Poradnik
Atrovent N (Ipratropii bromidum)

Atrovent N (Ipratropii bromidum)

Atrovent N to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera bromek ipratropium, należący do grupy leków rozszerzających oskrzela.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAtrovent N
Nazwa międzynarodowaIpratropii bromidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mikrogramów/ dawkę inhalacyjną

PostaćAerozol inhalacyjny, roztwór
Skład - substancja czynna

Bromek ipratropiowy

Skład - substancje pomocnicze
 • czterofluoroetan
 • bezwodny kwas cytrynowy
 • bezwodny etanol
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

1 pojemnik zawierający 10 ml roztworu (200 dawek)

Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • leczenie podtrzymujące stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc
 • astma oskrzelowa
Przeciwwskazania

Uczulenie na atropinę lub jej pochodne takie jak substancja czynna bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku)
 • niedrożność dróg moczowych
 • mukowiscydoza

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • w przypadku wywołanego inhalacją zwężenia dróg oddechowych
 • w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku
 • jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub nasilają się
 • po podaniu leku mogą wystąpić nagłe reakcje nadwrażliwości

Nie wolno dopuścić, aby lek Atrovent N dostał się do oczu.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych
 • lekami pobudzającymi receptory beta - 2 - adrenergiczne i preparatami ksantynowymi (teofilina)
Ciąża

Lek Atrovent N należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek Atrovent N należy stosować podczas karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

Lek Atrovent N można stosować u dzieci powyżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Atrovent N może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Atrovent N?

Atrovent N to lek o działaniu przeciwcholinergicznym, który zawiera substancję czynną - bromek ipratropium, należącą do grupy leków rozszerzających oskrzela. Atrovent N wskazany jest w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Atrovent N?

W leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej jako lek rozszerzający oskrzela.

Dawkowanie

Jak stosować lek Atrovent N?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

 • 2 dawki (rozpylenia) przy każdym zastosowaniu, 4 razy na dobę, nie więcej niż 12 rozpyleń na dobę
 • nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej
 • jeżeli leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, lub jeżeli stan pacjenta ulega pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia nowego leczenia
 • w przypadku nagłej lub gwałtownie nasilającej się duszności należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem

Sposób podawania

Przed pierwszym użyciem inhalatora należy dwukrotnie nacisnąć zawór dozujący.

Podczas każdego użycia należy przestrzegać następujących zasad:

 • zdjąć kapturek ochronny
 • wykonać głęboki wydech
 • trzymać inhalator w pozycji pionowej, zacisnąć wargi na ustniku (strzałka na pojemniku i dno pojemnika powinny być zwrócone ku górze)
 • wykonać wdech tak głęboko, jak to tylko możliwe, równocześnie naciskając silnie dno pojemnika
 • wstrzymać oddech na kilka sekund, następnie wyjąć ustnik z ust i wykonać wydech
 • powtórzyć te same czynności podczas drugiej inhalacji
 • po użyciu ponownie założyć kapturek ochronny
 • jeśli nie używa się inhalatora przez 3 dni, przed ponownym zastosowaniem należy jednorazowo nacisnąć zawór dozujący

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Atrovent N

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy koniecznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Mogą wystąpić łagodne objawy przedawkowania bromku ipratropiowego, takie jak suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ostrości widzenia oraz przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Atrovent N

Należy przyjąć zapomnianą dawkę możliwie szybko, jednak nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Atrovent N

W przypadku przerwania stosowania leku Atrovent N, trudności w oddychaniu mogą wystąpić ponownie lub mogą się nasilić. Dlatego też należy stosować lek Atrovent N tak długo, jak zalecił lekarz. W każdym przypadku należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania leku Atrovent N.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Atrovent N należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Atrovent N?

Leku Atrovent N nie powinno się stosować w przypadku, gdy pacjent ma uczulenie na atropinę lub jej pochodne takie jak substancja czynna bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Atrovent N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zawroty głowy
 • podrażnienie gardła, kaszel, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)
 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu)
 • kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy (nadmiernie szybkie bicie serca)
 • zwężenie dróg oddechowych, wywołane inhalacją (paradoksalne) zwężenie dróg oddechowych
 • skurcz krtani (nagłe skurcze strun głosowych, które mogą mieć wpływ na oddychanie i mowę)
 • obrzęk błony śluzowej gardła (obrzęk górnej części gardła)
 • niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki (obrzęk ochronnej warstwy zewnętrznej oka)
 • suchość w gardle
 • biegunkazaparcia, wymioty
 • zapalenie jamy ustnej
 • obrzęk jamy ustnej
 • zatrzymanie moczu
 • wysypka, świąd

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • migotanie przedsionków (bardzo szybkie, nieregularne bicie serca)
 • przyspieszenie czynności serca
 • zaburzenia akomodacji (ostrości widzenia)
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atrovent N należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku)
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych
 • jeśli pacjent ma mukowiscydozę, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • w przypadku wywołanego inhalacją zwężenia dróg oddechowych należy natychmiast odstawić lek Atrovent, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla życia
 • w przypadku wystąpienia powikłań dotyczących narządu wzroku, takich jak: ból oka, dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów występujące z zaczerwienieniem oczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który oceni czy te objawy mogą być wynikiem powikłań (rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia w oku, jaskra z wąskim kątem przesączania)
 • jeśli problemy z oddychaniem nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem, który zweryfikuje plan leczenia - lekarz może włączyć dodatkowe leki
 • po podaniu leku mogą wystąpić nagłe reakcje nadwrażliwości, co zostało potwierdzone przez rzadkie przypadki pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego (nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, mogący powodować trudności w oddychaniu), wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz szybko postępujących, zagrażających życiu reakcji alergicznych

Nie wolno dopuścić, aby lek Atrovent N dostał się do oczu.

Lek Atrovent N zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrovent N a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Chociaż badania niekliniczne nie wykazały niekorzystnego działania bromku ipratropiowego na nienarodzone dzieci, lek Atrovent N należy stosować podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Atrovent N a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza, lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy bromek ipratropium przenika do mleka kobiecego, dlatego należy stosować lek Atrovent N u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli lekarz nie zaleci tego jednoznacznie, należy unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania leku Atrovent N z innymi lekami należącymi do grupy leków przeciwcholinergicznych.

Leki pobudzające receptory beta - 2 - adrenergiczne i preparaty ksantynowe (teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Atrovent N a alkohol

Brak danych.

Atrovent N a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, zaburzenia ostrości widzenia, rozszerzenie źrenic lub niewyraźne widzenie należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Atrovent N?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • leku nie należy zamrażać
 • lek należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Atrovent N a ciąża
Atrovent N a karmienie piersią
Interakcje
Atrovent N a alkohol
Atrovent N a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo