Poradnik

Axtil (Ramiprilum)

Axtil zawiera substancję czynną - ramipryl, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). W wyniku działania leku dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi przez naczynia oraz zmniejsza obciążenie mięśnia sercowego. Axtil stosowany jest w terapii nadciśnienia tętniczego, w schorzeniach nerek, a także w niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAxtil
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • preżelowana skrobia kukurydziana
 • stearylofumaran sodu
 • żółty tlenek żelaza (tabletki 2,5 mg i 5 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (tabletki 10 mg)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

• zmniejszanie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie krwi
• rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych
• ułatwienie pompowania krwi przez serce w całym organizmie

Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia
 • obniżenie ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca
 • ochronnie po zawale mięśnia sercowego
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia lub nasilania się już istniejącej choroby nerek
Przeciwwskazania
 • uczulenie na: ramipryl, jakikolwiek inny lek będący inhibitorem ACE lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęk naczynioruchowy w przeszłości
 • stan wymagający dializy lub innego rodzaju filtracji krwi
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
 • stan, w którym ilość krwi dopływającej do nerek jest zmniejszona
 • cukrzyca lub niewydolność nerek leczona lekiem zawierającym aliskiren
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem, wątrobą i nerkami
 • utrata soli lub znacznej ilość płynów
 • planowane odczulanie na ukąszenia pszczół lub os
 • planowane podanie środka znieczulającego
 • wysokie stężenie potasu
 • przyjmowanie leków lub występowanie stanów obniżających stężenie sodu we krwi
 • kolagenoza naczyń
 • obecna lub planowana ciąża
 • stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II, aliskirenu
 • rasa czarna
 • stosowanie leków, które zwiększają ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • podwyższone stężenie potasu we krwi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • niedociśnienie ortostatyczne, obniżone ciśnienie tętnicze, omdlenia
 • suchy drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty
 • wysypka
 • kurcze mięśni
 • ból w klatce piersiowej
Możliwe interakcje z
 • lekiem zawierającym sakubitryl z walsartanem
 • sartanami
 • alskirenem
 • lekami moczopędnymi, zwłaszcza oszczędzającymi potas
 • suplementami i lekami zawierającymi potas
 • heparyną
 • racekadotrylem
 • wildagliptyną
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami stosowanymi do łagodzenia bólu i przeciwzapalnymi
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • lekami stosowanymi, aby zapobiegać odrzuceniu przeszczepionych organów np. cyklosporyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Axtil w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13 tygodniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Axtil w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Axtil u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych przez kilka godzin po zażyciu pierwszej dawki leku lub po zwiększeniu dawki.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Axtil?

Lek Axtil zmniejsza wytwarzanie przez organizm substancji, które mogą podnosić ciśnienie krwi, rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne oraz ułatwia pompowanie krwi przez serce w całym organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Axtil?

Lek Axtil jest stosowany w leczeniu u dorosłych:

 • nadciśnienia tętniczego
 • schorzenia nerek
 • objawowej niewydolności serca
 • wtórnej prewencji ostrego zawału mięśnia sercowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Axtil? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek przyjmuje się codziennie o tej samej porze, popijając płynem, niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

 • rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie
 • dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do uzyskania pożądanych wartości ciśnienia tętniczego
 • dawka maksymalna to 10 mg raz dziennie
 • w przypadku jednoczesnego przyjmowania diuretyków lekarz może zalecić odstawienie lub zmniejszenie dawki takiego leku, zanim pacjent zacznie stosować lek Axtil

Profilaktyka zawału serca lub udaru mózgu

 • dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę
 • lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki
 • zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę

Zmniejszenie lub opóźnienie pogarszania się choroby nerek

 • dawka początkowa może wynosić 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie
 • lekarz decyduje o zastosowanej dawce
 • rekomendowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz dziennie

Niewydolność serca

 • rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie
 • odpowiednią dawkę ustali lekarz
 • dawka maksymalna to 10 mg na dobę, zaleca się dawkowanie dwa razy na dobę

Przebyty zawał serca

 • rekomendowana dawka początkowa to 1,25 mg raz dziennie do 2,5 mg dwa razy dziennie
 • dawkę dobiera lekarz
 • rekomendowana dawka to 10 mg na dobę stosowaną w dwóch dawkach podzielonych

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku lekarz zmniejszy dawkę początkową leku i będzie wolniej zmieniał jego dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axtil

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym. Najlepiej dotrzeć do szpitala w towarzystwie drugiej osoby lub zadzwonić po karetkę pogotowia, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Axtil

W przypadku pominięcia dawki następną należy przyjąć o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Axtil?

Nie należy stosować leku Axtil w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub inne inhibitory ACE
 • podczas jednoczesnego stosowania z sakubitrylem z walsartanem
 • stwierdzenia w wywiadzie epizodu obrzęku naczynioruchowego (dziedziczny, samoistny lub wskutek wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego po podaniu inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II)
 • istotnego obustronnego zwężenia tętnicy nerkowej lub zwężenia tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • niedociśnienia lub niestabilności hemodynamicznej
 • stosowania przez pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem nerek leku zawierającego aliskiren
 • stanu wymagającego dializy lub innego rodzaju filtracji krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Axtil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Axtil i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie, a także świąd i wysypka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, zaostrzenie wcześniej występującej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub złuszczanie się skóry (takie jak zespół Stevensa - Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • przyspieszone bicie serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze schorzenia, takie jak zawał serca czy udar mózgu
 • duszność lub kaszel - mogą to być objawy płucnych działań niepożądanych
 • zwiększone siniaczenie, krwawienie trwające dłużej niż zazwyczaj, inne krwawienia (np. krwawienie dziąseł), fioletowe wybroczyny na skórze lub większa niż zazwyczaj skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry - mogą to być objawy chorób krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować na plecy - mogą to być objawy zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) - mogą to być objawy chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy, zwłaszcza przy rozpoczynaniu stosowania leku Axtil lub zwiększaniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), szczególnie przy szybkim wstawaniu lub siadaniu
 • suchy, drapiący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypki skórne, w tym uniesione nad powierzchnię skóry
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub bóle mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi potwierdzone badaniami laboratoryjnymi

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • świąd i nietypowe dolegliwości skórne: drętwienie, mrowienie, szczypanie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)
 • utrata lub zmiana odczuwania smaku
 • zaburzenia snu
 • uczucie przygnębienia, niepokoju, nerwowość, niecierpliwość
 • zatkany nos, trudności w oddychaniu lub zaostrzenie astmy
 • obrzęk jelit (obrzęk naczynioruchowy jelit) objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
 • zgaga, zaparcie lub suchość w jamie ustnej
 • wydalanie w ciągu dnia większej ilości moczu niż zwykle
 • ostra niewydolność nerek
 • nadmierne pocenie
 • brak lub zmniejszenie apetytu
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, obrzęk rąk i nóg - objawy retencji płynów
 • zaczerwienienie
 • nieostre widzenie
 • bóle stawów
 • gorączka
 • spadek libido
 • obniżenie sprawności seksualnej u mężczyzn
 • eozynofilia
 • zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek widoczne w badaniach krwi

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • drżenie lub dezorientacja
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • płatowe złuszczanie się skóry, swędząca, grudkowata wysypka
 • zaburzenia paznokci (np. zmniejszenie przylegania lub oddzielenie się paznokcia od łożyska paznokcia)
 • wysypka lub zasinienie skóry
 • plamy skórne i ziębnięcie kończyn
 • zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu lub dzwonienie w uszach
 • uczucie osłabienia
 • spadek liczby krwinek czerwonych

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • nadwrażliwość na słońce

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem ADH (wazopresyna, hormon antydiuretyczny)
 • zaburzenia koncentracji
 • obrzęk jamy ustnej
 • zwiększenie poziomu przeciwciał w badaniu krwi
 • zmniejszenie liczby krwinek w badaniu krwi
 • hiponatremia
 • zmiana koloru palców u dłoni i stóp pod wpływem zimna, a następnie mrowienie lub ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnienie lub osłabienie reakcji
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Axtil należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • problemy z sercem, wątrobą i nerkami
 • plany dotyczące odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych
 • utratę soli lub znacznej ilości płynów
 • planowane podawanie środka znieczulającego
 • problemy z wysokim stężeniem potasu we krwi
 • występowanie kolagenozy naczyń (twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy)
 • przyjmowanie leków lub występowanie stanów obniżających stężenie sodu we krwi
 • ciążę lub planowanie ciąży
 • stosowanie innych leków, przede wszystkim: racekadotrylu, leków stosowanych w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu, wildagliptyny, sartanów, aliskirenu

Podczas stosowania leku Axtil należy zwrócić uwagę na:

 • stężenie potasu we krwi
 • neutropenię i agranulocytozę
 • kaszel

Lek zawiera laktozę, w związku z czym nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

U pacjentów rasy czarnej istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, a lek Axtil może być u nich mniej skuteczny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Axtil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ramipryl może szkodliwie wpływać na dziecko, dlatego nie zaleca się stosowania leku Axtil w okresie pierwszych 12. tygodni ciąży, i nie wolno stosować tego leku w II i III trymestrze ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Axtil, powinna natychmiast o tym fakcie poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą wskazana jest zmiana sposobu leczena.

Axtil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Połączenia leku Axtil są przeciwwskazane:

 • lekami zawierającymi sakubitryl z walsartanem - zwiększa to ryzyko obrzęku naczynioruchowego, należy zachować minimum 36 godzin odstępu między ostatnią dawką wspomnianych leków a rozpoczęciem kuracji ramiprylem
 • aliskirenem, jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek

Należy ostrożnie łączyć lek Axtil z:

 • sartanami np. walsartanem, telmisartanem, irbesartanem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, trimetoprimem, kotrimoksazolem, heparyną, cyklosporyną - może wystąpić hiperkaliemia
 • inhibitorami mTOR (np. syrolimus, eworolimus, temsyrolimus), racekadotrylem, wildagliptyną - może prowadzić do zwiększenia ryzyka obrzęku naczynioruchowego
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie m.in. diuretykami - zwiększają ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego
 • sympatykomimetykami o działaniu wazopresyjnym (efedryna, noradrenalina, adrenalina) - mogą powodować zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego leku Axtil
 • allopurynolem, prokainamidem, kortykosteroidami - zwiększone ryzyko reakcji hematologicznych
 • lekami przeciwzapalnymi - zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego, zwiększenie ryzyka zaburzeń czynności nerek oraz wzrostu stężenia potasu we krwi
 • lekami przeciwcukrzycowymi - mogą wystąpić reakcje hipoglikemiczne
 • solami litu, jego toksyczność może być zwiększona
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami immunosupresyjnymi, stosowanymi w zapobieganiu odrzucania przeszczepów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Axtil a alkohol

Spożywanie alkoholu z lekiem Axtil może wywołać zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie. Alkohol może wzmacniać działanie leków obniżających ciśnienie, dlatego możliwość jego spożywania należy omówić z lekarzem.

Axtil a prowadzenie pojazdów

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych mogących zmniejszać zdolność pacjenta do koncentracji i reagowania zwiększa się przy rozpoczynaniu stosowania leku Axtil lub zwiększaniu dawki. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w przypadku wystąpienia objawów hipotensji, takich jak zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Axtil?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Axtil a ciąża
Axtil a karmienie piersią
Interakcje
Axtil a alkohol
Axtil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo