Kategorie

Avaron (Glimepiridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Avaron?

Avaron to lek zawierający substancję czynną glimepiryd, która należy do grupy pochodnych sulfonylomocznika. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaAvaron
Nazwa międzynarodowaGlimepiridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Glimepiryd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • glikolan sodowy skrobi
 • powidon
 • starynian magnezu
 • tlenek żelaza żółty (dla dawki 3 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dla dawki 4 mg)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Hipoglikemizujące

Zastosowanie

Cukrzyca typu 2

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy
 • nadwrażliwość na substancje pomocnicze
 • cukrzyca insulinozależna
 • śpiączka cukrzycowa
 • kwasica ketonowa
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • ciąża
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • istnieje ryzyko hipoglikemii w przypadku pomijania lub nieregularnego przyjmowania posiłków przy równoczesnym stosowaniu leku Avaron
 • w trakcie leczenia należy regularnie wykonywać zlecone przez lekarza badania (poziom cukru we krwi oraz moczu, wskaźnik hemoglobiny glikolyzowanej, poziom leukocytów i trombocytów, badania czynności wątroby)
 • w sytuacjach stresowych może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę
 • u pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiany w obrazie krwi (małopłytkowość, leukopenia, erytropenia, granulocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia)
 • hipoglikemia
Możliwe interakcje z
 • fenylobutazonem
 • azapropazonem
 • oksyfenbutazonem
 • insuliną
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • salicylanami
 • kwasem p-amino-salicylowym
 • steroidami anabolicznymi
 • męskimi hormonami płciowymi
 • chloramfenikolem
 • lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny
 • fenfluraminą
 • dyzopiramidem
 • fibratami
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • fluoksetyną
 • allopurynolem
 • sympatykolitykami
 • cyklofosfamidem
 • trofosfamidem
 • ifosfamidem
 • sulfinpirazonem
 • niektórymi długodziałającymi sulfonamidami
 • tetracyklinami
 • infibitorami monoaminooksydazy
 • antybiotykami chinolonowymi
 • probenecydem
 • mikonazolem
 • pentoksyfiliną stosowaną w dużych dawkach pozajelitowo
 • trytokwaliną
 • flukonazolem
 • klarytromycyną
 • estrogenami i progestagenami
 • saluretykami
 • diuretykami tiazydowymi
 • lekami stymulującymi czynność tarczycy
 • glikokortykosteroidami
 • pochodnymi fenotiazyny
 • chlorpromazyną
 • adrenaliną
 • sympatykomimetykami
 • kwasem nikotynowym i jego pochodnymi
 • lekami przeczyszczającymi
 • fenytoiną
 • diazoksydem
 • glukagonem
 • barbituranami
 • ryfampicyną
 • acetazolamidem
 • antagonistami receptora H2
 • lekami blokującymi receptory ß-adrenergiczne
 • klonidyną
 • rezerpiną
Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Przyjmowanie leku Avaron wiąże się z ryzykiem hipoglikemii, której objawami mogą być zaburzenia widzenia i dezorientacja. Zdolność koncentracji i szybkość reakcji może zostać wówczas osłabiona, co stwarza zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Avaron?

Lek Avaron pobudza uwalnianie insuliny przez komórki β trzustki, co skutkuje zmniejszeniem poziomu glukozy we krwi. Ponadto zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę oraz zmniejsza jej wychwytywanie przez wątrobę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Avaron?

Lek Avaron jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, aktywność fizyczna oraz spadek masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

Dawkowanie

Jak stosować lek Avaron?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie zależy od wyników badań poziomu glukozy we krwi i moczu.

Dawka początkowa wynosi 1 mg. W przypadku braku zadowalającej kontroli glikemii powinna być stopniowo zwiększana w odstępach 1 - 2 tygodniowych między kolejnymi dawkami.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 6 mg.

Zalecenia dotyczące stosowania leku Avaron:

 • tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody
 • preparat należy przyjmować krótko przed lub w trakcie śniadania, lub - gdy pominięto śniadanie - na krótko przed pierwszym głównym posiłkiem
 • podczas leczenia konieczna jest właściwa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz wykonywanie badań krwi i moczu

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku:

W przypadku przedawkowania może wystąpić hipoglikemia utrzymująca się od 2 do 72 godzin, która może nawrócić po początkowej poprawie. Objawy mogą wystąpić dopiero po 24 godzinach od przyjęcia większej dawki leku. Najczęściej zaleca się obserwację szpitalną. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, gdy pacjent przyjmie za dużą ilość tabletek.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Avaron?

Nie należy stosować leku Avaron w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną, inne pochodne sulfonylomocznika lub sulfonamidy
 • nadwrażliwości na substancje pomocnicze
 • cukrzycy insulinozależnej, śpiączki cukrzycowej lub kwasicy ketonowej
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek
 • ciąży
 • karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Avaron może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiany w obrazie krwi (małopłytkowość, leukopenia, erytropenia, granulocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia)
 • hipoglikemia

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • łagodne reakcje nadwrażliwości, które mogą nasilać się do ciężkich reakcji przebiegających z dusznością, wstrząsem, spadkiem ciśnienia tętniczego
 • alergiczne zapalenie naczyń
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wrażenie pełnego żołądka
 • zaburzenia czynności wątroby objawiające się zastojem żółci i żółtaczką, zapaleniem, niewydolnością
 • nadwrażliwość na światło
 • zmniejszenie stężenia sodu w surowicy
 • alergiczne zapalenie naczyń

Częstość nieznana:

 • ciężka małopłytkowość z ilością płytek mniejszą niż 10000 mcg 
 • plamica małopłytkowa
 • nadwrażliwość krzyżowa na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub pokrewne związki chemiczne
 • przemijające zaburzenia widzenia
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • alergie skórne objawiające się świądem, wysypką, pokrzywką

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ryzyko hipoglikemi

W przypadku nieregularnego spożywania lub pomijania posiłków leczenie może prowadzić do hipoglikemii. 

Objawami hipoglikemii mogą być:

 • bóle i zawroty głowy
 • napady głodu
 • nudności
 • wymioty
 • znużenie
 • senność i zaburzenia snu
 • niepokój ruchowy
 • agresywność
 • osłabienie koncentracji i czasu reakcji
 • depresja
 • dezorientacja
 • zaburzenia mowy i widzenia
 • afazja
 • drżenie
 • niedowład
 • zaburzenia czucia
 • uczucie bezradności i utrata samokontroli
 • delirium
 • drgawki pochodzenia mózgowego
 • senność
 • utrata przytomności
 • śpiączka
 • bradykardia
 • płytki oddech
 • potliwość
 • nadciśnienie
 • palpitacje
 • dławica piersiowa
 • arytmie serca

Wstrząs hipoglikemiczny może przypominać obrazem klinicznym udar. Powyższe objawy zazwyczaj można kontrolować przez podanie węglowodanów. 

Ciężka lub długotrwała hipoglikemia wymaga natychmiastowej interwencji lekarza lub czasami leczenia szpitalnego.

Czynniki mające wpływ na rozwój hipoglikemii:

 • niechęć lub niezdolność do współpracy z lekarzem
 • niedożywienie, pomijanie i nieregularne przyjmowanie posiłków
 • zaburzona równowaga między podażą węglowodanów a aktywnością fizyczną
 • zmiana diety
 • spożywanie alkoholu z równoczesnym pomijaniem posiłków
 • zaburzenia czynności nerek i wątroby
 • przedawkowanie glimepirydu
 • niektóre niekontrolowane schorzenia endokrynologiczne, które mogą prowadzić do zaburzeń przemiany węglowodanów lub rozregulowania cukrzycy
 • jednoczesne przyjmowanie niektórych leków

W czasie leczenia glimepirydem należy regularnie wykonywać badania zlecone przez lekarza (oznaczanie stężenia cukru we krwi i w moczu, wskaźnika glikozylowanej hemoglobiny oraz badania czynności wątroby i obrazu krwi, przede wszystkim liczby leukocytów i trombocytów).

W sytuacjach stresowych typu wypadek, poważna operacja, infekcje ze stanem gorączkowym itp. może być wskazana czasowa zmiana leku na insulinę. U pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, wystąpić może zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avaron a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Avaron w ciąży jest przeciwwskazane. W czasie ciąży należy stosować insulinę.

Avaron a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pochodne sulfonylomocznika, do których należy substancja czynna leku Avaron, przenikają do mleka. Kobiety karmiące nie powinny stosować leku Avaron.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki nasilające działanie leku Avaron, prowadzące w niektórych przypadkach do hipoglikemii:

 • fenylobutazon
 • azapropazon
 • oksyfenbutazon
 • insulina
 • doustne leki przeciwcukrzycowe
 • salicylany
 • kwas p-amino-salicylowy
 • steroidy anaboliczne
 • męskie hormony płciowe
 • chloramfenikol
 • leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny
 • fenfluramina
 • dyzopiramid
 • fibraty
 • inhibitory konwertazy angiotensyny
 • fluoksetyna
 • allopurynol
 • sympatykolityki
 • cyklofosfamid
 • trofosfamid
 • ifosfamid
 • sulfinpirazon
 • niektóre długodziałające sulfonamidy
 • tetracykliny
 • infibitory monoaminooksydazy
 • antybiotyki chinolonowe
 • probenecyd
 • mikonazol
 • pentoksyfilina stosowana w dużych dawkach pozajelitowo
 • trytokwalina
 • flukonazol
 • klarytromycyna

Leki osłabiające działanie leku Avaron, prowadzące w niektórych przypadkach do wzrostu poziomu glukozy we krwi:

 • estrogeny i progestageny
 • saluretyki
 • diuretyki tiazydowe
 • leki stymulujące czynność tarczycy
 • glikokortykosteroidy
 • pochodne fenotiazyny
 • chlorpromazyna
 • adrenalina
 • sympatykomimetyki
 • kwas nikotynowy i jego pochodne
 • leki przeczyszczające 
 • fenytoina
 • diazoksyd
 • glukagon
 • barbiturany
 • ryfampicyna
 • acetazolamid

Leki, które mogą powodować zarówno nasilenie jak i osłabienie działania leku Avaron:

 • antagoniści receptora H2
 • leki blokujące receptory ß-adrenergiczne
 • klonidyna
 • rezerpina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avaron a alkohol

Alkohol może osłabiać bądź nasilać działanie leku Avaron w sposób nieprzewidywalny.

Avaron a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Przyjmowanie leku Avaron wiąże się jednak z ryzykiem hipoglikemii, której objawami mogą być zaburzenia widzenia i dezorientacja. Należy unikać sytuacji mogących prowadzić do hipoglikemii, podczas której zdolność koncentracji i szybkość reakcji jest osłabiona.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Avaron?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze 15°C - 25°C
 • chronić przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego