Poradnik
Atropinum sulfuricum WZF 1% (Atropini sulfas)

Atropinum sulfuricum WZF 1% (Atropini sulfas)

Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, znajdujących się w różnych odległościach).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAtropinum sulfuricum WZF 1%
Nazwa międzynarodowaAtropini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Siarczan atropiny

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksyetyloceluloza
 • kwas borowy
 • edetynian disodu
 • chlorek benzalkoniowy roztwór
 • kwas solny 10% (do ustalenia pH)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

5 ml

Działanie / właściwości

Rozkurczające

Zastosowanie
 • w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji (wykonywanym w celu określenia wady wzroku) u małych dzieci
 • leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego, w celu zapobiegania powikłaniom zwanym zrostami tęczówkowo - soczewkowymi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na siarczan atropiny, inne substancje o takim samym działaniu (zwane cholinolitykami), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jaskra pierwotna (podwyższone ciśnienie w oczach) z tendencją do zamykania kąta
 • jaskra z wąskim kątem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • po zastosowaniu leku należy chronić oczy przed światłem
 • lek może czasowo pogorszyć wzrok
 • ze względu na ryzyko wywołania wysokiej gorączki, atropinę należy stosować z bardzo dużą ostrożnością kiedy panuje wysoka temperatura otoczenia lub pacjent ma gorączkę
 • należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje tachykardia
 • u pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane
 • rozszerzenie źrenicy może przyspieszyć napad jaskry u osób, które ukończyły 60. rok życia
 • lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być absorbowany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, szczególnie u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne (wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu) lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1% i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane - patrz poniżej.

Możliwe interakcje z

Działanie atropiny nasilają:

 • leki o działaniu cholinolitycznym, np. amitryptylina
 • haloperydol i chloropromazyna
 • hydroksyzyna, klemastyna
 • niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona

W przypadku jednoczesnego stosowania fizostygminy, neostygminy lub pilokarpiny może wystąpić wzajemne znoszenie działania leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciąża

Lek Atropinum sulfuricum WZF 1% należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Stosowanie atropiny u kobiet karmiących piersią wymaga ostrożności.

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 6. roku życia zaleca się stosowanie leku z atropiną w niższym stężeniu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania atropiny u niemowląt oraz małych dzieci, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Atropina powoduje utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5 - 7 dni po zastosowaniu leku). W okresie stosowania kropli, a także utrzymujących się zaburzeń widzenia po ich zastosowaniu, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atropinum sulfuricum WZF 1%?

Atropinum sulfuricum WZF 1% zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka (zdolność przystosowania się oka do ostrego widzenia przedmiotów, znajdujących się w różnych odległościach).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atropinum sulfuricum WZF 1%?

 • w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji (wykonywanym w celu określenia wady wzroku) u małych dzieci
 • w leczeniu zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego, w celu zapobiegania powikłaniom zwanym zrostami tęczówkowo - soczewkowymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF 1%?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz.

Zazwyczaj lek stosuje się w sposób opisany poniżej.

Badanie refrakcji oka u dzieci:

 • w wieku od 6 lat: 1 kropla leku 2 razy na dobę przez 3 dni

Dodatkowa dawka może być zastosowana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

 • w wieku poniżej 6 lat zaleca się stosowanie leku zawierającego atropinę w niższym stężeniu

Leczniczo podaje się po jednej kropli do worka spojówkowego maksymalnie 2 razy na dobę.

Sposób podawania

Lek Atropinum Sulfuricum WZF 1% jest przeznaczony do użytku zewnętrznego, do stosowania miejscowo do oka (oczu). Nie należy dotykać końcówką kroplomierza oka, powiek oraz żadnych innych powierzchni, ponieważ może to prowadzić do zakażenia kropli. Stosowanie zanieczyszczonych kropli może spowodować niebezpieczne powikłania, a nawet utratę wzroku. Podczas zakraplania należy bardzo uważać, aby lek nie dostał się do ust.

1. Przed użyciem kropli należy dokładnie umyć ręce.

2. Odkręcić zakrętkę butelki.

3. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4. Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy czynność powtórzyć.

5. Bezpośrednio po zakropleniu leku należy przez około 1 minutę delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka.

6. Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów od 3 do 5.

7. Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w butelce.

8. Po zakropleniu należy zakręcić butelkę.

9. Po użyciu kropli, należy dokładnie umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atropinum Sulfuricum WZF 1%

W przypadku wchłonięcia się do krążenia ogólnego nadmiernej ilości leku mogą wystąpić objawy, takie jak:

 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia zachowania
 • zawroty głowy
 • przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość (zmiana normalnego rytmu uderzeń serca)
 • gorączka
 • omamy (wzrokowe, słuchowe)
 • wysypki
 • wzdęcia (u niemowląt)
 • nasilone pragnienie
 • suchość w ustach
 • senność, zmęczenie, osłabienie
 • suchość skóry
 • zatrzymanie moczu
 • zapalenie skóry (egzema)
 • ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia krwi oraz pogłębiającymi się zaburzeniami oddychania

Jeżeli wystąpiły wymienione objawy lub lek został zastosowany niewłaściwie, np. został wypity, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Atropinum Sulfuricum WZF 1%

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atropinum sulfuricum WZF 1%?

Leku Atropinum sulfuricum WZF 1% nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na siarczan atropiny, inne substancje o takim samym działaniu (zwane cholinolitykami), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy u pacjenta występuje jaskra pierwotna (podwyższone ciśnienie w oczach) z tendencją do zamykania kąta
 • gdy u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne (wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu) lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1% i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Częstość występowania działań niepożądanych nieznana:

 • zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim (zamykającym się) kątem, zapalenie spojówek (uczucie ciała obcego pod powiekami, kłucie, pieczenie, obecność wydzieliny), swędzenie, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło. Miejscowe podrażnienie, przemijające pieczenie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek występuje po długotrwałym stosowaniu leku
 • wysypka skórna
 • ciężka ataksja (niezborność ruchów), niepokój, pobudzenie i omamy, zwłaszcza u niemowląt i pacjentów w podeszłym wieku
 • suchość w ustach, trudności z połykaniem oraz mową, zaczerwienienie i suchość skóry, przemijające spowolnienie akcji serca przechodzące w przyspieszenie akcji serca, kołatanie serca i zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ilości wydzieliny oskrzelowej, parcie na mocz i zatrzymanie moczu oraz zaparcia
 • stan splątania - nasilone zaburzenia świadomości (szczególnie u osób starszych), nudności, wymioty i zawroty głowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF 1% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • po zastosowaniu leku należy chronić oczy przed światłem
 • lek może czasowo pogorszyć wzrok
 • ze względu na ryzyko wywołania wysokiej gorączki, atropinę należy stosować z bardzo dużą ostrożnością kiedy panuje wysoka temperatura otoczenia lub pacjent ma gorączkę
 • należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • u pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane
 • rozszerzenie źrenicy może przyspieszyć napad jaskry u osób, które ukończyły 60. rok życia
 • lek zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym ml roztworu. Może być on absorbowany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, szczególnie u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku, należy skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Atropinum sulfuricum WZF 1% a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy lekarz uzna, że korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Atropinum sulfuricum WZF 1% a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy atropina przenika do mleka kobiecego. Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje zastosować.

Działanie atropiny nasilają:

 • leki o działaniu cholinolitycznym, np. amitryptylina (lek przeciwdepresyjny)
 • haloperydol i chloropromazyna (leki stosowane w zaburzeniach psychicznych)
 • hydroksyzyna, klemastyna (leki przeciwalergiczne należące do tzw. leków przeciwhistaminowych I generacji)
 • niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona

W przypadku jednoczesnego stosowania fizostygminy, neostygminy lub pilokarpiny (leki stosowane np. w leczeniu jaskry) może wystąpić wzajemne znoszenie działania leków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atropinum sulfuricum WZF 1% a alkohol

Nie należy przyjmować alkoholu podczas stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF 1%.

Atropinum sulfuricum WZF 1% a prowadzenie pojazdów

Atropina powoduje utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5 - 7 dni po zastosowaniu leku). W okresie stosowania kropli, a także utrzymujących się zaburzeń widzenia po ich zastosowaniu, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atropinum sulfuricum WZF 1%?

Przechowywać butelkę w temperaturze poniżej 25°C szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez okres 4 tygodni.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Atropinum sulfuricum WZF 1% a ciąża
Atropinum sulfuricum WZF 1% a karmienie piersią
Interakcje
Atropinum sulfuricum WZF 1% a alkohol
Atropinum sulfuricum WZF 1% a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo