Poradnik
Atossa (Ondansetronum)

Atossa (Ondansetronum)

Lek Atossa zawiera substancję czynną o nazwie ondansetron, należącą do leków przeciwwymiotnych z grupy selektywnych antagonistów receptorów serotoninowych (5HT3).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAtossa
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

8 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • krzemioka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • glicerol
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żółty żelaza
Dostępne opakowania

10 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie
 • zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dorosłych i dzieci powyżej szóstego miesiąca życia) oraz radioterapią nowotworów u dorosłych
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej u dorosłych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent stosuje lek apomorfinę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na inne leki podobne do ondansetronu, np. granisetron czy palonosetron
 • wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • zaburzenia rytmu serca np. zastoinową chorobę serca, objawiającą się dusznością i obrzękiem kostek
 • pacjent stosuje leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
 • niedrożność jelit
 • jeśli pacjent miał niedawno usunięte migdałki
 • zaburzenia czynności wątroby- nie należy wówczas stosować więcej niż 8 mg ondansetronu na dobę
 • przed zastosowaniem leku Atossa należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • bóle głowy
 • uczucie gorąca (nagłe zaczerwienienie) lub uczucie ciepła
 • zaparcia
 • zmiany wyników testów czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • apomorfiną
 • fenytoiną i karbamazepiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami z grupy beta-adrenolityków
 • lekami powodującymi zaburzenia elektrolitowe
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • antybiotykami (erytromycyna) lub lekami przeciwgrzybiczymi (ketokonazol)
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz serotoniny i noradrenaliny
Ciąża

Leku Atossa nie należy stosować podczas pierwszego trymestru ciąży.

Karmienie piersią

Leku Atossa nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Tabletki Atossa nie są odpowiednie do stosowania u dzieci.

U dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzieży lek można stosować w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, a u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy w postaci syropu lub wstrzykiwań.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W testach psychomotorycznych nie wykazano, aby ondansetron upośledzał wykonywanie czynności lub wywoływał sedację.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atossa?

Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Atossa?

Lek Atossa stosuje się w celu:

 • zapobiegania i hamowania nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dorosłych i dzieci powyżej szóstego miesiąca życia) oraz radioterapią nowotworów u dorosłych
 • zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej u dorosłych

Dawkowanie

Jak stosować lek Atossa?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsutować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią i radioterapią nowotworów

Dorośli:

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:

 • zalecana dawka doustna to 8 mg przyjmowane na godzinę lub 2 godziny przed chemioterapią, lub radioterapią, a następnie 8 mg doustnie po 12 godzinach

W kolejnych dniach:

 • zalecana dawka podawana doustnie to 8 mg dwa razy na dobę, która może być stosowana przez okres do 5 dni

W chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym:

 • lekarz może zadecydować o podaniu pierwszej dawki ondansetronu w postaci do wstrzykiwań lub doodbytniczej
 • o wielkości dawki zadecyduje lekarz
 • w kolejnych dniach lek jest stosowany jak w przypadku chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym

Dzieci w wieku od 6 miesięcy i młodzież:

 • lekarz zdecyduje, jaką podać dawkę w zależności od wielkości dziecka (powierzchni ciała) lub masy ciała

Tabletki Atossa 8 mg nie są odpowiednie do stosowania u dzieci. W takim przypadku lekarz przepisze ondansetron w postaci syropu lub w postaci do wstrzykiwań.

Zapobieganie nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej

Dorośli:

 • zalecana dawka doustna to 16 mg ondansetronu godzinę przed operacją
 • w leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzież:

 • w zapobieganiu nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej u dzieci ondansetron jest stosowany w postaci do wstrzykiwań (powolne wstrzyknięcie dożylne)

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zwykle nie jest konieczna zmiana dawki lub częstości stosowania

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

 • nie należy stosować dawki większej niż 8 mg ondansetronu na dobę

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku

 • należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku
 • w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atossa

Jeśli pacjent dorosły lub dziecko zażyje większą niż zalecana dawkę leku Atossa należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, lub zgłosić się do szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku. W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych

Pominięcie zastosowania leku Atossa

Jeśli pacjent pominął dawkę, ma nudności lub wymioty:

 • należy przyjąć lek Atossa możliwie jak najszybciej
 • następnie należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza)
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Jeśli pacjent pominął dawkę, ale nie ma nudności:

 • należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza)
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Atossa

Może się zdarzyć, że nudności i wymioty powrócą

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atossa?

Leku Atossa nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • stosowania leku z apomorfiną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atossa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Atossa i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypka skórna, jak czerwone plamki lub grudki (pokrzywka) w różnych miejscach na skórze całego ciała
 • omdlenie

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • bóle głowy
 • uczucie gorąca (nagłe zaczerwienienie) lub uczucie ciepła
 • zaparcia
 • zmiany wyników testów czynności wątroby (jeśli tabletki Atossa przyjmowane są z cisplatyną)

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • drgawki
 • mimowolne ruchy ciała lub drżenia, przewracanie oczami
 • nieregularne bicie serca - arytmia
 • spowolnione bicie serca - bradykardia
 • ból w klatce piersiowej
 • niedociśnienie tętnicze krwi, mogące spowodować uczucie omdlenia lub zawroty głowy
 • czkawka
 • zmiany wyników testów czynności wątroby

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia (widzenie niewyraźne)
 • zaburzenia rytmu serca (czasem nagła utrata przytomności), w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka)
 • osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępowały w ciągu 20 minut

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki podobne do ondansetronu, np. granisetron czy palonosetron
 • jeśli u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG - Atossa powoduje wydłużenie tego odstępu objawiające się zaburzeniami rytmu serca. Obserwowano przypadki częstoskurczu komorowego
 • jeśli pacjent miał kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca np. zastoinową chorobę serca, objawiającą się dusznością i obrzękiem kostek
 • jeśli pacjent stosuje leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Atossa może powodować wystąpienie zespołu serotoninowego, który obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie, niepokój, bezsenność, chwilowe trudności z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała, sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszenie pracy serca, nudności i wymioty, biegunkę, zaczerwienienie twarzy i rozszerzenie źrenic
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit
 • jeśli pacjent miał niedawno usunięte migdałki - leczenie ondansetronem może maskować objawy krwawienia wewnętrznego
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby- nie należy wówczas stosować więcej niż 8 mg ondansetronu na dobę
 • przed zastosowaniem leku Atossa należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atossa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Atossa podczas pierwszego trymestru ciąży, ponieważ lek Atossa może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia rozszczepu wargi i /lub podniebienia.

Atossa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Atossa nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości ondansetronu przenikają do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jest to ważne, ponieważ lek Atossa może wpływać na działanie niektórych leków. Leki te również mogą wpływać na działanie leku Atossa. W szczególności należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, gdy pacjent stosuje takie leki jak:

 • apomorfina- jednoczesne stosowanie leku Atossa z apomorfiną (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) jest przeciwwskazane, gdyż może to spowodować spadek ciśnienia i utratę świadomości
 • fenytoina lub karbamazepina stosowane w leczeniu padaczki, gdyż może to spowodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń takich jak gruźlica, gdyż może to spowodować zmniejszenie stężenia ondansteronu we krwi
 • tramadol - lek przeciwbólowy, gdyż działanie tramadolu może być osłabione
 • leki przeciwarytmiczne stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niektórych chorób serca lub oczu, lęku oraz zapobieganiu migrenom
 • leki wpływające na serce, w tym na odstęp QT
 • leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (zwlaszcza antracylkiny i trastuzumab)
 • antybiotyki (erytromycyna) lub leki przeciwgrzybicze (ketokonazol)
 • leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny stosowane w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atossa a alkohol

Nie wykazano interakcji z alkoholem.

Atossa a prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, aby lek Atossa upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atossa?

 • lek Atossa nalezy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza
 • chronić przed wilgocią, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Atossa a ciąża
Atossa a karmienie piersią
Interakcje
Atossa a alkohol
Atossa a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo