jednocześnie zmniejsza dawkę steroidów stosowanych w postaci tabletek lub syropu, mogą wystąpić objawy alergii, które wcześniej nie występowały, takie jak: świąd, nadmierne łzawienie, wysypka. W takim przypadku lekarz zaleci odpowiednie postępowanie, aby opanować te objawy. Jeśli w tym czasie wystąpi ból stawów lub mięśni, uczucie depresji, zmęczenia lub znaczne spowolnienie należy poinformować lekarza
 • jeżeli pacjent ma być leczony w szpitalu, powinien zabrać ze sobą lek Asmanex Twisthaler oraz inne leki, które przyjmuje
 • lekarz prowadzący może wykonać badania czynnościowe płuc w czasie stosowania leku Asmanex Twisthaler, zwłaszcza gdy pacjent ma przerwać stosowanie kortykosteroidów w postaci tabletek

Ciężkie epizody astmy

Tak jak w przypadku innych leków wziewnych stosowanych w astmie, po podaniu leku może wystąpić skurcz oskrzeli z natychmiastowym nasileniem świstów. Jeśli skurcz oskrzeli występuje po podaniu produktu leczniczego Asmanex Twisthaler, zalecane jest natychmiastowe zastosowanie szybko działającego wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Asmanex Twisthaler i zastosować alternatywne leczenie oraz niezwłocznie poszukać pomocy medycznej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Asmanex Twisthaler a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych lub istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania furoinianu mometazonu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Asmanex Twisthaler u kobiet w ciąży, chyba że lekarz prowadzący zleci takie leczenie.

Asmanex Twisthaler a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy furoinian mometazonu i (lub) jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Równoczesne stosowanie leków takich jak: ketokonazol, itrakonazol, nelfinawir, rytonawir, kobicystat może prowadzić do zwiększonego ogólnoustrojowego narażenia na furoinian mometazonu.

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Asmanex Twisthaler i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Asmanex Twisthaler poinformować lekarza o stosowanych kortykosteroidach, zarówno podawanych w postaci zastrzyków, doustnej lub wziewnej. Lekarz zaleci dostosowanie dawki tych kortykosteroidów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asmanex Twisthaler a alkohol

Brak danych.

Asmanex Twisthaler a prowadzenie pojazdów

Lek Asmanex Twisthaler nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asmanex Twisthaler?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C
 • nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • ważność od pierwszego otwarcia: 2 miesiące

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Asmanex Twisthaler a ciąża
Asmanex Twisthaler a karmienie piersią
Interakcje
Asmanex Twisthaler a alkohol
Asmanex Twisthaler a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki