Poradnik
Biodacyna (Amikacinum)

Biodacyna (Amikacinum)

Lek Biodacyna zawiera amikacynę, która należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych i działa bakteriobójczo.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBiodacyna
Nazwa międzynarodowaAmikacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 125 mg / ml
 • 250 mg / ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań i infuzji
Skład - substancja czynna

Amikacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • cytrynian sodu
 • pirosiarczyn sodu (E223)
 • kwas siarkowy
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

1 ampułka

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze.

Zastosowanie
 • zakażenia bakteryjne dróg oddechowych
 • zakażenia bakteryjne kości i stawów
 • zakażenia bakteryjne skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia bakteryjne ran pooparzeniowych i pooperacyjnych
 • zakażenia bakteryjne wewnątrz jamy brzusznej 
 • ciężkie i powikłane zakażenia bakteryjne dróg moczowych
 • zakażenia bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego
 • posocznice
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amikacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • miastenia
 • uczulenie na jakikolwiek antybiotyk aminoglikozydowy
 • ciężkie reakcje niepożądane po antybiotykach aminoglikozydowych w przeszłości
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia słuchu 
 • zmniejszone wydalanie moczu, zwiększone stężenie azotu we krwi
 • szumy uszne, utrata słyszenia dźwięków o dużej częstotliwości
 • zawroty głowy
 • leczenie antybiotykiem aminoglikozydowym w przeszłości
 • choroba Parkinsona
 • leki zwiotczające mięśnie
 • leki znieczulające
 • podawanie znacznych ilości krwi konserwowanej cytrynianami
 • nadkażenia niewrażliwymi bakteriami
 • podanie amikacyny do ciała szklistego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • wysypka
 • zakażenia bakteriami i drożdżakami niewrażliwymi na lek
Możliwe interakcje z
 • lekami silnie działającymi moczopędnie (mannitol, kwas etakrynowy, furosemid)
Ciąża

Lek stosuje się w ciąży jedynie w sytuacji, kiedy jest to bezwzględnie konieczne dla matki, a zastosowanie innego leku jest niemożliwe.

Karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Należy stosować ostrożnie u wcześniaków i noworodków ze względu na niedojrzałość nerek u takich pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie określono wpływu leku Biodacyna na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biodacyna?

Amikacyna, która jest substancją czynną, należy do antybiotyków aminoglikozydowych o szerokim spektrum działania na bakterie Gram-ujemne. Amikacyna działa również bakteriobójczo na niektóre bakteria Gram-dodatnie (między innymi Staphylococcus aureus, Streptococcus pyrogenes, Diplococcus pneumoniae).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Biodacyna?

Lek Biodacyna stosuje się w:

 • zakażeniach bakteryjnych dróg oddechowych
 • zakażeniach bakteryjnych kości i stawów
 • zakażeniach bakteryjnych skóry i tkanek miękkich
 • zakażeniach bakteryjnych ran pooparzeniowych i pooperacyjnych
 • zakażeniach bakteryjnych wewnątrz jamy brzusznej 
 • ciężkich i powikłanych zakażeniach bakteryjnych dróg moczowych
 • zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego
 • posocznicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Biodacyna?

Lek Biodacyna należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Biodacyna może być podany we wstrzyknięciu domięśniowym lub infuzji dożylnej.

Dawka leku oraz sposób podania zależy od masy ciała pacjenta.

Reakcja organizmu w przypadku niepowikłanych zakażeń powinna nastąpić w ciągu 24 do 48 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biodacyna

W przypadku podania zbyt dużej dawki należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję o podaniu wapnia, aby zapobiec wystąpienia blokady nerwowo - mięśniowej. Możliwe jest również zastosowanie hemodializy, dializy otrzewnowej lub ciągłej hemofiltracji tętniczo - żylnej. U noworodków i niemowląt możliwe jest zastosowanie transfuzji wymiennej.

Pominięcie zastosowania leku Biodacyna

W przypadku pominięcia dawki leku Biodacyna należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Biodacyna?

Nie należy stosować leku Biodacyna:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amikacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano miastenię
 • jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek antybiotyk aminoglikozydowy (między innymi streptomycynę, gentamycynę, tobramycynę, neomycynę)
 • jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości ciężkie reakcje niepożądane po antybiotykach aminoglikozydowych 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Biodacyna może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zmniejszenie ilości wydalanego moczu
 • pogorszenie słuchu
 • szumy uszne
 • trudności w oddychaniu
 • wysypka lub inne dolegliwości skórne

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • wysypka
 • zakażenia bakteriami i drożdżakami niewrażliwymi na lek

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • zwiększenie liczby eozynofili we krwi
 • obniżone stężenie magnezu we krwi
 • bóle głowy
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia czucia
 • utrata wzroku po wstrzyknięciu do oka
 • przemijająca lub trwała utrata słuchu, szumy uszne
 • drżenia
 • obniżone ciśnienie krwi
 • bóle stawów
 • pokrzywka
 • świąd skóry
 • skąpomocz
 • podwyższone stężenie azotu, mocznika i kreatyniny we krwi
 • obecność białka, białych lub czerwonych krwinek w moczu
 • gorączka

Częstość nieznana:

 • wstrząs anafilaktyczny lub inne reakcje alergiczne
 • skurcz oskrzeli
 • bezdech
 • porażenie mięśni
 • utrata słuchu
 • ostra niewydolność nerek
 • toksyczne uszkodzenie nerek
 • obecność komórek w moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Biodacyna, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką jeśli:

 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia czynności nerek - bardziej prawdopodobne wystąpienie ciężkich zaburzeń układu moczowego, zaburzeń słuchu i równowagi oraz utraty słuchu podczas długiego leczenie dużymi dawkami leku
 • u pacjenta występują zaburzenia słuchu - należy przerwać podawanie leku Biodacyna, ponieważ może to być objaw działania toksycznego leku
 • zmniejszone wydalanie moczu - możliwość uszkodzenia kanalików nerkowych
 • zwiększone stężenie azotu we krwi - należy przerwać podawanie leku Biodacyna, ponieważ może to być objaw działania toksycznego leku
 • szumy uszne, zawroty głowy, utrata słyszenia dźwięków o dużej częstotliwości - jeśli wystąpią w czasie stosowania leku, należy powiadomić o tym lekarza
 • leczenie antybiotykiem aminoglikozydowym w przeszłości, szczególnie jeśli wystąpiły objawy toksycznego działania leku
 • choroba Parkinsona - niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń oddychania
 • leki zwiotczające mięśnie - niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń oddychania
 • leki znieczulające - niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń oddychania
 • podawanie znacznych ilości krwi konserwowanej cytrynianami
 • nadkażenia niewrażliwymi bakteriami
 • podanie amikacyny do ciała szklistego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biodacyna a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek stosuje się w ciąży jedynie w sytuacji, kiedy jest to bezwzględnie konieczne dla matki, a zastosowanie innego leku jest niemożliwe.

Biodacyna a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Należy unikać stosowania leku w okresie karmienia piersią. W przypadku konieczności podania leku lekarz podejmuje decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zakończeniu leczenia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wymienionych niżej leków jest stosowany przez pacjenta:

 • leki, które mogą uszkadzać nerki, słuch lub układ nerwowy (bacytracyna, cisplatyna, amfoterycyna B, cyklosporyna, takrolimus, cefalorydyna, paromomycyna, wiomycyna, polimyksyna B, kolistyna, wankomycyna, antybiotyki aminoglikozydowe na przykład streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna, neomycyna)
 • antybiotyki beta-laktamowe u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek - osłabienie działania leku Biodacyna
 • leki zwiotczające mięśnie oraz znieczulające (między innymi eter, halotan, tubokuraryna, sukcynylocholina, dekametonium, atrakurium, rokuronium, wekuronium) - może wystąpić blokada nerwowo-mięśniowa i porażenie mięśni oddechowych
 • duże ilości przetoczonej krwi z dodatkiem cytrynianu jako środka przeciwzakrzepowego - może wystąpić blokada nerwowo-mięśniowa i porażenie mięśni oddechowych
 • leki działające silnie moczopędnie (mannitol, kwas etakrynowy, furosemid) - możliwe uszkodzenie słuchu lub nieodwracalna utrata słuchu - nie należy łączyć tych leków
 • indometacyna - zwiększenie stężenie amikacyny w osoczu u noworodków
 • bisfosfoniany - ryzyko hipokalcemii
 • związki platyny - zwiększone ryzyko uszkodzenie nerek i słuchu
 • tiamina - może ulec rozkładowi przez połączenie z lekiem Biodacyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biodacyna a alkohol

Brak informacji.

Biodacyna a prowadzenie pojazdów

Nie określono wpływu leku Biodacyna na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Biodacyna?

Lek Biodacyna należy:

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • chronić od światła
 • rozcieńczony roztwór przechowywać 24 godziny w temperaturze od 2oC do 8oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Biodacyna a ciąża
Biodacyna a karmienie piersią
Interakcje
Biodacyna a alkohol
Biodacyna a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki