Kategorie

Atorvastatin Vitama (Atorvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Atorvastatin Vitama?

Atorvastatin Vitama należy do grupy leków zwanych statynami. Atorwastatyna - substancja czynna leku pomaga normalizować stężenie lipidów we krwi. Na skutek hamowania enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu powoduje zmniejszenie frakcji LDL oraz triglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaAtorvastatin Vitama
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

trójwodna sól wapniowa atorwastatyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • mannitol
 • kopowidon
 • bezwodny węglan sodu
 • kroskarmeloza sodowa
 • celuloza mikrokrystaliczna krzemowana
 • laktoza jednowodna
 • laurylosiarczan sodu
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy - częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • lecytyna (sojowa)
 • guma ksantan
Dostępne opakowania

Blistry:

 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 500 tabletek

Butelki HDPE:

dawka 10 mg, 20 mg i 40 mg:

 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 200 tabletek
 • 250 tabletek

dawka 80 mg:

 • 30 tabletek
 • 200 tabletek
Działanie / właściwości

Lek powoduje obniżenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia
 • zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek ze składników tego leku (nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję - ten lek zawiera lecytynę sojową)
 • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • nie stosować leku podczas terapii lekami przeciwwirusowym, stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierającymi glekaprewir z pibrentaswirem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • pacjent przyjmuje lub w ciągu 7 dni przyjmował kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rabdomiolizy)
 • udar z krwawienia do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • choroby nerek
 • niedoczynność tarczycy
 • powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź problemy z mięśniami w przeszłości lub podobne problemy u osób spokrewnionych
 • regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach
 • choroby wątroby w przeszłości
 • wiek powyżej 70 lat 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni, ból pleców
 • wyniki badań krwi, które wskazują na nieprawidłowości w czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • lekami modyfikującymi działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyną
 • niektórymi antybiotykami lub lekami przeciwgrzybiczymi, np. erytromycyną, klarytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, flukonazolem, worykonazolem, pozakonyzolem, ryfampicyną, kwasem fusydowym
 • innymi lekami regulującymi stężenie lipidów, np. inne fibraty, kolestypol, gemfibrozyl
 • niektórymi blokerami kanału wapniowego np. amlodypiną, diltiazemem, a także z lekami regulującymi rytm serca, np. digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • letermowirem 
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeniem HIV
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewirem, boceprewirem oraz lekiem złożonym zawierającym elbaswir z grazoprewirem
 • ezetyimbem, warfaryną, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, styrypentolem, cymetydyną, fenazonem, kolchicyną oraz z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy (stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez)
 • dziurawcem
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet, które są w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atorvastatin Vitama?

Lek Atorvastatin Vitama obniża stężenie lipidów: cholesterolu oraz triglicerydów we krwi, gdy sama dieta i zmiana trybu życia nie są skuteczne. Lek Atorvastatin Vitama może być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atorvastatin Vitama?

 • Hipercholesterolemia

Lek Atorvastatin Vitama jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B oraz triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10 roku życia. Lek stosowany jest również u osób starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną lub hiperlipidemią złożoną, gdy stosowanie niefarmakologicznych metod leczenia jest niewystarczające. Lek Atorvastatin Vitama może stanowić terapię dodaną do innych sposobów leczenia hipolipemizującego w celu obniżenia stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u osób dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii.

 • Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych, u których występuje duże ryzyko chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. W czasie terapii należy kontynuować dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Atorvastatin Vitama?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawka ta może być zwiększana przez lekarza w odstępach 4 tygodniowych lub dłuższych.

Maksymalna dawka leku Atorvastatin Vitama wynosi 80 mg raz na dobę. 

Tabletki Atorvastatin Vitama należy połykać w całości, popijając wodą. Lek może być przyjmowany o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Atorvastatin Vitama należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Atorvastatin Vitama

W przypadku pominięcia leku należy przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atorvastatin Vitama

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atorvastatin Vitama?

 • gdy pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek ze składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • u kobiet w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atorvastatin Vitama może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Atorvastatin Vitama i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

Rzadko (nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna (obrzęk twarzy, gardła, języka; może powodować trudności z oddychaniem)
 • ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączką, wysypka skórna z różowo-czerwonymi planami, szczególnie na dłoniach lub stopach z możliwymi pęcherzami
 • osłabienie, tkliwości, zerwanie mięśnia, ból mięśniowy lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu (gdy jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka może to być spowodowane przez rabdomiolizę)

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • nietypowe, niespodziewane krwawienie lub zasinienie (możliwe nieprawidłowości ze strony wątroby)
 • zespół toczniopodobny (wysypka, zaburzenia stawowe, wpływ na komórki krwi)

Inne możliwe działania niepożądane podczas stosowania leku Atorvastatin Vitama:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców
 • wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • anoreksja, brak apetytu, przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp
 • zmniejszenie wrażliwości na ból i dotyk
 • zmiana w odczuwaniu smaku
 • utrata pamięci
 • niewyraźne widzenie
 • dzwonienie w uszach lub w głowie
 • wymioty, odbijanie, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, łysienie
 • obecność białych krwinek w badaniu moczu
 • zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk kostek, podwyższona temperatura

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia widzenia
 • nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia 
 • cholestaza (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • uszkodzenie ścięgna

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)

 • reakcje alergiczne - objawy takie jak nagłe sapanie i ból w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść
 • utrata słuchu
 • ginekomastia (nadmierny rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzn)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawienie dostępnych danych)

 • utrzymujące się osłabienie mięśni

W trakcie terapii lekiem może wystąpić utrzymujące się osłabienie mięśni (częstość nieznana) oraz inne działania niepożądane, zgłaszane w trakcie leczenia niektórymi statynami:

 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • trudności z oddychaniem, uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka
 • cukrzyca (wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, wyższym stężeniem cukrów oraz tłuszczów we krwi, oraz u pacjentów z nadwagą)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atorvastatin Vitama należy skonsultować z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, gdy:

 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa
 • pacjent przyjmuje lub w ciągu 7 dni przyjmował kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu (jednoczesne stosowanie obu leków może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami)
 • u pacjenta wystąpił udar z krwawienia do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • pacjent ma problemy z nerkami
 • pacjent choruje na niedoczynność tarczycy
 • u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, bądź problemy z mięśniami w przeszłości lub podobne problemy u osób spokrewnionych
 • pacjent regularnie spożywa alkohol w dużych ilościach
 • u pacjenta występowały choroby wątroby w przeszłości
 • pacjent jest w wieku powyżej 70 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atorvastatin Vitama a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Atorvastatin Vitama u kobiet, które są w ciąży lub zamierzają zajść w ciążę.

Atorvastatin Vitama a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Atorvastatin Vitama u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Vitama lub ich działanie może zostać zmienione pod wpływem leku Atorvastatin Vitama np.:

 • leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna
 • niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, pozakonyzol, ryfampicyna, kwasem fusydowym
 • inne leki regulujące stężenie lipidów, np. inne fibraty, kolestypol, gemfibrozyl
 • niektóre blokery kanału wapniowego (stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym) np. amlodypina, diltiazem, a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron
 • letermowir (lek stosowany w celu zapobiegania chorobie powodowanej przez wirus cytomegalii)
 • leki stosowane w leczeniu zakażeniem HIV (np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem
 • ezetymib (wpływa na obniżenie choleesterolu)
 • warfaryna (zmniejsza krzepliwość krwi)
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki)
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka)
 • fenazon (środek przeciwbólowy)
 • kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy (stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez)
 • dziurawiec (lek roślinny)

Atorvastatin Vitama z jedzeniem i piciem:

 • sok grejpfrutowy (nie należy spożywać więcej niż dwie małe szklanki soku na dobę, gdyż większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Atorvastatin Vitama)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atorvastatin Vitama a alkohol

Podczas przyjmowania leku Atorvastatin Vitama należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Atorvastatin Vitama a prowadzenie pojazdów

Lek Atorvastatin Vitama nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atorvastatin Vitama?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego