Poradnik
Aspulmo ( Salbutamolum)

Aspulmo ( Salbutamolum)

Aspulmo to lek wziewny stosowany w przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli. Salbutamol w nim zawarty wywołuje szybki rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli.  

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAspulmo
Nazwa międzynarodowa Salbutamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mcg/ dawkę 

PostaćAerozol wziewny, zawiesina
Skład - substancja czynna

Siarczan salbutamolu

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas oleinowy
 • etanol bezwodny
 • 1, 1, 1, 2-tetrafluoroetan
Dostępne opakowania

1 pojemnik 10 ml 

Działanie / właściwości

Szybkie i krótkie działanie rozkurczające oskrzela w przypadku odwracalnej obturacji.

Zastosowanie
 • leczenie skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych 
 • profilaktycznie przed wysiłkiem fizycznym u pacjentów z astmą oskrzelową 
 • zapobiegawczo przed przewidywanym kontaktem z alergenem wywołującym napad duszności 
 • astma o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegu 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze 
 • poronienie zagrażające 
 • zapobieganie przedwczesnemu porodowi 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadczynność tarczycy 
 • niewydolność serca 
 • nadciśnienie tętnicze 
 • tętniak 
 • zmniejszona tolerancja glukozy 
 • cukrzyca 
 • guz chromochłonny nadnerczy 
 • niedokrwienie mięśnia sercowego 
 • tachyarytmia 
 • kardiomiopatia przerostowa 
 • jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych 
 • pacjenci z ciężką chorobą serca powinni zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby 
 • lek zawiera składniki, które mogą dawać pozytywny wynik testów antydopingowych  
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często i niezbyt często: 

 • drżenia 
 • ból głowy 
 • przyspieszona akcja serca (tachykardia) 
 • kołatanie serca 
 • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła 
Możliwe interakcje z
 • lekami wywołującymi skurcz oskrzeli (beta-blokerami np. propranololem) 
 • innymi lekami wziewnymi rozszerzającymi naczynia krwionośne 
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym np. halotanem, metoksyfluranem, enfluranem
Ciąża

Wyłącznie, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wyłącznie, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla niemowlęcia.

Dzieci

Tak

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Tak, jeżeli pojawi się drżenie czy skurcze mięśni.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aspulmo?  

Salbutamol w ciągu 5 minut od podania wywołuje krótkie, trwające od 4 do 6 godzin, rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnego zwężenia dróg oddechowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek  Aspulmo?  

Wskazaniem do stosowania leku jest: 

 • astma o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim przebiegi  
 • skurcz oskrzeli lub odwracalna obturacja dróg oddechowych 
 • profilaktyka przed planowanym wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem wywołującym duszność 

Dawkowanie

Jak stosować lek  Aspulmo?    

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 

1-2 inhalacji (100-200 μg) w celu złagodzenia skurczu oskrzeli. Gdy nie nastąpi poprawa, można wykonać kolejne inhalacje, jednak nie więcej niż 2 inhalacje 3 razy na dobę. 

Jeżeli dotychczasowa skuteczna dawka nie przyniesie poprawy w ciągu 3 godzin, należy zgłosić się do lekarza.  

2 inhalacje (200 μg) profilaktycznie na 10-15 minut przed planowanym wysiłkiem fizycznym lub spodziewanym kontaktem z alergenem. 

Dzieci: 

1 inhalacja (100 μg) w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli lub astmie wysiłkowej. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 inhalacji (200 μg). 

Nie zaleca się przekraczania 4 inhalacji na dobę. 

Dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz osoby mające problem z koordynacją wdechu z uwolnieniem leku z inhalatora mogą korzystać z komory inhalacyjnej.  

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspulmo:   

Po przedawkowaniu może wystąpić: 

 • przyspieszone bicie serca 
 • bóle głowy 
 • nadmierna pobudliwość  
 • obniżony poziom potasu we krewi (hipokaliemia) 

W przypadku przedawkowania leku należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Zaleca się podanie selektywnego blokera receptorów β-adrenergicznych w sercu, jednak należy zachować ostrożność u osób ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.  

Pominięcie zastosowania leku  Aspulmo:   

Nie zaleca się stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej. Kolejną dawkę przyjmuje się o stałej porze lub wcześniej w przypadku uczucia skróconego bądź świszczącego oddechu. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku  Aspulmo?   

Przeciwwskazaniem do stosowania Aspulmo jest:   

 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze 
 • poronienie zagrażające 
 • zapobieganie przedwczesnemu porodowi 

W dwóch ostatnich przypadkach lekarz może zadecydować o podaniu salbutamolu dożylnie lub w postaci tabletek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aspulmo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:: 

 • obrzęk naczynioruchowy- obrzęk twarzy, gardła, który może wywołać trudności w oddychaniu i przełykaniu 
 • pokrzywka 
 • skurcz oskrzeli 
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zapaść 

Częste działania niepożądane:

 • drżenie mięśni szkieletowych 
 • bóle głowy 
 • tachykardia (przyspieszona akcja serca) 

Niezbyt częste: 

 • kołatanie serca 
 • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła 

Rzadkie:

 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi 
 • rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych 
 • kurcze mięśni 

Bardzo rzadkie:

 • reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej) 
 • nadmierna pobudliwość 
 • zaburzenia rytmu serca: migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe 
 • paradoksalny skurcz oskrzeli  

O nieznanej częstości: 

 • niedokrwienie mięśnia sercowego 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stany i schorzenia wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • nadczynność tarczycy 
 • niewydolność serca 
 • nadciśnienie tętnicze 
 • tętniak 
 • zmniejszona tolerancja glukozy 
 • cukrzyca 
 • guz chromochłonny nadnerczy 
 • niedokrwienie mięśnia sercowego 
 • tachyarytmia 
 • kardiomiopatia przerostowa 
 • jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych 
 • pacjenci z ciężką chorobą serca powinni zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby np. duszność lub ból w klatce piersiowej 
 • lek zawiera składniki, które mogą dawać pozytywny wynik testów antydopingowych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aspulmo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna zdecydowaną przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Aspulmo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Salbutamol przenika do kobiecego mleka. Lek może być stosowany przez kobiety karmiące jedynie, gdy według lekarza korzyści ze stosowania przewyższają ewentualne ryzyko dla niemowlęcia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza:

 • leków wywołujących skurcz oskrzeli (beta-blokery np. propranolol, atenolol) 
 • glikozydów nasercowych np. digoksyny - zwiększają one siłę skurczu serca oraz zmniejszają ich częstość  
 • leków obniżających stężenie potasu we krwi – diuretyków, pochodnych ksantyny (teofilina, aminofilina), steroidów; salbutamol także obniża poziom potasu we krwi 
 • leków zwiększających ryzyko powikłań sercowo - naczyniowych m.in. inhibitorów MAO (np. izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid) czy trójpierścieniowych lekach przeciwdepresyjnych (np. imipramina, dezypramina, klomipramina, amitryptylina)  
 • innych leków wziewnych, które rozszerzają naczynia krwionośne - nie należy ich łączyć z salbutamolem
 • leków do znieczulenia ogólnego np. halotan, metoksyfluran, enfluran; zwiększa się ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca i niedociśnienia, nie należy stosować salbutamolu przynajmniej 6 godzin przed planowanym zabiegiem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aspulmo a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji między lekiem a alkoholem.

Aspulmo a prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, gdy pojawi się drżenie lub skurcze mięśni, należy wówczas zachować ostrożność. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek  Aspulmo?  

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C. 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Aspulmo a ciąża
Aspulmo a karmienie piersią
Interakcje
Aspulmo a alkohol
Aspulmo a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo