Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Beloflow (Solifenacini succinas)

Beloflow (Solifenacini succinas)

Lek Beloflow należy do grupy leków cholinolitycznych. Leki te zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Lek zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu, czego konsekwencją jest wydłużenie odstępów w korzystaniu z toalety.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBeloflow
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • Skrobia żelowana kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 5 cP
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 8000
 • talk
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172) - tabletki w dawce 10 mg
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Ograniczenie aktywności pęcherza moczowego.

Zastosowanie

Leczenie pęcherza nadreaktywnego.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • problemy z oddaniem moczu lub problem z opróżnieniem pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu)
 • ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit (toksyczne rozdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • choroba mięśni nazywaną miastenią, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni
 • zwiększone ciśnienie płynu w gałce ocznej przebiegające ze stopniową utratą wzroku (jaskra)
 • hemodializa
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężka choroba nerek lub choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu, z jednoczesnym stosowaniem leków, które mogą opóźniać wydalanie leku Beloflow z organizmu (np. ketokonazol)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu)
 • zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (ruchów żołądka i jelit)
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga (dyspepsja), uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż stosowanie takiego leku razem z lekiem Beloflow może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków
 • lekami cholinergicznymi, gdyż mogą one osłabiać działanie leku Beloflow
 • lekami przyspieszającymi pracę przewodu pokarmowego, takimi jak metoklopramid i cyzapryd, gdyż lek Beloflow może osłabiać ich działanie
 • lekami takimi jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, gdyż spowalniają one proces usuwania leku Beloflow z organizmu
 • lekami takimi jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, gdyż mogą one przyspieszać proces usuwania leku Beloflow z organizmu
 • lekami takimi jak bisfosfoniany, gdyż mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, ponieważ lek może przenikać do mleka matki.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane takie jak:

 • niewyraźne widzenie
 • senność
 • uczucie zmęczenia

Działanie i właściwości

Jak działa lek Beloflow?

Lek Beloflow zawiera bursztynian solifenacyny, który jest lekiem przeciwcholinergicznym. Jego działanie polega na ograniczeniu aktywności pęcherza moczowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Beloflow?

Lek Beloflow stosuje się w leczeniu objawów schorzenia nazywanego pęcherzem nadreaktywnym. Do objawów tych należą: epizody niespodziewanej, silnej i nagłej potrzeby oddania moczu, zwiększona częstość oddawania moczu oraz nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.

Dawkowanie

Jak stosować lek Beloflow?

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ogólne zasady dawkowania:

 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją płynem
 • lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków
 • tabletki nie należy rozgniatać
 • zwykle stosuje się dawkę 5 mg na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg na dobę
 • tabletkę 10 mg można podzielić na równe dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli przez pomyłkę zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania to:

 • ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • senność i zaburzenia widzenia
 • omamy (halucynacje)
 • nadmierne pobudzenie
 • drgawki (konwulsje)
 • trudności w oddychania
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • zatrzymanie moczu

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku przerwania stosowania leku Beloflow objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub się zaostrzyć. Przerwanie stosowania leku należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Beloflow?

Nie należy stosować tego leku, gdy u pacjenta występują:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • problemy z oddaniem moczu lub problem z opróżnieniem pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu)
 • ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit (toksyczne rozdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • choroba mięśni nazywaną miastenią, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni
 • zwiększone ciśnienie płynu w gałce ocznej przebiegające ze stopniową utratą wzroku (jaskra)
 • hemodializa
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • ciężka choroba nerek lub choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu, z jednoczesnym stosowaniem leków, które mogą opóźniać wydalanie leku Beloflow z organizmu (np. ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Beloflow może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Beloflow i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Jeżeli u pacjenta wystąpi atak alergii lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka), należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę.

U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacynę zgłaszano obrzęk naczynioruchowy (postać alergii skórnej, która powoduje obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu). Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Beloflow i wdrożyć odpowiednie leczenie lub stosowne środki zaradcze.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga (dyspepsja), uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt częste (mogą rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego
 • senność, zaburzenia odczuwania smaku
 • suchość (podrażnienie) oczu
 • suchość w jamie nosowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga), suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie, zbieranie się płynu (obrzęki) w dolnych częściach nóg

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaleganie dużej ilości twardego stolca (zaleganie mas kałowych) w jelicie grubym
 • zbieranie się moczu w pęcherzu związane z trudnościami w jego opróżnianiu (zatrzymanie moczu)
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • wymioty
 • świąd, wysypka

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • halucynacje, splątanie
 • wysypka alergiczna

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszony apetyt
 • zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • zmiany aktywności elektrycznej serca (EKG) nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca (Torsade de Pointes)
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Beloflow należy zachować szczególną ostrożność, w przypadku gdy u pacjenta występuje:

 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu)
 • zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (ruchów żołądka i jelit)
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Beloflow a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Beloflow a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność, gdy lek Beloflow jest przyjmowany z:

 • innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż stosowanie takiego leku razem z lekiem Beloflow może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków
 • lekami cholinergicznymi, gdyż mogą one osłabiać działanie leku Beloflow
 • lekami przyspieszającymi pracę przewodu pokarmowego, takimi jak metoklopramid i cyzapryd, gdyż lek Beloflow może osłabiać ich działanie
 • lekami takimi jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, gdyż spowalniają one proces usuwania leku Beloflow z organizmu
 • lekami takimi jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, gdyż mogą one przyspieszać proces usuwania leku Beloflow z organizmu
 • lekami takimi jak bisfosfoniany, gdyż mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Beloflow a alkohol

Brak danych.

Beloflow a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane takie jak:

 • niewyraźne widzenie
 • senność
 • uczucie zmęczenia

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Beloflow?

Lek Beloflow należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Beloflow a ciąża
Beloflow a karmienie piersią
Interakcje
Beloflow a alkohol
Beloflow a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki