Poradnik
Binocrit (Epoetinum alfa)

Binocrit (Epoetinum alfa)

Jest to lek zawierający analog ludzkiej erytropoetyny stosowany w leczeniu niedokrwistości.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBinocrit
Nazwa międzynarodowaEpoetinum alfa
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1000 j.m./ 0,5 ml 
 • 2000 j.m./ 1 ml
 • 3000 j.m./ 0,3 ml
 • 4000 j.m./ 0,4 ml
 • 5000 j.m./ 0,5 ml
 • 6000 j.m./ 0,6 ml
 • 7000 j.m./ 0,7 ml
 • 8000 j.m./ 0,8 ml
 • 9000 j.m./ 0,9 ml 
 • 10 000 j.m./ 1 ml
 • 20 000 j.m./ 0,5 ml
 • 30 000 j.m./ 0,75 ml 
 • 40 000 j.m./ 1 ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Epoetyna alfa

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny diwodorofosforan sodu
 • dwuwodny fosforan disodu
 • chlorek sodu
 • glicyna
 • polisorbat 80
 • woda do wstrzykiwań
 • kwas solny (do ustalenia pH)
 • wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)
Dostępne opakowania

6 ampułkostrzykawek

Działanie / właściwości

Analog ludzkiej erytropoetyny.

Zastosowanie
 • leczenie niedokrwistości objawowej związanej z przewlekłą niewydolnością nerek
 • leczenie niedokrwistości i zmniejszenie ilości przetoczeń krwi u pacjentów otrzymujących chemioterapię w niektórych rodzajach nowotworów
 • w celu zwiększenia liczby krwinek czerwonych u osób przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem autotransfuzji
 • w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa konieczności autotransfuzji krwi u dorosłych bez niedoborów żelaza, przed poważnymi planowymi zabiegami ortopedycznymi, w przypadku dużego ryzyka wystąpienia powikłań po przetoczeniu krwi
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą
 • wcześniejsza wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa po leczeniu którąkolwiek erytropoetyną
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • należy przestrzegać wszystkich przeciwwskazań dotyczących pacjentów uczestniczących w procedurach przedoperacyjnych autologicznych przetoczeń krwi
 • zaawansowana choroba tętnic wieńcowych, obwodowych, szyjnych lub wieńcowych, świeży zawał serca lub epizod mózgowo-naczyniowy (u pacjentów zakwalifikowanych do dużej operacji ortodontycznej)
 • brak właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym- należy je starannie monitorować i reagować na zmiany (np. zwiększyć dawkę leków na nadciśnienie)
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką lub drgawkami w wywiadzie
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami zakrzepowymi- należy starannie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści
 • należy ściśle kontrolować stężenie hemoglobiny
 • należy regularnie kontrolować liczbę płytek krwi
 • należy kontrolować poziom żelaza we krwi
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z porfirią
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby i/lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka, nudności, wymioty
 • gorączka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zakrzepica żylna i tętnicza
 • nadciśnienie tętnicze
 • kaszel
 • wysypka
 • ból stawów, kości, mięśni, kończyn
 • dreszcze
 • objawy grypopodobne
 • reakcja w miejscu wstrzyknięcia
 • obrzęk obwodowy
Możliwe interakcje z

Brak dowodów, które by wskazywały, że leczenie epoetyną alfa zmienia metabolizm innych leków.

Produkty lecznicze zmniejszające erytropoezę mogą zmniejszyć skuteczność leku Binocrit.

Ciąża

Brak danych.

Nie zaleca się stosowania epoetyny alfa u kobiet w ciąży zakwalifikowanych do programu autologicznego przetoczenia krwi.

Karmienie piersią

Brak danych.

Nie zaleca się stosowania epoetyny alfa u kobiet karmiących piersią zakwalifikowanych do programu autologicznego przetoczenia krwi.

Dzieci

Lek stosowany u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Binocrit nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Binocrit?

Lek Binocrit zawiera analog ludzkiej erytropoetyny, białka, które pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych, które są odpowiedzialne za przenoszenie tlenu w naszym organizmie. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Binocrit?

Lek ten stosuje się w:

 • leczeniu niedokrwistości objawowej związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u dzieci i dorosłych poddawanych hemodializom oraz u dorosłych niewymagających dializoterapii
 • leczeniu niedokrwistości i zmniejszeniu ilości przetoczeń krwi u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu litych guzów, chłoniaków złośliwych, szpiczaka mnogiego
 • celu zwiększenia liczby krwinek czerwonych u osób przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego z zastosowaniem autotransfuzji
 • celu zmniejszenia prawdopodobieństwa konieczności autotransfuzji krwi u dorosłych bez niedoborów żelaza, przed poważnymi planowymi zabiegami ortopedycznymi, w przypadku dużego ryzyka wystąpienia powikłań po przetoczeniu krwi

Dawkowanie

Jak stosować lek Binocrit?

Leczenie produktem Binocrit należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z powyższymi wskazaniami.

Przed rozpoczęciem leczenia lub przed zwiększeniem dawki należy wykluczyć inne przyczyny niedokrwistości.

Dawkę i częstotliwość podania lekarz dobiera indywidualnie, biorąc pod uwagę wskazanie i stan kliniczny pacjenta.

Przed zastosowaniem należy pozostawić lek, aż do osiągnięcia temperatury pokojowej (około 15-30 minut). Lek podawany jest drogą dożylną lub podskórną.

Podanie dożylne

Lek podaje się we wstrzyknięciach trwających od 1 do 5 minut. Dłuższe podanie preferowane jest u chorych, którzy reagują na leczenie objawami grypopodobnymi.

Podanie podskórne

Nie należy podawać jednorazowo więcej niż 1 ml leku w jednym miejscu wstrzyknięcia. W przypadku konieczności podania większej objętości należy podać lek w więcej niż jedno miejsce.

Wstrzyknięcia należy wykonać w kończyny lub przednią ścianę brzucha.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Binocrit?

Leku nie stosujemy gdy występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą
 • wcześniejsza wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa po leczeniu którąkolwiek erytropoetyną
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • jakiekolwiek przeciwwskazanie dotyczących pacjentów uczestniczących w procedurach przedoperacyjnych autologicznych przetoczeń krwi
 • zaawansowana choroba tętnic wieńcowych, obwodowych, szyjnych lub wieńcowych, świeży zawał serca lub epizod mózgowo-naczyniowy (u pacjentów zakwalifikowanych do dużej operacji ortodontycznej)
 • brak właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Binocrit może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka, nudności, wymioty
 • gorączka

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zakrzepica żylna i tętnicza
 • nadciśnienie tętnicze
 • kaszel
 • wysypka
 • ból stawów, kości, mięśni, kończyn
 • dreszcze
 • objawy grypopodobne
 • reakcja w miejscu wstrzyknięcia
 • obrzęk obwodowy

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):  

 • hiperkaliemia
 • drgawki
 • niedrożność dróg oddechowych

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):  

 • zależna od przeciwciał aplazja czystoczerwonokrwinkowa
 • nadpłytkowość

Nieznana częstotliwość: 

 • reakcja anafilaktyczna
 • przełom nadciśnieniowy
 • obrzęk naczynioruchowy
 • porfiria

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Binocrit lekarz powinien wziąć pod uwagę i zachować ostrożność w następujących przypadkach: 

 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym- należy je starannie monitorować i reagować na zmiany (np. zwiększyć dawkę leków na nadciśnienie)
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką lub drgawkami w wywiadzie
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami zakrzepowymi- należy starannie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści oraz wprowadzić profilaktykę przeciwzakrzepową
 • należy ściśle kontrolować stężenie hemoglobiny
 • należy regularnie kontrolować liczbę płytek krwi podczas pierwszych 8 tygodni leczenia
 • należy kontrolować poziom żelaza we krwi oraz wykluczyć niedobór kwasu foliowego i witaminy B12, może on zmniejszyć skuteczność leczenia
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z porfirią
 • u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z niewydolnością nerek- należy kontrolować stężenie potasu we krwi oraz mieć na uwadze możliwość nasilania niewydolności nerek przez lek

W zależności od wskazania należy przeprowadzać regularnie konkretne badania kontrolne.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Binocrit a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania epoetyny alfa u kobiet w okresie ciąży, natomiast nie zaleca się stosowania epoetyny alfa u kobiet w ciąży zakwalifikowanych do programu autologicznego przetoczenia krwi.

Binocrit a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych odnośnie przenikana leku do mleka matki. Epoetynę alfa należy stosować z zachowaniem ostrożności u kobiet karmiących piersią. Konieczne jest rozważenie stosunku ryzyka do korzyści z karmienia piersią i korzyści z leczenia matki. Nie zaleca się stosowania epoetyny alfa u kobiet karmiących piersią zakwalifikowanych do programu autologicznego przetoczenia krwi.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie ma dowodów, które by wskazywały, że leczenie epoetyną alfa zmienia metabolizm innych leków.

Produkty lecznicze zmniejszające erytropoezę mogą zmniejszyć skuteczność leku Binocrit.

Binocrit a alkohol

Brak danych.

Binocrit a prowadzenie pojazdów

Binocrit nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Binocrit?

 • lek należy przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (od 2°C do 8°C), aż do czasu podania pacjentowi. Chronić przed światłem.
 • w przypadku stosowania ambulatoryjnego lek można wyjąć z lodówki, bez ponownego umieszczania w niej, na okres maksymalnie 3 dni w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Jeśli lek nie został zużyty do końca tego okresu, należy go zutylizować.
 • nie zamrażać ani nie wstrząsać leku.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Binocrit a ciąża
Binocrit a karmienie piersią
Interakcje
Binocrit a alkohol
Binocrit a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo