Poradnik
Axudan HTC (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)

Axudan HTC (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)

Axudan HCT to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAxudan HTC
Nazwa międzynarodowaValsartanum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 80 mg + 12,5 mg
 • 160 mg + 12,5 mg
 • 160 mg + 25 mg
 • 320 mg + 12,5 mg
 • 320 mg + 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • walsartan
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • bezwodna krzemionka koloidalna

Skład otoczki:

Tabletki 80 mg + 12,5 mg, 160 mg + 12,5 mg i 320 mg + 25 mg: 

 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)

Tabletki 160 mg + 25 mg i 320 mg + 12,5 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czarny tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje czynne, inne pochodne sulfonamidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość wątroby i zastój żółci
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek, bezmocz
 • oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia i objawowa hiperurykemia
 • jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • dna moczanowa
 • dializoterapia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy kontrolować poziom elektrolitów w trakcie terapii
 • lek może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne
 • pogorszenie widzenia może być skutkiem zwiększonego ciśnienia w oku
 • przebyty zawal serca, niewydolność serca
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • obrzęk twarzy, języka i gardła
 • trudności w przełykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu
 • kaszel
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • bóle mięśniowe
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • solami litu
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (np. metyldopa)
 • aminami zwiększającymi ciśnienie krwi (noradrenalina, adrenalina)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • aspiryną
 • metotreksatem i cyklofosfamidem
 • beta-adrenolitykami
 • diazoksydem
 • lekami przeciwcukrzycowymi (metformina, insuliny)
 • witaminą D
 • suplementami wapnia
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (enalapryl, lizynopryl)
 • sartanami
 • alskirenem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • suplementami i lekami z potasem
 • glikozydami naparstnicy (digoksyna)
 • amantadyną
 • kolestyraminą i kolestypolem
 • tubokuraryną
 • allopurynolem, probenecydem, sulfinpirazonem
 • lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi i przeciwpadaczkowymi
 • rytonawirem
 • antybiotykami z grupy ryfamycyn i penicyliną G
 • lekami przeczyszczającymi
 • heparyną
 • kortykosteroidami
 • lekami nasennymi i znieczulającymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu Axudan HCT w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie walsartanu z hydrochlorotiazydem nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Axudan HCT?

Axudan HTC zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Pierwsza z nich zaliczana jest to tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd należy do tzw. tiazydowych leków moczopędnych powodujących zwiększenie objętości wydalanego moczu, co skutkuje zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Axudan HCT?

Lek Axudan HCT stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, którego nie udaje się odpowiednio kontrolować żadną z substancji wchodzącej w skład leku stosowaną osobno.

Dawkowanie

Jak stosować lek Axudan HCT?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

 • zwykle zalecaną dawką leku Axudan HCT jest jedna tabletka na dobę
 • lek należy przyjmować zawsze o tej samej porze każdego dnia, zazwyczaj rano
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków
 • tabletki należy połykać, popijając szklanką wody

Specjalne stosowanie u pacjentów, którzy mają problemy z wątrobą lub nerkami

Należy poinformowac o tym lekarza, może być konieczna zmiana dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axudan HCT

Jeśli pacjent przyjmie za dużo tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem. Przedawkowanie leku może objawiać się wystąpieniem silnych zawrotów głowy i / lub omdleń. W przypadku ich wystąpienia należy położyć się i niezwłocznie skontaktować z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Axudan HCT

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej. Gdy odstęp pomiędzy przyjęciem kolejnej dawki a zaległej będzie zbyt krótki, nie należy przyjmować zaległej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej. 

Przerwanie stosowania leku Axudan HCT

Nie należy przerywać leczenia ani zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem. Lekarz poinformuje pacjenta jak bezpiecznie odstawić lek, stopniowo zmniejszając dawkę. Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie działań niepożądanych. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Axudan HCT?

Nie należy stosować leku Axudan HCT w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną, inne pochodne sulfonamidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • w drugim i trzecim trymestrze ciąży
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby, marskości wątroby i zastoju żółci
 • ciężkiego zaburzeniu czynności nerek, bezmoczu
 • opornej na leczenie hipokaliemiia, hiponatremii, hiperkalcemii i objawowej hiperurykemii
 • jednoczesnego stosowania leków zawierającymi aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • dny moczanowej
 • dializoterapii
 • wieku poniżej 18 lat

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Axudan HCT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Axudan HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, języka, gardła
 • trudność w połykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu

Niezbyt często (mogą wystąpić u więcej niż 1 -10 na 1 000 osób):

 • kaszel
 • niedociśnienie
 • uczucie oszołomienia
 • odwodnienie
 • bóle mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • mrowienie lub drętwienie
 • niewyraźne widzenie
 • szumy uszne

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

Częstość nieznana:

 • trudności w oddychaniu
 • zmniejszona ilość wydalanego moczu
 • małe stężenie sodu i/lub potasu we krwi
 • mała liczba krwinek białych
 • zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi
 • zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowe we krwi
 • omdlenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Axudan HTC, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

 • występuje biegunka lub ciężkie wymioty
 • jest małe stężenie potasu we krwi
 • pacjent przyjmuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub inne preparaty zwiększające stężenie potasu
 • pacjent ma ciężką chorobę serca, zwężenie tętnicy nerkowej lub jest po przeszczepie nerki
 • pacjent ma chorobę wątroby lub nerek
 • w wywiadzie ujawniono epizod obrzęku naczynioruchowego
 • u chorego zdiagnozowano cukrzycę, dnę moczanową, hipercholesterolemię lub hipertrójglicerydemię
 • pacjent jest po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • pacjent odczuwa ból oka lub obserwuje pogorszenie widzenia - może być to skutek zwiększonego ciśnienia w oku

Lekarz może także podczas stosowanie leku Axudan HCT zlecić dodatkowo regularne kontrole czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenie elektrolitów we krwi.

Lek może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Axudan HTC a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
Stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na szkodliwy wpływ leku na rozwój dziecka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Axudan HTC a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania produktu Axudan HCT w okresie karmienia piersią, gdyż hydrochlorotiazyd zawarty w leku Axudan HCT przenika do mleka matki.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku Axudan HCT z solami litu - następuje zwiększenie stężenia litu w surowicy.

Należy ostrożnie łączyć Axudan HCT z:

 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (metyldopa, enalapryl, lizynopryl, aliskiren)  - ryzyko nasilenia efektu hipotensyjnego
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi - ryzyko niewydolności nerek
 • aspiryną
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, heparyną - wzrost stężenia potasu we krwi
 • suplementami i lekami z potasem
 • glikozydami naparstnicy (digoksyna) - ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • lekami zwiotczającymi mięśnie (tubokuraryna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej (allopurynol, probenecyd, sulfinpirazon)
 • lekami przeciwcukrzycowymi (metformina, insuliny) - zaburzenie tolerancji glukozy
 • amantadyną - zwiększenie ryzyka działań niepożądanych amantadyny
 • kortykosteroidami, lekami przeczyszczającymi, lekami moczopędnymi i penicyliną G - ryzyko zbyt dużego obniżenia stężenia potasu we krwi
 • jodowymi środkami kontrastującymi - ryzyko ostrej niewydolności nerek
 • cyklosporyną - zwiększone ryzyko dny moczanowej
 • lekami cytotoksycznymi (metotreksat, cyklofosfamid) - zmniejszenie wydalania ich metabolitów
 • antybiotykami z grupy ryfamycyn, cyklosporyną i rytonawirem (lek stosowany w leczeniu AIDS) - nasilenie działania leku Axudan HCT
 • aminami zwiększającymi ciśnienie krwi (noradrenalina, adrenalina)
 • beta-adrenolitykami
 • witaminą D i suplementami wapnia
 • lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi i przeciwpadaczkowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Axudan HTC a alkohol

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych z alkoholem może nasilić niedociśnienie ortostatyczne, spowodować zawroty głowy i omdlenia.

Axudan HTC a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu walsartanu z hydrochlorotiazydem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas wykonywania takich czynności należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy lub znużenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Axudan HCT?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • temperatura nie powinna przekraczać 30oC
 • lek powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Axudan HTC a ciąża
Axudan HTC a karmienie piersią
Interakcje
Axudan HTC a alkohol
Axudan HTC a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo