Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Azathioprine VIS (Azathioprinum)

Azathioprine VIS (Azathioprinum)

Lek Azathioprine VIS zawiera azatioprynę, która należy do grupy leków immunosupresyjnych, czyli zmniejszających siłę działania układu odpornościowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAzathioprine VIS
Nazwa międzynarodowaAzathioprinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Azatiopryna

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • talk
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Immunosupresyjne

Zastosowanie
 • leczenie chorób o podłożu autoimmunologicznym
 • leczenie umiarkowanych do ciężkich chorób zapalnych jelit
 • po przeszczepieniu narządów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na azatioprynę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • uczulenie na merkaptopurynę
 • leukopenia
 • niska aktywność enzymu TPMT
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Azathioprine VIS należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • choroby nerek lub wątroby
 • niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (zespół Lesch - Nyhana)

Stosowanie leku może prowadzić do zwiększenia ryzyka:

 • wystąpienia niektórych nowotworów, np. raka skóry (zaleca się stosowanie filtrów przeciwsłonecznych)
 • wystąpienia zespołów limfoproliferacyjnych
 • rozwoju ciężkiego stanu zwanego zespołem aktywacji makrofagów (nadmiernej aktywacji krwinek białych związanej z zapaleniem), zazwyczaj występującego u osób ze szczególnymi rodzajami zapalenia stawów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często: 

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)

Często:

 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • spadek ciśnienia krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • nudności, wymioty, jadłowstręt
Możliwe interakcje z
 • solami złota i lekami przeciwmalarycznymi
 • cytarabiną
 • allopurynolem
 • oksypurynolem
 • tiopurynolem
 • febuksostatem
 • penicylaminą
 • lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna i acenokumarol
 • cymetydyną
 • indometatycyną
 • lekami cytostatycznymi
 • aminosalicylanami, takimi jak mesalazyna, olsalazyna, sulfasalazyna
 • kotrimoksazolem
 • infliksimabem
 • lekami zwiotczającymi, takimi jak tubokuraryna i sukcynylocholina
 • kaptoprilem
 • nie należy szczepić szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek jest stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy obsługiwać maszyn i prowadzić pojazdów, jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane uniemożliwiające te czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Azathioprine VIS?

Lek Azathioprine VIS jest lekiem immunosupresyjnym, zawierającym azatioprynę, która osłabia działanie układu odpornościowego. Ze względu na mechanizm działania, działanie terapeutyczne leku może wystąpić dopiero po tygodniach lub miesiącach leczenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Azathioprine VIS?

Lek stosuje się w:

 • leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym, np. toczeń rumieniowaty układowy, ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie skórno - mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, guzkowe zapalenie okołotętnicze, pęcherzyca zwyczajna - piodermia zgorzelinowa, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, przewlekła oporna plamica małopłytkowa, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby
 • leczeniu umiarkowanych do ciężkich chorób zapalnych jelit takich jak: choroba Leśniowskiego - Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • po przeszczepieniu narządów takich jak: nerki, serce i wątroba - w celu wydłużenia czasu przeżycia przeszczepianych narządów, po przeszczepieniu nerek - w celu zmniejszenia dawek kortykosteroidów

Dawkowanie

Jak stosować lek Azathioprine VIS?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosowany jest doustnie, najlepiej po posiłku popijając wodą.

Wielkość dawki lekarz dobierze indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego, czynności szpiku kostnego pacjenta oraz wskazania.

Dawkowanie w przeszczepach:

W pierwszym dniu po przeszczepieniu narządu przyjmuje się dawkę 5 mg / kg masy ciała na dobę, następnie podawana jest dawka podtrzymująca od 1 do 4 mg/ kg masy ciała na dobę. Ze względu na ryzyko odrzucenia przeszczepu lek stosuje się dożywotnio w mniejszych dawkach.

Inne wskazania:

Dawka dobowa wynosi od 1 do 3 mg / kg masy ciała na dobę. Dawka podtrzymująca dobierana jest indywidualnie. Jeśli po 3 miesiącach leczenia stan pacjenta nie ulegnie poprawie, lekarz rozważy odstawienie leku Azathioprine VIS. W przypadku pacjentów z zapalną chorobą jelit czas trwania leczenia może trwać minimum 12 miesięcy, a odpowiedź na leczenie może być klinicznie widoczna dopiero po 3 do 4 miesiącach terapii.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Lekarz dobierze mniejszą dawkę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

Lekarz dobierze mniejszą dawkę i zaleci kontrolę czynności układu krwiotwórczego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć lek jak najszybciej, chyba, że zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki nie zaleci tego lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Azathioprine VIS?

Leku nie należy stosować w przypadku, gdy występuje:

 • uczulenie na azatioprynę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • uczulenie na merkaptopurynę
 • leukopenia
 • niska aktywność enzymu TPMT
 • ciąża lub karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Azathioprine VIS może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą, ponieważ pacjent może wymagać natychmiastowej pomocy medycznej, jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

 • reakcje nadwrażliwości, w tym często: gorączka, bóle mięśni i stawów; rzadko: wysypka i wykwity skórne
 • złe samopoczucie, zawroty głowy, dreszcze, świąd skóry
 • wysypka (wypukłe, czerwone, różowe lub fioletowe grudki bolesne podczas dotyku), szczególnie na ramionach, rękach, palcach, twarzy i szyi, z występującą jednocześnie gorączką (zespół Sweeta, znany także jako ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa)
 • zaburzenia czynności wątroby i zastój żółci, z objawami jak żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (mogą to być częste działania niepożądane)
 • problemy z krwią lub szpikiem kostnym, objawy obejmują: osłabienie, zmęczenie, bladość, łatwiejsze powstawanie siniaków, nietypowe krwawienia lub zakażenia

Zgłaszano także występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • spadek ciśnienia krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • nudności, wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów), niedokrwistość
 • biegunka (u pacjentów z zapalną chorobą jelit odnotowano przypadki ciężkiej biegunki, nawracającej po ponownym podaniu leku)

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze, szczególnie w obrębie dróg oddechowych (zwłaszcza u pacjentów po przeszczepach)
 • różne rodzaje nowotworów, w tym nowotwory krwi, układu chłonnego i rak skóry

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów)
 • pancytopenia (niedobór krwinek i płytek krwi) i niedokrwistość aplastyczna
 • zapalenie naczyń
 • zapalenie trzustki (zwłaszcza po przeszczepieniu nerek lub u pacjentów z zapalną chorobą jelit)
 • zapalenie okrężnicy, zapalenie uchyłków i perforacja jelit (obserwowano u pacjentów po przeszczepach narządów)
 • odwracalne śródmiąższowe, polekowe zapalenie płuc
 • łysienie (w wielu przypadkach ustąpiło ono samoistnie mimo kontynuowania leczenia z zastosowaniem mniejszej dawki leku)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Azathioprine VIS należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • choroby nerek lub wątroby
 • niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (zespół Lesch - Nyhana)

Stosowanie leku może prowadzić do zwiększenia ryzyka:

 • wystąpienia niektórych nowotworów, np. raka skóry (zaleca się stosowanie filtrów przeciwsłonecznych)
 • wystąpienia zespołów limfoproliferacyjnych
 • rozwoju ciężkiego stanu zwanego zespołem aktywacji makrofagów (nadmiernej aktywacji krwinek białych związanej z zapaleniem), zazwyczaj występującego u osób ze szczególnymi rodzajami zapalenia stawów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azathioprine VIS a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Azathioprine VIS a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy łączyć leku z:

 • solami złota i lekami przeciwmalarycznymi
 • cytarabiną
 • allopurynolem
 • oksypurynolem
 • tiopurynolem
 • febuksostatem
 • penicylaminą
 • lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna i acenokumarol
 • cymetydyną
 • indometatycyną
 • lekami cytostatycznymi
 • aminosalicylanami, takimi jak mesalazyna, olsalazyna, sulfasalazyna
 • kotrimoksazolem
 • infliksimabem
 • lekami zwiotczającymi, takimi jak tubokuraryna i sukcynylocholina
 • kaptoprilem
 • nie należy szczepić szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Azathioprine VIS a alkohol

Brak danych.

Azathioprine VIS a prowadzenie pojazdów

Nie należy obsługiwać maszyn i prowadzić pojazdów, jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane uniemożliwiające te czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Azathioprine VIS?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C,
 • w oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Azathioprine VIS a ciąża
Azathioprine VIS a karmienie piersią
Interakcje
Azathioprine VIS a alkohol
Azathioprine VIS a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki