Poradnik
Atorvastatin Genoptim (Atorvastatinum)

Atorvastatin Genoptim (Atorvastatinum)

Atorvastatin Genoptim należy do grupy leków nazywanych statynami. Substancja czynna leku - atorwastatyna reguluje przemiany lipidów w organizmie, poprzez hamowanie enzymu - reduktazy HMG-CoA. Efektem tego działania jest zahamowana biosynteza cholesterolu w wątrobie i zwiększony wychwyt oraz rozpad frakcji LDL.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAtorvastatin Genoptim
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

atorwastatyna wapniowa

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • węglan sodu, bezwodny
 • maltoza
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • cytrynian trietylu
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 15 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 200 tabletek
Działanie / właściwości

Lek powoduje obniżenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia
 • zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek ze składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • nie stosować leku podczas terapii lekami przeciwwirusowym, stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • pacjent przyjmuje lub w ciągu 7 dni przyjmował kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rabdomiolizy)
 • udar z krwawienia do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • choroby nerek
 • niedoczynność tarczycy
 • powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź problemy z mięśniami w przeszłości lub podobne problemy u osób spokrewnionych
 • regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach
 • choroby wątroby w przeszłości
 • wiek powyżej 70 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni, ból pleców
Możliwe interakcje z
 • lekami modyfikującymi działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyną
 • niektórymi antybiotykami lub lekami przeciwgrzybiczymi, np. erytromycyną, klarytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, flukonazolem, worykonazolem, pozakonyzolem, ryfampicyną, kwasem fusydowym
 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów, np. inne fibraty, kolestypol, gemfibrozyl
 • niektórymi blokerami kanału wapniowego np. amlodypiną, diltiazemem, a także z lekami regulującymi rytm serca, np. digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • letermowirem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeniem HIV
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewirem, boceprewirem oraz lekiem złożonym zawierającym elbaswir z grazoprewirem
 • ezetyimbem, warfaryną, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, styrypentolem, cymetydyną, fenazonem, kolchicyną, oraz z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy (stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez)
 • dziurawcem (lek roślinny)
Ciąża

Nie należy stosować leku w ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zazwyczaj lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atorvastatin Genoptim?

Lek Atorvastatin Genoptim jest stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Może być stosowany także w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atorvastatin Genoptim?

 • Hipercholesterolemia

Lek jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety oraz innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek może być stosowany u dzieci powyżej 10 roku życia, u dorosłych oraz u osób starszych z hipercholesterolemią pierwotną (w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub z hiperlipidemią złożoną)

 • Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych, u których występuje duże ryzyko chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. W czasie terapii należy kontynuować dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Atorvastatin Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę leku należy dostosowywać indywidualnie w zależności od stężenia cholesterolu we krwi przed rozpoczęciem leczenia, założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie.

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Każdą dawkę leku podaje się w całości jednorazowo, o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Dawka powinna być modyfikowana co 4 tygodnie lub rzadziej. Dawka maksymalna leku wynosi 80 mg na dobę.

Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia:

Zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. Skuteczność obserwuje się po 2 tygodniach, a maksymalną odpowiedź osiąga się zazwyczaj w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia terapii.

Heterozygotycna hipercholesterolemia rodzinna:

Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawka powinna być ustalana indywidualnie i modyfikowana co 4 tygodnie, do osiągnięcia 40 mg na dobę. Następnie możliwe jest zwiększenie atorwastatyny do maksymalnej dawki wynoszącej 80 mg na dobę lub przyjmowania leku w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna:

Zalecana dawka leku wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę. Lek należy stosować u tych pacjentów jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym:

Pierwotna dawka prewencyjna atorwastatyny wynosi 10 mg/dobę, jednak koniecznie może być zastosowanie większych dawek substancji.

Upośledzenie czynności wątroby

Lek powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby. 
Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby.

Dzieci i młodzież

W przypadku pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę i może być zwiększona do 80 mg na dobę (zależenie od reakcji na leczenie i tolerancji leku). Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów poniżej 10 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Atorvastatin Genoptim należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Atorvastatin Genoptim

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atorvastatin Genoptim

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atorvastatin Genoptim?

 • w przypadku uczulenia na atorwastatynę lub którykolwiek ze składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • u kobiet w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • podczas terapii lekami przeciwwirusowym, stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atorvastatin Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Atorvastatin Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

Rzadko (nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna (obrzęk twarzy, gardła, języka; może powodować trudności z oddychaniem)
 • ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączką, wysypka skórna z różowo-czerwonymi planami, szczególnie na dłoniach lub stopach z możliwymi pęcherzami
 • osłabienie, tkliwości, zerwanie mięśnia, ból mięśniowy lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu (gdy jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka może to być spowodowane przez rabdomiolizę)

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • nietypowe, niespodziewane krwawienie lub zasinienie (możliwe nieprawidłowości ze strony wątroby)
 • zespół toczniopodobny

Inne możliwe działania niepożądane podczas stosowania leku Atorvastatin Genoptim:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców
 • wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • anoreksja, brak apetytu, przyrost masy ciała
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp
 • zmniejszenie wrażliwości na ból i dotyk
 • ból szyi, zmęczenie mięśni
 • zmiana smaku
 • utrata pamięci
 • nieostre widzenie
 • dzwonienie w uszach lub w głowie
 • wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, wypadanie włosów
 • obecność białych krwinek w badaniu moczu
 • zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek, podwyższona temperatura

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia 
 • cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • zerwanie ścięgna

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)

 • reakcje alergiczne - objawy takie jak nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść
 • utrata słuchu
 • ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn)

W trakcie terapii lekiem może wystąpić utrzymujące się osłabienie mięśni (częstość nieznana) oraz inne działania niepożądane, zgłaszane w trakcie leczenia niektórymi statynami:

 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • trudności z oddychaniem, uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka
 • cukrzyca (wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, wyższym stężeniem cukrów oraz tłuszczów we krwi, oraz u pacjentów z nadwagą)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atorvastatin Genoptim należy skonsultować z lekarzem, farmaceuta lub pielęgniarką, gdy:

 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa
 • pacjent przyjmuje lub w ciągu 7 dni przyjmował kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rabdomiolizy)
 • u pacjenta wystąpił udar z krwawienia do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • pacjent ma problemy z nerkami
 • pacjent choruje na niedoczynność tarczycy
 • u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź problemy z mięśniami w przeszłości lub podobne problemy u osób spokrewnionych
 • pacjent regularnie spożywa alkohol w dużych ilościach
 • u pacjenta występowały choroby wątroby w przeszłości
 • pacjent jest w wieku powyżej 70 lat 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atorvastatin Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Atorvastatin Genoptim przez kobiety, które są w ciąży, jest przeciwwskazane.

Atorvastatin Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Atorvastatin Genoptim podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Genoptim lub ich działanie może zostać zmienione pod wpływem leku Atorvastatin Genoptim. Jednocześnie połączenia te mogą nasilać ryzyko wystąpienia silnych działań niepożądanych (m.in. rabdomiolizy):

 • leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna
 • niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, pozakonyzol, ryfampicyna, kwasem fusydowym
 • inne leki regulujące stężenie lipidów, np. inne fibraty, kolestypol, gemfibrozyl
 • niektóre blokery kanału wapniowego (stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym) np. amlodypina, diltiazem, a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron
 • letermowir (lek stosowany w celu zapobiegania chorobie powodowanej przez wirus cytomegalii)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeniem HIV (np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • ezetymib (wpływa na obniżenie choleesterolu), warfaryna (zmniejsza krzepliwość krwi), doustne leki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (środek przeciwbólowy), kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej) oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy (stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez)
 • dziurawiec (lek roślinny)

Atorvastatin Genotpim z jedzeniem i piciem:

Podczas terapii lekiem nie należy spożywać więcej niż jedną szklankę dziennie soku grejpfrutowego, gdyż może on zmodyfikować działanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atorvastatin Genoptim a alkohol

Podczas stosowania leku Atorvastatin Genoptim należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Atorvastatin Genoptim a prowadzenie pojazdów

Zazwyczaj lek Atorvastatin Genoptim nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atorvastatin Genoptim?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Atorvastatin Genoptim a ciąża
Atorvastatin Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Atorvastatin Genoptim a alkohol
Atorvastatin Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo