Poradnik
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
baby-week-3073
super-promocja-elancyl-3075
Biofazolin (Cefazolinum)

Biofazolin (Cefazolinum)

Lek Biofazolin zawiera cefazolinę, która jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn stosowanym w zakażeniach ogólnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBiofazolin
Nazwa międzynarodowaCefazolinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 g

PostaćProszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Cefazolina (w postaci soli sodowej)

Skład - substancje pomocnicze

Nie zawiera.

Dostępne opakowania

1 fiolka

Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowo-płciowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • zakażenia dróg żółciowych
 • zakażenia kości i stawów
 • posocznica
 • zapalenie wsierdzia
 • zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inny antybiotyk cefalosporynowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których wystąpiły reakcje alergiczne po zastosowaniu penicyliny i w razie konieczności przerwać terapię
 • w razie wystąpienia biegunki należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia bardzo rzadkiego działania niepożądanego- rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego
 • tak jak stosowanie innych antybiotyków, cefazolina może spowodować rozwój zakażenia grzybiczego jamy ustnej i narządów płciowych lub nadmierny rozwój opornych bakterii, konieczne jest wtedy wdrożenie odpowiedniego leczenia
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki leku
 • lek zawiera sód, należy to uwzględnić w diecie pacjentów kontrolujących zawartość sodu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości występowania działań niepożądanych.

Podczas stosowania leku wystąpiły takie działania niepożądane jak:

 • grzybica jamy ustnej
 • eozynofilia (zwiększenie liczby krwinek białych w rozmazie krwi)
 • neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek granulocytów)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • gorączka polekowa
 • anafilaksja
 • brak łaknienia
 • biegunka, nudności i wymioty
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego w czasie lub po zakończeniu leczenia cefazoliną
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka spowodowana zastojem żółci
 • wysypka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • zwiększenie stężenia mocznika bez klinicznych objawów niewydolności nerek; opisywano pojedyncze przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek i inne zaburzenia czynności nerek u ciężko chorych pacjentów leczonych jednocześnie kilkoma lekami
 • świąd narządów płciowych i odbytu
 • zapalenie pochwy
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
 • ból i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego
 • zapalenie żyły po podaniu dożylnym
Możliwe interakcje z
 • probenecydem, gdyż opóźnia on wydalanie cefazoliny z moczem
 • lekami potencjalnie nefrotoksycznymi (silne diuretyki, np. furosemid), stosowane równocześnie z cefazoliną, mogą wywoływać niekorzystne działanie na nerki
 • z lekami przeciwzakrzepowymi, mogą one wydłużać czas protrombinowy i zwiększać ryzyko krwawień
Ciąża

Produkt może być stosowany w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Nie ma badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania cefazoliny u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność w okresie karmienia piersią, gdyż cefazolina w bardzo małej ilości przenika do mleka matki, może to spowodować biegunkę, kandydozę (grzybicę) lub alergię u dziecka.

Dzieci

Lek jest stosowany u dzieci.

Nie zaleca się stosowania cefazoliny u wcześniaków i noworodków w 1. miesiącu życia, gdyż nie ma danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania antybiotyku w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Biofazolin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biofazolin?

Lek Biofazolin zawiera antybiotyk- cefazolinę, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Stosowana jest w leczeniu zakażeń ogólnych wywołanych przez wrażliwe bakterie np. zakażenia układu oddechowego czy moczowo-płciowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Biofazolin?

Lek ten stosuje się w przypadku:

 • zakażeń układu oddechowego
 • zakażeń układu moczowo-płciowego
 • zakażeń skóry i tkanek miękkich
 • zakażeń dróg żółciowych
 • zakażeń kości i stawów
 • posocznicy
 • zapalenie wsierdzia
 • zapobiegania zakażeniom okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym o zwiększonym ryzyku zakażenia

Dawkowanie

Jak stosować lek Biofazolin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Biofazolin podaje się dożylnie we wstrzyknięciu trwającym od 3 do 5 minut lub w infuzji trwającej od 20 do 30 minut, lub domięśniowo.

Dzieci

Lek Biofazolin podaje się w dawce: 25 do 50 mg/ kg masy ciała na dobę (w ciężkich zakażeniach nawet do 100 mg/ kg masy ciała), w dawkach podzielonych co 6 lub 8 godzin.

Nie zaleca się stosowania cefazoliny u wcześniaków i noworodków w 1. miesiącu życia, gdyż nie ma danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania antybiotyku w tej grupie pacjentów.

Dorośli

Cefazolinę zwykle podaje się w dawkach od 500 mg do 1500 mg, podawanych w dawkach co 6, 8 lub 12 godzin w zależności od ciężkości zakażenia.

Zakażenia o lżejszym przebiegu wywołane przez ziarenkowce Gram-dodatnie:

 • 250 mg lub 500 mg co 8 godzin

Zapalenie płuc wywołane przez S. pneumoniae:

 • 500 mg co 12 godzin

Ostre, niepowikłane zakażenia układu moczowopłciowego:

 • 1000 mg co 12 godzin

Zakażenia o przebiegu umiarkowanym i ciężkim:

 • 500 mg lub 1000 mg co 6, lub 8 godzin

Ciężkie, zagrażające życiu zakażenia, takie jak: posocznica, zapalenie wsierdzia:

 • 1000 mg lub 1500 mg co 6 godzin (dawkę można zwiększyć do 12 g na dobę)

Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym:

 • zwykle 1000 mg na 30 do 60 minut przed zabiegiem chirurgicznym, dodatkowo 500 mg lub 1000 mg w czasie zabiegów trwających dłużej niż 2 godziny
 • w przypadku zabiegów o dużym ryzyku zakażenia podaje się 500 mg lub 1000 mg co 6 lub 8 godzin w ciągu 24 godzin po zabiegu
 • w szczególnych przypadkach (np. po wszczepianiu protez stawowych, po operacjach na otwartym sercu) antybiotyk stosuje się przez 3 do 5 dni

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Po pierwszej dawce, właściwej dla rodzaju i ciężkości zakażenia, dalsze dawkowanie należy dostosować do stopnia niewydolności nerek w zależności od klirensu kreatyniny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biofazolin

Na przedawkowanie szczególnie narażeni są pacjenci z niewydolnością nerek.

Jeżeli dojdzie do przedawkowania leku (może wystąpić ból głowy, zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w ciężkich przypadkach- drgawki), należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, który zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. W razie wystąpienia drgawek zaleca się przerwanie podawania leku, podanie leków przeciwdrgawkowych i zapewnienie właściwej wentylacji oddechowej.

Pominięcie zastosowania leku Biofazolin

Jeśli wstrzyknięcie lub infuzja dożylna nie nastąpiły w wyznaczonym czasie, pominiętą dawkę należy podać jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora podania następnej dawki, to nie podaje się dawki pominiętej. Dalej lek stosuje się o ustalonych porach.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Biofazolin?

Leku nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na cefazolinę lub inny antybiotyk cefalosporynowy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Biofazolin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości występowania działań niepożądanych.

Podczas stosowania leku wystąpiły takie działania niepożądane jak:

 • grzybica jamy ustnej
 • eozynofilia (zwiększenie liczby krwinek białych w rozmazie krwi)
 • neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek granulocytów)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)
 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • gorączka polekowa
 • anafilaksja
 • brak łaknienia
 • biegunka, nudności i wymioty
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego w czasie lub po zakończeniu leczenia cefazoliną
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka spowodowana zastojem żółci
 • wysypka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • zwiększenie stężenia mocznika bez klinicznych objawów niewydolności nerek; opisywano pojedyncze przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek i inne zaburzenia czynności nerek u ciężko chorych pacjentów leczonych jednocześnie kilkoma lekami
 • świąd narządów płciowych i odbytu
 • zapalenie pochwy
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
 • ból i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego
 • zapalenie żyły po podaniu dożylnym

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli:

 • u pacjenta wystąpiła wcześniej reakcja alergiczna na antybiotyki z grupy penicylin lub cefalosporyn, należy wtedy zachować szczególną ostrożność lub w razie konieczności przerwać terapię
 • podczas stosowania leku lub po skończonej terapii wystąpi biegunka, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia bardzo rzadkiego działania niepożądanego- rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego i podjąć odpowiednie leczenie
 • tak jak stosowanie innych antybiotyków, cefazolina może spowodować rozwój zakażenia grzybiczego jamy ustnej i narządów płciowych lub nadmierny rozwój opornych bakterii, konieczne jest wtedy wdrożenie odpowiedniego leczenia
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki leku, należy o tym powiadomić lekarza przed rozpoczęciem leczenia
 • lek zawiera sód, należy to uwzględnić w diecie pacjentów kontrolujących zawartość sodu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biofazolin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt może być stosowany w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Nie ma badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania cefazoliny u kobiet ciężarnych.

Biofazolin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować ostrożność w okresie karmienia piersią, gdyż cefazolina w bardzo małej ilości przenika do mleka matki, może to spowodować biegunkę, kandydozę (grzybicę) lub alergię u dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej) opóźnia on wydalanie cefazoliny z moczem
 • leki potencjalnie nefrotoksyczne (silne diuretyki, np. furosemid, stosowane w leczeniu nadciśnienia), podawane równocześnie z cefazoliną, mogą wywoływać niekorzystne działanie na nerki
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), mogą wydłużać czas protrombinowy i zwiększać ryzyko krwawień

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych.

Stosowanie cefazoliny może powodować:

 • fałszywie dodatni wynik testów wykrywających glukozę w moczu, wykonywanych metodą redukcyjną
 • fałszywie dodatni wynik testów antyglobulinowych (odczyn Coombsa)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biofazolin a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku z alkoholem.

Biofazolin a prowadzenie pojazdów

Biofazolin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła.

Przygotowany roztwór do iniekcji można przechowywać 24 godziny w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Biofazolin a ciąża
Biofazolin a karmienie piersią
Interakcje
Biofazolin a alkohol
Biofazolin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki