Poradnik
Bicardef (Bisoprololi fumaras)

Bicardef (Bisoprololi fumaras)

Bicardef to lek zalecany w chorobach serca i układu krążenia. Reguluje ciśnienie krwi i pracę serca. Zawiera w swoim składzie lek bisoprolol w postaci fumaranu, który wpływa na funkcjonowanie pracy serca (wybiórczo blokuje receptory beta1 serca).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBicardef
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol
 • lecytyna sojowa
 • lak glinowy żółcieni chinolinowej
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwnadciśnieniowe
 • zwolnienie rytmu pracy serca w spoczynku i po wysiłku
 • ograniczanie zużycia tlenu przez mięsień sercowy
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bisoprololu fumaran lub którykolwiek ze składników tego leku
 • ostra niewydolność serca lub zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają podawania leków dożylnych np. inotropowych
 • wstrząs wywołany zaburzeniami czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • zaburzenia przewodzenia impulsów między przedsionkami a komorami serca (blok przedsionkowo-komorowy) bez wszczepionego rozrusznika
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo przedsionkowy
 • znaczące spowolnienie akcji serca (bradykardia)
 • niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg)
 • ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła choroba oskrzelowo-płucna
 • późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespół Raynauda
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasic metaboliczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dusznicą bolesną przy towarzyszącej niewydolności serca
 • u pacjentów z cukrzycą (szczególnie ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi), gdyż lek może maskować objawy hipoglikemii (kołatanie serca, pocenie się)
 • w trakcie długotrwałej głodówki
 • podczas leczenia odczulającego, gdyż może lek nasilać reakcje anafilaktyczne
 • w niektórych chorobach serca lub układu krążenia: w bloku przedsionkowo-komorowym I stopnia, u chorych z zaburzeniami krążenia wywołanymi skurczem naczyń wieńcowych (tzw. angina Prinzmentela) oraz z chorobą zarostową tętnic obwodowych (mogą nasilić się objawy)
 • przed zabiegiem chirurgicznym, ponieważ mogą wystąpić poważne interakcje z lekami (zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym). Zaleca się stopniowo zmniejszać dawki przed zabiegiem operacyjnym i całkowicie odstawić lek na 48 h przed planowaną operacją i znieczuleniem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • stan wyczerpania
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • uczucie zimna
 • drętwienia kończyn
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nudności, biegunka, wymioty)

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 10 na 1000 osób):

 • zaburzenia snu
 • depresja
 • zaburzenia pracy serca
 • nasilenie wcześniej istniejącej niewydolności serca
 • niedociśnienie
 • skurcz oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową lub obturacyjną płuc
 • osłabienie mięśni
 • kurcze mięśni
Możliwe interakcje z
 • niektórymi lekami nasercowymi (tzw. inhibitory kanału wapniowego np. werapamil lub diltiazem)
 • niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. klonidyną, metyldopą, moksonidyną, rezerpiną)
Ciąża

Podanie bisoprololu może być niebezpieczne dla płodu i noworodka. Również planowana ciąża wymaga konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania bisoprololu ze względu na brak danych, pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania bisoprololu ze względu na brak dostatecznych danych klinicznych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Bisoprolol może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn zwłaszcza na początku leczenia czy przy zmianie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bicardef?

Bisoprolol wpływa wyłącznie na funkcjonowanie serca (wybiórczo blokuje receptory beta1 serca), obniża ciśnienie krwi, zwalnia rytm pracy serca w spoczynku i po wysiłku oraz co jest pożądane w chorobie niedokrwiennej serca, ogranicza zużycie tlenu przez mięsień sercowy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bicardef?

Lek Bicardef stosuje się jako jedyny lub razem z innymi odpowiednio dobranymi lekami w nadciśnieniu tętniczym oraz chorobie niedokrwiennej serca (dusznica bolesna, angina pectoris).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki zażywać rano, przed, podczas lub po posiłku, połykać tabletki w całości i popić niewielką ilością wody. Tabletki można podzielić na równe części.

Leczenie rozpoczyna się od małych dawek, które stopniowo zwiększa się. Czas trwania leczenia jest ograniczony, leczenie na ogół jest długotrwałe. Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia ze względu na możliwe zaostrzenie choroby.

Nadciśnienie tętnicze

Zwykle 1 tabletka Bicardef 5 mg raz na dobę albo 1/2 tabletki leku Bicardef 10 mg raz na dobę.

W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 2 tabletek Bicardef 5 mg jeden raz na dobę albo 1 tabletki Bicardef 10 mg raz na dobę.

Największa zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Choroba niedokrwienna serca (angina pectoris)

Zwykle 1 tabletka leku Bicardef 5 mg raz na dobę albo 1/2 tabletki leku Bicardef 10 mg raz na dobę.

W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 2 tabletek Bicardef 5 mg jeden raz na dobę albo 1 tabletki Bicardef 10 mg.

Największa zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Osoby z niewydolnością wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek (klirens keratyniny 20 ml/min) oraz z ciężkimi zaburzeniami wątroby - nie przekraczać dawki 10 mg fumaranu bisoprololu na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku przedawkowania.

Objawy przedawkowania to:

 • spowolnienie akcji serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • obniżenie stężenia glukozy we krwi
 • duszność
 • ostra niewydolność serca

Po przyjęciu nadmiernej ilości leku należy wywołać wymioty i podać duże ilości węgla aktywnego i olej parafinowy.

Pominięcie przyjęcia leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć dawkę leku wraz z kolejnym posiłkiem zgodnie z zaleconym przez lekarza sposobem dawkowania (np. jeśli zapomniano przyjąć lek rano - zażyć go w południe, a kolejną dawkę przyjąć zgodnie z planem tj. następnego dnia).

Przerwanie stosowania leku

Nie przerywać leczenia nagle bez konsultacji lekarskiej, gdyż może wystąpić ostre pogorszenie stanu zdrowia (zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienna serca). Dawkę należy zmniejszać stopniowo zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bicardef?

Nie należy stosować leku Bicardef jeśli występuje:

 • uczulenie na bisoprololu fumaran lub którykolwiek ze składników tego leku
 • ostra niewydolność serca lub zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają podawania leków dożylnych np. inotropowych
 • wstrząs wywołany zaburzeniami czynności serca (wstrząs kardiogenny)
 • zaburzenia przewodzenia impulsów między przedsionkami a komorami serca (blok przedsionkowo-komorowy) bez wszczepionego rozrusznika
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo przedsionkowy
 • znaczące spowolnienie akcji serca (bradykardia) z czynnością serca poniżej 50 skurczów/ min przed rozpoczęciem leczenia
 • niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg)
 • ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła choroba oskrzelowo-płucna
 • późne stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespół Raynauda
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasic metaboliczna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bicardef może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • stan wyczerpania
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • uczucie zimna
 • drętwienia kończyn
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nudności, biegunka, wymioty)

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 do 10 na 1000 osób):

 • zaburzenia snu
 • depresja
 • zaburzenia pracy serca
 • nasilenie wcześniej istniejącej niewydolności serca
 • niedociśnienie
 • skurcz oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową lub obturacyjną płuc
 • osłabienie mięśni
 • kurcze mięśni

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • podwyższenie poziomu triglicerydów we krwi
 • koszmarne sny
 • halucynacje
 • zmniejszenie wydzielania łez
 • upośledzenie słuchu
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie wątroby
 • skórne reakcje uczuleniowe
 • zaburzenia potencji
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bicardef należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, ponieważ może to spowodować nasilenie objawów choroby.

 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dusznicą bolesną przy towarzyszącej niewydolności serca
 • u pacjentów z cukrzycą (szczególnie ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi), gdyż lek może maskować objawy hipoglikemii (kołatanie serca, pocenie się)
 • w trakcie długotrwałej głodówki
 • podczas leczenia odczulającego, gdyż może lek nasilać reakcje anafilaktyczne
 • w niektórych chorobach serca lub układu krążenia: w bloku przedsionkowo-komorowym I stopnia, u chorych z zaburzeniami krążenia wywołanymi skurczem naczyń wieńcowych (tzw. angina Prinzmentela) oraz z chorobą zarostową tętnic obwodowych (mogą nasilić się objawy)
 • przed zabiegiem chirurgicznym, ponieważ mogą wystąpić poważne interakcje z lekami (zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym). Zaleca się stopniowo zmniejszać dawki przed zabiegiem operacyjnym i całkowicie odstawić lek na 48 h przed planowaną operacją i znieczuleniem

Zasady podczas stosowania leku Bicardef:

 • kontrola ciśnienia krwi i częstości akcji serca
 • u pacjentów z astmą oskrzelową i chorobami zwężającymi drogi oddechowe, należy równocześnie podawać leki rozszerzające oskrzela
 • u pacjentów z łuszczycą może nasilać objawy. Pacjenci z łuszczycą, mogą stosować ten lek wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza
 • pacjenci z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy - lek można podawać dopiero po uprzednim podaniu innych leków
 • leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy (objawiające się np. przyspieszonym biciem serca), a nagłe przerwanie leczenia może nasilić objawy nadczynności tarczycy lub wywołać tzw. przełom tarczycowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Bicardef a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podanie bisoprololu może być niebezpieczne dla płodu i noworodka. Również planowana ciąża wymaga konsultacji z lekarzem.

Bicardef a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy karmić piersią podczas stosowania bisoprololu ze względu na brak danych, pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Nie zaleca się podawania bisoprololu z:

 • niektórymi lekami nasercowymi (tzw. inhibitory kanału wapniowego np. werapamil lub diltiazem)
 • niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. klonidyną, metyldopą, moksonidyną, rezerpiną)

Ostrożność stosowania bisoprololu z:

 • niektórymi lekami nasercowymi z grupy dihydropirydyny np. nifedypina (ryzyko wystąpienia niedociśnienia i pogorszenia wydolności serca)
 • niektórymi lekami przeciwarytmicznymi np. dyzopiramidomem, chinidyną, lidokainą, fenytoniną, flekainidem, propafenonem, amiodaronem, gdyż możliwe są zaburzenia pracy serca
 • niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi np. prazosyną, alfuzosyną) - możliwe gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi
 • innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie krwi np. niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami należącymi do grupy barbituranów i pochodnych fenotiazyny
 • lekami parasympatykomimetycznymi, np. pilokarpina) ze względu na spowolnienie akcji serca
 • lekami betasympatykomimetycznymi, np. dobutamina, izoprenalina) ze względu na osłabienie działania obu leków
 • lekami sympatykomimetycznymi pobudzającymi receptory alfa oraz beta, gdyż możliwy jest niepożądany wzrost ciśnienia krwi
 • innymi środkami blokującymi receptory beta (w tym kropli do oczu) z powodu nasilenia działania bisoprololu
 • lekami nasercowymi (glikozydy naparstnicy) możliwe jest niekorzystne zwolnienie czynności serca
 • niesteroidowymi lekami przeciw zapalnymi (NLPZ) możliwe niepożądane obniżenie działanie bisoprololu
 • insuliną i innymi obniżającymi stężenie glukozy we krwi, ze względu na dalsze obniżanie stężenia glukozy, a jednocześnie maskowanie objawów jej niskiego stężenia we krwi
 • rifampicyną
 • pochodnymi ergotaminy wchodzącymi także w skład leków migrenowych z powodu możliwych zaburzeń krążenia krwi
 • lekami zawierającymi adrenalinę lub noradrenalinę oraz substancje pokrewne w lekach przeciwkaszlowych, lub kroplach do nosa, ponieważ może nastąpić osłabienie działania obu leków
 • niektórymi lekami znieczulającymi miejscowo (np. lidokainą) istnieje ryzyko obniżenia ciśnienia krwi

Jedynie po rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka związanego leczeniem dopuszcza się podawanie bisoprololu z:

 • meflochiną - ze względu na zwiększone ryzyko spowolnienia pracy serca
 • niektórymi lekami z grupy inhibitorów manoaminooksydazy ze względu na nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego oraz jednoczesne zwiększenie ryzyka wystąpienia przełomu nadciśnieniowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Bicardef a alkohol

Napoje alkoholowe nasilają działanie bisoprololu.

Bicardef a prowadzenie pojazdów

Bisoprolol może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn zwłaszcza na początku leczenia czy przy zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bicardef?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze nie większej niż 250 C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bicardef a ciąża
Bicardef a karmienie piersią
Interakcje
Bicardef a alkohol
Bicardef a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo